Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Word count group

38 resultaten voor ""

sage uit 1954
 • In een herberg houdt een groepje mannen een wedstrijd. De man die het meeste en hardste kan vloeken, krijgt een fles
 • man
 • wedstrijd
 • In een herberg houdt een groepje mannen een wedstrijd. De man die het meeste en hardste kan vloeken, krijgt een fles jenever. Sjoerd wint de fles, maar wordt later helemaal afgeranseld door de duivel.…

sprookje uit 1889
 • er een groot kruis, en van onder op den grond stond er een man met pijl en boog, die naar omhoog keek. De jongen vroeg
 • aan den man, wat hij daar deed? En de man antwoordde, dat hij op 't kruis van den toren een mugge zag zitten, en dat hij
 • boogschutter met goede ogen, een man met een goed gehoor, een hardloper, een sterke houtraper, een man die veel kan drinken en
 • man
 • wedstrijd
 • Een jongen gaat op reis om een koningin te winnen. Op zijn tocht komt hij zes bijzondere personen tegen: een boogschutter met goede ogen, een man met een goed gehoor, een hardloper, een sterke…

sprookje uit 1889
 • Een man gaat met een hamer op reis. Onderweg komt hij een molenaar en een houthakker tegen, die met hem meegaan. Ze
 • verschijnt en vraagt om een koek waarna hij degene die bakt een pak slaag geeft. De man met de hamer stopt hem echter met zijn
 • man
 • wedstrijd
 • Een man gaat met een hamer op reis. Onderweg komt hij een molenaar en een houthakker tegen, die met hem meegaan. Ze komen bij een kasteel. Binnen is een vuur en een pot met deeg en om de beurt gaan ze…

sage uit 1968
 • Der kom us in man by Sterke Hearke. Dy woe wol us mei Hearke tille om to sjen hwa't it sterkste wie. Hearke wie net
 • thús, mar syn suster (of dochter?) Rixt wol. Dy nom dy man mei nei bûten ta. Dêr leinen twa hiele grouwe bolstiennen, mei
 • Sterke man (vrouw)
 • Een man kwam eens bij het huis van Sterke Hearke om een wedstrijdje tillen te doen. Maar Hearke was niet thuis, en zijn
 • dochter Rixt wees een steen aan. Ze zei dat zij er daarvan een kon optillen, en Hearke twee. Toen is de man maar snel naar
 • man
 • wedstrijd
 • Een man kwam eens bij het huis van Sterke Hearke om een wedstrijdje tillen te doen. Maar Hearke was niet thuis, en zijn dochter Rixt wees een steen aan. Ze zei dat zij er daarvan een kon optillen, en…

sage uit 1968
 • Der kom us ien yn Droegeham, dy woe mei Sterke Hearke wrakselje. Doe stie dêr in man op 'e bou, dy wie oan 't ploegjen
 • . De fremde man frege: "Wite jo ek, hwer't Sterke Hearke wennet?" "Ja," sei dyselde - it wie Hearke sels - "sjoch, dêr
 • Een man wilde eens worstelen met Sterke Hearke en vroeg aan een ploeger waar hij woonde. De arbeider tilde de ploeg op
 • en wees ermee en zei: "Kijk, daar woont hij." Daarna zei hij: "En hier staat hij." Toen ging de man er weer snel vandoor.
 • man
 • wedstrijd
 • Een man wilde eens worstelen met Sterke Hearke en vroeg aan een ploeger waar hij woonde. De arbeider tilde de ploeg op en wees ermee en zei: "Kijk, daar woont hij." Daarna zei hij: "En hier staat…

sage uit 1968
 • man
 • wedstrijd
 • Reade Atse was een schaatsrijder. Hij hield ervan om onder de sneeuw te slapen. Op een keer won hij op het nippertje een schaatswedstrijd, maar ze wilden hem niet de prijs geven. Hij en de tegenpartij…

sage uit 1960
 • Een man beweerde dat er geen duivel was die verder kon springen dan hij. Maar op een keer sprong er iemand elke keer
 • man
 • wedstrijd
 • Een man beweerde dat er geen duivel was die verder kon springen dan hij. Maar op een keer sprong er iemand elke keer net een stukje verder dan hij. De volgende dag vond hij bij de vaart een afdruk van…

mop uit 1968
 • man
 • wedstrijd
 • Er zaten eens zeven muggen op een stukje brood. De schoenmaker sloeg ze in een klap allemaal dood. Op een stuk papier schreef hij: "Ik sla zeven in één slag dood." Dit spelde hij vast op zijn pet en…

sage uit 1968
 • Der wie us in man, dy soe nei sterke Hearke ta. Doe seach er ien dy wie op 't lân oan 't ploegjen. Hy der hinne. Sy
 • hienen froeger fan dy ploechjes mei ien sturt der oan. De man sei tsjin deselde dy't oan 't ploegjen wie: "Soenen jo my ek
 • Een man was eens op zoek naar Sterke Hearke, om met hem te worstelen. Hij vroeg aan een ploeger waar hij woonde. De
 • arbeider tilde de ploeg op en wees ermee naar een huis. Hij zei: "Daar woont hij en hier staat hij." Toen de man zag hoe sterk
 • man
 • wedstrijd
 • Een man was eens op zoek naar Sterke Hearke, om met hem te worstelen. Hij vroeg aan een ploeger waar hij woonde. De arbeider tilde de ploeg op en wees ermee naar een huis. Hij zei: "Daar woont hij en…

sprookje uit 1968
 • Een haas wilde eens een wedstrijd hardlopen houden tegen een stekelvarken. Het stekelvarken sprak met zijn vrouw af dat
 • man
 • wedstrijd
 • Een haas wilde eens een wedstrijd hardlopen houden tegen een stekelvarken. Het stekelvarken sprak met zijn vrouw af dat deze aan het eind zou wachten. Als de haas er dan aan zou komen, zou ze zeggen…

sage uit 1967
 • Sterke man (vrouw)
 • man
 • wedstrijd
 • Een jongeman wilde eens een wedstrijdje doen met Sterke Hearke. Maar Hearke was niet thuis. Zijn vader liet een steen zien, waarvan hij zei dat Hearke deze om het huis heen kon dragen. De jongeman kon…

mop uit 1967
 • Een schaatsrijder had niet door dat hij een wedstrijd tegen zijn eigen schaduw hield, totdat deze onder de brug
 • man
 • wedstrijd
 • Een schaatsrijder had niet door dat hij een wedstrijd tegen zijn eigen schaduw hield, totdat deze onder de brug verdwenen was.

sage uit 1966
 • Der kom us in man by Hearke-en-dy op it hiem. It wie in sekere Durk Vries. Hy wenne yn Koaten of yn Droegeham. Hy kom
 • Sterke man (vrouw)
 • Een man kwam eens op het erf van Sterke Hearke om met hem een wedstrijdje tillen te doen. Maar zijn moeder zei dat hij
 • lukte de man niet en hij is weggegaan en nooit meer teruggekomen.
 • man
 • wedstrijd
 • Een man kwam eens op het erf van Sterke Hearke om met hem een wedstrijdje tillen te doen. Maar zijn moeder zei dat hij eerst eens de steen van 400 pond op het erf moest proberen, want die kon Sterke…

mop uit 1951
 • Hwa't it bêste lige koe. Der wienen trije man, dy't in weddenskip hâlden; hwa't it bêste lige koe. Dyselde soe
 • traktearre wurde. Dy't it woan, fortelde dit: Der wienen us trije man, dy farden op sé: in blinen, in lammen en in neakenen. De
 • man
 • wedstrijd
 • Drie mannen houden een weddenschap wie het beste liegen kan. De winnende leugenaar vertelt het volgende verhaal: drie mannen, een blinde, een lamme en een naakte, varen op zee. De blinde zegt een haas…

sprookje uit 2000
 • avond gingen ze een wedstrijd houden. Het was de bedoeling dat ze begonnen boven aan de heuvel een beneden weer stopten
 • man
 • wedstrijd
 • Er waren eens een haas en een egel. De egel liep een beetje mank, want hij had zijn leven lang al iets aan zijn poot. De haas had prachtige benen en schepte daarover op tegen de egel. De egel pikte…

sprookje uit 1967
 • bang dat haar man zich dood zou rennen, maar haar man zei dat ze een list zouden gebruiken. Hij zou aan het begin gaan
 • man
 • wedstrijd
 • Een haas en een stekelbaars hadden eens besloten samen een hardloopwedstrijd te houden. De vrouw van de stekelbaars was bang dat haar man zich dood zou rennen, maar haar man zei dat ze een list zouden…

sage uit 1969
 • Een sterke man wilde wel eens worstelen met Sterke Hearke. Die was juist aan het ploegen op het land. De man vroeg
 • man
 • wedstrijd
 • Een sterke man wilde wel eens worstelen met Sterke Hearke. Die was juist aan het ploegen op het land. De man vroeg Hearke of hij ook wist waar Sterke Hearke woonde. Hearke stak de ploeg recht voor…

sage uit 1968
 • dêr in man, dy woe wol mei him wrakselje. Dy seach him dêr oan 't wurk. Dy frege him of er ek wist hwer 't Sterke Hearke
 • Een man wilde eens worstelen met Sterke Hearke. Hearke was juist aan het ploegen. De man vroeg hem waar Sterke Hearke
 • man
 • wedstrijd
 • Een man wilde eens worstelen met Sterke Hearke. Hearke was juist aan het ploegen. De man vroeg hem waar Sterke Hearke woonde. Hearke nam de ploeg in zijn hand en zei: "Daar woont hij."

sage uit 1969
 • Ek us in kear, doe wied er oan 't ploeijen. Doe kom der in man by him, dy wie ek tige sterk. Hy woe wolris sjen hwa't
 • ploech út mei ien hân en hy sei: "Dêr wennet er en hjir stiet er." Doe wist dy man wol hwa't de sterkste wie.
 • Een man wilde eens kijken of Sterke Hearke sterker was dan hijzelf. Sterke Hearke was aan het ploegen, en de man vroeg
 • hier staat hij." Toen wist de man wel wie de sterkste was.
 • man
 • wedstrijd
 • Een man wilde eens kijken of Sterke Hearke sterker was dan hijzelf. Sterke Hearke was aan het ploegen, en de man vroeg hem of hij wist waar Sterke Hearke woonde. Hearke stak met een hand de ploeg uit…

sprookje uit 1969
 • Een haas en een stekelvarken deden een wedstrijd hardlopen. De haas zou over de vlakke grond lopen, het stekelvarken
 • man
 • wedstrijd
 • Een haas en een stekelvarken deden een wedstrijd hardlopen. De haas zou over de vlakke grond lopen, het stekelvarken door de greppel. Maar het stekelvarken sprak met zijn vrouw af, dat zij aan het…

sage uit 1969
 • Der wie in man dy wie tige sterk. Dy hie us fan Sterke Hearke heard. Hy woe wol us wite hwa't sterker wêze soe, hy of
 • Hearke. Hy ynformearde hwer't Hearke wenne en doe sette hy de stap dêrhinne. Doe wie dêr in man op it lân oan 't wurk. Hy hie
 • Een man wilde wel eens weten of Sterke Hearke sterker dan hij was. Aan een ploeger vroeg hij waar Sterke Hearke woonde
 • . Toen wist de man genoeg. Hij hoefde niet meer met Hearke te vechten.
 • man
 • wedstrijd
 • Een man wilde wel eens weten of Sterke Hearke sterker dan hij was. Aan een ploeger vroeg hij waar Sterke Hearke woonde. Deze ploeger was Hearke zelf. Hij tilde de ploeg op met een hand, en wees ermee…

sage uit 1969
 • werd een wedstrijd. Maar de man schaatste in een wak, en door zijn vaart werd zijn hoofd door de scherpe rand afgesneden
 • Een man won het altijd van iedereen met schaatsen, maar op een keer reed er iemand naast hem die net zo hard ging. Het
 • man
 • wedstrijd
 • Een man won het altijd van iedereen met schaatsen, maar op een keer reed er iemand naast hem die net zo hard ging. Het werd een wedstrijd. Maar de man schaatste in een wak, en door zijn vaart werd…

mop uit 1970
 • Der wie in man, dy roan nei 't foetbalfjild ta. Doe't de match ôfroun wie, mompele dy man yn himsels: "Och, och, hoe is
 • Na afloop van een voetbalwedstrijd mompelt een man wel tien keer waarom hem dat moest treffen terwijl er elfduidend
 • toeschouwers en tweeentwintig spelers waren. Op de vraag waarom hij dat steeds zegt, antwoordt de man dat hij dat zei omdat hoewel
 • man
 • wedstrijd
 • Na afloop van een voetbalwedstrijd mompelt een man wel tien keer waarom hem dat moest treffen terwijl er elfduidend toeschouwers en tweeentwintig spelers waren. Op de vraag waarom hij dat steeds zegt,…

sage uit 1972
 • Der stienen trije man by in bakker foar de etalage to sjen. Dêr lei in prachtige taert foar. Hja praetten ûnder elkoar
 • man
 • wedstrijd
 • Drie mannen deden een wedstrijdje wie de grootste rochel kon uitspugen, die kreeg een taart van de andere twee. De laatste won door de rochels van de andere twee op te slurpen, en die samen met zijn…

sage uit 1972
 • Yn Aldegea (Sm) op 'e Westersanding sieten trije man op in joune by elkoar. Se hâldden in weddenskip, dy't it bêste
 • lige koe. Nou bin ik forgetten hwat de oare twa fortelden, mar deselde dy't it woun, wie in âld man. Dy sei: "Der wie in
 • Een man deed eens mee aan een leugenweddenschap en vertelde dat er eens een spin een mug met een kruiwagen in een grote
 • man
 • wedstrijd
 • Een man deed eens mee aan een leugenweddenschap en vertelde dat er eens een spin een mug met een kruiwagen in een grote boerenschuur bracht; en dat het echt waar was.