Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Word count group

190 resultaten voor ""

mop uit 1966
 • Sterke man (vrouw)
 • Twee mannen spreken af dat ze de eerste de beste passant tegen de vlakte zullen werpen. Sterke Hearke blijkt het
 • man
 • werpen
 • Twee mannen spreken af dat ze de eerste de beste passant tegen de vlakte zullen werpen. Sterke Hearke blijkt het slachtoffer maar hij krabbelt direct weer overeind. Hij grijpt een van zijn belagers…

sage uit 1966
 • kom ek by 't fjûr to sitten. In skoft letter woardde der wer kloppe. Doe wie dat in man op in hynder. Dy frege ek al of
 • er dy nachts dêr wol sliepe koe. Dat woarde èk tastien. Doe kom dy man èk by 't fjûr to sitten. Mar doe sei dy man
 • . Even later staat er een man voor de deur die ook hij vraagt of hij kan blijven slapen. Na even bij het vuur gezeten te
 • hebben vraagt de man of de boer even mee naar buiten wil komen. Daar zegt hij tegen de boer: "Dat vrouwmens, dat is een kerel
 • man
 • werpen
 • Op een donkere avond vraagt een vrouw aan een boer of ze kan blijven slapen en de boer nodigt haar uit bij zijn vuur. Even later staat er een man voor de deur die ook hij vraagt of hij kan blijven…

sage uit 1966
 • dat net dwaen. Doe sweefde de flesse mei drank hyltyd mar om 'e lampe hinne. Doe hat dy man him op 't lêst oankrigen. It
 • Een echtpaar heeft bijzondere vermogens. De vrouw is kaartleester; de man kan flessen drank het huis in laten zweven
 • . Hij stuurt een lege fles weg met een schoppenboer en de fles komt gevuld terug. De man durft de fles in beginsel niet zelf
 • man
 • werpen
 • Een echtpaar heeft bijzondere vermogens. De vrouw is kaartleester; de man kan flessen drank het huis in laten zweven. Hij stuurt een lege fles weg met een schoppenboer en de fles komt gevuld terug. De…

sage uit 1966
 • dit?" "Hjir is in man en dêr is elkenien bang foar", seinen se. "De plysjes doarre net by him to kommen. De burgemeester
 • rint hjir ek al om. Dy man is sa sterk en sa ûnforskillich, dat hy is ta alles yn steat. Hy is dronken." "'t Liket my raer
 • Sterke man (vrouw)
 • De kaaskoopman stuit op een volksoploopje en vraagt wat er aan de hand is. Er is een man die zo verschrikkelijk sterk
 • is, dat hij tot alles in staat is. Zelfs de politie durft de gevaarlijke man niet te benaderen. De kaaskoopman werpt hem
 • man
 • werpen
 • De kaaskoopman stuit op een volksoploopje en vraagt wat er aan de hand is. Er is een man die zo verschrikkelijk sterk is, dat hij tot alles in staat is. Zelfs de politie durft de gevaarlijke man niet…

sage uit 1967
 • , dat it in man is.
 • man
 • werpen
 • Een Roomse priester in vrouwenkleren kwam bij een ketter. De ketter kwam daarachter door de priester een appel toe te gooien. Deze deed bij het vangen zijn knieën naar elkaar toe.

sprookje uit 1968
 • Der wie in man, dy moest in hûshâldster ha. Hy hie in adfortinsje yn 'e krante hawn en doe kommen dêr trije tagelyk op
 • delsetten. "Gean mar sitten", sei de man. Sy liken alle trije wol aerdich en geskikt, dat hy wist eins net hoe't er dit ha moest
 • Een man zet een advertentie omdat hij een huishoudster zoekt. Als drie aardige kandidates zich aanmelden, besluit hij
 • man
 • werpen
 • Een man zet een advertentie omdat hij een huishoudster zoekt. Als drie aardige kandidates zich aanmelden, besluit hij hen te testen door ze alledrie aan het pannenkoeken bakken te zetten. De eerste…

sage uit 1968
 • Myn man syn pake wie in hiele rûge keardel en hy wie bot oan 'e drank. Hy wenne yn Lúxwâlde. Op in joun doe kom er út
 • man
 • werpen
 • Een ruige kerel was erg aan de drank. Op een keer had hij in de kroeg vreselijk zitten vloeken. Onderweg naar huis toe is hij toen drie keer over de sloot heen gesmeten.

sage uit 1970
 • man
 • werpen
 • Een rare, ruige kerel werd eens drie keer achter elkaar omhoog gegooid. Hij is hierdoor helemaal veranderd.

sage uit 1968
 • Een man hoorde op een zandweg eens een hard geluid. Opeens werd hij opgetild en van de weg afgegooid. Het is
 • man
 • werpen
 • Een man hoorde op een zandweg eens een hard geluid. Opeens werd hij opgetild en van de weg afgegooid. Het is waarschijnlijk de duivel geweest.

sage uit 1968
 • Om te weten te komen of men met een man of met een vrouw te maken heeft, moet men zo iemand iets toegooien terwijl hij
 • op de stoel zit. Knikt hij de knieën tegen elkaar, dan is het een man.
 • Om te weten te komen of men met een man of met een vrouw te maken heeft, moet men zo iemand iets toegooien terwijl hij
 • op de stoel zit. Knikt hij de knieën tegen elkaar, dan is het een man.
 • man
 • werpen
 • Om te weten te komen of men met een man of met een vrouw te maken heeft, moet men zo iemand iets toegooien terwijl hij op de stoel zit. Knikt hij de knieën tegen elkaar, dan is het een man.

sage uit 1968
 • man
 • werpen
 • Mike Ruerd is eens op het binnendoorweggetje neergeworpen. Het gereedschap dat hij in zijn bak bij zich had, vloog alle kanten uit.

sage uit 1968
 • man
 • werpen
 • Een spotter is eens onderweg naar huis door de duivel opgetild en neergesmeten. Later is hij kerks geworden.

sage uit 1968
 • ." Mar hy die 't net. Doe kom de kastlein en dy luts him fan 't plak. Mar doe krige Freark de man by 't boarst en smiet him
 • Sterke man (vrouw)
 • man
 • werpen
 • Een sterke jongeman kreeg eens ruzie met de kastelein. Hij pakte hem bij zijn vest en smeet hem zo over de biljarttafel heen.

sage uit 1968
 • us hwat by fortsjinne wurde. Doe kom der in man by ús, dy woe de boel yn 't hûndert jeije. Wy hienen yn dat hûs in boppe
 • - en ûnderdoar. De boppedoar stie op. Doe krige mem dy man by de broekspipen en by 't boarst en sy smiet him oer de
 • Sterke man (vrouw)
 • Een sterke vrouw nam eens een vervelende man bij zijn broekspijpen en borst, en gooide hem zo door de open bovendeur
 • man
 • werpen
 • Een sterke vrouw nam eens een vervelende man bij zijn broekspijpen en borst, en gooide hem zo door de open bovendeur het huis uit.

sage uit 1968
 • Een vrouw kwam bij een boerderij eens om onderdak vragen. Halverwege de avond had de boer dat het wel eens een man kon
 • een man was. Er kwam die avond ook nog een ruiter om onderdak vragen, en de boer vertelde hem zijn ondervindingen. Die
 • man
 • werpen
 • Een vrouw kwam bij een boerderij eens om onderdak vragen. Halverwege de avond had de boer dat het wel eens een man kon zijn, en hij gooide de gast een appel toe. Deze ving de appel met de knieën naar…

sage uit 1968
 • man
 • werpen
 • Een zuipschuit werd op de terugweg naar huis eens drie keer door de duivel opgetild en in het water gegooid.

sage uit 1956
 • man
 • werpen
 • Een timmerman werd op de terugweg van het werk eens aldoor door een vrouw voor de voeten gelopen. Toen hij daar iets over zei, werd hij heen en weer gesmeten.

sage uit 1960
 • man
 • werpen
 • Ruerd van der Veen heeft zijn eigen vrouw de borstkas ingetrapt. Hij en zijn handlanger wedden erom wie de raarste dingen kon opzeggen. Ze zijn beiden neergesmeten worden.

sage uit 1968
 • Een man werd eens op de terugweg naar huis meerdere keren opgetild en over de sloot gegooid.
 • man
 • werpen
 • Een man werd eens op de terugweg naar huis meerdere keren opgetild en over de sloot gegooid.

mop uit 1968
 • Der wie in man, dy krige in levende fisk. Hy hie noch noait in fisk sjoen en omt dat bist hyltyd mar spartele en oangie
 • Een man had een vis gevangen, maar hij wist niet wat voor soort dier het was. Het beest spartelde zo druk dat hij het
 • man
 • werpen
 • Een man had een vis gevangen, maar hij wist niet wat voor soort dier het was. Het beest spartelde zo druk dat hij het maar wilde verdrinken, en gooide het in het water!

sage uit 1968
 • Een echtpaar kwam eens terug van de markt toen er een kat op de kar sprong. De man wilde het dier wegjagen, maar hij
 • man
 • werpen
 • Een echtpaar kwam eens terug van de markt toen er een kat op de kar sprong. De man wilde het dier wegjagen, maar hij kon zijn hand niet bewegen. Daarna werd hij in de berm gegooid.

sage uit 1968
 • Een man hoorde op een nacht gezaag en het smijten met stenen. Maar er was niets te zien. Een half jaar later werd er op
 • man
 • werpen
 • Een man hoorde op een nacht gezaag en het smijten met stenen. Maar er was niets te zien. Een half jaar later werd er op die plek een nieuw huis gebouwd.

sage uit 1968
 • om tinke, hoe't se dy apels opheine. Hwant dêr kinne jo oan wite as jo in man of in frou foar jo ha", seit de soldaet. Sy
 • elkaar gezeten te hebben, zei de soldaat tegen de boer dat hij iedereen een appel toe moest werpen. Op het moment dat de oude
 • vrouw de appel ving, deed ze haar benen naar elkaar toe, waardoor de soldaat en de boer zeker wisten dat het een man was. In
 • man
 • werpen
 • Een oude vrouw vroeg op een avond een boer om onderdak. Niet veel later kwam er ook een soldaat. Na een tijdje bij elkaar gezeten te hebben, zei de soldaat tegen de boer dat hij iedereen een appel toe…

sage uit 1968
 • Mike Ruerd (= R. v.d. Veen) wie timmerman. 't Wie in rûch man. Op in joun kom er fan 't wurk werom. Hy soe wer nei de
 • Een man werd eens door een witte juffrouw beetgepakt en over het bruggetje heen gesmeten. Zijn gereedschap lag overal
 • man
 • werpen
 • Een man werd eens door een witte juffrouw beetgepakt en over het bruggetje heen gesmeten. Zijn gereedschap lag overal verspreid.

sage uit 1967
 • Wy ha as bern wol nei de Grinzer klaei ta west om to flaechsteppen. Dêr wie ek in man by fan Burgumerheide, dat wie in
 • sekere Jouke. Dy fortelde al us: Doe't ik jong wie, wie 'k in raer man. Ik gong faek nei Feanwâldsterwâl nei de kroech. Dêr
 • man
 • werpen
 • Een spotter die uit de kroeg kwam, werd tot zeven keer toe in de sloot geworpen. Dat was het werk van de duivel.