Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

3 resultaten voor ""

mop uit 1651
 • knecht
 • ongeluk
 • Een man op een bruiloft werd gevraagd om een gans op te dienen. De gans viel echter van zijn vork. Toen de man hem op wilde rapen, bukte hij en liet een grote scheet. Uit schaamte wilde hij over de…

mop uit 1651
 • Een heer liet sijn knecht twee kostelijcke glasen spoelen. Het eene brack hij, het ander bracht hij binnen. De heer na
 • Een heer laat zijn knecht twee dure glazen spoelen, waarvan hij er eentje breekt en eentje terugbrengt. Als zijn heer
 • gekregen!' 'Nou zo, meneer' zegt de knecht en laat het andere glas ook uit zijn handen vallen.
 • knecht
 • ongeluk
 • Een heer laat zijn knecht twee dure glazen spoelen, waarvan hij er eentje breekt en eentje terugbrengt. Als zijn heer ontdekt dat hij een van de glazen heeft gebroken vaart hij tegen hem uit: 'Jij…

mop uit 1651
 • Een joncker hadt een deel van sijn vrienden op zijn geboortetaert genoot. De knecht, daermede coomende, valt de
 • camerdeur in, over een oragnieschil. De joncker, dit siende, seyde: 'Dat can ick oock wel, des heb ick geen knecht daertoe van
 • Een jonker nodigt zijn vrienden uit voor zijn verjaardag, maar de knecht laat de taart vallen. De jonker zegt dat hij
 • daar geen knecht voor nodig heeft, dat kan hij zelf ook wel. De knecht antwoordt dat hij dat ook wel gelooft, nu hij heeft
 • knecht
 • ongeluk
 • Een jonker nodigt zijn vrienden uit voor zijn verjaardag, maar de knecht laat de taart vallen. De jonker zegt dat hij daar geen knecht voor nodig heeft, dat kan hij zelf ook wel. De knecht antwoordt…