Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

137 resultaten voor ""

sage uit 1954
 • In man fan 'e Koaten moest nei 't Fean ta. Hy wie oproppen om by notaris to forskinen. Doe't er op 'e Hamster Paden wie
 • Een man wandelt door het bos op weg naar de notaris, wanneer hij vlak bij zich een stem hoort vragen:"Ben jij daar
 • man
 • vluchten
 • Een man wandelt door het bos op weg naar de notaris, wanneer hij vlak bij zich een stem hoort vragen:"Ben jij daar?" Hij kijkt overal rond, maar kan niemand vinden en maakt dat hij wegkomt.

sage uit 1972
 • bart dit mei de holle fan de man dy't efterfolge wurdt, mar soms ek mei dy fan it efterfolgjende spoek, lyk as wy yn it
 • alderhurdst! Efkes letter, it spoek is deun efter him. Deabenaud riidt de man, sjocht no en dan oer't skouder. Riidt, riidt! Hy
 • Op een avond schaatst een man van Eernewoude naar Wartena. Op de Langesloot merkt hij dat het spook van Eernewoude
 • achter hem aan zit en hij gaat sneller rijden. Na een tijdje rijdt de man in een groot wak. Aan de andere kant van het wak
 • man
 • vluchten
 • Op een avond schaatst een man van Eernewoude naar Wartena. Op de Langesloot merkt hij dat het spook van Eernewoude achter hem aan zit en hij gaat sneller rijden. Na een tijdje rijdt de man in een…

sage uit 1978
 • De frjemde mier yn 'e blaugêrzen 'Der wie in man, Kees hjitte er, dy stie te meanen yn 'e blaugêrzen en hy wist, dat er
 • man
 • vluchten
 • Kees staat alleen te maaien op de blaugersvelden. Ineens bemerkt hij de aanwezigheid van een andere maaier die snel, al maaiend, op hem afkomt. Kees zet zijn haarspit in de grond. Als de ander…

sage uit 1966
 • man
 • vluchten
 • Van een vrouw wordt gezegd dat ze een verbond met de duivel heeft en dat ze toveren kan. Een jongeman wil hier meer van weten. Hij gaat naar de vouw toe. Zij laat hem binnen. Hij vraagt haar hem te…

sage uit 1966
 • man
 • vluchten
 • Greate Germ is een domme kerel. Op een dag was hij met zijn zoon Mindert op de Trije Roede. Er zaten twee schapen aan een lijn. Maar dat kon Mindert niet onderscheiden. "Er is wat, vader", zei hij. De…

sage uit 1966
 • der in man, dy wist dat. Dy hie syn siele oan 'e duvel forkocht foar jild en nou soe de duvel him de oare deis om fjouwer
 • ûre ophelje. Dat stie yn 't kontrakt dat dy man sels mei bloed ûndertekene hie. De man dy sei tsjin syn wiif: "As de duvel
 • Een man heeft zijn ziel verkocht aan de duivel. Omdat de duivel nogal een angsthaas is, spreekt hij met zijn vrouw af
 • man
 • vluchten
 • Een man heeft zijn ziel verkocht aan de duivel. Omdat de duivel nogal een angsthaas is, spreekt hij met zijn vrouw af de duivel eens flink te laten schrikken. Als de duivel bij het huis van het…

sprookje uit 1970
 • KOMT DE NOOD AAN DE MAN Er was een arm boertje, dat maar één koe had en een heel domme vrouw. Elke dag voor hij wegging
 • dat hebben we nodig als de nood aan de man komt." "Best," zei ze. Toen het boertje een tijdje weg was, kwam er een
 • Komt de nood aan de man
 • Een arme boer heeft een domme vrouw. Zij vat de woorden van haar man steeds verkeerd op. In plaats van de koe te laten
 • . Ze vluchten en laten veel geld achter. De boer en zijn vrouw zijn nu rijk.
 • man
 • vluchten
 • Een arme boer heeft een domme vrouw. Zij vat de woorden van haar man steeds verkeerd op. In plaats van de koe te laten grazen naast het huis, hijst ze het dier op het dak, waar wat gras groeit. In…

sprookje uit 1970
 • gauw ergens in een hoek neerzette en hem daar liet staan. Een half uur later kwam er een man langs, die haar vroeg of ze
 • huis gebracht, die onze Jan daarginds in het bos gevonden heeft. Ga maar eens kijken." De man zag dadelijk, dat het goud
 • Een man vindt een pot met geld. Hij wil het niet aan zijn vrouw vertellen uit angst dat zij het door vertelt en ze het
 • man en de vrouw proberen tevergeefs de handelaar te achterhalen. De vrouw haalt een deur van huis, omdat ze de woorden van
 • man
 • vluchten
 • Een man vindt een pot met geld. Hij wil het niet aan zijn vrouw vertellen uit angst dat zij het door vertelt en ze het geld dan moeten afstaan. Hij zegt haar daarom dat het een pot ijzer is. De vrouw…

sprookje uit 1889
 • er een groot kruis, en van onder op den grond stond er een man met pijl en boog, die naar omhoog keek. De jongen vroeg
 • aan den man, wat hij daar deed? En de man antwoordde, dat hij op 't kruis van den toren een mugge zag zitten, en dat hij
 • boogschutter met goede ogen, een man met een goed gehoor, een hardloper, een sterke houtraper, een man die veel kan drinken en
 • man
 • vluchten
 • Een jongen gaat op reis om een koningin te winnen. Op zijn tocht komt hij zes bijzondere personen tegen: een boogschutter met goede ogen, een man met een goed gehoor, een hardloper, een sterke…

sprookje uit 1804
 • Achtste vertelling Daar was eenmaal een man boven in Duitsland en hij was van Frankrijk vandaan doe wilde hij gaarne
 • de Heer opkwam vroeg hij waar is die man die hier gisteren was. die is vanmorgen al voortgegaan mijn heer antwoorde de
 • Een man die in het buitenland is wil terug naar zijn eigen land. Hij gaat naar een waarzegster die hem raad geeft: hij
 • man gaat op reis en krijgt gezelschap van twee mannen. Bij een kruising neemt de man de weg die hij gekomen is terwijl de
 • man
 • vluchten
 • Een man die in het buitenland is wil terug naar zijn eigen land. Hij gaat naar een waarzegster die hem raad geeft: hij moet dezelfde weg gaan die hij gekomen is, zich niet met andermans zaken bemoeien…

broodjeaapverhaal uit 1970
 • Als een man en een vrouw thuiskomen na een avondje uit, strompelt hun dobermannpinscher rochelend op hen af. Een
 • straaltje bloed drupt uit zijn bek. De man gaat met de hond naar de dierenarts, de vrouw blijft thuis. Na tien minuten rinkelt
 • Een echtpaar komt thuis en treft de hond half stikkend aan. De man brengt de hond naar de dierenarts. Even later belt
 • de man naar zijn vrouw thuis met het bevel het huis te verlaten. De politie arriveert en vindt een inbreker die zich
 • man
 • vluchten
 • Een echtpaar komt thuis en treft de hond half stikkend aan. De man brengt de hond naar de dierenarts. Even later belt de man naar zijn vrouw thuis met het bevel het huis te verlaten. De politie…

mop uit 1971
 • Een echtpaar woont onder een pispot. Als deze omwaait krijgen ze onderdak bij een boer. De man mag niet zoveel eten, en
 • wordt zij boos en slaat hem. Als ze merkt dat het de boer is, vlucht ze samen met haar man. De man loopt op zijn vlucht de
 • man
 • vluchten
 • Een echtpaar woont onder een pispot. Als deze omwaait krijgen ze onderdak bij een boer. De man mag niet zoveel eten, en het echtpaar spreekt af om te matigen. 's Nachts hebben ze echter honger, en de…
96.jpg

broodjeaapverhaal uit 1996
 • werd ook verteld van een man die op straat in elkaar geslagen werd en op een gegeven moment bijkwam in een mortuarium. Hij
 • Straatkinderen worden onder narcose van hun hoornvliezen en lenzen beroofd. Organendiefstal overkomt een man, die na in
 • man
 • vluchten
 • Straatkinderen worden onder narcose van hun hoornvliezen en lenzen beroofd. Organendiefstal overkomt een man, die na in elkaar geslagen te zijn, bijkomt in een mortuarium en merkt dat hij een nier…

sage uit 1968
 • Een man die veel vloekt, hoort 's nachts dat hij wordt achtervolgd door een kar of een wagen. Hij slaat op de vlucht en
 • thuisgebracht. Sindsdien is hij een vroom man geworden en gaat hij trouw naar de kerk.
 • man
 • vluchten
 • Een man die veel vloekt, hoort 's nachts dat hij wordt achtervolgd door een kar of een wagen. Hij slaat op de vlucht en wordt achtereenvolgens over een sloot, over prikkeldraad en over een hek…

sage uit 1968
 • man
 • vluchten
 • Een vader en zoon zagen eens een vrouw zweven over de weg. Ze zijn hard weg gerend.

sage uit 1968
 • man
 • vluchten
 • Twee grappenmakers wilden de klokkenluider eens laten schrikken. Ze gingen op het kerkhof boven op elkaar staan, tegen de kerkmuur aan. Toen de klokkenluider voorbij kwam, zei hij dat hij er wel eens…

sage uit 1954
 • Een man hoorde op een nacht een klap. Hij zag een paar mannen verschillende kanten uit rennen. Later gebeurde er een
 • man
 • vluchten
 • Een man hoorde op een nacht een klap. Hij zag een paar mannen verschillende kanten uit rennen. Later gebeurde er een ongeluk, en was er precies dezelfde situatie.

sage uit 1960
 • man
 • vluchten
 • Als Ruerd van der Veen boos was, liet hij de roeken vliegen.

Trefwoorden: boos, kwaad, man, roek, vliegen, vluchten, vogel


sage uit 1968
 • man
 • vluchten
 • Vier mannen zijn eens met een zwarte kat in een zak drie keer om het huis van een vrijmetselaar heen gelopen. Zij wilden een wisseldaalder hebben. Elke keer bij de deur aangekomen, riepen ze: "Wie…

sage uit 1962
 • Een man liep op een nacht langs het kerkhof en zei: "Tussen twaalf en een is alles op de been." Toen kwam hem een grote
 • man
 • vluchten
 • Een man liep op een nacht langs het kerkhof en zei: "Tussen twaalf en een is alles op de been." Toen kwam hem een grote vogel achterna, die hem helemaal tot aan zijn huis volgde. Het dier ging op het…

sage uit 1967
 • Doe't Hindrik Holthuis noch feint wie, wie 't in los man. Op in kear kom er fan 'e Ham. Hy hie in buorrel op en dan
 • Twee mannen wilden eens een andere man, die net een borrel op had, bang maken. Ze gingen met een laken om zich heen op
 • een bruggetje op hem staan wachten. Maar toen de man aankwam, was hij helemaal niet bang. Hij zei dat als dat de duivel
 • man
 • vluchten
 • Twee mannen wilden eens een andere man, die net een borrel op had, bang maken. Ze gingen met een laken om zich heen op een bruggetje op hem staan wachten. Maar toen de man aankwam, was hij helemaal…

mop uit 1967
 • over hun heen. De man zei: "Ik heb er wel eens twee op elkaar gezien, maar nog nooit met een zwarte daar weer boven op." De
 • man
 • vluchten
 • Twee mannen wilden een ander eens bang maken. Ze wachtten bij het kerkhof op de ander, boven op elkaar en met een laken over hun heen. De man zei: "Ik heb er wel eens twee op elkaar gezien, maar nog…

sage uit 1951
 • aankomen, verstopt hij zich in de slootkant. De andere man heeft het gezien: deze heeft ook veel geld bij zich en is net zo
 • bang voor een beroving. Dus ook deze man verstopt zich in de slootkant. Als beide menen dat de ander wel voorbij zal zijn
 • man
 • vluchten
 • Een postbode verlaat 's nachts het postkantoor met een grote hoeveelheid geld op zak. Als hij onderweg iemand ziet aankomen, verstopt hij zich in de slootkant. De andere man heeft het gezien: deze…

sage uit 1967
 • slangen út 'e bosk weisetten. Dy woenen de man oanfalle. It wienen ek noch forgiftige. Doe hat dy man syn jas útlutsen en dy
 • smiet er de slangen ta. Sy ha dy jas alhielendal forskuord. De man is hurd útnaeid. De jas hie syn redding west.
 • Toen een man eens op een slangenkoning - met kroontje - trapte, kwamen overal in het bos enorme aantallen giftige
 • slangen tevoorschijn die de man wilden aanvallen. De man trok zijn jas uit en wierp het de giftige dieren toe. Toen de slangen
 • man
 • vluchten
 • Toen een man eens op een slangenkoning - met kroontje - trapte, kwamen overal in het bos enorme aantallen giftige slangen tevoorschijn die de man wilden aanvallen. De man trok zijn jas uit en wierp…

sage uit 1967
 • kaei yn Inkhuzen stie in herberchje. Dêr gong dyselde sitten. De man by de tapkast tocht: "Ik wit net of dit wol in frou is
 • Een man vluchtte eens in vrouwenkleren met een schip van Stavoren naar Enkhuizen. In een herberg vertrouwde de barman
 • man
 • vluchten
 • Een man vluchtte eens in vrouwenkleren met een schip van Stavoren naar Enkhuizen. In een herberg vertrouwde de barman het niet helemaal. Hij besloot de vrouw een appel toe te werpen. Toen de…