Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Naam Overig in Tekst
Word count group

11 resultaten voor ""

sprookje uit 1930
 • hom ien zak stoppen. Mor op ens begon dat viske te proaten. Och man, loat mie toch weer vrij; as ie 't doun, den ken je
 • van mie kriegen wat ie hemmen willen. Mit niks ien hoes komen, doar haar ol man 't nait op begrepen en dat zee e. Mor 't
 • de visser over om hem weer vrij te laten. De vis vertelt de man dat al zijn wensen vervuld zullen worden. De man vertelt
 • dit verhaal aan zijn vrouw en zij wordt hebzuchtig. Ze dwingt haar man om naar de vis te gaan en om een beloning te vragen
 • man
 • vrijheid
 • Een arme visser leeft met zijn vrouw in een pispot. Op een dag gaat hij vissen en vangt hij een goudvis. Deze vis haalt de visser over om hem weer vrij te laten. De vis vertelt de man dat al zijn…

sprookje uit 1970
 • Het rechterraodsel Nen man har kwaod 'edaon en zol 'ehangen of 'eköpt wodden, meer ziene vrouw wol em nig missen, ze
 • bidden en smeekten de rechters zoo lange tot ze zéden: "De man mog vri-j wên, as de vrouw eer 'n raodsel kon opgewwen, dat ze
 • Een man zit in de gevangenis. Om hem vrij te krijgen moet zijn vrouw een raadsel verzinnen dat de rechters niet op
 • antwoord op het raadsel bedenken, en de man wordt vrijgelaten.
 • man
 • vrijheid
 • Een man zit in de gevangenis. Om hem vrij te krijgen moet zijn vrouw een raadsel verzinnen dat de rechters niet op kunnen lossen. Ze gaat bedroefd naar huis. Hoe kan een boerenvrouw slimmer zijn dan…

sage uit 1979
 • Een man wordt door de aardmannetjes toegeroepen: dankzij hem zijn de aardmannetjes allemaal vrij.
 • man
 • vrijheid
 • Een man wordt door de aardmannetjes toegeroepen: dankzij hem zijn de aardmannetjes allemaal vrij.

sprookje uit 1894
 • haar man in vrijheid zou worden gesteld, wanneer ze de rechters een raadsel opgaf, dat deze niet zouden kunnen raden. Dit
 • Eens werd er 'n man gevangen genomen. Z'n vrouw deed moeite, hem te verlossen en eindelijk kreeg ze de toezegging, dat
 • Een vrouw wil haar man uit de gevangenis verlossen en mag haar man meenemen als ze de rechters een raadsel stelt, dat
 • ze niet op kunnen lossen. Ze zegt: Ik ga hier op Lelie, Op Lelie draag ik mijn gemoed, Daar ik mijn man
 • man
 • vrijheid
 • Een vrouw wil haar man uit de gevangenis verlossen en mag haar man meenemen als ze de rechters een raadsel stelt, dat ze niet op kunnen lossen. Ze zegt: Ik ga hier op Lelie, Op Lelie draag…

sprookje uit 1973
 • In man en in frou, dy wennen yn in soarte fan hutte yn 'e wâl. Se hienen it och sa earmoedich. De man mocht graech
 • ûnderyn is myn wente." "Né," seit de man, "ik nim dy mei." "Astû my wer yn 't wetter smytste, meije jim fjouwer winsken dwaen
 • Een arme man en vrouw wonen in een hutje. Op een dag vangt de man een vis, die hem belooft dat hij vier wensen mag doen
 • vallen op het eten aan, maar de man eet zo boers dat zijn vrouw zich ergert en hem vraagt wat netter te eten. De man stoort
 • man
 • vrijheid
 • Een arme man en vrouw wonen in een hutje. Op een dag vangt de man een vis, die hem belooft dat hij vier wensen mag doen wanneer hij de vis weer in het water gooit. Terug bij zijn vrouw komt direct de…

sprookje uit 1892
 • vrijheid schonk. Ze zei: Op Rudolf ga ik Op Rudolf sta ik Op Rudolf ben ik welgemoed Dat ik mijn man van den dood verlossen
 • Een man was ter dood veroordeeld. Zijne vrouw mocht een raadsel opgeven, dat, als 't niet werd geraden, haar man de
 • rechterraadsel; een man komt vrij als de rechters het raadsel van zijn vrouw niet kunnen raden.
 • man
 • vrijheid
 • rechterraadsel; een man komt vrij als de rechters het raadsel van zijn vrouw niet kunnen raden.

sage uit 1918
 • wel, dat men haar man verafschuwde, en ook wist zij, dat het met reden was. Het volk moest het onduldbare dulden, en hij
 • 't bemerkte. Hij bleef een genadeloos man en eindelijk begreep men, dat niemand voor hem veilig was. Men liep te wapen
 • man
 • vrijheid
 • Emma van Haarlem is getrouwd met een wrede heer. Op een dag komt het volk tegen hem in opstand en belegert zijn kasteel. Zijn vrouw stelt hem voor dat zij met het volk gaat spreken. Zij vraagt het…

broodjeaapverhaal uit 1996
 • punker en een oude man. Het kindje staat de boodschappenkar tegen de punker aan te duwen. De punker begint daar over te
 • vrije opvoeding. Dan gooit de punker zijn pak melk over het hoofd van het kindje heen. Vervolgens betaalt de oude man het
 • In de rij van de supermarkt staan een moeder met kind, een punker en een oude man. Het kind staat de boodschappenkar
 • de oude man het pak melk.
 • man
 • vrijheid
 • In de rij van de supermarkt staan een moeder met kind, een punker en een oude man. Het kind staat de boodschappenkar tegen de punker aan te duwen. De punker klaagt daarover bij de moeder van het kind.…

mop uit 2003
 • . Op een ochtend werd ik wakker en ik dacht ik heb het met die man van mij wel gehad. Ik stond op en ik vertelde hem dat
 • rede gevallen. "Gallo, ikke Arzu uit Turkie en ook ik hep ut helemaal gehad met man. Op morgen word ik wakker en ik zeg
 • Op een congres over feminisme getuigen vrouwen wat ze gedaan hebben om hun man te motiveren. Een Turkse vrouw blijkt
 • man
 • vrijheid
 • Op een congres over feminisme getuigen vrouwen wat ze gedaan hebben om hun man te motiveren. Een Turkse vrouw blijkt evenwel mishandeld te zijn.

sprookje uit 1966
 • Der wie us in man, dy roan troch de wyldernis. Doe kom der in hiele greate liuw lyk op him ta. Hy tochte: "Nou gean ik
 • omheech. Dy wie alhiel opswold. En doe seach de man, dat der in toarne yn siet. De man helle de toarne der gau út en die
 • Leeuw bij ontmoeting in wildernis met man alleen zijn poot omhoog. Die is gezwollen door een doorn. Nadat de man de
 • doorn heeft verwijderd en de pootheeft verbonden verdwijnt de leeuw. Jaren later wordtt de man in een leeuwenkuil geplaatst
 • man
 • vrijheid
 • Leeuw bij ontmoeting in wildernis met man alleen zijn poot omhoog. Die is gezwollen door een doorn. Nadat de man de doorn heeft verwijderd en de pootheeft verbonden verdwijnt de leeuw. Jaren later…

sprookje uit 1966
 • Der wie in frou, dy har man siet yn 'e gefangenis. Sy woe him der o sa graech út ha. Sy gong nei de rjochter ta of har
 • man ek frij mocht, mar dat krige se net gedaen. Har man mocht allinne de frijheit ha, as hja in riedsel opjaen koe, dat
 • Vrouw krijgt haar gevangen zittende man vrij door de rechters een raadsel op te geven dat ze niet kunnen oplossen.
 • man
 • vrijheid
 • Vrouw krijgt haar gevangen zittende man vrij door de rechters een raadsel op te geven dat ze niet kunnen oplossen.