Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Word count group

61 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • hondje is een waarschuwing en zorgt dat de man nooit meer naar de herberg gaat.
 • Een pasgetrouwde man gaat naar een herberg in Kromelle om wat te drinken. Hij blijft daar lang en moet 's avonds naar
 • man
 • waarschuwing
 • Een pasgetrouwde man gaat naar een herberg in Kromelle om wat te drinken. Hij blijft daar lang en moet 's avonds naar huis. Een hondje achtervolgt hem langs het brandhout, over de paden die schuin…

sage uit 1955
 • is verschenen, maar de man is er nog niet." In set letter kom dêr in man op in wein oanriden. Dy ried it wetter yn en de
 • man yn 'e wein fordronk.
 • Motief: D1311.11.1. River says, “The time has come but not the man”. Man thus induced to drown himself
 • man met zijn kar het water in en verdrinkt.
 • man
 • waarschuwing
 • In Strobos klinkt een stem uit het water die zegt dat de tijd is verschenen, maar de ma er nog niet is. Later rijdt een man met zijn kar het water in en verdrinkt.

sage uit 1995
 • gerecht, waar hem op aanraden van een wijze oude man een glimmend rode appel en een geldstuk worden voorgehouden. Lachend
 • moordwapen zat ooit ingemetseld in de muur van het raadhuis, als waarschuwing voor kinderen om niet met messen te spelen. Met dit
 • raadhuis, als waarschuwing voor kinderen niet met messen te spelen.
 • man
 • waarschuwing
 • Een jongetje onthoofdt tijdens het spelen van slagertje zijn vriendje. Het jongetje moet voor de rechtbank verschijnen, maar de rechter meent dat het kind zonder opzet gehandeld heeft. Om de onschuld…

sage uit 1968
 • man
 • waarschuwing
 • Een moeder waarschuwde haar spottende zoon vaak dat de duivel hem zou komen halen. Op een keer werd zijn lichaam gevonden, met zijn hoofd achterstevoren op zijn romp. De duivel had hem de nek…

sage uit 1968
 • Sterke man (vrouw)
 • Van een sterke man was men zo bang dat niemand op zijn erf durfde te komen. Hij zei dat als hij iemand neer zou slaan
 • man
 • waarschuwing
 • Van een sterke man was men zo bang dat niemand op zijn erf durfde te komen. Hij zei dat als hij iemand neer zou slaan, deze dood zou blijven liggen.

sage uit 1954
 • De vader van een betoverd meisje kreeg een drankje mee van Hinse Jehannes de Boer, de duivelbanner. En de waarschuwing
 • om voorzichtig naar huis te gaan. Vlak bij huis sprong er toen een grote hond tegen de man op en brak het flesje. De
 • man
 • waarschuwing
 • De vader van een betoverd meisje kreeg een drankje mee van Hinse Jehannes de Boer, de duivelbanner. En de waarschuwing om voorzichtig naar huis te gaan. Vlak bij huis sprong er toen een grote hond…

sage uit 1968
 • Yn Houtigehage wenne in man mei in soan fan achttsjin jier. Dy man wie tsjerks. Alle sneinen gong er mei de jonge nei
 • Een man ging elke zondag met zijn zoon naar de kerk. Een man, die vaak voorzag dat iemand zou sterven, waarschuwde dat
 • als de kerkse man die zondag zijn zoon weer mee naar de kerk zou nemen, de zoon zou sterven. De man trok er zich niets van
 • man
 • waarschuwing
 • Een man ging elke zondag met zijn zoon naar de kerk. Een man, die vaak voorzag dat iemand zou sterven, waarschuwde dat als de kerkse man die zondag zijn zoon weer mee naar de kerk zou nemen, de zoon…

sage uit 1967
 • man
 • waarschuwing
 • Een jongeman spotte altijd met God en gebod. Op een keer waarschuwden sommigen hem dat het op een bepaalde plek spookte, maar hij zei voor nog geen zeven duivels bang te zijn. Toen hij op de bewuste…

sage uit 1967
 • . Onderweg probeerde een zwarte kat inderdaad de man te laten struikelen. Maar hij is veilig thuisgekomen.
 • man
 • waarschuwing
 • De vader van een betoverd kind ging eens naar de duivelbanner van Kûkherne. De duivelbanner gaf een drankje mee en zei dat hij onderweg moest uitkijken voor een zwarte kat. En er mochten geen vreemde…

sage uit 1967
 • healwei wie, seach se ynienen hiel dúdlik de gedaente fan har man. Hja bleau stean en sei: "O heden. Dit is Hindrik, myn man
 • ze weer naar huis gegaan. Een uur later kwam de man thuis. Zijn gedaante was een waarschuwing geweest.
 • Een man werkte doordeweeks altijd in Groningen. Hij wilde niet dat zijn vrouw dan bij haar familie langsging, want hij
 • man
 • waarschuwing
 • Een man werkte doordeweeks altijd in Groningen. Hij wilde niet dat zijn vrouw dan bij haar familie langsging, want hij had ruzie met hen. Op een keer wilde de vrouw toch gaan, maar halverwege zag ze…

sage uit 1966
 • pompte it sa bot bûten tsjin 'e muorre oan, dat ik fleach kjel oerein. Doe sei myn man: "Sjochst nou wol, dat it dinen net
 • man
 • waarschuwing
 • Een vrouw bidt vaak bij het kistje van haar overleden dochtertje. Toen ze de laatste avond voor de begrafenis de deksel nog eens van de kist haalde, was er opeens een hard gebonk buiten tegen de muur…

sage uit 1968
 • Wopke de duivelbanner geeft een man die gekweld wordt door nachtmerries een drankje mee. Hij moet het flesje onderweg
 • , aldus Wopke. Wopkes voorspelling komt uit: een klein mannetje slaat met een stok de fles kapot. Als de man voor de tweede
 • man
 • waarschuwing
 • Wopke de duivelbanner geeft een man die gekweld wordt door nachtmerries een drankje mee. Hij moet het flesje onderweg naar huis goed beschermen. De duivel zal hem namelijk het medicijn afhandig…

sage uit 1966
 • Een man heeft een behekste zoon en gaat naar duivelbanner Piter Poes. Piter geeft hem een drankje maar maant de vader
 • man
 • waarschuwing
 • Een man heeft een behekste zoon en gaat naar duivelbanner Piter Poes. Piter geeft hem een drankje maar maant de vader goed op het flesje te passen. Onderweg zal een grote zwarte hond op hem afkomen en…

sage uit 1967
 • frouljusgesicht der net út." Hy hâldde har yn 'e gaten en op it lêst wie hy der wis fan, dat it in man wie yn frouljusklean. Doe
 • warskôge hy de kastlein. Hy sei: "Jo matte har aenst in apel tasmite. As it in man is dan slacht er de knibbels by it heinen
 • Een vrouw vraagt om onderdak bij een herberg en bestelt een drankje. De kelner vermoedt dat de 'vrouw' een man in
 • gespreide knieën, dan is ze een 'echte' vrouw; vangt ze de appel op met de knieën bij elkaar, dan is ze een man. De 'vrouw
 • man
 • waarschuwing
 • Een vrouw vraagt om onderdak bij een herberg en bestelt een drankje. De kelner vermoedt dat de 'vrouw' een man in vrouwenkleren is en waarschuwt de kastelein. De kastelein stelt voor om de…

sage uit 1967
 • Dêr wie in man, dy kom wol op 'e Dwarsfeart. Dêr hie ús heit in hekel oan. Hwant as dy man de hân op 'e rêch fan 'e
 • bargen lei, dan woarden dy bargen blau. Dy man hie de kweade hân, dêr moesten se bot foar oppasse. Heit sei: "Noait fremden
 • Als een man met de kwade hand zijn hand op de rug van een varken legt, wordt het dier blauw. De man is een tovenaar.
 • man
 • waarschuwing
 • Als een man met de kwade hand zijn hand op de rug van een varken legt, wordt het dier blauw. De man is een tovenaar.

sage uit 1967
 • . 't Is in iensum paed, dêr't jo lâns matte. Jo kinne wolris biroofd wurde." Mar de man sei: "'t Falt hwat ta." Mar doe
 • wein der oan. Mar it eigenaerdige wie, de man wie oars altyd allinne, mar nou siet er tusken twa yn. De rovers seagen dat
 • Een man die wel heel nadrukkelijk geld vervoert, wordt gewaarschuwd voor een overval. De voerman trekt zich er niks van
 • verbaasd over, omdat de man altijd alleen reist. Ze besluiten hun voorgenomen plan niet ten uitvoer te brengen en maken zich
 • man
 • waarschuwing
 • Een man die wel heel nadrukkelijk geld vervoert, wordt gewaarschuwd voor een overval. De voerman trekt zich er niks van aan en gaat gewoon op pad. Twee bandieten wachten hem op in een schuilplaats…

sage uit 1968
 • en verdronk. Maar de man ging toch over het ijs, en inderdaad is hij verdronken.
 • man
 • waarschuwing
 • Een bakker fietste in de winter vaak over het ijs naar zijn werk, omdat dat een stuk korter was. Op een keer waarschuwde zijn vrouw dat hij die dag niet over het ijs moest gaan. Ze had die nacht voor…

sprookje uit 2001
 • ruzie maken. Maar niet echt ruzie, maar beetje boos. En op de straat kome een eh andere man. Hij heb vraagte: "Wat jonge
 • , waarom waarom jullie zo ruzie maken?" En tweeling zegde: "Wij hebben veel ontevreden." En die oude man vrage: "Wat is
 • Twee siamese tweelingbroers zaten met de ruggen aan elkaar vast. Ze maakten ruzie op straat. Een oude man vroeg waarom
 • nogal ontevreden. De oude man zei dat ze niet zo moesten klagen, omdat er genoeg mensen in de wereld zijn die het nog veel
 • man
 • waarschuwing
 • Twee siamese tweelingbroers zaten met de ruggen aan elkaar vast. Ze maakten ruzie op straat. Een oude man vroeg waarom ze zo'n ruzie maakten. De twee moesten altijd alles samen doen, maar ze wilden…

sage uit 1968
 • Een man - een helmdrager - maant een kameraad opzij te gaan voor een naderende lijkstoet. De kameraad slaat zijn
 • man
 • waarschuwing
 • Een man - een helmdrager - maant een kameraad opzij te gaan voor een naderende lijkstoet. De kameraad slaat zijn waarschuwingen in de wind en blijft op de weg lopen. Prompt wordt hij opgetild door een…

sage uit 1974
 • Een man en een vrouw zijn betoverd: heksenkransen prijken in hun kussens. De kransen worden verbrand. Wopke de
 • man
 • waarschuwing
 • Een man en een vrouw zijn betoverd: heksenkransen prijken in hun kussens. De kransen worden verbrand. Wopke de duivelbanner geeft een drankje mee maar waarschuwt goed op het medicijn te letten: het…

sage uit 1974
 • De tsjoenster dy't tichte by ús wenne, wie troud. Har man wist wol dat hja tsjoene koe. Op in kear kaem der in famke by
 • dy lju en doe sei dy tsjoenster tsjin dat famke: "Sjoch leave, hjir hast in moaije apel fan my." Mar doe sei de âld man
 • dood getoverd van de zoon van haar man.
 • man
 • waarschuwing
 • Kinderen wordt verboden iets van een heks aan te nemen omdat zij hen kan betoveren. De heks heeft ook wel eens een hond dood getoverd van de zoon van haar man.

sage uit 1968
 • Een man krijgt een goedje van duivelbanner Wopke mee voor zijn zieke halfbroer. Wopke raadt aan het medicijn goed weg
 • man
 • waarschuwing
 • Een man krijgt een goedje van duivelbanner Wopke mee voor zijn zieke halfbroer. Wopke raadt aan het medicijn goed weg te stoppen, omdat de halfbroer onderweg wel eens iemand zou kunnen tegekomen die…

sage uit 1969
 • Een man speelde op zondagavond in de kroeg vaak op zijn harmonika voor de jongelui. Maar op een keer zag hij een vinger
 • langs het behang van de muur omhoog gaan. Hij zag dat als waarschuwing, en hij heeft nooit meer gespeeld.
 • man
 • waarschuwing
 • Een man speelde op zondagavond in de kroeg vaak op zijn harmonika voor de jongelui. Maar op een keer zag hij een vinger langs het behang van de muur omhoog gaan. Hij zag dat als waarschuwing, en hij…

sage uit 1969
 • en dat bynt matte jimme net lizzen gean. Dêr doocht it net. Ik haw mei in man praet, dy wie dêr ek. Hy sei: "Smyt my dêr
 • man
 • waarschuwing
 • In Groningen werden vroeger nogal eens mensen vermoord. Een boer zei tegen zijn arbeiders niet bij een bepaalde bint te gaan slapen, omdat het daar niet deugde. Een van hen deed het toch en werd die…

sage uit 1969
 • In Grotegast woonde een man in de 'Tenten', die was met de helm geboren. Wanneer die man een bij hem had en doar kwam
 • een begrafenisstoet aan, dan zei die man: Even stoanblievn, niet deurloopn, want de duvel komt der oan. Dan bleven se
 • Een man was met de helm geboren. Hij zag wel eens begrafenisstoeten voorbij komen, die anderen niet zagen. Hij
 • man
 • waarschuwing
 • Een man was met de helm geboren. Hij zag wel eens begrafenisstoeten voorbij komen, die anderen niet zagen. Hij waarschuwde de anderen dan even opzij te gaan, omdat de duivel er aan kwam.