Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

100 resultaten voor ""

mop uit 1996
 • man
 • waarschuwen
 • In de metro zegt een dame aan een meneer: "Kunt ge uw hand niet elders anders plaatsen?" "Ja," zegt de heer, "maar ik durf niet!"

sage uit 1966
 • Der ried us in man hjir út 'e Wâlden wei nei Ljouwert ta yn in sjeas. Underweis, sahwat op Swarteweisein stie in
 • boerespul mei de kont nei de wei ta. Dêr stienen trije man yn 'e skuorre to terskjen. 't Wie by 't winter. Doe't it hynder oan
 • Een man uit de Wâlden gaat per sjees naar Ljouwert. In de buurt van Swarteweisein staat een boerderij daar staan drie
 • mannen in de schuur te dorsen. Bij de schuur gaat het paard steigeren. De man slaat met de zweep maar het paard verzet geen
 • man
 • waarschuwen
 • Een man uit de Wâlden gaat per sjees naar Ljouwert. In de buurt van Swarteweisein staat een boerderij daar staan drie mannen in de schuur te dorsen. Bij de schuur gaat het paard steigeren. De man…

sage uit 1966
 • Een man met een zieke dochter gaat naar de duivelbanner. Duivelbanner zegt dat het meisje behekst is en geeft een
 • op springen om het flesje te pakken te krijgen. De man komt inderdaad een kat tegen die tegen hem op vloog.
 • man
 • waarschuwen
 • Een man met een zieke dochter gaat naar de duivelbanner. Duivelbanner zegt dat het meisje behekst is en geeft een drankje mee waar hij goed op moet passen, want onderweg zal de heks hem in…

broodjeaapverhaal uit 1991
 • doorheen rijdt, moet onvoorzien stoppen omdat de benzine op is. De man verlaat de auto en de vrouw blijft achter en wacht
 • zwaailichten... Dat waren de politie en een ambulance. Haar man bleek zich aan een boomtak vlak boven haar auto opgehangen te
 • Een echtpaar strandt met de auto zonder benzine. De man gaat benzine halen. De vrouw ziet een auto naderen, die snel
 • keert en vlucht. Dan arriveren politie en ambulance. Het blijkt dat de man zich aan een boomtak boven de auto heeft
 • man
 • waarschuwen
 • Een echtpaar strandt met de auto zonder benzine. De man gaat benzine halen. De vrouw ziet een auto naderen, die snel keert en vlucht. Dan arriveren politie en ambulance. Het blijkt dat de man zich aan…

broodjeaapverhaal uit 1991
 • Superman `Een man fietste 's avonds na een cursus aan de Volksuniversiteit op weg naar huis langs een groot huis
 • tafereel aan: een man in een kast en een vrouw vastgebonden op het bed. Het verhaal erachter was even onwaarschijnlijk. Het
 • Een man hoort een paar keer hulpgeroep uit een huis komen. Hij waarschuwt de politie. Ze vinden in de slaapkamer een
 • vrouw vastgebonden op het bed, en een man in een Superman-pakje in de kast. Het echtpaar was een seksspelletje aan het
 • man
 • waarschuwen
 • Een man hoort een paar keer hulpgeroep uit een huis komen. Hij waarschuwt de politie. Ze vinden in de slaapkamer een vrouw vastgebonden op het bed, en een man in een Superman-pakje in de kast. Het…

mop uit 1994
 • Een prostituée spreekt een oude man vermanend toe, maar laat zich vervolgens van zijn enorme potentie overtuigen. De
 • oude man gaat zelfs akkoord met een tweede geslachtsdaad als de prostituée tijdens de rusttijd even zijn voeten wil
 • man
 • waarschuwen
 • Een prostituée spreekt een oude man vermanend toe, maar laat zich vervolgens van zijn enorme potentie overtuigen. De oude man gaat zelfs akkoord met een tweede geslachtsdaad als de prostituée…

mop uit 1965
 • In de Paulus Potterstraat woont op twee hoog een man die in de ziektewet zit, maar niet ziek is. De man zit op het dak
 • Potterstraat en roept: "Hé mevrouw, we komen voor dat schijthuis van u dat niet werkt." Waarop die vrouw tegen haar man op het dak
 • Een man zit in de ziektewet, maar is niet ziek. De loodgieter komt voor een kapotte wc en roept: "Hé mevrouw, we komen
 • voor dat schijthuis van u dat niet werkt." Daarop waarschuwt de vrouw haar man dat de controleur van de ziektewet er is, en
 • man
 • waarschuwen
 • Een man zit in de ziektewet, maar is niet ziek. De loodgieter komt voor een kapotte wc en roept: "Hé mevrouw, we komen voor dat schijthuis van u dat niet werkt." Daarop waarschuwt de vrouw haar man…

broodjeaapverhaal uit 1992
 • de hand zijn. We komen meteen terug."Toen ze het huis inliepen vonden ze in de hal een dode man. En in de slaapkamer
 • de honden om te eten. De buren bellen de hondeneigenaars op en als deze thuiskomen, ligt er een dode man in de hal en op
 • man
 • waarschuwen
 • Een echtpaar gaat op vakantie en laat de zorg voor hun twee honden over aan de buren. Omdat de honden nogal agressief zijn tegen vreemden, moeten ze de bak met voer over de schutting zetten. Na een…

broodjeaapverhaal uit 1970
 • Als een man en een vrouw thuiskomen na een avondje uit, strompelt hun dobermannpinscher rochelend op hen af. Een
 • straaltje bloed drupt uit zijn bek. De man gaat met de hond naar de dierenarts, de vrouw blijft thuis. Na tien minuten rinkelt
 • Een echtpaar komt thuis en treft de hond half stikkend aan. De man brengt de hond naar de dierenarts. Even later belt
 • de man naar zijn vrouw thuis met het bevel het huis te verlaten. De politie arriveert en vindt een inbreker die zich
 • man
 • waarschuwen
 • Een echtpaar komt thuis en treft de hond half stikkend aan. De man brengt de hond naar de dierenarts. Even later belt de man naar zijn vrouw thuis met het bevel het huis te verlaten. De politie…

mop uit 1971
 • Sy wiene hjir froeger oen't graven, doe 't Eisinga(?)rek hjir groeven is. Mar ien man dy groef hwat djipper, hwant hy
 • Tijdens het uitgraven van een sloot graaft een man te diep en bereikt Amerika. Door het gat hoort hij een man zijn
 • vrouw waarschuwen dat ze het wasgoed moet binnenhalen omdat het begint te regenen.
 • man
 • waarschuwen
 • Tijdens het uitgraven van een sloot graaft een man te diep en bereikt Amerika. Door het gat hoort hij een man zijn vrouw waarschuwen dat ze het wasgoed moet binnenhalen omdat het begint te regenen.

sprookje uit 1889
 • man
 • waarschuwen
 • De jongste van drie dochters moet van haar moeder het zware werk doen. Als ze de schapen weidt, is het altijd mooi weer. Als de oudste zus het eens probeert, wordt het noodweer. Op een dag deelt de…
cinderella2.mov

sage uit 1968
 • Een man waarschuwt zijn echtgenote over een kistje heen te stappen dat hij in de kamer heeft zien staan. Zeven jaar
 • later verliest het echtpaar een kindje. Het kistje komt op dezelfde plek te staan als de man eerder gezien had.
 • man
 • waarschuwen
 • Een man waarschuwt zijn echtgenote over een kistje heen te stappen dat hij in de kamer heeft zien staan. Zeven jaar later verliest het echtpaar een kindje. Het kistje komt op dezelfde plek te staan…

sage uit 1968
 • man
 • waarschuwen
 • Een moeder waarschuwde haar spottende zoon vaak dat de duivel hem zou komen halen. Op een keer werd zijn lichaam gevonden, met zijn hoofd achterstevoren op zijn romp. De duivel had hem de nek…

sage uit 1968
 • Sterke man (vrouw)
 • Van een sterke man was men zo bang dat niemand op zijn erf durfde te komen. Hij zei dat als hij iemand neer zou slaan
 • man
 • waarschuwen
 • Van een sterke man was men zo bang dat niemand op zijn erf durfde te komen. Hij zei dat als hij iemand neer zou slaan, deze dood zou blijven liggen.

sage uit 1954
 • om voorzichtig naar huis te gaan. Vlak bij huis sprong er toen een grote hond tegen de man op en brak het flesje. De
 • man
 • waarschuwen
 • De vader van een betoverd meisje kreeg een drankje mee van Hinse Jehannes de Boer, de duivelbanner. En de waarschuwing om voorzichtig naar huis te gaan. Vlak bij huis sprong er toen een grote hond…

mop uit 1970
 • : "Dat is gin vrouw, mor een man. Die vemoort ollie en dan komme de andere rovers. Ik zal ze tegenholle. Geef mien een bed
 • vlak bi'j de vrouw. Goai straks iedereen een appel toe; een man duut um den appel te vange de been bi'j mekaar, een vrouw
 • meeneemt. Eens gaan ze inbreken in een kasteel, Kinas luistert hen af en gaat de kasteelbewoners waarschuwen. Een als vrouw
 • man
 • waarschuwen
 • De armste en geraffineerdste van 3 broers wil niet werken, krijgt vijf gulden van zijn moeder, die van hem af wil, en trekt erop uit. In het bos komt Kinas bij 12 rovers, die in een hol onder de grond…

mop uit 1997
 • Een man maakt een strandwandeling. Midden op het strand ziet hij ineens een groot bord staan met de tekst: 'Pas op voor
 • Een man ziet hij ineens een groot bord staan met de tekst: 'Pas op voor homo's!' Hij kijkt om zich heen, maar ziet
 • man
 • waarschuwen
 • Een man ziet hij ineens een groot bord staan met de tekst: 'Pas op voor homo's!' Hij kijkt om zich heen, maar ziet niets, loopt door, ziet weer een groot bord met dezelfde tekst, en weer een, het is…

sage uit 1968
 • Yn Houtigehage wenne in man mei in soan fan achttsjin jier. Dy man wie tsjerks. Alle sneinen gong er mei de jonge nei
 • Een man ging elke zondag met zijn zoon naar de kerk. Een man, die vaak voorzag dat iemand zou sterven, waarschuwde dat
 • als de kerkse man die zondag zijn zoon weer mee naar de kerk zou nemen, de zoon zou sterven. De man trok er zich niets van
 • man
 • waarschuwen
 • Een man ging elke zondag met zijn zoon naar de kerk. Een man, die vaak voorzag dat iemand zou sterven, waarschuwde dat als de kerkse man die zondag zijn zoon weer mee naar de kerk zou nemen, de zoon…

sage uit 1967
 • man
 • waarschuwen
 • Een jongeman spotte altijd met God en gebod. Op een keer waarschuwden sommigen hem dat het op een bepaalde plek spookte, maar hij zei voor nog geen zeven duivels bang te zijn. Toen hij op de bewuste…

sage uit 1967
 • . Onderweg probeerde een zwarte kat inderdaad de man te laten struikelen. Maar hij is veilig thuisgekomen.
 • man
 • waarschuwen
 • De vader van een betoverd kind ging eens naar de duivelbanner van Kûkherne. De duivelbanner gaf een drankje mee en zei dat hij onderweg moest uitkijken voor een zwarte kat. En er mochten geen vreemde…

sage uit 1967
 • healwei wie, seach se ynienen hiel dúdlik de gedaente fan har man. Hja bleau stean en sei: "O heden. Dit is Hindrik, myn man
 • Een man werkte doordeweeks altijd in Groningen. Hij wilde niet dat zijn vrouw dan bij haar familie langsging, want hij
 • had ruzie met hen. Op een keer wilde de vrouw toch gaan, maar halverwege zag ze opeens de gedaante van haar man. Snel is
 • man
 • waarschuwen
 • Een man werkte doordeweeks altijd in Groningen. Hij wilde niet dat zijn vrouw dan bij haar familie langsging, want hij had ruzie met hen. Op een keer wilde de vrouw toch gaan, maar halverwege zag ze…

sage uit 1966
 • pompte it sa bot bûten tsjin 'e muorre oan, dat ik fleach kjel oerein. Doe sei myn man: "Sjochst nou wol, dat it dinen net
 • man
 • waarschuwen
 • Een vrouw bidt vaak bij het kistje van haar overleden dochtertje. Toen ze de laatste avond voor de begrafenis de deksel nog eens van de kist haalde, was er opeens een hard gebonk buiten tegen de muur…

sage uit 1968
 • Wopke de duivelbanner geeft een man die gekweld wordt door nachtmerries een drankje mee. Hij moet het flesje onderweg
 • , aldus Wopke. Wopkes voorspelling komt uit: een klein mannetje slaat met een stok de fles kapot. Als de man voor de tweede
 • man
 • waarschuwen
 • Wopke de duivelbanner geeft een man die gekweld wordt door nachtmerries een drankje mee. Hij moet het flesje onderweg naar huis goed beschermen. De duivel zal hem namelijk het medicijn afhandig…

sage uit 1966
 • Een man heeft een behekste zoon en gaat naar duivelbanner Piter Poes. Piter geeft hem een drankje maar maant de vader
 • man
 • waarschuwen
 • Een man heeft een behekste zoon en gaat naar duivelbanner Piter Poes. Piter geeft hem een drankje maar maant de vader goed op het flesje te passen. Onderweg zal een grote zwarte hond op hem afkomen en…

sage uit 1967
 • frouljusgesicht der net út." Hy hâldde har yn 'e gaten en op it lêst wie hy der wis fan, dat it in man wie yn frouljusklean. Doe
 • warskôge hy de kastlein. Hy sei: "Jo matte har aenst in apel tasmite. As it in man is dan slacht er de knibbels by it heinen
 • Een vrouw vraagt om onderdak bij een herberg en bestelt een drankje. De kelner vermoedt dat de 'vrouw' een man in
 • gespreide knieën, dan is ze een 'echte' vrouw; vangt ze de appel op met de knieën bij elkaar, dan is ze een man. De 'vrouw
 • man
 • waarschuwen
 • Een vrouw vraagt om onderdak bij een herberg en bestelt een drankje. De kelner vermoedt dat de 'vrouw' een man in vrouwenkleren is en waarschuwt de kastelein. De kastelein stelt voor om de…