Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Plaats van Handelen
Word count group

11 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • Us mem hat 25 jier skroare foar oaren. Sy kom ek wol by in âld man, dy wenne by de soan yn, dy't troud wie. De âld man
 • bargen. Dat gebeurde ek ris by lju dy hienen in winkeltsje. De man wie dy deis nei Ljouwert ta om winkelwaren. Sy hienen twa
 • Een vrouw, die naaister was, kwam wel eens bij een oude man over de vloer, die tovenaar was en bij zijn zoon inwoonde
 • . De oude man betoverde wel vee, vooral varkens, bijvoorbeeld bij een winkelier. Die verbood hem dan ook voortaan op het
 • man
 • oude man
 • Een vrouw, die naaister was, kwam wel eens bij een oude man over de vloer, die tovenaar was en bij zijn zoon inwoonde. De oude man betoverde wel vee, vooral varkens, bijvoorbeeld bij een winkelier.…

sprookje uit 1892
 • Uit Oudkarspel sprak ik iemand, die mij wist te vertellen: Een man werd naar de gevangenis gevoerd, doch mocht vrij
 • Een man werd naar de gevangenis gevoerd, doch mocht vrij, als hij een raadsel opgaf, dat niet te raden was.
 • man
 • voeren
 • Een man werd naar de gevangenis gevoerd, doch mocht vrij, als hij een raadsel opgaf, dat niet te raden was.

sage uit 1923
 • zat, hoorde ze iets: een man kwam onder den boom geloopen. Hij weende klagend om vrouw en kind. En toen hij den blik
 • hebben wij onze Greta weergevonden! Edele jonkvrouw, neem dien man maar mee in het rijtuig!” En zij noodigden beiden uit om
 • Jonkvrouw blijft bij jachtpartij alleen achter in het bos, waar zij een man ontmoet waarmee ze verder optrekt. Na een
 • man
 • voeren
 • Jonkvrouw blijft bij jachtpartij alleen achter in het bos, waar zij een man ontmoet waarmee ze verder optrekt. Na een maaltijd in een verlaten kapel komt er een koets die door de duivel is gestuurd.…

exempel uit 1970
 • sassen lant, die hiet coenraet, ende des bisscop was een heilich man. Op enen tijt na der mettenen soe was hi in sijn camere
 • man
 • voeren
 • Een zekere bisschop leidt een slecht leven. De Heer heeft hem al een paar keer gestraft, maar hij betert zijn leven niet. In Sassenland leeft een heilige bisschop genaamd Coenraet. Hij zit op zijn…

exempel uit 1970
 • een brugghe over, die was te broken. Doe quam daer een man ghereden op een swart peert, ende vraechde hem waer hi woude
 • . Die ander sprac: ,,Ic waer gheern over". Doe sprac hi tot hem: „Sittet after mi op; ic sal di oever voeren". Doe sat die
 • Een jonge man wil 's nachts bij zijn geliefde langs gaan. Hij komt echter bij een rivier die hij door een kapotte brug
 • niet over kan steken. Een man op een paard biedt hem een lift op zijn paard zijn, maar zodra de jongen zit springt de man
 • man
 • voeren
 • Een jonge man wil 's nachts bij zijn geliefde langs gaan. Hij komt echter bij een rivier die hij door een kapotte brug niet over kan steken. Een man op een paard biedt hem een lift op zijn paard zijn,…

exempel uit 1970
 • die man: ,,Wie sijt ghi ?" Hi sprac: ,,Ic bint die u hier voerde". Doe sprac hi weder: „Ghi en sijt gheen enghel, mer ghi
 • Een zieke man is zeer ongeduldig en vraagt de Heer waarom hij hem zo straft. Dan komt er een engel tot hem die hem de
 • keus stelt tussen twee jaar ziekte of twee dagen in het vagevuur. De man kiest hierop voor het vagevuur en zijn ziel wordt
 • man
 • voeren
 • Een zieke man is zeer ongeduldig en vraagt de Heer waarom hij hem zo straft. Dan komt er een engel tot hem die hem de keus stelt tussen twee jaar ziekte of twee dagen in het vagevuur. De man kiest…

exempel uit 1970
 • den keyser op een tijt daer hi te recht sat, ende si schreyde voer die gheen die haren man vermoert hadden, ende si
 • lieven man vanden live tonrecht totter doot ghebrocht. Dat wil ic waer maken ende ic wil een heet ijser voer hem draghen
 • man en komt verhaal halen bij de keizer. De keizer vertelt haar dat de graaf de keizerin oneerbaar had toegesproken, maar
 • de vrouw legt hem uit dat haar man zoiets nooit zou doen en dat zij bereid is een heet ijzer te dragen om zijn onschuld
 • man
 • voeren
 • Te Rome leeft keizer Otto wiens vrouw hem ontrouw is. Ook leeft daar een graaf met zijn vrouw, die zeer rechtschapen is, en zij hebben elkaar zeer lief. Op een dag spreekt de keizerin de graaf…

sage uit 1925
 • De gewonde pad Te Wolder onder Oud-Vroenhoven woonde een gezin, man, vrouw en de moeder van de laatste. Het eerste
 • macht achter zat. Toen de vrouw dan ook het derde kind verwachtte, zond zij haar man naar de pastoor, met het verzoek het
 • harte, maar tijdens de bevalling is de inwonende moeder van de vrouw ineens verdwenen en de man ziet een pad richting het
 • kraambed springen. De man verwondt de pad en jaagt haar weg. De volgende dag ziet hij zijn schoonmoeder gewond in het stro
 • man
 • voeren
 • Een echtpaar heeft een paar ongelukkige geboortes meegemaakt en vermoedt dat er een kwade macht achter zit. De pastoor raadt hen aan om bij de volgende bevalling niemand binnen te laten behalve de…

sprookje uit 1963
 • Der wienen in man en in frou. Dy wienen och sa earm. It minske siet soms to skriemen, sa krap hienen se it. Se hienen
 • man
 • voeren
 • Arme ouders zullen veel geld ontvangen van de duivel als hij hun zoon als hij geen moedermelk meer drinkt, komt ophalen. Op dat moment wil de moeder hem toch houden, waarmee de duivel akkoord gaat op…

mop uit 2007
 • ‘Dur zit un oud stelletjie de eendjies te voere in ut parruk, die man hep un hazelip, en zeg: neukhé! Verdomme, zeg zun
 • Een oud stelletje voert de eendjes in het park. De man heeft een hazenlip en zegt: 'Neukhé!', waarop de vrouw antwoordt
 • man
 • voeren
 • Een oud stelletje voert de eendjes in het park. De man heeft een hazenlip en zegt: 'Neukhé!', waarop de vrouw antwoordt: 'Nóu alweer?'

exempel uit 1970
 • Een exempel. Het was een man ende die wert ghevoert voer die helle. Daer sach hi mennigherhande pine. Hi sach daer
 • ligghen inden gronde enen man, then ghewassen was wtten monde een boem, ende aen then telghen van dien bome sach hi hanghen
 • Een man wordt naar de hel gevoerd waar hij veel ellende ziet. Hij ziet een man op de grond liggen uit wiens mond een
 • man uit wiens mond de boom groeit de eerste van zijn geslacht was en ooit erg arm was. Middels woekeren en onterechte
 • man
 • voeren
 • Een man wordt naar de hel gevoerd waar hij veel ellende ziet. Hij ziet een man op de grond liggen uit wiens mond een boom groeit. De boom staat midden in de gloed van de hel en heeft mensen aan de…