Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Decennium_group
Word count group

457 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • ûnmooglik, hwant de man, dy't yn dat hûs wenne, roan op 'e wei om. Mar in skoftsje letter woarde datselde hûs fortimmere. It hat
 • In de Tike wordt op een zondag duidelijk timmergeluid in een huis gehoord, terwijl de man van het huis niet thuis is
 • man
 • voorteken
 • In de Tike wordt op een zondag duidelijk timmergeluid in een huis gehoord, terwijl de man van het huis niet thuis is. Later wordt het huis vertimmerd; het is dus een visioen geweest.

sage uit 1967
 • Yn Garsthuzen (Grinslân) hearde ik op in nacht dúdlik saegjen yn 'e hûs. Wy leinen op bêd. Ik sei tsjin myn man: "Sil
 • man
 • voorteken
 • Een echtpaar hoort op een nacht gezaag in huis. Later is het huis helemaal vertimmerd.

sage uit 1966
 • Een man ging eens naar de markt. Tegen hem werd gezegd: "Als je wilt weten met wie je zult trouwen, dan kun je haar te
 • man
 • voorteken
 • Een man ging eens naar de markt. Tegen hem werd gezegd: "Als je wilt weten met wie je zult trouwen, dan kun je haar te zien krijgen." Hij ging de tent in en zag in een zwarte spiegel een vrouw. Het…

sage uit 1966
 • Op een nacht hoort een man getimmer in zijn huis, zonder dat hij iets ziet. Hij kon maar niet begrijpen wat het was
 • man
 • voorteken
 • Op een nacht hoort een man getimmer in zijn huis, zonder dat hij iets ziet. Hij kon maar niet begrijpen wat het was. Later werd het huis vertimmerd.

sage uit 1966
 • Der wie in man dy kom der oanriden mei in hynder en wein. 't Wie by in brede feart. Doe klonk der in stim út dy feart
 • : "De tijd is er wel, maar de man is der niet." Doe is dy man fuort dêrnei yn 'e feart riden en fordronken.
 • Motief: D1311.11.1. River says, “The time has come but not the man”. Man thus induced to drown himself
 • Een man reed eens met paard en wagen langs een brede vaart. Er klonk een stem uit de vaart: "De tijd is er wel, maar de
 • man is er niet." Even later reed de man in de vaart en is hij verdronken.
 • man
 • voorteken
 • Een man reed eens met paard en wagen langs een brede vaart. Er klonk een stem uit de vaart: "De tijd is er wel, maar de man is er niet." Even later reed de man in de vaart en is hij verdronken.

sage uit 1996
 • der wel, maar de man is der niet." Twa jier letter is dêr in man fordronken. It wie Piterom syn kammeraed. Hy weage him op
 • Motief: D1311.11.1. River says, “The time has come but not the man”. Man thus induced to drown himself
 • maanlicht, een stem uit de poel gehoord. De stem zei: "De tijd is er wel, maar de man is er niet." Twee jaar later is er een man
 • man
 • voorteken
 • Achter Surhuizum lag in het midden van het land een grote poel. Op een avond, om half elf, heeft iemand er, bij helder maanlicht, een stem uit de poel gehoord. De stem zei: "De tijd is er wel, maar de…

sage uit 1996
 • plaats is er, de man is der niet." Ik wie doe noch mar in foech skoaljonge, doe't dat gebeurde. In jonge, dy't by him op
 • De meester van een staatsschool heeft eens een stem uit een poel horen zeggen: "De plaats is er, de man is er niet
 • man
 • voorteken
 • De meester van een staatsschool heeft eens een stem uit een poel horen zeggen: "De plaats is er, de man is er niet." Korte tijd later is er een leerling in verdronken.

sage uit 1966
 • Op 'e Feanster Heide lei in man yn 'e nacht op bêd, doe hearde hy ynienen dat der bûtendoar hwat tsjin it kezyn oan
 • bûtendoar hwat del set dat fan hout wie en der waerd ek hwat boven op goaid. Wer gong de man der op ôf om to sjen, mar ek dizze
 • Op de Feanster Heide hoorde een man op een nacht iets tegen het kozijn aanschaven. Toen hij buiten niets zag, ging hij
 • man kijken, maar ook deze keer zag hij niets. Twee weken later stierf zijn zoon. Toen de kist het huis uit werd gedragen
 • man
 • voorteken
 • Op de Feanster Heide hoorde een man op een nacht iets tegen het kozijn aanschaven. Toen hij buiten niets zag, ging hij weer terug zijn bed in. Even later werd er buiten iets van hout neergezet, en…

sage uit 1966
 • Een man ziet bij een klein arbeidershuisje ineens een kistje op straat staan. Later verliezen de mensen die daar wonen
 • man
 • voorteken
 • Een man ziet bij een klein arbeidershuisje ineens een kistje op straat staan. Later verliezen de mensen die daar wonen hun kind.

sage uit 1966
 • Op in kear roannen der trije man njonken elkoar op 'e wei by 't Bomkleaster. Doe waerd de middelste ynienen samar
 • man
 • voorteken
 • Drie mannen rennen naast elkaar in de wei, als ineens de middelste van hen opgetild en aan de kant gezet wordt. Even later komt er een begrafenisstoet langs, die ze geen van drieën kunnen zien.

personal narrative uit 1966
 • Een man droomt dat hij de wekker laat vallen en 's morgens vroeg als hij moet opstaan gebeurt dit ook. Hij zegt tegen
 • man
 • voorteken
 • Een man droomt dat hij de wekker laat vallen en 's morgens vroeg als hij moet opstaan gebeurt dit ook. Hij zegt tegen zijn kinderen dat hij dat al voorzien had.

sage uit 1966
 • Een man ziet een begrafenisstoet voorbijkomen en wordt erg bang. Het is een voorteken.
 • man
 • voorteken
 • Een man ziet een begrafenisstoet voorbijkomen en wordt erg bang. Het is een voorteken.

sage uit 1966
 • Toen de eerste wereldoorlog uitbrak, had een man een visioen. Hij zag overal bloed en de vrouwen vreesden voor het
 • man
 • voorteken
 • Toen de eerste wereldoorlog uitbrak, had een man een visioen. Hij zag overal bloed en de vrouwen vreesden voor het leven van hun mannen toen die opgeroepen werden om te vechten.

sage uit 1966
 • Tusken Surhuzum en Stiensgea stiet de grifformearde tsjerke. Der wenne yn Stiensgea in âld man, dat wie in profeet. Hy
 • Een oude man, die wel een profeet genoemd wordt, hoort 's nachts het geluid van timmeren. Hij hoort ook een stem roepen
 • man
 • voorteken
 • Een oude man, die wel een profeet genoemd wordt, hoort 's nachts het geluid van timmeren. Hij hoort ook een stem roepen 'maak het stevig, want het is voor de duivel'. Later is op die plek de…

sage uit 1967
 • Twee vrouwen gingen eens naar de markt. Een spiegel voorspelde hun toekomst. De ene vrouw zag een man, met wie ze later
 • man
 • voorteken
 • Twee vrouwen gingen eens naar de markt. Een spiegel voorspelde hun toekomst. De ene vrouw zag een man, met wie ze later inderdaad trouwde. De andere vrouw zag een doodskist. Tegen haar werd gezegd dat…

sage uit 1967
 • Myn man hat us yn Grins op 'e kermis west, doe wied er noch feint. Doe hat er dêr ek in tinte yn west en doe krige er
 • Een man in een kermistent een portretje van een vrouw met wie hij zou trouwen. Inderdaad is hij met haar getrouwd.
 • man
 • voorteken
 • Een man in een kermistent een portretje van een vrouw met wie hij zou trouwen. Inderdaad is hij met haar getrouwd.

sage uit 1966
 • As op it hiem de eksters skatteren, dan stoar twa of trije dagen letter dêr de man of de frou.
 • Als op een erf de eksters schetteren, dan sterft twee of drie dagen later de man of de vrouw.
 • man
 • voorteken
 • Als op een erf de eksters schetteren, dan sterft twee of drie dagen later de man of de vrouw.

sage uit 1968
 • Yn 'e Twizeler Mieden gong us in man oer in planke, dy't oer in feart hinne lei. Doe hearde hy: "De tiid is der, mar de
 • man is der net." Hy wie der oer. Mar fuort dêrnei rekke dêr ien by de planke del en dy is dêr fordronken.
 • Motief: D1311.11.1. River says, “The time has come but not the man”. Man thus induced to drown himself
 • ' zeggen. Het is een voorteken: de man valt van de plank en verdrinkt.
 • Een man die via een plank een vaart oversteekt, hoort een stem uit het water 'De tijd is er, maar de man is er niet
 • man
 • voorteken
 • Een man die via een plank een vaart oversteekt, hoort een stem uit het water 'De tijd is er, maar de man is er niet' zeggen. Het is een voorteken: de man valt van de plank en verdrinkt.

sage uit 1968
 • Een man wordt zomaar aan de kant gedreven. Hij vermoedt dat er een lijkstoet passeerde.
 • man
 • voorteken
 • Een man wordt zomaar aan de kant gedreven. Hij vermoedt dat er een lijkstoet passeerde.

sage uit 1968
 • Een man maant zijn metgezellen opzij te gaan voor een passerende lijkstoet. Alleen hij kan de stoet zien. Hij voorziet
 • man
 • voorteken
 • Een man maant zijn metgezellen opzij te gaan voor een passerende lijkstoet. Alleen hij kan de stoet zien. Hij voorziet dat zijn broer zal sterven. Het komt precies zo uit.

sage uit 1968
 • Der wie in man dy farde yn in roeiboatsje de Ie oer nei de Burgumermar. Underweis op 'e Ie hearde hy in lûd: De tijd is
 • verschenen, de man is er niet. Mar der gebeurde neat. In oare kear farde er al ris wer nei de Burgumer mar ta, doe hied er in
 • Motief: D1311.11.1. River says, “The time has come but not the man”. Man thus induced to drown himself
 • Mannen in een bootje horen tot twee keer toe een stem uit het water 'De tijd is verschenen, de man is er niet' zeggen
 • . De derde keer zegt de stem 'De tijd is verschenen, de man is er al'. Van angst valt een van de mannen overboord en
 • man
 • voorteken
 • Mannen in een bootje horen tot twee keer toe een stem uit het water 'De tijd is verschenen, de man is er niet' zeggen. De derde keer zegt de stem 'De tijd is verschenen, de man is er al'. Van angst…

sage uit 1968
 • Een man hoorde op een nacht al het geluid van het karnen van de volgende dag.
 • man
 • voorteken
 • Een man hoorde op een nacht al het geluid van het karnen van de volgende dag.

sage uit 1968
 • Een pasgetrouwde man had een heg gemaakt, maar was niet meer toegekomen aan de schroten, hij moest gaan werken op de
 • buiten had gehoord, en dat ze erg bang was geweest. De man ging naar buiten om zelf het laatste stukje af te maken. De vrouw
 • man
 • voorteken
 • Een pasgetrouwde man had een heg gemaakt, maar was niet meer toegekomen aan de schroten, hij moest gaan werken op de Friese klei. Toen hij na een week thuis kwam, was de afrastering klaar. Zijn vrouw…

sage uit 1968
 • gekomen, dus is het een voorteken geweest.
 • man
 • voorteken
 • Twee mannen zagen in de oorlog eens een gloeiend voorwerp door de lucht vliegen. Later is er op die plek een weg gekomen, dus is het een voorteken geweest.

sage uit 1968
 • man
 • voorteken
 • Een echtpaar dat in een keet woont, zou zo graag in een gewoon huis willen wonen. Maar ze zijn erg arm. Op een avond hoort de vrouw de stem van de lieve Heer tegen haar zeggen dat ze nog twee jaar…