Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

15 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • Us mem hat 25 jier skroare foar oaren. Sy kom ek wol by in âld man, dy wenne by de soan yn, dy't troud wie. De âld man
 • bargen. Dat gebeurde ek ris by lju dy hienen in winkeltsje. De man wie dy deis nei Ljouwert ta om winkelwaren. Sy hienen twa
 • Een vrouw, die naaister was, kwam wel eens bij een oude man over de vloer, die tovenaar was en bij zijn zoon inwoonde
 • . De oude man betoverde wel vee, vooral varkens, bijvoorbeeld bij een winkelier. Die verbood hem dan ook voortaan op het
 • man
 • oude man
 • Een vrouw, die naaister was, kwam wel eens bij een oude man over de vloer, die tovenaar was en bij zijn zoon inwoonde. De oude man betoverde wel vee, vooral varkens, bijvoorbeeld bij een winkelier.…

broodjeaapverhaal uit 1998
 • , en in de winkel waren ook geen gewonden gevallen. Toch zien ze bij het uitstappen een man roerloos op het trottoir liggen
 • . Ambulance, ziekenhuis, reanimatie en de man komt gelukkig bij van zijn hartstilstand. De pa van de automobilist staat erop de
 • man
 • voorkomen
 • Steenrijke en bekende vader betaalt alle gevolgen van crash zoon, ook van gewonden en schade.

sage uit 1966
 • alle jild dat der noch wie. Doe sei dy man tsjin syn wiif: Ik keapje fan dy in buorrel. Doe hie it wiif de stûr. Hja sei
 • kastelein deed het voorkomen alsof dat de schuld van de klanten was omdat zij nooit contant zouden betalen. De leverancier sprak
 • en zijn vrouw wilden graag weer een nieuwe fles opentrekken, maar ze waren vrijwel blut. Met de ene stuiver die de man
 • man
 • voorkomen
 • De herberg 'De laatste stuver' is op deze manier aan zijn naam gekomen: de kastelein en zijn vrouw lustten zelf ook graag een borrel. Een keer hadden ze zoveel geld aan drank uitgegeven, dat ze de…

sprookje uit 1967
 • Een man komt met een grote kist met 'breekbare waar' bij een herberg en vraagt aan de kastelein of hij zijn handeltje
 • man aan met allerhande moordwapens bij zich. De man is lid van een moordenaarsbende en voornemens de kastelein 's nachts
 • man
 • voorkomen
 • Een man komt met een grote kist met 'breekbare waar' bij een herberg en vraagt aan de kastelein of hij zijn handeltje voor een nacht bij hem mag stallen. De kastelein stemt toe, maar vertrouwt het…

sage uit 1967
 • . Doe kom dêr in negoasjeman. Dy hie in great swier pak by him. 't Wie skier fan kleur. De man sei: "Hjir sit kleanspul yn
 • . Mei dit pak hjir wol even stean? Dan helje ik it aenst wol wer." It like Bauk earst nergens nei, mar de man koe sa
 • met allerlei wapens bij zich. De man maakt deel uit van een inbrekersbende. De knechten schakelen op hun beurt bewapende
 • man
 • voorkomen
 • Een heer en zijn vrouw gaan een avond weg en laten de knechten achter in hun grote huis met veertien kamers. Een venter komt langs en vraagt of hij een groot, zwaar pak met 'kleren' een nachtje in het…

sage uit 1968
 • binaud, dat dy joech Elte molke. Der wienen froeger deurrokers yn omloop. Op 'e pipekop stie yn 't Frysk: "Jow dy man hwat
 • buikspreker - doet het voorkomen alsof de koe 'geef hem wat melk' zegt. Het meisje schrikt zo hevig, dat ze de man direct melk
 • Een dorstige man ziet een meisje de koeien melken. Als hij haar om wat melk vraagt, weigert ze. De man - tevens
 • man
 • voorkomen
 • Een dorstige man ziet een meisje de koeien melken. Als hij haar om wat melk vraagt, weigert ze. De man - tevens buikspreker - doet het voorkomen alsof de koe 'geef hem wat melk' zegt. Het meisje…

mop uit 1651
 • Bij een man kwam een vrouw aan de deur met een kind, waarvan ze zei dat hij de vader was. De man zocht haar naam op in
 • zijn register en zei dat dat niet zo kon zijn. De man werd toen voorgeleid, en weer ontkende hij dat hij de vader van het
 • man
 • voorkomen
 • Bij een man kwam een vrouw aan de deur met een kind, waarvan ze zei dat hij de vader was. De man zocht haar naam op in zijn register en zei dat dat niet zo kon zijn. De man werd toen voorgeleid, en…

mop uit 1979
 • Der siet in boer yn 'e jister to melken. Dêr kaem in man lâns, dy frege de boer: "Soe ik hwat molke ha meije? Ik ha
 • sei dy kou tsjin him: "Och, jow dy man hwat molke." Doe waerd dy boer binaud en hy joech dy man in sleeffol. Hy hie net yn
 • Een dorstige man vraagt een melkende boer om wat melk maar de boer weigert. Als de koe daarop tegen de boer lijkt te
 • zeggen 'Ach, geef die man wat melk', schrikt de boer erg. De dorstige man blijkt een buikspreker te zijn en kan het doen
 • man
 • voorkomen
 • Een dorstige man vraagt een melkende boer om wat melk maar de boer weigert. Als de koe daarop tegen de boer lijkt te zeggen 'Ach, geef die man wat melk', schrikt de boer erg. De dorstige man blijkt…

legende uit 1425
 • Van een man ende van een wijf die overmits Liedwys raet verlost waren van die becoringhe der wanhopen. Ca XX IN
 • voerleden tijden was te Scyedame een man die alsoe seer was becoert vanden viant om hem selven te verhanghen, alsoe dattet hem
 • 20. Over een man en een vrouw die dankzij Liedewijs advies verlost werden van de wanhoop In Schiedam was een man door
 • de duivel ertoe aangezet zich op te hangen. Liedewij ried de kapelaan de man na de biecht als penitentie op te leggen
 • man
 • voorkomen
 • 20. Over een man en een vrouw die dankzij Liedewijs advies verlost werden van de wanhoop In Schiedam was een man door de duivel ertoe aangezet zich op te hangen. Liedewij ried de kapelaan de man na de…
_lie002lied01ill15x.gif

sage uit 1965
 • keerl dai nôn zo man loog of opschepde. 't Mout woar gebeurd weezn. Hai lop dan n keer in de Mond en komp door n wicht teegn
 • Een eerlijke en betrouwbare man vertelde dat hij ergens een mooi meisje tegenkwam. Hij pakte haar beet, sloeg zijn
 • man
 • voorkomen
 • Een eerlijke en betrouwbare man vertelde dat hij ergens een mooi meisje tegenkwam. Hij pakte haar beet, sloeg zijn armen om haar heen, en greep dwars door haar heen. Toen was het hele meisje…

sage uit 1965
 • . Man en vrouvoorloopw goat dr oet um te kiekn, wel door op boetn stet. Niks. Was t verbeeln? Nee, toch nich. n Zetkng noa
 • Nachts mös dat nog aan de oln overbracht worn. Ik zee al, nich zo mooi,, man vrouger kwamen zukke dingen toch onteegnzeggelk
 • Als bij een familie 's nachts op het raam wordt geklopt gaan man en vrouw naar buiten om te kijken wie er is. Er is
 • man
 • voorkomen
 • Als bij een familie 's nachts op het raam wordt geklopt gaan man en vrouw naar buiten om te kijken wie er is. Er is niemand. Een tijd later horen ze 's nachts weer op hetzelfde raam tikken. Als ze…

sage uit 1965
 • Er was eens een wonderlijke man. Hij deed vreemd en de mensen waren bang voor hem; hij zou kunnen heksen. In zijn
 • Van een wonderlijke man werd gezegd dat hij kon heksen. Toen hij op sterven lag had hij het erg benauwd. Eeen teken dat
 • man
 • voorkomen
 • Van een wonderlijke man werd gezegd dat hij kon heksen. Toen hij op sterven lag had hij het erg benauwd. Eeen teken dat hij heks was geweest, was dat zijn hoofd verkeerd op zijn romp stond.


sage uit 1946
 • man
 • voorkomen
 • Er zijn bepaalde kabouterwegen. Kabouters reizen traag en in kleine aantallen. God heeft slechts een enkeling de gave gegeven kabouters te kunnen waarnemen. Dit zijn nooit mannen. Door een bepaald…
kabouter_85.jpg

mop uit 1974
 • Der wie in man, dy kaem thús. Syn frou sei: "Hwat bist let." "Ja," sei er, "sy ha myn fyts stellen, dat ik moest
 • doomny wenne noch mar krekt yn it doarp en koe de minsken allegearre noch net. De man gong nei de pasterije ta, mar de doomny
 • Man laat bij dominee boodschap achter dat hij met hem wil praten over zijn gestolen fiets. Dominee verwisselt hem met
 • man wiens vrouw is overleden. Hij betuigt de man zijn deelneming, waarop de man zegt dat het een oud kreng was waar hij
 • man
 • voorkomen
 • Man laat bij dominee boodschap achter dat hij met hem wil praten over zijn gestolen fiets. Dominee verwisselt hem met man wiens vrouw is overleden. Hij betuigt de man zijn deelneming, waarop de man…