Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

19 resultaten voor ""

sage uit 1937
 • gedaante
 • middernacht
 • Op de plek waar de ruïne van een klein kasteel staat, zwerft de "Juffer zonder Kop" ieder nacht om 12 uur rond. Nadat het laatste gedeelte van de ruïne is afgebroken, ziet men ook de geest niet meer…

sage uit 1937
 • hij een jonge kerel was, keerde hij eens tegen middernacht van een familiebezoek terug naar huis. Onderweg moest hij door
 • Grote Kees liep om middernacht over een bruggetje. Opeens kon hij zich niet meer bewegen. Witte Wieven zweven langs hem
 • gedaante
 • middernacht
 • Grote Kees liep om middernacht over een bruggetje. Opeens kon hij zich niet meer bewegen. Witte Wieven zweven langs hem heen. Pas toen zij voorbij waren, kon hij zich weer verroeren.

sage uit 1968
 • Op een spookplaats rent rond middernacht altijd een plaagbeest rond in de gedaante van een grote zwarte hond.
 • gedaante
 • middernacht
 • Op een spookplaats rent rond middernacht altijd een plaagbeest rond in de gedaante van een grote zwarte hond.

sage uit 1970
 • beloven nooit meer in de gedaante van een paard bij hem terug te komen. Als ze dit toch zal doen, zal hij haar voorgoed laten
 • gedaante
 • middernacht
 • De oudste knecht van een boer die samen met de jongste knecht een bedstee deelt wordt iedere nacht om twaalf uur door een wit paard van zijn bed gelicht. Hij moet op het paard rijden - of hij nou wil…

sage uit 1892
 • gedaante
 • middernacht
 • Een boer ontdekt een verenkrans in het kussen van zijn zieke kind en gaat op advies van anderen een zwarte kip levend koken, omdat dan de heks moet komen. Inderdaad komt een oude vrouw aan de deur en…

sage uit 1894
 • heksen gereed om – klokslag middernacht – de tocht te ondernemen. Gewapend met haar bezemstelen, wachtten zij tot de eerste
 • verbranjd woare... Det hau der duvel neit gäär. En det kosj men zeen; hè vloag in de gedaante van eine koetsjuul door de locht
 • gedaante
 • middernacht
 • Een jonge heks leert de toverspreuk om naar de wijnkelder te Keulen te gaan en gaat met een geheel onervaren vriendin erheen, zegt echter de spreuk fout: "door heg en struik" en "niet meer eruit", en…

sage uit 1929
 • gedaante... De beiden voelden een ogenblik hun hart stilstaan; toen sloeg hun het bloed naar 't hoofd; een greep de ander in de
 • middernacht de kapel en gingen zitten op een bankje achter het grauwe huisje. 't Was vinnig koud, maar windstil. De sterren
 • gedaante
 • middernacht
 • Achter de Kollenberg te Sittard is de Heksenketel, waarvoor men waarschuwde met het rijmpje (op poorten, tuindeuren en muren): 'Van twelf tot ein zeen alle schpoke op de bein: van twee…

sage uit 1923
 • bestaan verstreken was. Tegen middernacht moest hij zich aan de linde op het Zand bevinden, waar de satan hem zou opwachten
 • behooren kon ophouden en gebrek leed. Toen kwam de duivel tot hem in menschelijke gedaante. Hij groette den ridder en vroeg hem
 • gedaante
 • middernacht
 • Ridder heeft verdrag met de duivel gesloten waardoor hij zeven jaar in grote rijkdom kan leven, maar daarna moet hij zijn ziel geven die eeuwig moet boeten. Aan de vooravond van de overgave aan de…

sage uit 1883
 • Gods rechterstoel ter verantwoording werd opgeroepen. Wie na dien tijd, te middernacht, toevallig de plaats betrad, waar
 • vroeger de grenspaal gestaan had, ontdekte tot zijne ontzetting, dat aldaar eene spookachtige gedaante rondwaarde, welke een
 • gedaante
 • middernacht
 • Man die grenspaal verzet wordt na zijn dood door God gestraft. Op de plaats van de grenspaal spookt hij 's nachts rond met de paal op zijn schouders, vragend waar hij de paal moet laten. Op een nacht…

sage uit 1925
 • DE DOODSBRUID. Iemand kwam op zekeren avond, na middernacht, van zijn werk. Voorbij de Capucijnenstraat te Maastricht
 • komende, zag hij vooraan in de straat een gedaante, die als het ware licht van zich gaf. Hij was niet van de bangsten en wilde
 • gedaante
 • middernacht
 • Een man ziet 's avonds een lichtgevende gestalte. Ze heeft een bruidskleed aan en heeft een bruidsboeket in de hand. Bij een herenhuis gaat de deur vanzelf voor haar open en sluit ook weer achter…

sage uit 1925
 • . Toen het middernacht werd zagen zij de gedaante al tusschen de boomen naderen. Weer klonk het krekkrekkrek, maar op een
 • oprapen, toen hij op eenigen afstand een gedaante, geheel in het wit, zag naderen. Tegelijkertijd hoorde hij een krekkrekkrek
 • gedaante
 • middernacht
 • Een stroper ziet op een nacht een geestverschijning. Samen met andere stropers gaat hij een andere nacht nog een keer naar de plek. Hij ziet de geest weer en vraagt wie deze is en wat die wil. De…

sage uit 1925
 • . De snoever nam dat voorstel aan. Omstreeks middernacht begaf hij zich naar het vervallen gebouw en trad een van de
 • , stiet de bezoeker hem van zich af, echter zonder van zijn boek op te zien. Nu legde de gedaante haar hand op de onbevreesde
 • gedaante
 • middernacht
 • Een persoon is nergens bang voor en wordt uitgedaagd om een nacht in een oude ruïne door te brengen. Daar gaat hij op in. Terwijl hij in de onderaardse zalen zit te lezen om de tijd door te komen,…

sage uit 1980
 • geen rust vinden. 's Nachts om twaalf uur rijst ze als een witte gedaante uit het water, en roept haar een stem na uit de
 • evenwicht en verdrinkt. In haar graf kan het ijdele meisje geen rust vinden. 's Nachts komt ze als een witte gedaante uit het
 • gedaante
 • middernacht
 • Een arme melkboer heeft een knappe dochter, die elke dag naar de stad gaat om melk te verkopen. Telkens wanneer ze de zoon van de herenboer tegenkomt, vergeet ze de tijd. Bij de drinkplaats lest het…

sage uit 1937
 • hoeve. Het werd middernacht, maar niemand sprak van naar huis te gaan. Onze weerwolf was steeds angstiger geworden en wilde
 • gedaante
 • middernacht
 • Iemand die is betoverd en iedere nacht om twaalf uur in een weerwolf verandert, wordt van de betovering bevrijd. Wanneer de ongelukkige aan het kaart spelen is, blijft iedereen net zolang zitten…

sage uit 1937
 • Een maaier die om middernacht gras aan het maaien is, ziet een witte juffer. Wanneer de witte juffer bij een sloot
 • gedaante
 • middernacht
 • Een maaier die om middernacht gras aan het maaien is, ziet een witte juffer. Wanneer de witte juffer bij een sloot aankomt, springt ze er niet overheen, maar zweeft er overheen. De maaier slaat op de…

sage uit 1967
 • ontdkken wat er gebeurt. Om twaalf uur 's nachts verschijnt een witte gedaante die een toom in de mond van de kleine knecht te
 • gedaante
 • middernacht
 • Kleine knecht vermagert omdat hij 's nacht als paard wordt gebruikt. De grote knecht komt een avond waken om te ontdkken wat er gebeurt. Om twaalf uur 's nachts verschijnt een witte gedaante die een…

sage uit 1920
 • even na middernacht, op de spits van de pont had plaats genomen. Zij konden echter niet verklaren, hoe die er was gekomen
 • moesten er dus blijven zitten. Eindelijk tegen dat het één uur kon slaan, stond de zwarte gedaante langzaam op en kwam op hen
 • Twee mannen, die 's nachts zitten te vissen, zien om middernacht plots een derde visser, die ze niet hebben zien komen
 • gedaante
 • middernacht
 • Twee mannen, die 's nachts zitten te vissen, zien om middernacht plots een derde visser, die ze niet hebben zien komen en die om één uur even geheimzinnig weer verdwijnt.

sage uit 1923
 • . Terwijl hij op het punt stond zich ter ruste te begeven - want het was reeds middernacht - werd plotseling aan de deur zijner
 • gedaante schreed aan zijn linker zijde voort, een witte aan zijn rechter, een booze en een goede geest. De booze sprak hem over
 • grond meer aan de voeten heeft. Een goede en een kwade gedaante begeleiden hem. Hij komt bij zee, en wordt aan boord van een
 • gedaante
 • middernacht
 • Twee broers dingen beiden naar de hand van een meisje. In de huwelijksnacht vermoordt de afgewezen broer het paar. De bebloede hand van de bruidegom raakt het gezicht van de moordenaar, en is niet weg…

sage uit 1951
 • bij het huis van haar ouders aankomt, komt in de deurstijl terecht. Om middernacht zwerven de schimmen van de reuzen over
 • gedaante
 • middernacht
 • Twee reuzen roven een meisje dat in zeven jaar elk jaar een kind krijgt. Het meisje snijdt de ene reus de keel af als hij ligt te slapen, vlucht en weet uit handen van de andere reus te blijven. De…
Reuzen 3.jpg
Ellerts2.jpg
Schoonoord011bew.jpg