Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

10 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • Yn Sweagerbosk by 't Wyldpaed by de Swadde lâns, dêr giet de kweade yn 'e nacht lâns. Hy foroaret him dan yn in grouwe
 • nacht
 • In Zwagerbosch loopt 's nachts de duivel rond in de gedaante van een grote, zwarte hond. De broer van de vertelster is eens met hem opgelopen. Hij is ook vaak in Zwaagwesteinde gezien. 's Nachts komt…

Trefwoorden: duivel, heks, hond, nacht, zwart


sage uit 1966
 • Us heit en dy wienen oan 't wurk by in boer yn Eastemar. Sy slepten dêr ek. De boer sei, as se hwat seagen yn 'e nacht
 • nacht
 • Een man staat 's nachts voor het raam en ziet drie meisjes om de pomp heen dansen. Ze zijn helemaal in het wit gekleed en bij alledrie is de hals eruitgesneden. Het bloed loopt langs de lichamen naar…

sage uit 1966
 • . Dan wienen syn maten by him en it wie altyd wit hoe let yn 'e nacht foardat se ophâldden. It gong dêr sa bot op in sûpen
 • dochs op mei dat kaertspyljen." Doe op in kear, midden yn 'e nacht, kom der in mynhearke yn 'e keet. Dy frege of er mei
 • nacht
 • Een man speelde elke avond kaart met zijn maten. Het ging er elke keer zo ruig aan toe dat zijn vrouw hem waarschuwde dat dat wel eens mis kon gaan. Toen kwam er op een keer een mijnheer die mee wilde…

sage uit 1966
 • nacht. Heit sei: "Och, hwat in modder en in wetter hjir. Hoe sil men hjir troch komme. Sa sit in minske yn 'e sûnde en
 • Een man liep eens op een nacht in de weilanden door de modder en het water. Hij klaagde dat de mensen zo vol zonde en
 • nacht
 • Een man liep eens op een nacht in de weilanden door de modder en het water. Hij klaagde dat de mensen zo vol zonde en ongerechtigheid is. Toen hoorde hem een stem die zei: "Laat u leiden." De man zei:…

sage uit 1967
 • Een meisje ziet op een nacht een lijkstoet met een dode passeren. Even later wordt er ook een doodskist in de keuken
 • nacht
 • Een meisje ziet op een nacht een lijkstoet met een dode passeren. Even later wordt er ook een doodskist in de keuken gezet. Het zijn voortekens: kort daarop komt haar zusje om bij een verkeersongeluk.…

sage uit 1967
 • Keke stie op in nacht yn 'e ûnderbroek nei in lyk to sjen op 'e hoeke fan 't Wyldpaed, sa hurd moest er doe út bêd wei
 • nacht
 • Een helderziende moet er 's nachts altijd uit om dingen te zien. Op een keer staat hij in zijn onderbroek langs de weg om een lijkstoet te zien passeren. Hij werd met zo'n onbedwingbare kracht zijn…

sage uit 1967
 • nacht
 • Nachtmerries vlechten 's nachts de manen van de paarden. De dieren razen het dan uit.

sage uit 1966
 • De dochter fan Sikke Boukes yn 'e Westerein wie in nachtmerje. Hja wie troud mei in skoalmaster. Yn 'e nacht gong se
 • nacht
 • Een vrouw, een nachtmerrie, ging er 's nachts altijd uit om mensen en paarden te plagen. Op een keer ving de boer haar door meel op haar te gooien, terwijl ze bovenop een paard zat. De volgende morgen…

mop uit 1966
 • nacht
 • Een ongelovige bakkersknecht zou graag met zijn meisje willen trouwen, maar ziet het daar niet zo snel van komen omdat zijn vriendinnetje erg gelovig is. De uitgekookte knul laat zich echter niet zo…

sage uit 1966
 • ook om een slaapplaats voor de nacht verzoekt. De vrouw heeft een mandje bij zich met allerhande moordwapens en ook een
 • nacht
 • Een boer met een zak geld wordt achterop gereden door een soldaat. De soldaat biedt aan de zak te dragen en de boer stemt toe. Als beloning mag de soldaat 's nachts bij de boer overnachten. 's Avonds…