Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

71 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • Der wenne in man by ús, dy hie in wite lever. Alle froulju stoaren by him.
 • Een man heeft een witte lever. Alle vrouwen die bij hem komen sterven
 • man
 • ziekte
 • Een man heeft een witte lever. Alle vrouwen die bij hem komen sterven

broodjeaapverhaal uit 1970
 • erg van streek, maar haar man stelt haar gerust: ze kan toch een prothese dragen, niemand zal het verschil zien. Ze komt
 • briefie van haar man naast. 'Het ga je goed. Wat ik er niet bij gezegd heb is dat ik niet kan leven met een vrouw die maar één
 • Een man laat zijn vrouw in de steek nadat een van haar borsten is afgezet als een gevolg van kanker.
 • man
 • ziekte
 • Een man laat zijn vrouw in de steek nadat een van haar borsten is afgezet als een gevolg van kanker.

mop uit 1997
 • buiten komt. Dan zegt ze tegen haar man: `Zie je wel, ik wíst dat die joden ze achter de ellebogen hadden. Wat een smeerlap
 • haar man: `Gôh, zou er daar iemand ziek zijn?'
 • man
 • ziekte
 • Een katholieke vrouw veroordeelt een rabbijn en een dominee die bij haar aan de overkant van de straat uit een bordeel komen. Als de pastoor later hetzelfde pand verlaat, vraagt ze zich af of er daar…

broodjeaapverhaal uit 1997
 • Gelezen en waargebeurd! Een man wordt geopereerd en zijn verkeerde onderbeen wordt afgezet. Op de röntgenfoto stond
 • gebeurd is het verhaal over een man die moest worden geopereerd aan een probleemnier. Toen is ook per ongeluk de verkeerde
 • Een man wordt geopereerd waarbij zijn verkeerde onderbeen wordt afgezet. Bij een andere man verwijdert men de gezonde
 • nier in plaats van de probleemnier. De zieke nier wordt eveneens verwijderd en de man krijgt, in afwachting op een nieuwe
 • man
 • ziekte
 • Een man wordt geopereerd waarbij zijn verkeerde onderbeen wordt afgezet. Bij een andere man verwijdert men de gezonde nier in plaats van de probleemnier. De zieke nier wordt eveneens verwijderd en de…

sage uit 1999
 • ziekte heeft opgelopen? 'Ja, soms wel. Ook wij gaan dan, net als andere mensen, naar de dokter. Maar wie gaat er nou naar de
 • middeltjes aan de slag. Neem bijvoorbeeld 'dwa elmselmin' of kruiden. Je kan een ziekte ook 'wegbranden'. Er zijn mensen die
 • . Sommige verschijnselen komen gewoon voort uit ziekte en daarvoor kan je naar een arts. Maar als een meisje met een mannenstem
 • man
 • ziekte
 • Als afweer tegen het boze oog kun je een handje van Fatima aan een ketting om je hals dragen. Wie zich niet beschemt, kan ziek worden en zelfs doodgaan door het boze oog. Het is ook gevaarlijk om 's…

sage uit 1999
 • geneeswijze) deed. Dit deed ze nadat ze in een droom deze taak had opgekregen van een vrouw. Haar man was er echter op tegen, en
 • ermee, maar kort daarna raakte haar man verlamd. Hij kon niet meer lopen en zijn mond en ogen stonden helemaal scheef. Zijn
 • droom gezien. De echtgenoot van de genezeres verbiedt haar om haar praktijken uit te voeren. Maar als de man zelf ziek wordt
 • , en dit als een straf wordt gezien, mag de vrouw haar man met succes genezen.
 • man
 • ziekte
 • Een vrouw krijgt van een andere vrouw te horen dat zij geneeskrachtige gaven heeft: de andere vrouw heeft dat in een droom gezien. De echtgenoot van de genezeres verbiedt haar om haar praktijken uit…

sage uit 1966
 • man
 • ziekte
 • De diensbode op een boerderij heeft verkering. Als haar verloofde op bezoek komt weet de boerin haar de volgende dag te vertellen wat er tussen haar en haar vriend besproken is. Op een keer is haar…

legende uit 1390
 • ghenant, Daer dit mirakel binnen schiede, Dat ons een teken groot bediede Van enen man, die siecke lach, 70
 • reyne vat, Dat hem was trou tot elker stede. 85 Daer ghinc een bode mit groter vlijt, Ende haelde den man in
 • Een zieke man ontvangt van de priester de hostie voor het sacrament der stervenden. De man braakt de hostie weer uit
 • man
 • ziekte
 • Een zieke man ontvangt van de priester de hostie voor het sacrament der stervenden. De man braakt de hostie weer uit, en deze wordt volgens de aanwijzing van de priester in het vuur gegooid. De…
95.jpg

sage uit 1980
 • een man naast hem in een lange, grijze jas. Hij vroeg of de visser voor hem die nacht over zee een vracht wilde vervoeren
 • . De visser zei dat hij aan het verkeerde adres was, omdat zijn schip niet over de dijk kon. Maar de man zei dat hij zich
 • Een man vraagt een schipper voor hem een vracht te vervoeren over zee. De schipper merkt dat hij de zielen van
 • man
 • ziekte
 • Een man vraagt een schipper voor hem een vracht te vervoeren over zee. De schipper merkt dat hij de zielen van gestorvenen aan boord heeft. Zodra de vracht gelost is, vaart hij terug. De visser krijgt…

mop uit 1888
 • nie," lachte de man van Sint-Crispijn; "maar a e middelke verschaffen, om nog veu den aovond e speksplinternief paor
 • ?" hernam de andere, alsof hij van niets wist; "toch gee lijk zeker!" "'t Is nog erger, man," was het bescheid; "bezeten van den
 • Een arme man heeft geen geld om schoenen te kopen. Zijn vrouw verdrinkt al het geld. Dan komt de man de schoenmaker
 • de man uitkraamt. Zijn geschrokken vrouw haalt alle vrouwen van het dorp om raad. Tenslotte wordt de pastoor erbij
 • man
 • ziekte
 • Een arme man heeft geen geld om schoenen te kopen. Zijn vrouw verdrinkt al het geld. Dan komt de man de schoenmaker tegen. Hij zegt hem dat het toverwoord voor nieuwe schoenen "barrik, barrak" is.…

mop uit 1970
 • Een verlamde man laat zich door zijn trouwe butler James naar de hoeren rijden. James helpt de man mee naar binnen. De
 • hoer gaat op bed liggen. James kleedt de man uit en legt hem boven op de hoer. James steekt de penis van de man bij de hoer
 • Een verlamde man gaat naar een prostituée, maar zijn butler moet hem overal bij helpen. Als de butler hijgt van
 • inspanning, vraagt de man verontwaardigd wie er nu eigenlijk geslachtsgemeenschap heeft.
 • man
 • ziekte
 • Een verlamde man gaat naar een prostituée, maar zijn butler moet hem overal bij helpen. Als de butler hijgt van inspanning, vraagt de man verontwaardigd wie er nu eigenlijk geslachtsgemeenschap…

mop uit 1965
 • dokter adviseert om op de rug te gaan liggen, maar de vrouw zegt: "Dan gaat mijn man zo tekeer."
 • man
 • ziekte
 • Een vrouw klaagt bij de dokter: in bed gaat op haar ene zij haar hart zo tekeer, en op haar andere zij haar darmen. De dokter adviseert om op de rug te gaan liggen, maar de vrouw zegt: "Dan gaat mijn…

mop uit 1965
 • In de Paulus Potterstraat woont op twee hoog een man die in de ziektewet zit, maar niet ziek is. De man zit op het dak
 • Potterstraat en roept: "Hé mevrouw, we komen voor dat schijthuis van u dat niet werkt." Waarop die vrouw tegen haar man op het dak
 • Een man zit in de ziektewet, maar is niet ziek. De loodgieter komt voor een kapotte wc en roept: "Hé mevrouw, we komen
 • voor dat schijthuis van u dat niet werkt." Daarop waarschuwt de vrouw haar man dat de controleur van de ziektewet er is, en
 • man
 • ziekte
 • Een man zit in de ziektewet, maar is niet ziek. De loodgieter komt voor een kapotte wc en roept: "Hé mevrouw, we komen voor dat schijthuis van u dat niet werkt." Daarop waarschuwt de vrouw haar man…

sage uit 1974
 • een zieke man lastig. De man blijkt al tweeënhalve krans in zijn kussen te hebben. De kat - de heks - wordt snel verjaagd
 • en de man geneest.
 • man
 • ziekte
 • Een heks verandert zichzelf vaak in een zwarte kat. De heks moet om de zeven jaar iemand dood toveren om er zelf niet aan te gaan. Heksen vergaderen vaak in de gedaante van katten. Een bepaalde heks…

mop uit 1889
 • maar stilzitten en koekjes en gebakjes eten. De man zegt dat hij af en toe last heeft van Raaskop, een ziekte waarbij hij
 • man
 • ziekte
 • Er is een echtpaar waarvan de vrouw af en toe last krijgt van een kwaal, die zij Koevermoete noemt: zij kan dan alleen maar stilzitten en koekjes en gebakjes eten. De man zegt dat hij af en toe last…

sage uit 1968
 • Een man die - ongeoorloofd - met vlekkenziekte besmette varkens vervoert, ziet allerlei vreemde dingen. Zijn bruine
 • man
 • ziekte
 • Een man die - ongeoorloofd - met vlekkenziekte besmette varkens vervoert, ziet allerlei vreemde dingen. Zijn bruine paard kleurt zwart na het eten van zwarte haver; een politieagent verdwijnt…

mop uit 1968
 • wol ha?" As de man dat heart, sil er gau útnaeije. Mar mefrou en de faem pakke him en dogge him gau it jaske en 't
 • de burgemeester aan het hemd van een gelukkig man aan te trekken. Men vindt maar één gelukkig man, een speelman, maar die
 • man
 • ziekte
 • Een burgemeester is ingebeeld ziek. In werkelijkheid eet de dikke burgemeester teveel. Een professor wil hem op dieet zetten, maar daar wil de burgemeester niets van weten. Een dienstmeisje raadt aan…

sage uit 1967
 • Tegen ons over heeft een man gewoond, die zwaar ziek was. De avond en nacht voordat hij stierf heeft de hond aan één
 • De hond van een doodzieke man huilt een avond en een nacht onophoudelijk. De dag erop sterft de man. De hond voorvoelde
 • man
 • ziekte
 • De hond van een doodzieke man huilt een avond en een nacht onophoudelijk. De dag erop sterft de man. De hond voorvoelde de dood.

sage uit 1967
 • Een man die in zijn bus zieken en overledenen vervoert, is 's nachts vaak bang langs een bepaald hek te rijden. Het is
 • man
 • ziekte
 • Een man die in zijn bus zieken en overledenen vervoert, is 's nachts vaak bang langs een bepaald hek te rijden. Het is een spookhek dat altijd openspringt, zelfs als het afgesloten is met een groot…

sage uit 1968
 • Der wienen in man en in frou, dy hienen seis bern. It minske woarde siik en der kom in oare frou oer de flier dy't it
 • sykte. Sy hie bigeard, dat it minske, dat har forsoarge hie, dat moest har klean ha. Mar dat die dy man net. Hy joech dy
 • Een zieke vrouw verzoekt haar man op haar sterfbed haar kleren na haar dood aan de huishoudster te geven. De man stemt
 • toe, maar geeft de kleren na de dood van zijn vrouw aan iemand anders. Een poosje later vertellen de kinderen van de man
 • man
 • ziekte
 • Een zieke vrouw verzoekt haar man op haar sterfbed haar kleren na haar dood aan de huishoudster te geven. De man stemt toe, maar geeft de kleren na de dood van zijn vrouw aan iemand anders. Een poosje…

sage uit 1968
 • Een man draagt - met hulp van een wonderdokter - zijn kiespijn over op een boom. Op de boom prijkt even later een dikke
 • man
 • ziekte
 • Een man draagt - met hulp van een wonderdokter - zijn kiespijn over op een boom. Op de boom prijkt even later een dikke wrat.

sage uit 1974
 • Een vreemde man kan toveren. De tovenaar kan zieke mensen genezen door wat te prevelen en bewegingen met de handen te
 • man
 • ziekte
 • Een vreemde man kan toveren. De tovenaar kan zieke mensen genezen door wat te prevelen en bewegingen met de handen te maken.

mop uit 1974
 • en joech him de flesse. Wopke hie 't wol troch, dat it gjin goed spul wie. "'t Liket net sa bêst mei jou man", sei er
 • Een boerin moet de urine van haar zieke man naar Wopke de duivelbanner brengen. Als het flesje onderweg per ongeluk
 • leegloopt, plast ze zelf maar in het flesje. Wopke zegt dat het niet best met haar man gaat omdat hij een wagen ingeslikt zou
 • man
 • ziekte
 • Een boerin moet de urine van haar zieke man naar Wopke de duivelbanner brengen. Als het flesje onderweg per ongeluk leegloopt, plast ze zelf maar in het flesje. Wopke zegt dat het niet best met haar…

sage uit 1977
 • Myn man syn suster wie ris in kear siik, doe't it noch in famke wie. Sy wie bitsjoend. Doe gongen se nei in duvelbander
 • man dêr op sitten gong. Doe joech de krâns him del en gong dea. Doe is it famke wer better woarn. Dit gebeurde yn
 • gestopt, maar komt daar steeds vanzelf weer uit. Pas als er drie man op de doofpot gaan zitten, blijft de krans erin. Het kind
 • man
 • ziekte
 • Een ziek kind blijkt betoverd: de duivelbanner haalt een heksenkrans uit het kussen. De krans wordt in de doofpot gestopt, maar komt daar steeds vanzelf weer uit. Pas als er drie man op de doofpot…

sage uit 1971
 • Een man is in staat koorts over te brengen op een boom of een soort gras. De boom (of het gras) begint dan te trillen
 • man
 • ziekte
 • Een man is in staat koorts over te brengen op een boom of een soort gras. De boom (of het gras) begint dan te trillen van de koorts.