Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

363 resultaten voor ""

mop uit 1997
 • Jantje gaat met zijn moeder de bus in. Omdat er geen zitplaats is moeten ze blijven staan. Dan zegt een man: `Mevrouw
 • jullie weet wat een gentleman is?' Jantje zegt dan: `Dat is een man die een vrouw met een kind laat zitten.'
 • Als in een volle bus een man opstaat voor Jantje en zijn moeder, zegt moeder dat ze hem een echte gentleman vindt. Op
 • school antwoordt Jantje op de vraag van de juf wat een gentleman is: `Dat is een man die een vrouw met een kind laat zitten.'
 • man
 • vragen
 • Als in een volle bus een man opstaat voor Jantje en zijn moeder, zegt moeder dat ze hem een echte gentleman vindt. Op school antwoordt Jantje op de vraag van de juf wat een gentleman is: `Dat is een…

sprookje uit 1966
 • tochten net oars of hy hie sawn màn yn ien slach deaslein. Dy man matte wy hjir krekt ha, ornearren se, dat is krekt ús man
 • Man slaat in één klap de zeven muggen op zijn brood dood. Hij is daar zo trots op dat hij op een vel papier schrijft
 • dat er zeven heeft doodgemaakt, en speldt dat op zijn pet. De mensen in een dorp waar een beer in het bos zit vragen hem
 • man
 • vragen
 • Man slaat in één klap de zeven muggen op zijn brood dood. Hij is daar zo trots op dat hij op een vel papier schrijft dat er zeven heeft doodgemaakt, en speldt dat op zijn pet. De mensen in een dorp…

mop uit 1998
 • Komt een man de kroeg binnen. Naast hem zit in een kooi een papagaai. De man bestelt een cola. Waarop de papagaai zegt
 • : "Mag ik een cola?" Vijf minuten later vraagt de man: "Mag ik een cola?" De papagaai zegt weer: "Mag ik een cola?" De man
 • man
 • vragen
 • Papagaai vraagt een cola en wordt aan muur gespijkerd.

broodjeaapverhaal uit 1998
 • zus (ja ja) is arts in een ziekenhuis. Hij schijnt verteld te hebben, dat er eens een man opgenomen werd met klachten over
 • krampen in zijn buik. De man is uitvoerig onderzocht, maar de symtomen waren niet meteen helder. Na een dag of twee kwam men
 • Man wordt opgenomen in het ziekenhuis. Na lang onderzoeken blijkt dat zijn maagpijn onstaan is door een gat in de
 • man
 • vragen
 • Man wordt opgenomen in het ziekenhuis. Na lang onderzoeken blijkt dat zijn maagpijn onstaan is door een gat in de endeldarm. Dat was er in gekomen door een hond die hem anaal bevredigde.

mop uit 1998
 • Een haas gaat naar een café en vraagt een kouwe koffie, de man achter de bar zegt: "Die heb we niet". Dan komt de haas
 • de volgende dag weer: "Heb je nu een kouwe koffie?" De man zegt: "Die hebben we niet". Dan komt de haas die dag daarna
 • man
 • vragen
 • Haas vraagt steeds om koude koffie in een café. Als hij het eindelijk krijgt, wil hij warme.

sage uit 1966
 • Der wie in man, dy gong jouns faek nei lju ta to praten. Hy hie altyd in stok yn 'e hân. Meastal gong er let wer nei
 • wie, stie der ynienen in greate keardel foar him. De man mei de stok sei: "Goeije navend", oant trije kear ta. Mar doe't
 • Man die altijd 's avonds laat alleen naar huis gaat schept op dat hij niet bang is. Op een avond staat een grote man
 • man
 • vragen
 • Man die altijd 's avonds laat alleen naar huis gaat schept op dat hij niet bang is. Op een avond staat een grote man plotseling voor hem die geen antwoord geeft op zijn begroeting. Als hij dreigt hem…

personal narrative uit 1997
 • vragen over. Zo van: verdomme, als dat iets uit m'n vorige leven is geweest, waarom moeten mijn kinderen er onder lijden, dat
 • gegaan bij die familie en hebben afscheid van die man genomen. Hij voelde nog warm aan, het was nèt gebeurd en ik kwam
 • neemt, komt ze in een veranderde bewustzijnstoestand. Ze kan met de overleden man communiceren. In deze andere
 • man
 • vragen
 • Een vrouw maakt een afspraak met een regressietherapeut. Die ochtend overlijdt haar buurman. Als ze afscheid van hem neemt, komt ze in een veranderde bewustzijnstoestand. Ze kan met de overleden man…

mop uit 1999
 • Een man kwam biechten bij de pastoor, maar had moeite om te beginnen. "Zeg het maar gerust," zei de pastoor
 • . Schoorvoetend begon de man: "Ik had in de oorlog een onderduiker." "Maar dat is toch juist heel edel?" vroeg de pastoor verbaasd
 • Een man gaat biechten bij de pastoor. Hij heeft een onderduiker die hij kost en inwoning laat betalen. Hij heeft hem
 • man
 • vragen
 • Een man gaat biechten bij de pastoor. Hij heeft een onderduiker die hij kost en inwoning laat betalen. Hij heeft hem nog niet verteld dat de oorlog voorbij is.

sage uit 1966
 • Doe't ús mem yn 'e Westerein wenne, wie der in âld man by har yn 'e kost. Dy moest der nachts faek ôf. Dan moest er in
 • achter. Neffens my wie dat de kweade, dy't him achter siet. Doe smeke er Fedde, dat wie mem har twadde man, as dy foar him
 • Een oude man was bij een echtpaar in de kost. 's Nachts kwam hij vaak zijn bed uit omdat hij dan lijkkoetsjes moest
 • gevraagd om voor hem te bidden. De man had wel wat verstand van bidden en toen is de oude man verlost.
 • man
 • vragen
 • Een oude man was bij een echtpaar in de kost. 's Nachts kwam hij vaak zijn bed uit omdat hij dan lijkkoetsjes moest zien. Naarmate hij ouder werd, kostte het hem steeds meer moeite. Hij werd dan door…

sage uit 1966
 • Een dode man kwam elke keer terug. De dominee heeft toen gevraagd wat hij wilde. De dode zei dat hij geen lijkkleren
 • man
 • vragen
 • Een dode man kwam elke keer terug. De dominee heeft toen gevraagd wat hij wilde. De dode zei dat hij geen lijkkleren had meegekregen toen hij stierf. De mensen hebben toen op een avond doodskleren…

sprookje uit 1966
 • er iten en drinken. Wylst er oan 't miel siet, sei de man: "Jo lykje suver wol hwat op 'e koaning." De koaning lake en
 • en de koaning wist it paed net. Dat, doe't er wer fuort woe, brocht de man him in eintsje op stap mei de lantearne. Doe
 • Man waar vluchtende koning eten en drinken krijgt, vindt hem op de koning lijken. Die zegt dat iedereen een
 • dubbelganger heeft en geeft zijn naam. Als mensen die op zoek zijn naar de koning, de man de koning bij de voornaam horen
 • man
 • vragen
 • Man waar vluchtende koning eten en drinken krijgt, vindt hem op de koning lijken. Die zegt dat iedereen een dubbelganger heeft en geeft zijn naam. Als mensen die op zoek zijn naar de koning, de man de…

broodjeaapverhaal uit 1987
 • Dubbel dood `Absurd verhaal uit de oorlogsjaren. Een oude man en zijn zoon krijgen na lang aandringen bij de Duitsers
 • loopt de zoon het perron op. Intussen stapt een Duitse officier de coupé binnen, ziet de oude man zitten, steekt zijn arm
 • man
 • vragen
 • Tijdens de oorlog bezoeken een vader en een zoon Rome. De vader overlijdt er en de jongen zet hem als een slapende reiziger in een treincoupé neer. 's Nachts verlaat de zoon de coupé even, en komt…

mop uit 1980
 • Een man vraagt aan zijn vrouw: "Wat vind je fijner: seks of kerstmis?" De vrouw zegt: "Kerstmis." "Waarom?" vraagt de
 • man. Zegt de vrouw: "Dat is vaker." (Theo Meder, gehoord in de jaren '80)
 • man
 • vragen
 • Een vrouw vindt kerstmis fijner dan seks, want kerstmis is vaker.

sprookje uit 1893
 • man
 • vragen
 • Een jongen komt een jager, een molenaar en een hardloper tegen. De jager blijft thuis en moet de anderen bellen als het eten klaar. Dan komt er een klein mannetje binnen. Hij vraagt om een lucifer, en…

sage uit 1968
 • faem doarst der allinne net troch. Doe kom der in man oan, dy seach der bitrouber út. Hja sei: "Ik doar noait allinne troch
 • ." "Kom jo mar mei my. Dan is 't wol fortroud, hear", sei de man. Doe brocht dy man har feilich troch it boskje hinne. Doe't
 • Een meisje vraagt een betrouwbaar uitziende man haar door een donker bosje te geleiden, omdat ze bang is voor de
 • beruchte Biesterveld. Als de man haar veilig door het bosje geholpen heeft, zegt hij 'Zeg maar dat Biesterveld jou door het
 • man
 • vragen
 • Een meisje vraagt een betrouwbaar uitziende man haar door een donker bosje te geleiden, omdat ze bang is voor de beruchte Biesterveld. Als de man haar veilig door het bosje geholpen heeft, zegt hij…

mop uit 1968
 • Een notaris vraagt aan een arme, slimme, man welk land zijn eigendom is. De arme man doet zijn ogen dicht en verklaart
 • man
 • vragen
 • Een notaris vraagt aan een arme, slimme, man welk land zijn eigendom is. De arme man doet zijn ogen dicht en verklaart dat alles dat hij ziet zijn eigendom is. De notaris geeft hem een grote lap…

sage uit 1968
 • Der wie us in man, dy kom by in boer, dy't krekt oan 't melken wie. Hy hie och sa'n toarst. Hy frege de boer: "Soe 'k
 • wol hwat molke ha meije?" "Né", sei de boer. Mar de man koe bûksprekke. Doe wie 't krekt as sei de koe: "Jow dy man hwat
 • Een dorstige man vraagt een boer om wat melk. Als de boer weigert, doet de man - tevens buikspreker - net alsof de koe
 • beveelt de man wat melk te geven.
 • man
 • vragen
 • Een dorstige man vraagt een boer om wat melk. Als de boer weigert, doet de man - tevens buikspreker - net alsof de koe beveelt de man wat melk te geven.

sage uit 1968
 • Der siet ien to melken yn 't lân. Doe gong dêr in man lâns, dy sei: "Mei 'k in bytsje molke fan jo ha?" Doe sei de boer
 • : "Né, ik jow dy dêr gjin molke fan." Doe draeide de koe him om. Dy sei: "Jow dy man in bytsje molke." (Dy man koe
 • Een man vroeg een boer, die aan het melken was, om een beetje melk. De boer weigerde. Toen draaide de koe zich om en
 • zei dat hij de man wat melk moest geven, waarop de boer dit deed. De man had de koe laten buikspreken.
 • man
 • vragen
 • Een man vroeg een boer, die aan het melken was, om een beetje melk. De boer weigerde. Toen draaide de koe zich om en zei dat hij de man wat melk moest geven, waarop de boer dit deed. De man had de koe…

Trefwoorden: boer, buikspreken, koe, man, melk, melken, vragen


sage uit 1968
 • ploeijen. Hy roan achter de ploeg. Doe kom der in man oan, dy frege hwer't greate Hearke wenne. "Hjir stiet er", sei Hearke en
 • Een man vroeg eens aan een ploeger waar Grote Hearke woonde. De man sloeg met zijn vuist op zijn borst en zei: "Hier
 • man
 • vragen
 • Een man vroeg eens aan een ploeger waar Grote Hearke woonde. De man sloeg met zijn vuist op zijn borst en zei: "Hier staat hij." Hij tilde de ploeg omhoog en wees ermee en zei: "En daar woont…

sage uit 1968
 • Der kommen us guon by in man dy wie op 't lân oan 't ploeijen. Dy fregen him nei Sterke Hearke. Dy man tilde de ploege
 • Een paar mensen vroegen een ploeger eens naar Sterke Hearke. De man tilde met een hand de ploeg op zei: "Daar woont hij
 • man
 • vragen
 • Een paar mensen vroegen een ploeger eens naar Sterke Hearke. De man tilde met een hand de ploeg op zei: "Daar woont hij." Met zijn andere hand wees hij op zijn borst en zei: "En hier staat hij."

sage uit 1968
 • Een man was op een nacht eens op bunzingjacht. Opeens stond er een klein zwart vrouwtje voor hem met een bos bloemen en
 • man
 • vragen
 • Een man was op een nacht eens op bunzingjacht. Opeens stond er een klein zwart vrouwtje voor hem met een bos bloemen en een tasje in haar handen. Ze vroeg de weg naar Leeuwarden. De honden waren…

sage uit 1968
 • Een vrouw kwam bij een boerderij eens om onderdak vragen. Halverwege de avond had de boer dat het wel eens een man kon
 • een man was. Er kwam die avond ook nog een ruiter om onderdak vragen, en de boer vertelde hem zijn ondervindingen. Die
 • man
 • vragen
 • Een vrouw kwam bij een boerderij eens om onderdak vragen. Halverwege de avond had de boer dat het wel eens een man kon zijn, en hij gooide de gast een appel toe. Deze ving de appel met de knieën naar…

mop uit 1968
 • meest luie man van de wereld met zijn dochter mocht trouwen. De drie vrienden wilden dat wel en ze hielden de koning aan
 • man
 • vragen
 • Fileman lag met twee maten in het gras te luieren, toen de koning langskwam. Deze had net bekend laten maken, dat de meest luie man van de wereld met zijn dochter mocht trouwen. De drie vrienden…

sage uit 1968
 • Der kom us ien yn Droegeham, dy woe mei Sterke Hearke wrakselje. Doe stie dêr in man op 'e bou, dy wie oan 't ploegjen
 • . De fremde man frege: "Wite jo ek, hwer't Sterke Hearke wennet?" "Ja," sei dyselde - it wie Hearke sels - "sjoch, dêr
 • Een man wilde eens worstelen met Sterke Hearke en vroeg aan een ploeger waar hij woonde. De arbeider tilde de ploeg op
 • en wees ermee en zei: "Kijk, daar woont hij." Daarna zei hij: "En hier staat hij." Toen ging de man er weer snel vandoor.
 • man
 • vragen
 • Een man wilde eens worstelen met Sterke Hearke en vroeg aan een ploeger waar hij woonde. De arbeider tilde de ploeg op en wees ermee en zei: "Kijk, daar woont hij." Daarna zei hij: "En hier staat…

sage uit 1968
 • Sterke Ynse wenne yn Bakkefean. Hy wie us op stap doe kom er fjouwer man foarby, dy moesten in dikke beam op in wein
 • del. Doe sei de man fan 'e slajut tsjin him: "Hwer komme jo wei?" "Fan Bakkefean", sei Ynse.
 • Sterke man (vrouw)
 • man
 • vragen
 • Een paar mannen vroegen Sterke Ynse eens te helpen bij het laden van een boomstam. In zijn eentje tilde hij de boom op de wagen. Maar toen de mannen hem vervolgens niet bedankten en zelf lekker naar…