Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

14 resultaten voor ""

sage uit 1978
 • sloten, en vangt kinderen die hij opeet. Dit maakt de ouders boos en verdrietig. Daarom moeten kinderen aan boord komen als
 • kwaad
 • ouders
 • De `boezehappert' is een soort boze watergeest, die een gevaar kan betekenen voor kinderen. Hij is vier el lang; heeft gloeiende, groene ogen; grote, scherpe tanden, horens, doornen, schubben,…

broodjeaapverhaal uit 1998
 • (Andreaskruis) als symbool tegen duivels, geesten, en ander onraad. Die konden dan het huis niet in. De ouders van het meisje gingen
 • een avond weg, en zeiden nog nadrukkelijk tegen haar dat ze voor NIEMAND de deur open mocht doen. De ouders vonden het
 • de ouders op een avond weggaan, geven zij de dochter opdracht het huis niet te verlaten en ramen en deuren te
 • kwaad
 • ouders
 • Een vader, moeder en dochter wonen afgelegen in een bos en hebben op het huis een kruis hangen tegen kwade geesten. Als de ouders op een avond weggaan, geven zij de dochter opdracht het huis niet te…

sage uit 1966
 • Een koopman praat met de ouders van een ziek kind. Hij denkt dat het kind behekst is. Als hij weg wil gaan, komt hij de
 • kwaad
 • ouders
 • Een koopman praat met de ouders van een ziek kind. Hij denkt dat het kind behekst is. Als hij weg wil gaan, komt hij de tovenaar oude Hendrik tegen. Hendrik is woedend, omdat hij alles gehoord heeft.

sprookje uit 1901
 • gooide ermee en een van de paarden viel dood neer. Dat maakte de Kozakken zo kwaad dat ze hem nazetten, hem wisten te pakken
 • vlogen ze voort, tot de arend zich eindelijk neerzette op de schoorsteen van het huis, waar Jan's ouders woonden. Toen vloog
 • kwaad
 • ouders
 • Na een tijdje bevrijdt een jongen een verstrikt geraakte jonge arend met wie hij zijn brood deelde, en die aan hem gehecht raakte. De jongen wordt meegenomen naar Rusland, waar hij eens de arend ziet.…

mop uit 1659
 • langhe dat het straetmaer, ende ruchtbaer worden: Haer Ouders die het selve mede wijs worden, bestraften haer daer over, ende
 • verbieden. De Ouders [daer en tegen,] dat is soo veer wel, maer wacht u, dat hy [u niet] naeder en komt: Sy wederom antwoo[rde
 • Een jongeman en een meisje zien elkaar al geruime tijd. Zij wordt door haar ouders op de vingers getikt. Ze brengt hen
 • kwaad
 • ouders
 • Een jongeman en een meisje zien elkaar al geruime tijd. Zij wordt door haar ouders op de vingers getikt. Ze brengt hen te schande en moet of trouwen of de jongen niet meer zien.

sage uit 1979
 • Ouders waarschuwen hun kinderen die nog laat op straat zijn dat de kinderdieven hen zullen pakken. Als kinderen te
 • kwaad
 • ouders
 • Ouders waarschuwen hun kinderen die nog laat op straat zijn dat de kinderdieven hen zullen pakken. Als kinderen te dicht bij het water komen, zouden ze wel eens te maken kunnen krijgen met een grote,…

sage uit 1892
 • dan niet het minste kwaad doen. Werkelijk verscheen een hond, aan wien het meisje haren zakdoek toewierp. Hij greep hem
 • verschijning van den hond. Het verliefd paar kwam vervolgens in het huis van de ouders der jongedochter. Toen deze nu tegenover
 • kwaad
 • ouders
 • Onderweg naar huis gaat de vrijer het bos in. Hij zegt tegen het meisje langzaam door te lopen, en als er een hond komt moet zij een zakdoek voor de hond gooien. Er komt een hond tevoorschijn waarop…

sage uit 1990
 • je overal. Ouders sturen hun kinderen de straat op om langs de huizen te gaan en te vragen om gaven. Wat ik nog erger
 • wereld voor Christus te winnen als wij er mee doorgaan eer te bewijzen aan de duivel? Hoe kunnen wij spreken over het kwaad
 • kwaad
 • ouders
 • Getuigenis van een bekeerde voormalig beoefenaar van occulte zaken tegen het vieren van Halloween, m.n. tegen de viering door christenen.

sage uit 1925
 • ouders. Dezen waren er ook spoedig getuige van. Op zekere keer bevond zich onder de kinderen er ook een van de magistraat
 • altijd opgesloten in een klooster. Meester Jan van Ool, ondervraagd en gedreigd met de pijnbank, bekende veel kwaad te hebben
 • kwaad
 • ouders
 • De dochter van Trijntje van Sittard wordt aangehouden omdat zij spelden en spijkers uitspuwde op straat. Aanvankelijk wilde zij niets tegen de officier zeggen, omdat een 'man in rood fluweel' haar het…

sage uit 1965
 • vrouw is kwaad dat zij er de schuld van krijgt dat het kind niet kon sterven. Ze zegt dat moeder de gevolgen zal ondervinden
 • is alles verkocht, ouders zijn ergens anders opnieuw begonnen.
 • kwaad
 • ouders
 • Moeder van verteller denkt dat vrouw uit de buurt er schuld aan is dat een ziek buurkind niet beter noch slechter wordt. Ze vraagt de vrouw naar het kind toe te gaan. De vrouw strijkt met de hand…

sage uit 1918
 • harer hun kwaad wilde doen. Soms zelfs daalden zij in den kuil, en plukten er bloemen. Dan gleed meermalen de oudste der
 • klonk hem dan Johanna's stem: "Nee--nee Herbert." Liefde was zelfs nog geen woord voor hem. Toch dachten zijn ouders en de
 • Herbert's ouders een proces winnen ... waarmede ze hun spaarpenningen verliezen. Toch is de karakterteekening nog te scherp, om
 • niet aan geleerde invloeden te doen denken. Ook het feit, dat den kinderen geen kwaad wordt gedaan, is eenigszins-vreemd
 • hen waarschuwde voor de witte wieven. Vanaf die dag meden de kinderen de kuil. De ouders van Johanna en de ouders van
 • Herbert zagen in hun kinderen een ideaal koppel. Tot op de dag dat Herberts ouders in een klap onvermogend werden. Toen wilde
 • kwaad
 • ouders
 • In de diepte van een kuil, dichtbij de Koerbelt woonden eens drie witte wijven. De oudste was de meesteres van alle witte wieven in de omtrek. De kinderen Herbert en Aleid waren niet bang voor de…
wittewieven.jpg

sage uit 1965
 • Met een gewone bezetter was dat wat anders. Hie dee gien kwaad en wol altied helpn; de pette kwam of, hie prevelden wat
 • Een gewone bezetter deed geen kwaad, wilde altijd helpen. Met de pet af prevelde hij wat bij de zieke, bestreek soms de
 • echt, de vrang ging niet verder. Maar er was ook veel verbeelding bij. Een vriend had eens kiespijn. Door zijn ouders werd
 • kwaad
 • ouders
 • Een gewone bezetter deed geen kwaad, wilde altijd helpen. Met de pet af prevelde hij wat bij de zieke, bestreek soms de zere plekken. Ik zag eens een bezetter bij een paard met vrang aan de uier, de…

exempel uit 1479
 • kwaad
 • ouders
 • Exempel van de vierde meester. Een oude ridder trouwt met een jonge, mooie vrouw. Zij is niet tevreden over haar man en wil een priester als minnaar. Ze schakelt hierbij de hulp van haar moeder in. De…

broodjeaapverhaal uit 2001
 • computerscherm weert. Dagelijks nog staat hij verbaasd over de grote mate van naïviteit die onder christen-ouders bestaat. Hij
 • kwaad
 • ouders
 • De directeur van de stichting Bijbel & Onderwijs heeft een occult-zakwoordenboek geschreven. Occulte termen worden daarin vanuit een bijbels oogpunt verklaard. Ook probeert hij occulte dingen als…