Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

19 resultaten voor ""

sprookje uit 1893
 • Jan al gauw af en hij dacht al bIjkans niet meer aan zijn schoenen toen hij op zekeren dag nen heer te paard tegenkwam. De
 • heer hield zijn paard in en vroeg aan Jan of hij zijn schoenen niet tegen het paard wilde verruilen. 'Jan wel', zei Jan en
 • vragen, en krijgt een paar zilveren schoenen. Na verloop van tijd ruilt hij de schoenen tegen een paard, het paard tegen een
 • paard
 • Jongen plant een erwt die tot in de hemel groeit. Hij klimt naar boven om aan Onze Lieve Heer een paar schoenen te vragen, en krijgt een paar zilveren schoenen. Na verloop van tijd ruilt hij de…

sage uit 1970
 • 3.25. Te Steensel ging een boer zijn paard uit de weide halen toen hij onderweg een zwarte kater op een paal zag
 • bezetene voort tot hij bek-af en zonder paard thuiskwam.
 • belaagd door zoveel katten dat hij er niet tegen op kan. Hij vlucht zonder paard naar huis.
 • paard
 • Zwarte kater vraagt boer die hem spottend antwoord geeft dat te herhalen. Zodra de boer de kat wil slaan wordt hij belaagd door zoveel katten dat hij er niet tegen op kan. Hij vlucht zonder paard naar…

sage uit 1883
 • 'hengstespoor' te volgen, d.i. den weg, tusschen de karsporen, waar het paard gaat. Wat wis en drie te voorzien was, gebeurde: eene
 • met eensklaps door een zwart paard opzij geslingerd te worden.
 • karrespoor loopt men opzij gezet kan worden door een zwart paard.
 • paard
 • Onzichtbare hand gooit hoed van man die in het karrespoor loopt af. In Limburg bestaat de vrees dat als men in een karrespoor loopt men opzij gezet kan worden door een zwart paard.

sage uit 1889
 • gloeiige'); 't zette zich boven op 't haam van 't paard en - voort ging 't in onstuimige vaart, dat hooren en zien verging! Of
 • haam van het paard gaat zitten en de kar woeste vaart geeft.
 • paard
 • Nadat man heeft gezegd dat hij niet bang is om het gloeiende licht tegen te komen, komt een licht aanzetten dat op de haam van het paard gaat zitten en de kar woeste vaart geeft.

sage uit 1889
 • plaatste zich op 't paard en voerde den wagen in dolle vaart de plaats voorbij.
 • Voerman die met kar vast komt te zitten roept dat de gloeiige moet inspannen, waarop die op het paard gaat zitten en
 • paard
 • Voerman die met kar vast komt te zitten roept dat de gloeiige moet inspannen, waarop die op het paard gaat zitten en met grote vaart gaat rijden.

sage uit 1889
 • paard
 • Herder ziet vuurwagen met twee zwarte paarden en een koetsier met fonkelende ogen op zich afkomen, en door een dennenbos verdwijnen.

sage uit 1891
 • anders meer opzit, dan de schaar er door te halen en het paard van een schoon sieraad te berooven. Om te weten of eene vrouw
 • paard
 • Voorbeelden van geloof in hekserij, afweer en hulp van heksenmeesters.

sage uit 1892
 • Voerman probeert twee zwarte katten die aan de haam van het paard hangen weg te slaan, waarop meerdere katten
 • tevoorschijn komen die dansend op hun achterpoten en elkaar met de voorste vasthoudend rond de kar cirkelen. Het paard komt bijna
 • paard
 • Voerman probeert twee zwarte katten die aan de haam van het paard hangen weg te slaan, waarop meerdere katten tevoorschijn komen die dansend op hun achterpoten en elkaar met de voorste vasthoudend…

sage uit 1957
 • paard
 • Boeren worden 's nachts belaagd door miauwende zwarte katten die op de wagens en de ruggen van de paarden springen. Als vader van vertelster meegaat komen de katten niet.

sprookje uit 1970
 • paard
 • Vrouw vertelt Jan de Wijs dat de herberg waar hij wil overnachten een rovershol is, waar als paters verkleedde mannen mensen met geld vermoorden. Jan de Wijs bewapent zijn metgezellen en spreekt af…

sprookje uit 1980
 • paard
 • Op een zware kei staat dat men zich zal verwonderen over wat op de onderkant staat. Bij puinruimen in de buurt wordt de steen omgedraaid, op de onderkant is te lezen dat de steen blij is op de andere…

sprookje uit 1970
 • ! Op zekere dag komt er een franse patrouille in Bavel. Dat waren twee man en ze hadden 'n gestolen paard bij zich, en da
 • wijs as ze waren en toen zeeën ze: 'Zukke mensen as gij hebben we net nodig. We hebben 'n paard bij ons: ja, jong, da
 • gestolen paard meegenomen om te vechten. Het paard slaat op hol, alle Fransen en Kozakken vluchten de streek uit, en het paard
 • paard
 • Man die op vensterluik heeft geschreven dat hij veertig in één keer heeft gedood, wordt door Franse soldaten op een gestolen paard meegenomen om te vechten. Het paard slaat op hol, alle Fransen en…

sage uit 1955
 • paard
 • In een wiel zwemt een snoek met een gareel, overblijfsel van een koets met gouden wielen die in het water is gereden.

sage uit 1957
 • paard
 • Een man rijdt naar huis en ziet onderweg katten dansen. Hij vlucht, maar een kat achtervolgt hem. Hij gooit een mes naar haar toe. In het volgende dorp, klopt hij bij iemand aan. Een vrouw doet open…

sage uit 2006
 • "Bartje liep met een zak op de rug van Werkendam naar Kille, een buurtschapje. Dan komt er een man met paard en wagen
 • Bartje loopt met een zak op de rug van Werkendam naar Kille. Een man met paard en wagen vraagt of hij wil meerijden
 • paard
 • Bartje loopt met een zak op de rug van Werkendam naar Kille. Een man met paard en wagen vraagt of hij wil meerijden. Bart springt achterop en rijdt mee. In plaats van de zak neer te zetten, draagt hij…

Trefwoorden: dragen, paard, wagen, zak


sage uit 1980
 • kwajongens wel: 'Ma' 'k is an 't perdshor trekke?' (mag ik eens aan 't haar van 't paard trekken.) (Corn. VI, 151)
 • Boeren van de hei worden heidekrekels genoemd. Jongens vragen aan de turfventers of ze aan het haar van het paard mogen
 • paard
 • Boeren van de hei worden heidekrekels genoemd. Jongens vragen aan de turfventers of ze aan het haar van het paard mogen trekken.

sage uit 1891
 • destijds, naar men zeide, een pastoor woonde, die in zulke gevallen raad gaf. De knecht reed er los te paard heen en, ofschoon
 • de afstand niet meer dan vijf uur bedraagt, deed hij er wel tien over en was zijn paard sterk bezweet en dood af. Dicht
 • paard
 • Boer stuurt knecht naar pastoor om raad voor onverklaarbare zaken die gebeuren, zoals omvallen van potten bier, vee dat losgemaakt wordt. Tijdens de rit rijdt er een rijtuig over het hoofd van de…

sage uit 1976
 • stampvoet’, een wit paard dat elke avond verscheen te Eersel om daar de gestorvenen van de pest naar het kerkhof te brengen
 • In Eersel verscheen er een wit paard dat de mensen die gestorven waren aan de pest naar het kerkhof begeleidde. Ook was
 • paard
 • In Eersel verscheen er een wit paard dat de mensen die gestorven waren aan de pest naar het kerkhof begeleidde. Ook was er een onkwetsbare haas dat zich na drie keer beschoten te zijn in een oud…
VODA_002_18.mp3

sage uit 1973
 • die twee vlammende bol-ogen van dat paard priemden hem al maar door in het gezicht. Dan wilde hij het Sint Jans evangelie
 • paard
 • Een man wordt na wat drankjes door een vreemdeling uitgedaagd tot een vloekwedstrijd. Onderweg naar huis komt hij een veulen tegen dat hem met vlammende ogen duivels aanstaart waardoor hij zich niet…
VODA_008_17.mp3