Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

58 resultaten voor ""

sprookje uit 1930
 • hom ien zak stoppen. Mor op ens begon dat viske te proaten. Och man, loat mie toch weer vrij; as ie 't doun, den ken je
 • van mie kriegen wat ie hemmen willen. Mit niks ien hoes komen, doar haar ol man 't nait op begrepen en dat zee e. Mor 't
 • de visser over om hem weer vrij te laten. De vis vertelt de man dat al zijn wensen vervuld zullen worden. De man vertelt
 • dit verhaal aan zijn vrouw en zij wordt hebzuchtig. Ze dwingt haar man om naar de vis te gaan en om een beloning te vragen
 • man
 • vis
 • Een arme visser leeft met zijn vrouw in een pispot. Op een dag gaat hij vissen en vangt hij een goudvis. Deze vis haalt de visser over om hem weer vrij te laten. De vis vertelt de man dat al zijn…

broodjeaapverhaal uit 1997
 • ring terugvonden in de buik van een vis die later door de man gevangen was. Hoe dan ook, het is een leuk sterk verhaal.
 • Een man en zijn vrouw waren samen ergens op vakantie. Op een keer ging de vrouw zwemmen in de zee. Maar haar ring was
 • man gevangen vis.
 • Een vrouw verliest op vakantie tijdens het zwemmen haar ring. Als zij en haar man een paar dagen later in een naburig
 • man
 • vis
 • Een vrouw verliest op vakantie tijdens het zwemmen haar ring. Als zij en haar man een paar dagen later in een naburig restaurant eten, vinden ze de ring terug in hun krab of kreeft. Ook kan het zijn…

mop uit 2000
 • IS: "Een man die kwam thuis, hè? En iedere dag zei hij... wilde hij vlees of vis hebben. Van waar die vrouw moest halen
 • , weet Joost. Die man bracht weinig geld. Maar die vrouw moet zorgen dat op tafel vis of vlees komt. Op een goeie dag had die
 • Een vrouw zet haar man van armoede hondenvlees voor. Het jonge zoontje weet dat en zegt aan tafel: "Als ik eerlijk
 • man
 • vis
 • Een vrouw zet haar man van armoede hondenvlees voor. Het jonge zoontje weet dat en zegt aan tafel: "Als ik eerlijk spreek, dan krijgt mijn moeder een pak slaag, maar als ik niks zeg, dan eet mijn…

sprookje uit 1970
 • HET GEVONDEN GELD Dicht bij Kampen, in een klein dorpje, woonden een man en een vrouw met een boel kinderen, die hun
 • kost verdienden met vissen, weven en wild strikken. Eens, op een avond, toen de man uitging om nog even naar zijn zalmfuik
 • Een man vind een grote zak met geld. Hij wil zijn vondst niet aan zijn vrouw vertellen omdat hij vreest dat zij het aan
 • iedereen zal doorvertellen en ze het geld zullen moeten afgeven. De man bedenkt een list. Hij neemt zijn vrouw mee in het
 • man
 • vis
 • Een man vind een grote zak met geld. Hij wil zijn vondst niet aan zijn vrouw vertellen omdat hij vreest dat zij het aan iedereen zal doorvertellen en ze het geld zullen moeten afgeven. De man bedenkt…

sprookje uit 1971
 • It fiskje Sa wie der ris in man en in frou dy wennen yn in hiel lyts hûske. Mar se hellen hwat netten op út in dobbe
 • man die op bed zijn gezin sprookjes vertelt (Prentencollectie G.J. Boekenoogen, ca. 1900; archief PJMI)
 • Een man mag drie wensen doen als hij het visje terug zet in het water. De man vraagt aan de vrouw wat ze wensen moeten
 • . De vrouw wil in een mooi kasteel wonen. De man gaat naar het meertje en roept: "Visje, Visje Timperté, Botje, botje in de
 • man
 • vis
 • Een man mag drie wensen doen als hij het visje terug zet in het water. De man vraagt aan de vrouw wat ze wensen moeten. De vrouw wil in een mooi kasteel wonen. De man gaat naar het meertje en roept:…
97.jpg

sprookje uit 1968
 • . "Gean nei it fiskje ta," seit se, "en freegje om in moaij nij hûs." De man giet nei de kant fan 'e sé. "Fiskje, fiskje
 • hat de frou hwat oars bitocht. Sy wol in auto ha. De man wurdt wer nei 't fiskje tastjûrd. "Fiske, fiskje," ropt er, "myn
 • man
 • vis
 • Een arme visser ving eens een goudvis. Hij mocht drie wensen doen als hij het dier terug in zee zou gooien. De vissersvrouw wilde graag een nieuw huis, daarna een auto en vervolgens personeel in huis.…

sprookje uit 1968
 • Jan en Trijn woonden samen onder een pispot. Op een dag ving Jan een vis. De vis zei dat als Jan hem terug in het water
 • hadden waren ze nog helemaal niet tevreden en Jan vroeg de vis om een nog mooier huis. Toen werd de vis boos en zei dat ze
 • man
 • vis
 • Jan en Trijn woonden samen onder een pispot. Op een dag ving Jan een vis. De vis zei dat als Jan hem terug in het water zou gooien, hij een wens mocht doen. Dit deed hij en samen besloten ze een…

sprookje uit 1968
 • man
 • vis
 • Bouwe en Antsje woonden onder een vuilnispot. Bouwe ving eens een visje, van wie hij drie wensen mocht doen als hij hem terug het water in zou gooien. Antsje wilde graag een nieuw huis en zo…

mop uit 1968
 • A Man Wading in Water Catches Many Fish in his Boots
 • Een man liep eens met zijn laarzen door een laagstaand water. Het water kwam toch boven zijn laarzen, en zijn laarzen
 • man
 • vis
 • Een man liep eens met zijn laarzen door een laagstaand water. Het water kwam toch boven zijn laarzen, en zijn laarzen liepen vol met aal.

Trefwoorden: aal, gewicht, laag, laars, man, paling, sloot, vis, water


sage uit 1968
 • man
 • vis
 • Een lid van de hengelclub had een foto in zijn zak waar hij op stond met een snoek, die reikte van zijn schouder tot de grond.

sage uit 1968
 • man
 • vis
 • Jan Hepkes ving altijd kanjers van vissen.

Trefwoorden: groot, lijn, man, vangen, vis, vislijn, vissen


mop uit 1968
 • dat! Mar myn man sei tsjin him: Ik wie lêsten oan 't fiskjen, doe fangde ik in snoek mei in kunstgebit. Dat is noch oars
 • Een man vertelde eens dat hij op het land een aardappel had gevonden met drie konijnen erin. Maar de ander vertelde dat
 • man
 • vis
 • Een man vertelde eens dat hij op het land een aardappel had gevonden met drie konijnen erin. Maar de ander vertelde dat hij laatst een snoek had gevangen met een kunstgebit.

mop uit 1968
 • Der wie in man, dy krige in levende fisk. Hy hie noch noait in fisk sjoen en omt dat bist hyltyd mar spartele en oangie
 • Een man had een vis gevangen, maar hij wist niet wat voor soort dier het was. Het beest spartelde zo druk dat hij het
 • man
 • vis
 • Een man had een vis gevangen, maar hij wist niet wat voor soort dier het was. Het beest spartelde zo druk dat hij het maar wilde verdrinken, en gooide het in het water!

sage uit 1968
 • Der wie in man, dy mocht sneins graech fiskje. Op in kear siet er to fiskjen by de Keale wei. As de tsjerke moarns út
 • fiskfangst fan Petrus." Dat praetten se ôf. De man wie presint op de bipaelde snein. Doomny preke oer de fiskfangst fan Petrus
 • man
 • vis
 • De dominee zei tegen een visser dat hun werk op elkaar leek: de een probeert vissen te vangen, de ander vist om mensen in de kerk te krijgen. Ze spraken af dat als de visser een keer in de kerk zou…

mop uit 1968
 • Yn Zoutkamp wenne in earmoedige húshâlding. Op in kear wie de man oan 't ploegjen. Doe jage er mei de ploege ergens
 • tsjin oan en doe kom der in knoarre jild boven de groun. De man wie út 'e skroeven fan blidens. Mar hy tocht: hoe mat ik it
 • Een arme man vond tijdens het ploegen eens een grote hoeveelheid geld. Hij was wat huiverig om dit aan zijn vrouw te
 • de buurvrouw dat haar man een grote som gelds had gevonden. Deze buurvrouw vertelde het ook weer door, en zo kwam het
 • man
 • vis
 • Een arme man vond tijdens het ploegen eens een grote hoeveelheid geld. Hij was wat huiverig om dit aan zijn vrouw te vertellen, omdat vrouwen nooit een geheim kunnen bewaren. Hij vertelde dat die dag…

sage uit 1968
 • Een man kocht eens een kalf van een tovenaarster. Maar niet veel later stopte het dier met eten en stierf het. De
 • man
 • vis
 • Een man kocht eens een kalf van een tovenaarster. Maar niet veel later stopte het dier met eten en stierf het. De slachter vond een pijlsnoek in het binnenste van het beest.

mop uit 1968
 • Man Swallowed by Fish
 • Ik zat in een hele grote vis. De vis spoelde aan land, en een hond at de vis op. Hij poepte de vis met mij erin later
 • weer uit. Toen slokte een ezel de vis op. Ik stak in de ezel een pijpje aan en ik rookte zijn achterwerk uit. Ook de ezel
 • man
 • vis
 • Ik zat in een hele grote vis. De vis spoelde aan land, en een hond at de vis op. Hij poepte de vis met mij erin later weer uit. Toen slokte een ezel de vis op. Ik stak in de ezel een pijpje aan en ik…

sprookje uit 1966
 • man nei syn wyfke ta. It nije hûs wie kreas mei meubels oanklaeid. Mar hja sei: "Nou ha wy dit wol, mar nou matte wy ek
 • noch in soad jild ha. Gean wer nei de fisk ta en freegje der om." De man gong wer nei de fisk ta en sei: Visje, visje in
 • Een man ving eens een hele grote vis. Toen hij hem van de haak wilde halen, zei de vis dat als de man hem terug in het
 • water zou gooien, hij drie wensen zou mogen doen. Dit deed de man, en hij vertelde het thuis aan zijn vrouw. Zij wenste een
 • man
 • vis
 • Een man ving eens een hele grote vis. Toen hij hem van de haak wilde halen, zei de vis dat als de man hem terug in het water zou gooien, hij drie wensen zou mogen doen. Dit deed de man, en hij…

sprookje uit 1967
 • een gevangen vis om hem niet op te eten, maar te laten leven. Dan zouden de kleine mensjes een wens mogen doen. Dat deden
 • man
 • vis
 • In een koolveld woonden eens een klein mannetje en een vrouwtje onder een paar grote koolbladeren. Op een keer vroeg een gevangen vis om hem niet op te eten, maar te laten leven. Dan zouden de kleine…

mop uit 1967
 • Bij Van der Kooi meer specifiek: The Great Fish 9 : Man (in boot) door het water getrokken door snoek.
 • Een man ving een snoek die sterker was dan hij zelf. De snoek trok hem voort door het water.
 • man
 • vis
 • Een man ving een snoek die sterker was dan hij zelf. De snoek trok hem voort door het water.

sprookje uit 1967
 • togearre trije winsken dwaen." Doe smiet de man it fiskje wer yn it wetter. Doe winske it wyfke in moai hûs. En dat krigen se
 • Een arm echtpaar woont in een stenen pot. Als de man op een dag aan het vissen is, vangt hij een visje dat tegen hem
 • begint te praten. De man mag drie wensen doen, als hij het visje vrijlaat. De man gooit het visje weer in het water en gaat
 • man
 • vis
 • Een arm echtpaar woont in een stenen pot. Als de man op een dag aan het vissen is, vangt hij een visje dat tegen hem begint te praten. De man mag drie wensen doen, als hij het visje vrijlaat. De man…

mop uit 1967
 • Der wie in man dy gong der wolris op út to streupen, mar hy wie ek in tûke ynbrekker en rover. Hy wie troud mei in frou
 • , dy koe noait har mûle hâlde en dy't altyd troch de koer foel as men har ûnderfrege. Op in kear doe hie dy man ris wer
 • Een man ging met zijn maat nogal eens uit stropen, en daarnaast braken ze ook veel in. Maar de echtgenote van de man
 • hadden, wilden ze niet gepakt worden doordat de vrouw haar mond niet kon houden, en ze verzonnen een list. De ene man deed in
 • man
 • vis
 • Een man ging met zijn maat nogal eens uit stropen, en daarnaast braken ze ook veel in. Maar de echtgenote van de man kon nooit haar mond houden, en vertelde altijd alles als ze ondervraagd werd. Toen…

sprookje uit 1967
 • bang dat haar man zich dood zou rennen, maar haar man zei dat ze een list zouden gebruiken. Hij zou aan het begin gaan
 • man
 • vis
 • Een haas en een stekelbaars hadden eens besloten samen een hardloopwedstrijd te houden. De vrouw van de stekelbaars was bang dat haar man zich dood zou rennen, maar haar man zei dat ze een list zouden…

sprookje uit 1969
 • worden, stuurt de vis de man naar huis met de mededeling dat ze niets meer zullen hebben. De voorspelling komt uit: als het
 • een gevangen visje tegen het mannetje dat hij graag weer het water in wil. Het visje belooft de man dat hij een wens mag
 • man
 • vis
 • Er waren eens een mannetje en een vrouwtje die in een doofpot woonden. Als het mannetje eens uit vissen gaat, klaagt een gevangen visje tegen het mannetje dat hij graag weer het water in wil. Het…

mop uit 1969
 • The Man Shoots a Ramrod Full of Ducks & AT 1895, A Man Wading in Water Catches Many Fish in his Boots
 • netjes op rij vlogen, raakte de laadstok er wel zeven, die allemaal zo uit de lucht in een laag water vielen. De man ging het
 • man
 • vis
 • Jan Wouda schoot eens op een paar ganzen, maar was vergeten de laadstok uit zijn geweer te halen. Omdat de ganzen netjes op rij vlogen, raakte de laadstok er wel zeven, die allemaal zo uit de lucht in…