Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

12 resultaten voor ""

sprookje uit 1966
 • zin om hem het geld te geven en draagt de soldaten op Jan om middernacht in zijn slaap te overvallen en te doden. Een van
 • beloven
 • middernacht
 • Een arme schoenlapper kan maar met moeite zijn gezin onderhouden. Als hij eens een appel eet, zitten er zeven vliegen op de plek waar hij de eerste hap uitgebeten heeft. Hij slaat vervolgens de zeven…

sprookje uit 1888
 • spinnen en had haar moeder beloofd voor middernacht thuis te zijn. Onderweg naar huis hoorde zij echter, dat ergens muziek
 • gemaakt en gedanst werd; zij bleef daarbij tot verre na middernacht. De moeder werd eerst ongeduldig, toen ongerust en zeide
 • beloven
 • middernacht
 • Versies hoe het mannetje (vrouwtje) in de man terecht is gekomen.

sage uit 1970
 • beloven nooit meer in de gedaante van een paard bij hem terug te komen. Als ze dit toch zal doen, zal hij haar voorgoed laten
 • beloven
 • middernacht
 • De oudste knecht van een boer die samen met de jongste knecht een bedstee deelt wordt iedere nacht om twaalf uur door een wit paard van zijn bed gelicht. Hij moet op het paard rijden - of hij nou wil…

sage uit 1923
 • bestaan verstreken was. Tegen middernacht moest hij zich aan de linde op het Zand bevinden, waar de satan hem zou opwachten
 • beloven
 • middernacht
 • Ridder heeft verdrag met de duivel gesloten waardoor hij zeven jaar in grote rijkdom kan leven, maar daarna moet hij zijn ziel geven die eeuwig moet boeten. Aan de vooravond van de overgave aan de…

mop uit 1651
 • Van der Lisse, de burgemeester van Den Haag, was in Rijswijk en wilde om middernacht weer naar huis gaan. Als iemand
 • beloven
 • middernacht
 • Van der Lisse, de burgemeester van Den Haag, was in Rijswijk en wilde om middernacht weer naar huis gaan. Als iemand hem wijst op het slechte weer, de vuile weg en het late tijdstip, zegt hij beloofd…

sage uit 1965
 • beloven
 • middernacht
 • In Flieren reden 's nachts heksen op paarden. De boeren in Flieren gingen daarom 's nachts de wacht houden. Om twaalf uur kwamen er zeven heksen op zeven aanvliegen en gingen paardrijden. De boeren…

sage uit 1922
 • andere huisgenoten te bed zijn gegaan, nog wat met haar blijven vrijen. Hij moest echter beloven dat hij vóór twaalven weer
 • beloven
 • middernacht
 • Vrijer van meisje moet voor twaalf uur weggaan. Als hij dat eens weigert merkt hij dat het meisje om twaalf uur flauwvalt. Hij legt een zakdoek op haar gezicht voordat hij haar moeder gaat…

sprookje uit 1922
 • den Bijbel te gaan lezen en zich door niets of niemand daarvan te laten afleiden. Te middernacht verscheen de onbekende
 • op te blijven en onverstoorbaar in de Bijbel te lezen. Om middernacht begint de heer aan de bouw, en probeert ondertussen
 • beloven
 • middernacht
 • Boer neemt aanbod van onbekende heer aan om in ruil voor zijn kostbaarste bezit een nieuwe boerderij te bouwen. Daar zijn vrouw meent dat de heer de duivel is die het om zijn ziel gaat, raadpleegt hij…

sage uit 1922
 • middernacht thuis te zijn. "Zoo niet, dan mocht, pot hier en gunter, de duivel hen halen." Verdiept in het spel vergaten zij hun
 • Kaartspelers doen belofte dat als ze niet voor middernacht thuis zijn, de duivel hen mag halen. Ze vergeten de tijd, en
 • beloven
 • middernacht
 • Kaartspelers doen belofte dat als ze niet voor middernacht thuis zijn, de duivel hen mag halen. Ze vergeten de tijd, en moeten hard schaatsen om op tijd te zijn. Bij de laatste slag van twaalf uur…

sage uit 1911
 • wat laten beloven en toe hebben ze er geen last meer van gehad."
 • middernacht op het paard gaat zitten. Ze grijpen hem, zetten hem in het land op een hek en laten hem wat beloven. Daarna komt de
 • beloven
 • middernacht
 • Bij het waken bij een paard dat 's nachts door een nachtmerrie wordt bereden, betrappen de wakers een man die om middernacht op het paard gaat zitten. Ze grijpen hem, zetten hem in het land op een hek…

sage uit 1911
 • beloven
 • middernacht
 • Man waagt het om de nacht door te brengen in een boerderij waar het spookt. 's Nachts verschijnt een vrouw in het wit waarvoor hij niet bang hoeft te zijn als hij maar vervult wat zij in haar leven…

sage uit 1962
 • beloven
 • middernacht
 • Knecht onttrekt zich aan het 's avonds gezamenlijk rozenkrans bidden, en blijft tot na twaalf uur weg. Het blijkt dat hij ergens in een boom klimt, zich uitkleedt, en nadat hij zich schudt als een…