Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

36 resultaten voor ""

sage uit 1888
 • tijdschriftartikel
 • paard
 • Een pastoor is overleden. Elke nacht ziet men hem echter op het hof van de pastorij verschijnen, totdat er een verborgen schat wordt ontdekt. De geest van de pastoor blijft daarna weg.

sprookje uit 1888
 • brengen. Hij vraagt een paard om hem over te zetten en belooft het dier een stuk pannekoek. Maar het mannetje rent snel weg
 • tijdschriftartikel
 • paard
 • Een klein mannetje moet meel, eieren en melk halen opdat zijn moeder pannekoeken kan bakken. Het kleine mannetje gaat naar de molenaar. Hij krijgt een hele zak meel gratis mee, mits hij hem kan…

sage uit 1888
 • . (1843) 15, met de toevoeging dat bij de laatste ook sprake is van een waterduivel die zich in een paard verandert.
 • Paardeknechten moeten acht paarden bewaken. In totaal zijn er negen paarden, maar ze kunnen niet meer zien welk paard
 • het vreemde paard is. Ze besluiten daarom alle paarden naar de stal te brengen. Ze moeten een beek over en dan begint een
 • tijdschriftartikel
 • paard
 • Paardeknechten moeten acht paarden bewaken. In totaal zijn er negen paarden, maar ze kunnen niet meer zien welk paard het vreemde paard is. Ze besluiten daarom alle paarden naar de stal te brengen. Ze…

sprookje uit 1888
 • tijdschriftartikel
 • paard
 • Een broer en een zus erven een haan en twee kuikens, nadat hun ouders zijn overleden. Ze besluiten de haan te halveren. De ene halve haan wordt betoverd zodat ze ermee kunnen krijgen wat ze willen. Ze…

sprookje uit 1889
 • Een jongeling komt na zijn dood nog iedere nacht zijn geliefde bezoeken. Op het paard van zijn vader gezeten rijdt hij
 • tijdschriftartikel
 • paard
 • Een jongeling komt na zijn dood nog iedere nacht zijn geliefde bezoeken. Op het paard van zijn vader gezeten rijdt hij met haar het dorp rond. Ze springen over een gracht en de volgende dag is de…

sprookje uit 1889
 • wagen. In een herberg bekijkt de dochter van de herbergier het zadel van zijn paard. Als de man: "hou vast!" roept, kan ze
 • tijdschriftartikel
 • paard
 • Een koning heeft een dochter die nog nooit gelachen heeft. Hij belooft zijn dochter en de helft van zijn rijk aan de jongeling die haar aan het lachen kan krijgen. Een arme knecht, die thuis is in de…

sprookje uit 1951
 • toekomst in de huzaar en besluit hem op de proef te stellen. Hij geeft de huzaar een paard en verleent hem verlof. Vervolgens
 • , slaat de huzaar ze telkens het hoofd af. De jager en de huzaar vertrekken samen met de vrouw weer te paard. Als de huzaar
 • tijdschriftartikel
 • paard
 • Een koning vertoeft incognito in een kroeg en ziet hoe een huzaar korte metten maakt met vechtersbazen. De koning ziet toekomst in de huzaar en besluit hem op de proef te stellen. Hij geeft de huzaar…

sage uit 1970
 • Tovenaar laat paard dat vreemd genoeg een volle wagen niet meer kan trekken, weer lopen.
 • tijdschriftartikel
 • paard
 • Tovenaar laat paard dat vreemd genoeg een volle wagen niet meer kan trekken, weer lopen.

sage uit 1970
 • Man vertelt dat onderweg hem een paard achterop kwam dat tegen hem begon te praten, en daarna om hem heen liep. De
 • paard om hem heen was gelopen.
 • tijdschriftartikel
 • paard
 • Man vertelt dat onderweg hem een paard achterop kwam dat tegen hem begon te praten, en daarna om hem heen liep. De mensen aan wie hij dit vertelde geloofden hem niet. Hij kon echter met de sporen…

sprookje uit 1881
 • Heeren, kom en zeg het mij. Ze had een reis gemaakt en 7 jonge leeuwerikken uit het geraamte van een paard genomen, de 8e was
 • tijdschriftartikel
 • paard
 • Een vrouw kan haar zoon uit de gevangenis bevrijden door 2 raadsels op te geven, die de rechters niet kunnen oplossen.

sage uit 1925
 • tijdschriftartikel
 • paard
 • Van de Kozakkenberg te Belfeld wordt verteld dat toen de Kozakken daar in de negentiende eeuw waren gelegerd, zij het vlees niet braadden, maar zacht reden onder hun zadel.

sage uit 1962
 • gewone boerenwagen. Het voertuig werd getrokken door geschikte paarden uit de buurt. Die éne keer zag hij echter een paard
 • , die hij had gezien, had een der boeren intussen een paard gekocht. En dit dier had de kleur, door mijn kennis gezien.
 • Een kennis zag een boerenwagen met een lijkkist er op. De wagen werd getrokken door een paard, dat in de hele omgeving
 • nergens te vinden was. Toen de bewuste persoon werd begraven had één van de boeren intussen een paard gekocht. Het paard had
 • tijdschriftartikel
 • paard
 • Een kennis zag een boerenwagen met een lijkkist er op. De wagen werd getrokken door een paard, dat in de hele omgeving nergens te vinden was. Toen de bewuste persoon werd begraven had één van de…

sage uit 2006
 • Leegte) Spanjaarden begraven zouden zijn. 2. Gevild paard bedreigt kinderen in Pieterzijl In het dorp Pieterzijl (Gron
 • tijdschriftartikel
 • paard
 • Vertellingen over het Groningse Pieterzijl (begraven Spanjaarden en het 'vild peerd') en over onderdaardse gangen in Middelburg.

sage uit 1922
 • . Op een goeden dag zag hij een huzaar te paard aankomen. Voor de grap maakte hij dat die niet verder kon komen. De huzaar
 • verstond evenwel zelf de zwarte kunst en merkte dus, wat de oorzaak was. Zonder iets te zeggen, sprong hij van zijn paard
 • Man die kan toveren zet het paard vast van iemand die ook kan toveren. Deze man weet dus wat er is gebeurd, en spreidt
 • tijdschriftartikel
 • paard
 • Man die kan toveren zet het paard vast van iemand die ook kan toveren. Deze man weet dus wat er is gebeurd, en spreidt zijn mantel uit over straat en trekt zijn sabel. De andere man weet het…

sage uit 1922
 • Eens moest de schuit door een brug. De jager zette het paard aan, maar het water begon zoo geweldig te stroomen
 • , terwijl er anders nooit stroom was, dat de schuit met paard en al achteruit geduwd werd en tegen een stuk land gegooid. Men
 • Tovenaar laat omdat hij een hekel heeft aan de schipper, het water zo hard stromen dat een schip met paard en al tegen
 • tijdschriftartikel
 • paard
 • Tovenaar laat omdat hij een hekel heeft aan de schipper, het water zo hard stromen dat een schip met paard en al tegen het land wordt gesmeten. Hij laat het stromen ook weer ophouden, en laat het…

sage uit 1922
 • . Nauwelijks was hij weer op rit, of het paard bleef staan. En zoo ging het telkens. Op het laatst kreeg de boer er erg in, dat het
 • Tovenaar die niet mag meerijden zet wagen en paard verschillende malen vast, waarna de boer hem alsnog laat meerijden.
 • tijdschriftartikel
 • paard
 • Tovenaar die niet mag meerijden zet wagen en paard verschillende malen vast, waarna de boer hem alsnog laat meerijden.

sage uit 1922
 • onder de karn zitten. Midden in den nacht begon het paard een geweld te maken van heb ik jou daar. Op eens sprongen ze voor
 • kinderen) zat boven op het paard. "Ja buur," zei ze, "nou ben ik in je macht en nou kan je me overal naar toe sturen, waar je
 • Man is van mening dat een paard dat 's nachts veel lawaai maakt en 's morgens bezweet is, last heeft van de
 • het moment dat het paard lawaai begint te maken springen ze tevoorschijn. De buurvrouw zit op het paard, die zegt dat ze
 • tijdschriftartikel
 • paard
 • Man is van mening dat een paard dat 's nachts veel lawaai maakt en 's morgens bezweet is, last heeft van de nachtmerrie. Ze besluiten te gaan waken, waarbij ze de deuren sluiten en alle naden…

sage uit 1922
 • doen was. Omdat ze betrapt was, kon ze niet van het paard afkomen, waarop ze zat te rijden en vroeg ze ons, om het licht
 • kan door het licht niet van het paard komen. Ze ;aten haar gaan tegen de belofte dat ze weggaat zoals ze is gekomen. Na
 • tijdschriftartikel
 • paard
 • Dat een vrouw een kol is ontdekt toen ze op een nacht weer op de paarden van een boer reed. Mannen hebben zich met een brandende kaars onder een weivat verborgen, en trappen tegen het vat als ze bezig…

sage uit 1922
 • verstond. Als een paard en rijtuig hem vooruit was, kon hij het laten stil staan. Was hij weer een eind vooruit, dan kon hij
 • tijdschriftartikel
 • paard
 • Man wil wel van iemand leren toveren, maar wordt gewaarschuwd dat de persoon graag van het toveren af wil komen. Van het boekje met de kunsten kan zo iemand niet afkomen, het komt steeds terug. Ze…

sage uit 1933
 • tijdschriftartikel
 • paard
 • Tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten weet Willem van Duivenvoorde, heer van het Huis te Strijen bij Oosterhout, aan een belegering te ontkomen door via een onderaardse gang te vluchten naar het…

sprookje uit 1899
 • Amsterdam tot Tessel. Dat schip heette: het Schip Sinternuiten. Een man te paard had zes weken werk om van het eene eind van het
 • Er is een enorm groot schip geweest dat Het Schip Sinternuiten heette. Een man te paard had zes weken nodig om van het
 • tijdschriftartikel
 • paard
 • Er is een enorm groot schip geweest dat Het Schip Sinternuiten heette. Een man te paard had zes weken nodig om van het ene eind van het schip naar het andere te gaan om te zeggen dat ze overstag…

sprookje uit 1970
 • tijdschriftartikel
 • paard
 • Een reizend koopman komt in een herberg en krijgt soep met een mensenhand erin; hij gaat zonder te eten weg, komt een ruiter tegen en gaat met deze terug. Ze krijgen dezelfde soep en vragen andere aan…

sprookje uit 1970
 • tijdschriftartikel
 • paard
 • Drie kooplui overnachten in een herberg, waar het niet pluis lijkt, en slapen niet op de bedden, die midden in de nacht omgedraaid worden. Ze verdedigen zich, schieten een rover dood en sturen een…

sprookje uit 1901
 • verdeelde het geld dus over verschillende riemen en bond die om zijn lijf en zijn armen. Toen zadelde hij zijn paard en ging op
 • onveilig was. Maar omdat het geld er op tijd wezen moest, besloot hij toch verder te gaan. Hij liet dus zijn paard zadelen en
 • laat zijn paard de vrije teugel om een onderdak te vinden. Als hij langs een muur komt waar mensen bovenop zitten, rijdt
 • tijdschriftartikel
 • paard
 • Een notariszoon moet door een gevaarlijk bos riemen met geld gaan afleveren. Hij verdwaalt door het slechte weer en laat zijn paard de vrije teugel om een onderdak te vinden. Als hij langs een muur…

sprookje uit 1901
 • . "Dat's raar," dacht de meid. Ze klom dus naar beneden, en daar vond ze een paard aan het schavot vastgebonden. "Dat is geen
 • eerlijk spel geweest," dacht ze, "en ik most het paard dus maar meenemen." Ze kwam toen met de slaapmuts de herberg binnen
 • kan maken, vlucht er een man weg. Er blijkt een paard aan de galg gebonden te zijn, dat ze ook meeneemt. Iedereen komt
 • naar het paard kijken, dat een kostbaar zadel en hoofdstel draagt. Als de belangstelling afneemt, gaan zadel en hoofdstel
 • tijdschriftartikel
 • paard
 • De onverschrokken meid van een herberg wordt uitgedaagd om 's nachts de muts van een opgehangen kerel te gaan halen. De meid is niet bang, maar terwijl ze bezig is, bemerkt ze beweging onderaan de…