Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

6 resultaten voor ""

exempel uit 1970
 • exempel
 • Exempel. Een priester van deenmarck, gheheeten andries, met sijnen ghesellen in pelgermagiën gaende tot ons heeren graf
 • heeft, komt er iemand op een paard op hem af, die hem aanbiedt achterop te stappen. De priester valt op het paard in slaap
 • paard
 • Priester Andries uit Denemarken komt met zijn gezellen aan bij het graf van Christus op Paasavond. Op Paasmorgen willen de gezellen weg gaan. Andries vermaant ze om te blijven: dit is immers de…

exempel uit 1401
 • exempel
 • aten, dan is dat een openbaring van God. Daarna moeten ze zijn hart op de rug van een paard leggen. En daar waar het paard
 • paard
 • Een clericus had altijd graag bisschop willen worden, maar dat lukte nooit. Hij ging te raden bij de duivel. Die beloofde hem dat hij hem zou helpen. Degene die op dat moment bisschop was stierf…

exempel uit 1970
 • exempel
 • Een exempel. Het was een ionghelinc, die soude des nachts tot sijnre amiën gaen. Doe quam hi op een water, daer ghinc
 • niet over kan steken. Een man op een paard biedt hem een lift op zijn paard zijn, maar zodra de jongen zit springt de man
 • met het paard in het water en verdrinkt de jongen. Lichaam en ziel gingen zo verloren door een moment van onkuisheid.
 • paard
 • Een jonge man wil 's nachts bij zijn geliefde langs gaan. Hij komt echter bij een rivier die hij door een kapotte brug niet over kan steken. Een man op een paard biedt hem een lift op zijn paard zijn,…

exempel uit 1970
 • exempel
 • Een exempel. Het was een monic in een cloester die hadde gheerne een groot here gheweest. Dat proefde die duvel wel an
 • . Hij neemt het paard en de kleren van de priester en vertrekt weer. De knechten van de priester hebben hem echter gezien en
 • paard
 • Een monnik zou graag een hogere rang willen hebben. De duivel merkt dit op en komt 's nachts tot hem met de boodschap dat de monnik richting stad moet gaan, omdat hij daar tot bisschop zal worden…

exempel uit 1479
 • exempel
 • Dat exempel des eersten meesters HEt was een vroem ridder die mer enen enighen soen en hadde als ghi dien hi so seer
 • versaftet ende seide: Ghi hebt mi een goet exempel verrekent mijn soen en sel huden niet steruen Die meester seide Heer keyser
 • Exempel van de eerste meester. Een ridder heeft zijn zoon zo lief dat hij hem op laat voeden door drie vrouwen. De
 • exempel
 • paard
 • Exempel van de eerste meester. Een ridder heeft zijn zoon zo lief dat hij hem op laat voeden door drie vrouwen. De ridder heeft ook een windhond en een valk, waar hij zeer op gesteld is. Op een dag…

exempel uit 1970
 • exempel
 • langher niet, Sine versoenden vloechs ter stede, Ende maecten daer enen vrede Tusschen die twee grote heren. Aen dit exempel
 • paard
 • De leeuw, koning van de zoogdieren, had ruzie met de arend, koning van de vogels. De vleermuis bracht aan beide partijen verslag uit en deed zich voor alsof hij behoorde bij de kant waaraan hij…