Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

194 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • Us mem hat 25 jier skroare foar oaren. Sy kom ek wol by in âld man, dy wenne by de soan yn, dy't troud wie. De âld man
 • bargen. Dat gebeurde ek ris by lju dy hienen in winkeltsje. De man wie dy deis nei Ljouwert ta om winkelwaren. Sy hienen twa
 • Heks maakt kind (mens) ziek
 • Een vrouw, die naaister was, kwam wel eens bij een oude man over de vloer, die tovenaar was en bij zijn zoon inwoonde
 • . De oude man betoverde wel vee, vooral varkens, bijvoorbeeld bij een winkelier. Die verbood hem dan ook voortaan op het
 • man
 • oude man
 • Een vrouw, die naaister was, kwam wel eens bij een oude man over de vloer, die tovenaar was en bij zijn zoon inwoonde. De oude man betoverde wel vee, vooral varkens, bijvoorbeeld bij een winkelier.…

broodjeaapverhaal uit 1970
 • Zo gek nog niet! Een man reed met zijn vrouw na de late filmvoorstelling naar huis over een afgelegen weg, toen de
 • vrouw ineens hevige pijn scheuten in haar hoofd kreeg. Het duurde niet lang of ze gilde het uit. De man herinnerde zich dat
 • De echtgenote van een man krijgt op de autoweg hevige pijn scheuten in haar hoofd. De man brengt haar naar een lokale
 • man
 • ziek
 • De echtgenote van een man krijgt op de autoweg hevige pijn scheuten in haar hoofd. De man brengt haar naar een lokale onbekende dokter. De arts constateert dat de vrouw een hersentumor heeft en…

broodjeaapverhaal uit 1970
 • man die ernaast lag kon uren vertellen over alles wat hij daar buiten zag. Toen hij stierf kreeg de man naast hem het
 • medicijnen zaten die de man in geval van een hartaanval moest nemen. En inderdaad, de man kreeg een aanval, en reikte naar zijn
 • Een oude man pleegt een moord voor het uitzicht uit een raam op een zaal voor ongeneeslijk zieken. De man wordt bij het
 • man
 • ziek
 • Een oude man pleegt een moord voor het uitzicht uit een raam op een zaal voor ongeneeslijk zieken. De man wordt bij het raam geplaatst, maar merkt dan pas dat het raam uitkijkt op een blinde muur.

sage uit 1955
 • Yn 'e Koaten wenne ek in minske, dat tsjoene koe. Har man wie o sa skruten foar har, hwant sy seach mar even ien oan of
 • Heks maakt kind (mens) ziek
 • Een vrouw is een heks, ze kan met één blik mensen ziek maken.
 • man
 • ziek
 • Een vrouw is een heks, ze kan met één blik mensen ziek maken.

sage uit 1955
 • moarn neat to bêst mei it úteinsetten, wol?" sa bigroete Wopke har. "Mar ik sil dy helpe." Doe joech er de man hwat guod mei
 • vader van ziek meisje krijgt de raad niet verder te dokteren, maar naar een duivelbanner te gaan als er drie kransen
 • , waarvan twee gereed, in haar kussen zitten. Op de ochtend van de reis staan alle klokken stil en kan de man zijn broek niet
 • man
 • ziek
 • vader van ziek meisje krijgt de raad niet verder te dokteren, maar naar een duivelbanner te gaan als er drie kransen, waarvan twee gereed, in haar kussen zitten. Op de ochtend van de reis staan alle…

sage uit 1966
 • noch achterút rinne. Foarút koed er net. Op it Jachtfjild kom der in man mei in hynder oan, doe't dy oan him ta wie, is er
 • Een man kwam op een avond terug van zijn meisje, toen hij voorbij het kerkhof kwam. Daar zag hij opeens een
 • veulenachtig beest staan. Toen de man ging kijken wat het was, sprong het beest op zijn rug. De man kon alleen nog maar achteruit
 • man
 • ziek
 • Een man kwam op een avond terug van zijn meisje, toen hij voorbij het kerkhof kwam. Daar zag hij opeens een veulenachtig beest staan. Toen de man ging kijken wat het was, sprong het beest op zijn rug.…

sage uit 1966
 • Heks maakt mens (kind) ziek
 • Een man met een zieke dochter gaat naar de duivelbanner. Duivelbanner zegt dat het meisje behekst is en geeft een
 • op springen om het flesje te pakken te krijgen. De man komt inderdaad een kat tegen die tegen hem op vloog.
 • man
 • ziek
 • Een man met een zieke dochter gaat naar de duivelbanner. Duivelbanner zegt dat het meisje behekst is en geeft een drankje mee waar hij goed op moet passen, want onderweg zal de heks hem in…

sage uit 1966
 • Der wenne hjir op 'e heide in man, dy hie in siik bern. Hy gong nei Wopke ta fan Kûkherne. Dy joech him guod. Wopke sei
 • Heks maakt kind (mens) ziek
 • Een man heeft een ziek kind. Hij gaat bij een duivelbanner een geneesmiddel halen, want het kind is behekst. Onderweg
 • wordt het drankje steeds heter. De man ontmoet onderweg de verschijning van zijn moeder, die hem het drankje afhandig wil
 • man
 • ziek
 • Een man heeft een ziek kind. Hij gaat bij een duivelbanner een geneesmiddel halen, want het kind is behekst. Onderweg wordt het drankje steeds heter. De man ontmoet onderweg de verschijning van zijn…

sage uit 1965
 • kaem ris in man by Hinke Kaert, dy woe wite hoe 't it him yn syn houlik gean soe. "Hwatte?" sei Hinke, "yn dyn houlik? De
 • Verhalen over vrouw die de toekomst kan voorspellen. Ze vertelt een meisje dat de man waarmee ze trouwt in dienst
 • worden afgekeurd. Een ander vertelt ze dat die snel moet trouwen. Een man die vraagt hoe het in zijn huwelijk zal gaan krijgt
 • man
 • ziek
 • Verhalen over vrouw die de toekomst kan voorspellen. Ze vertelt een meisje dat de man waarmee ze trouwt in dienst worden afgekeurd. Een ander vertelt ze dat die snel moet trouwen. Een man die vraagt…

sage uit 1974
 • Heks maakt kind (mens) ziek
 • een zieke man lastig. De man blijkt al tweeënhalve krans in zijn kussen te hebben. De kat - de heks - wordt snel verjaagd
 • en de man geneest.
 • man
 • ziek
 • Een heks verandert zichzelf vaak in een zwarte kat. De heks moet om de zeven jaar iemand dood toveren om er zelf niet aan te gaan. Heksen vergaderen vaak in de gedaante van katten. Een bepaalde heks…

sage uit 1968
 • Een man die - ongeoorloofd - met vlekkenziekte besmette varkens vervoert, ziet allerlei vreemde dingen. Zijn bruine
 • man
 • ziek
 • Een man die - ongeoorloofd - met vlekkenziekte besmette varkens vervoert, ziet allerlei vreemde dingen. Zijn bruine paard kleurt zwart na het eten van zwarte haver; een politieagent verdwijnt…

mop uit 1968
 • wol ha?" As de man dat heart, sil er gau útnaeije. Mar mefrou en de faem pakke him en dogge him gau it jaske en 't
 • Een burgemeester is ingebeeld ziek. In werkelijkheid eet de dikke burgemeester teveel. Een professor wil hem op dieet
 • de burgemeester aan het hemd van een gelukkig man aan te trekken. Men vindt maar één gelukkig man, een speelman, maar die
 • man
 • ziek
 • Een burgemeester is ingebeeld ziek. In werkelijkheid eet de dikke burgemeester teveel. Een professor wil hem op dieet zetten, maar daar wil de burgemeester niets van weten. Een dienstmeisje raadt aan…

sage uit 1970
 • Japik wekke by him en de feint Klaes Bylsma. De âld man wie bitsjoend. Doe wienen der ynienen allegear swarte katten achter
 • Een man lag ziek op bed, hij was betoverd. Achter op het erf waren allemaal zwarte katten, maar die kon men niet
 • man
 • ziek
 • Een man lag ziek op bed, hij was betoverd. Achter op het erf waren allemaal zwarte katten, maar die kon men niet verwonden. In het hoofdkussen van de zieke werden kransen gevonden.

sage uit 1968
 • It wie yn Grinzer Pein. Ik en myn earste man kommen op in jountiid út it tsjerkje. Wy kommen fan 'e sangforieniging. 't
 • man
 • ziek
 • Een stelletje vertelde eens aan de vader van de vrouw dat ze een heel groot licht hadden gezien. De vader zei dat het drie voortekens waren: op die plek zou een nieuw huis komen, een nieuwe weg, en er…

sage uit 1968
 • man
 • ziek
 • Een pasgetrouwd echtpaar hoort op een avond een geweeklaag en gekerm, wat heen en weer ging. Maar ze zagen niets. Later is de moeder van de vrouw bij hen komen wonen. Zij had een hartkwaal en liep…

sage uit 1968
 • (sei Jan): "Nou man, as jo better wurde wolle, ìk ha de pillen. Dy komme út Washington, Noard-Amerika. As jo dy brûke
 • Een marktkoopman was ernstig ziek en kwam voor de laatste keer op de markt om nog wat schulden af te betalen. Jan
 • Hepkes zei dat hij pillen had uit Amerika, waarvan hij zich weer jaren jonger zou voelen. De man wilde er eerst niet aan
 • man
 • ziek
 • Een marktkoopman was ernstig ziek en kwam voor de laatste keer op de markt om nog wat schulden af te betalen. Jan Hepkes zei dat hij pillen had uit Amerika, waarvan hij zich weer jaren jonger zou…

sage uit 1968
 • Yn Ychtenerbrêge (Echtenerbrug) sieten us trije man yn 'e herberge by in slokje. It wienen o sokke rûge mannen. Sy
 • ." Dy man hiet Rouke Kuipers. Hy is letter troud en hat fiif bern hawn, dêr't alle fiif hwat oan skeelde. De âldste soan
 • zien. Hij kreeg vijf kinderen, en met elk van hen was er iets mis. De tweede man zei dat als er een God was, hij op klompen
 • de eeuwigheid in zou gaan. De man verdronk toen hij eens van een bruggetje afviel. Toen ze zijn lichaam uit het water
 • man
 • ziek
 • Er waren eens drie ongelovige mannen. De eerste zei dat als er een God was, hij dan wel tekens aan zijn kinderen zou zien. Hij kreeg vijf kinderen, en met elk van hen was er iets mis. De tweede man…

sage uit 1968
 • Ouders kwamen eens met een ziek kind bij Frânse Hinke, de duivelbanner. Zij zei dat ze met een levend kind gekomen
 • man
 • ziek
 • Ouders kwamen eens met een ziek kind bij Frânse Hinke, de duivelbanner. Zij zei dat ze met een levend kind gekomen waren, maar met een dood kind thuis zouden komen. En zo is het ook gebeurd.

sage uit 1968
 • De vader van een ziek meisje probeert op een kat te schieten. Dit lukt niet, en het dier verdwijnt bij een huis in de
 • buurt. De volgende dag beschuldigd de man de buurman ervan zijn dochter betoverd te hebben. Het kind is weer beter geworden.
 • man
 • ziek
 • De vader van een ziek meisje probeert op een kat te schieten. Dit lukt niet, en het dier verdwijnt bij een huis in de buurt. De volgende dag beschuldigd de man de buurman ervan zijn dochter betoverd…

sage uit 1968
 • Er liepen eens zes heksen om het huis waar een zieke vrouw lag. De man van de vrouw zat ze achterna met een riek, maar
 • man
 • ziek
 • Er liepen eens zes heksen om het huis waar een zieke vrouw lag. De man van de vrouw zat ze achterna met een riek, maar kon ze niet raken.

sage uit 1954
 • om voorzichtig naar huis te gaan. Vlak bij huis sprong er toen een grote hond tegen de man op en brak het flesje. De
 • man
 • ziek
 • De vader van een betoverd meisje kreeg een drankje mee van Hinse Jehannes de Boer, de duivelbanner. En de waarschuwing om voorzichtig naar huis te gaan. Vlak bij huis sprong er toen een grote hond…

sage uit 1967
 • Der wie us in man, dy syn wiif wie siik. Hy moest molke ha, mar dat koed er net bitelje. Dêrom gong er nei in boer ta
 • , dy't ûnder in koe siet to melken en frege him of er hwat ha mocht. Mar it wie in deune boer en hy wegere. Mar de man koe
 • Een man wilde eens wat melk hebben voor zijn zieke vrouw. Hij vroeg een melkende boer om wat melk, maar deze weigerde
 • . Toen zei de koe opeens tegen de boer dat hij de man melk moest geven. Van schrik gehoorzaamde de boer. De man kon
 • man
 • ziek
 • Een man wilde eens wat melk hebben voor zijn zieke vrouw. Hij vroeg een melkende boer om wat melk, maar deze weigerde. Toen zei de koe opeens tegen de boer dat hij de man melk moest geven. Van schrik…

sage uit 1956
 • Der wie us in man, dy woe Hinse tofiter ha. It hiet, dat er mei syn wetter by Hinse kom, mar hy hie 't wetter fan 't
 • Een man wilde een wonderdokter eens beetnemen. Hij zei met zijn urine te zijn gekomen, maar het was de urine van een
 • man
 • ziek
 • Een man wilde een wonderdokter eens beetnemen. Hij zei met zijn urine te zijn gekomen, maar het was de urine van een paard. De wonderdokter gaf hem bonen en haver mee om beter te worden.

sage uit 1968
 • Een man adviseerde een vrouw met koorts op de deur te schrijven dat ze niet thuis was. Ze deed het en ging weg. Toen ze
 • man
 • ziek
 • Een man adviseerde een vrouw met koorts op de deur te schrijven dat ze niet thuis was. Ze deed het en ging weg. Toen ze terugkwam, was de koorts over.

sage uit 1968
 • Een oude man heeft een pad in zijn borstrok genaaid voor de reumatiek.
 • man
 • ziek
 • Een oude man heeft een pad in zijn borstrok genaaid voor de reumatiek.