Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Maker / Verteller
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Plaats van Handelen
Word count group

37 resultaten voor ""

sprookje uit 1500
 • paard
 • In Luilekkerland kan men de hele dag luieren: het voedsel en de drank staan altijd klaar. Er is een verjongingsbron. De huizen zijn er van eetwaar gemaakt. Dieren bieden zich gewillig aan om opgegeten…

sage uit 1510
 • paard
 • Dinsdag, derde kapittel. Onderweg een haas tegenkomen is een slecht voorteken. Om dit gevaar af te wenden moet men zich drie keer omkeren vanuit de richting waar men vandaan komt.

sage uit 1510
 • paard
 • Dinsdag, vierde kapittel. Een wijs man zal nooit op een ezel gaan zitten, omdat de ezel de man niet zal helpen als hij er af valt.

sage uit 1510
 • paard
 • Woensdag, negende kapittel. Als honden of wolven huilen is dat slecht nieuws. Paarden daarentegen moet men horen hinniken.

mop uit 1554
 • gingen de graaf en de kolenbrander samen kijken. De graaf sprak de man op het paard aan. Die legde uit dat hij en de vrouw
 • paard
 • Een kolenbrander zei tegen de graaf die hem in dienst had, dat hij 's nachts altijd iets vreemds zag. Hij zag dan een ruiter, die met een mes vrouwen achtervolgde. Toen ze bij een put kwamen, vielen…

mop uit 1554
 • paard
 • Een keizer had eens een slag tegen zijn vijanden. Een van zijn ridders belandde te ver onder de vijanden, en werd gevangen genomen. De ridder wendde voor dat hij aan de kant van de vijand stond. Toen…

mop uit 1554
 • paard
 • Een bisschop ging paardrijden en vroeg zijn gezel of die het niet koud had. Voor een gulden vertelde hij de bisschop hoe hij kon voorkomen dat hij het koud kreeg.

mop uit 1554
 • paard
 • De koning [van Frankrijk, zie CLUCHT232] at in zijn jeugd graag rapen van een boer uit zijn dorp. Later ging die boer met een kar vol rapen naar de koning, maar onderweg moest hij ervan eten dus hij…

mop uit 1554
 • Een edelman droeg zijn knecht op een paard te kopen, maar hij kocht een ezel. Hij verklaarde: "Als hij verder groeit
 • naar [het voorbeeld van] zijn oren, dan wordt het een mooi, hoog en vorstelijk paard."
 • paard
 • Een edelman droeg zijn knecht op een paard te kopen, maar hij kocht een ezel. Hij verklaarde: "Als hij verder groeit naar [het voorbeeld van] zijn oren, dan wordt het een mooi, hoog en vorstelijk…

mop uit 1554
 • Een man kwam altijd in een stad naar de markt. Niemand had hem ooit op een paard zien rijden. Op een keer hielden ze
 • hem voor de gek door te zeggen dat iemand hem had gezien toen hij voor de stadspoort een kind overreed met zijn paard. De
 • paard
 • Een man kwam altijd in een stad naar de markt. Niemand had hem ooit op een paard zien rijden. Op een keer hielden ze hem voor de gek door te zeggen dat iemand hem had gezien toen hij voor de…

mop uit 1554
 • Een ridder wilde graag iemands paard kopen omdat het zo'n mooie staart had. Toen de man de staart eraf sneed, wilde de
 • paard
 • Een ridder wilde graag iemands paard kopen omdat het zo'n mooie staart had. Toen de man de staart eraf sneed, wilde de ridder het niet meer. Ouders zouden dit ook met hun dochters moeten doen die uit…

exempel uit 1970
 • heeft, komt er iemand op een paard op hem af, die hem aanbiedt achterop te stappen. De priester valt op het paard in slaap
 • paard
 • Priester Andries uit Denemarken komt met zijn gezellen aan bij het graf van Christus op Paasavond. Op Paasmorgen willen de gezellen weg gaan. Andries vermaant ze om te blijven: dit is immers de…

exempel uit 1401
 • aten, dan is dat een openbaring van God. Daarna moeten ze zijn hart op de rug van een paard leggen. En daar waar het paard
 • paard
 • Een clericus had altijd graag bisschop willen worden, maar dat lukte nooit. Hij ging te raden bij de duivel. Die beloofde hem dat hij hem zou helpen. Degene die op dat moment bisschop was stierf…

exempel uit 1970
 • niet over kan steken. Een man op een paard biedt hem een lift op zijn paard zijn, maar zodra de jongen zit springt de man
 • met het paard in het water en verdrinkt de jongen. Lichaam en ziel gingen zo verloren door een moment van onkuisheid.
 • paard
 • Een jonge man wil 's nachts bij zijn geliefde langs gaan. Hij komt echter bij een rivier die hij door een kapotte brug niet over kan steken. Een man op een paard biedt hem een lift op zijn paard zijn,…

exempel uit 1970
 • . Hij neemt het paard en de kleren van de priester en vertrekt weer. De knechten van de priester hebben hem echter gezien en
 • paard
 • Een monnik zou graag een hogere rang willen hebben. De duivel merkt dit op en komt 's nachts tot hem met de boodschap dat de monnik richting stad moet gaan, omdat hij daar tot bisschop zal worden…

sage uit 1510
 • en daar voetwater van het paard van Sint-Maarten halen. De vrouw zal genezen als ze daarmee haar voeten wast.
 • paard
 • Zaterdag, achtste kapittel. Als een vrouw haar voet verstuikt, dan moet haar man op pelgrimage naar Sint-Maarten gaan en daar voetwater van het paard van Sint-Maarten halen. De vrouw zal genezen als…

sage uit 1510
 • Zaterdag, tiende kapittel. Als een paard een been heeft verstuikt, dan moet je met het paard naar het huis van de
 • priester rijden. Daar roep je de priester en als hij komt, dan keer je zonder een woord te zeggen om. Het paard zal zonder
 • paard
 • Zaterdag, tiende kapittel. Als een paard een been heeft verstuikt, dan moet je met het paard naar het huis van de priester rijden. Daar roep je de priester en als hij komt, dan keer je zonder een…

sage uit 1510
 • niet besproken. Als een paard zich niet laat bestijgen, dan moet je de volgende woorden tegen hem zeggen: 'Paard, zo waar
 • als de minnares van de priester het paard van de duivel is, laat u door mij bestijgen'.
 • paard
 • Zaterdag, elfde kapittel. Omdat de meeste medicijnen die van paarden komen alleen mannen tot voordeel zijn, worden die niet besproken. Als een paard zich niet laat bestijgen, dan moet je de volgende…

sage uit 1510
 • bedanken de schrijver. Als antwoord heeft hij nog een wijsheid in petto: een paard dat alleen gaat drinken omdat niemand hem
 • paard
 • Zaterdag, zestiende kapittel. Ooievaaiers die hier in de zomer komen, gaan in de winter naar Egypte, waar ze gewoon mensen zijn. Ze hebben ook verstand, want ze betalen rente aan God voor hun…

sage uit 1510
 • Woensdag, twintigste kapittel. Als een man een paard bestijgt, dan moet hij zijn zwaard niet uit de hand van zijn vrouw
 • paard
 • Woensdag, twintigste kapittel. Als een man een paard bestijgt, dan moet hij zijn zwaard niet uit de hand van zijn vrouw nemen en hij moet ook geen ander harnas aandoen. Dit zal hem hinderen.

sage uit 1510
 • Donderdag, vijfde kapittel. Het liefje van de priester weet dat zij het paard van de duivel is en men mag niet voor
 • paard
 • Donderdag, vijfde kapittel. Het liefje van de priester weet dat zij het paard van de duivel is en men mag niet voor haar bidden. De zonde wordt minder groot door het gebed van de priester en de…

sage uit 1510
 • paard
 • Donderdag, eenentwintigste kapittel. Als een man onderweg een spinnende vrouw tegenkomt, is dat een onaangename ontmoeting. De man moet keren en een andere weg nemen, tenzij de vrouw haar spinrokken…

legende uit 1380
 • paard
 • Brandaan weigert verder te gaan met de reis. Hij wil de monnik terug die door de duivels is meegenomen. Hij bidt tot God. God verschijnt aan Brandaan en zegt dat hij er niks aan kan doen omdat de…

legende uit 1380
 • paard
 • Brandaan en zijn reisgenoten horen geluiden van de zeebodem; klokgelui, zang en dierengeluiden. Ze werpen het anker uit om het wonder te bekijken. Het anker wordt meteen vastgegrepen door iets op de…

exempel uit 1479
 • paard
 • Exempel van de eerste meester. Een ridder heeft zijn zoon zo lief dat hij hem op laat voeden door drie vrouwen. De ridder heeft ook een windhond en een valk, waar hij zeer op gesteld is. Op een dag…