Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

15 resultaten voor ""

legende uit 2007
 • legende
 • strijd. Hun aanvoerder rijdt op een wit paard. Zijn ogen zijn als een vuurvlam. Achter de aanvoerder bevinden zich de Joodse
 • Messias die zal komen op een wit paard. Het is maar een droom, Moisje. Geen leger uit de hemel zal ons redden van onze
 • en andere bijbelse figuren, alsook de Messias, op een wit paard. De christelijke aanbiddingsgroep vertelt Moisje over het
 • paard
 • Een e-mail verspreid onder christenen vertelt dat een orthodoxe jood in Tel Aviv, Moisje, steeds droomde over de Messias. Toen een christelijk aanbiddingsteam in Tel Aviv op straat zong en danste,…

legende uit 1892
 • legende
 • af, totdat de laatste eindelijk het bouwen opgaf.) Op diezelfde plaats bleef een paard, dat met een vracht timmerhout
 • Te Bathmen wilde men een kerk bouwen, maar 's nachts verdween wat overdag gedaan was. Een paard bleef hier stilstaan en
 • paard
 • Te Bathmen wilde men een kerk bouwen, maar 's nachts verdween wat overdag gedaan was. Een paard bleef hier stilstaan en geen aansporen hielp. Uit zichzelf ging het in vliegende vaart verder en kwam…

legende uit 1925
 • legende
 • handelen zeer getroffen en verzocht Winandus achter op zijn paard te gaan zitten. "Wij zullen de reis verder samen doen
 • bet paard steeg, vroeg de ruiter: "Weet gij ook, waar gij zijt?" "Deze streek is mij maar al te goed bekend," antwoordde
 • paard
 • De heilige Winandus reist uit respect voor God niet op de heilige Paasdag, in tegenstelling tot zijn reisgenoten. De volgende dag komt hij onderweg naar huis een ruiter tegen die gezonden is door God;…

legende uit 1933
 • legende
 • restaureeren - of zijn paard is "gheborsten ende ghestorven". Een ander, Lambrecht van Aerlen, die door zijn zoon steenen liet
 • paard
 • In Aarle stond een houten kruis met daartegenaan een beeld van Maria. Een boer pakte het beeld en gaf het aan zijn kinderen om mee te spelen. Die nacht was iedereen in huis onrustig en ziek, pas toen…

legende uit 1933
 • legende
 • Ommelseindje was gekomen, bleef ze plotseling staan. Tevergeefs slaat de voerman zijn paard, en rukt en sjort om de kar vooruit te
 • krijgen. Eerst toen de zusters plechtig beloofden, het beeld naar Ommel terug te voeren, begon het paard van zelf aan te
 • legende
 • paard
 • Onze Lieve Vrouw te Ommel verrichtte allerlei wonderen. Haar beeld keerde telkens terug naar de vindplaats of naar Ommel zelf, als het werd verplaatst.

legende uit 1933
 • legende
 • Een monnik rijdt in de winter op zijn paard door Brabant. Hij hoort een kindje huilen en vraagt wat er aan de hand is
 • ze samen naar de herberg gaan. Als de monnik het jongetje op zijn paard wil zetten, springt hij ineens weg en is
 • paard
 • Een monnik rijdt in de winter op zijn paard door Brabant. Hij hoort een kindje huilen en vraagt wat er aan de hand is. Het kindje wil niet stoppen met huilen en zegt dat niemand om hem geeft. De…

legende uit 2003
 • legende
 • uitgeoefend. Uit die tijd stamt het verhaal dat hier staat afgebeeld: om een paard te kunnen beslaan nam St. Eloy voor het gemak
 • St. Eloy wilde een paard beslaan en hakte hiervoor voor het gemak zijn been er af.
 • paard
 • St. Eloy wilde een paard beslaan en hakte hiervoor voor het gemak zijn been er af.

legende uit 1380
 • legende
 • paard
 • Brandaan weigert verder te gaan met de reis. Hij wil de monnik terug die door de duivels is meegenomen. Hij bidt tot God. God verschijnt aan Brandaan en zegt dat hij er niks aan kan doen omdat de…

legende uit 1380
 • legende
 • paard
 • Brandaan en zijn reisgenoten horen geluiden van de zeebodem; klokgelui, zang en dierengeluiden. Ze werpen het anker uit om het wonder te bekijken. Het anker wordt meteen vastgegrepen door iets op de…

legende uit 1933
 • legende
 • vader zond haar naar zijn stoeterij om een paard uit te zoeken. Heimelijk hoopte hij dat de onstuimige dieren haar zouden
 • haar in den naam van God, terug te keeren langs denzelfden weg. De lindetak, waarmede zij het paard had aangedreven, stak
 • paard
 • Sint Odrada werd op het kasteel van haar en stiefmoeder behandeld als dienstbare, en vaak vernederd. Ze smeekte om naar de kerk te mogen. Haar vader nam haar mee naar waar de wilde paarden huisden,…

legende uit 1933
 • legende
 • jonkvrouw toen ze van haar paard dreigde te vallen, maar haar vader stemde nog steeds niet in. De jonker vroeg aan een
 • paard
 • Een jonker wou met de dochter van een graaf trouwen, maar kreeg geen toestemming van hem. Op een dag redde hij de jonkvrouw toen ze van haar paard dreigde te vallen, maar haar vader stemde nog steeds…

legende uit 1933
 • legende
 • Heusden en zijn mannen-van-wapenen. Wel spoorde Heer Fulco zijn paard aan en vluchtte door weiden en venen, maar in zijn
 • redden. Hij bidt en werpt zich met zijn paard in den snellen stroom. En de lieden van den heer van Heusden zagen, hoe achter
 • : Hezemans, Drie Abdijen, 67. Kronenburg, Maria's Heerlijkheid, III, 137-139. (v. Craeywinckel, Legende der H. H. van de Ordre
 • met Maria achterop zijn paard. Later maakte hij van zijn slot te Berne een abdij, en werd leekbroeder. Jaren voor deze
 • paard
 • Graaf Fulco van Teisterbant, heer van Berne, was eens op jacht in de Bommelerwaard. Hij werd uit een hinderlaag aangevallen door een van zijn vijanden. Hij vluchtte, maar raakte de weg kwijt, en stond…

legende uit 1919
 • legende
 • . Hij reed langs de wegen, en hij pijnigde zijn paard tot meerdere spoed. Zóó kon hij denken. "Mijn vader weet niet meer
 • hij 't kloppen van mijn hart tegen dan den drang van mijn liefde. Ver- doemd! rijd aan, paard, zóó ben ik, ik hol tot waar
 • paard
 • Twee jongen mensen, Maria van Gavre en Jonker Walther van den Ulvenhout worden verliefd op elkaar. Als ze hun vaders om toestemming voor het huwelijk vragen, zeggen beide ouders dat hun huwelijk niet…

legende uit 1970
 • legende
 • gegeven moment werd hij achtervolg door marechaussees te paard. Willem rende voor de marechaussees te paard uit. Bij de
 • paard
 • Willem Schreuder was een beroemde inbreker die uit de moeilijkste situaties kon ontglippen door zijn lenigheid en uithoudingsvermogen, hij werd 3 keer vastgezet omdat hij 2 keer ontsnapte.…

legende uit 1968
 • legende
 • zijn paard met zijn hoef over de grond en er komt zomaar water te voorschijn. Het paard heeft het water geroken. Vee loopt
 • paard
 • Bonifatius is met zijn gevolg in Dokkum. Hij heeft een vreselijke dorst, maar niemand wil hem water geven. Dan schraapt zijn paard met zijn hoef over de grond en er komt zomaar water te voorschijn.…
bonifatius 001.jpg
Bonifa.jpg