Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Maker / Verteller
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Verzamelaar
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Plaats van Handelen
Word count group

19 resultaten voor ""

legende uit 1925
 • handelen zeer getroffen en verzocht Winandus achter op zijn paard te gaan zitten. "Wij zullen de reis verder samen doen
 • bet paard steeg, vroeg de ruiter: "Weet gij ook, waar gij zijt?" "Deze streek is mij maar al te goed bekend," antwoordde
 • paard
 • De heilige Winandus reist uit respect voor God niet op de heilige Paasdag, in tegenstelling tot zijn reisgenoten. De volgende dag komt hij onderweg naar huis een ruiter tegen die gezonden is door God;…

sage uit 2006
 • hoam (paard) te offeren aan de raaf Wodan. Men hing dat de nageboorte in een boom. Als je dit deed dan werd het veulen
 • paard
 • Geïnterviewde vertelt over gebruiken en bijgeloof rondom zwangerschap en geboorte. Ook bij de geboorte van paardenveulen. Over dat kinderen uit de dikke boom in het Slochterbos en uit de boerenkool…

sage uit 2006
 • paard naar binnen.”
 • Om de nachtmerrie buiten te houden moet men de pantoffels omgekeerd voor het bed zetten, anders kwam het paard naar
 • paard
 • Om de nachtmerrie buiten te houden moet men de pantoffels omgekeerd voor het bed zetten, anders kwam het paard naar binnen.

sage uit 1918
 • begrijpen zal. Hij zeide: "Zoon, ik weet een paard voor u, dat de kracht van tien rossen heeft. Beyaert is zijn naam, en hij
 • vlucht kortwieken." Reinout temde het edele ros Beyaert met gevaar van zijn leven, en het paard droeg hem over twee wijde
 • jongelingen op hun heldhaftig paard." En nu--in 't begin der 19e eeuw verschijnt er dus weder een verkorte uitgave van de
 • "Vier Heemskinderen" zoo dramatisch maakt: 't is het leed om een stervend paard, dat wij met de middeleeuwsche menschen
 • , Reinout, is een grote sterke kerel. Elk paard dat hij berijdt, sterft. Totdat hij het paard Beyaert temt. Samen vormen Reinout
 • worden genomen. Aye, Reinouts moeder, smeekt om verzoening. Karel stemt toe op voorwaarde dat Reinout het paard Beyeart aan
 • paard
 • Het Pinksterfeest wordt gevierd en vele dappere ridders zijn bij keizer Karel te gast. Huigen van Dordoen vraagt de keizer om een beloning voor zijn ooms Aimijn van Dordoen en Aimerijn van Nerboen.…

legende uit 1919
 • . Hij reed langs de wegen, en hij pijnigde zijn paard tot meerdere spoed. Zóó kon hij denken. "Mijn vader weet niet meer
 • hij 't kloppen van mijn hart tegen dan den drang van mijn liefde. Ver- doemd! rijd aan, paard, zóó ben ik, ik hol tot waar
 • paard
 • Twee jongen mensen, Maria van Gavre en Jonker Walther van den Ulvenhout worden verliefd op elkaar. Als ze hun vaders om toestemming voor het huwelijk vragen, zeggen beide ouders dat hun huwelijk niet…

sprookje uit 1918
 • van Ferguut. Roovers. Een nar. Ferguut's paard, dat hij Lokefeer ontnam, heet Pennevare. Hoofdstuk I Ferguut trekt
 • paard van zijn heer. Koning Arthur nam zijnen horen, en hij reed voor zijn baronnen, het woud tegemoet. Dit was een dag voor
 • paard
 • Eens ging koning Arthur met zijn ridders op jacht. De boerenjongen Ferguut ziet het gezelschap en besluit ook een ridder te worden. Bij het hof van de koning wordt hij bespot door de Ridder Keye, die…
pl27.jpg
pl28.jpg

sage uit 1918
 • nog vóór den avond het slot hebben bereikt, zoo Waleram's paard niet was gestruikeld, en dus Reginald eerder dan hij Kleef
 • paard gestruikeld was. Vandaar ben ik met stof overdekt." Alixe zeide: "Ge zijt ons welkom, hoe ge ook zijt." Waleram
 • paard
 • Twee broeders Reginald en Waleram hebben beiden hun zinnen gezet op de jonkvrouwe Alixe. Als Alixe voor Waleram kiest ontsteekt Reginald in woede en vermoord zijn broeder Waleram en Alixe. Als hij het…
pl06.jpg

sage uit 1918
 • hij een veder ware, werd hij op 't paard geworpen, en voort ging het! dieper en dieper den nacht in. Er werd in den molen
 • paard
 • De vrome Oliverus bezoekt diverse dorpen langs de Maas en verkondigt de boodschap van God. Hij verklaart dat men een kruistocht moet ondernemen om het land van Jezus te bevrijden van de Saracenen. Hij…

sage uit 1918
 • naam. "Reynout van Valkenburg!" Waar de hoeven van zijn paard den bodem raakten, ontloken bloemen, die jonge knapen
 • zijn oogen, en zijn mond was gesloten. Hij luisterde niet naar het juichen der makkers. Zij ging naast zijn paard. Zij
 • paard
 • Ridder Reynout van Valkenburg trekt ten strijde, en laat zijn zwangere vrouw en zijn moeder achter. Hij voorspelt dat zijn roem door veel zangers zal worden gezongen. Hun kind wordt geboren. Ridder…
pl11.jpg

sage uit 1918
 • van mij zijn naam niet hooren?" "Ik verlang dit niet." Hij reed heen, en ze zag, hoe hij zijn paard aanzette. Nog eens
 • op wraak zon. Zijn paard deed hij wenden naar de richting van des vijand's slot. Wat deed hem echter plots weder de
 • paard
 • De ridder van Stenhuisheerd was een driftig man. Het meisje dat hij om haar hand vroeg stemde toe op voorwaarde dat hij zijn grootste vijand zou overwinnen. Hij wilde haar wens vervullen. Hij kon…
pl14.jpg

sage uit 1918
 • drukte hij 't paard de sporen in de zijden, dat het steigerde, en vonken uit de steenen sloegen. Wanneer dan de
 • ranselen, en dat ik de bloedige striemen zag over hun gezicht en hun handen. Of dat ze onder de hoeve van 't paard raakten, en
 • paard
 • In Bergen-op-Zoom was een strenge en slechte militair majoor van het leger. Zijn zoon Alfons, ook militair, leek in niets op zijn vader. Hij was zeer geliefd bij zijn kameraden en de meisjes uit het…
pl18.jpg

sage uit 1918
 • , joeg de witte wive krijtend aan den horizon, sneller dan een paard. Daarom hadden Herbert en zijn zuster Aleid geen angst
 • was het een paar maanden eerder geschied. Op een zomeravond kwam Herbert te paard van den hoefsmid. Hij reed op den
 • paard
 • In de diepte van een kuil, dichtbij de Koerbelt woonden eens drie witte wijven. De oudste was de meesteres van alle witte wieven in de omtrek. De kinderen Herbert en Aleid waren niet bang voor de…
wittewieven.jpg

sage uit 1919
 • bemerkte, en zachtjes klopte hij het paard tegen den nek. Eensklaps liet hij het dier stilhouden. men zag, dat hij naar een
 • hij zich met zijn paard tegelijkertijd in de hoogte, zoodat de pooten van het dier ver boven den beganen grond hingen, ja
 • . Echter op een gegeven moment pakt hij een balk vast en hief zich met paard en al de hoogte in. Na een tijdje liet hij zich
 • paard
 • De bugers van Gorinchem zij ontevreden, en de dienaren van de heer Jan van Arkel vrezen een aanval op hun slot. In plaats van de aanval af te wachten, gaat Jan van Arkel naar de stad Gorinchem toe.…

sage uit 1919
 • gezeten op één bruin paard; achter hen straalt een ster, niet vóór hen; en als ge in de Marne komt, kan men u eenzelfde beeld
 • , dat is mij alles waard Zadel maar ras mijn bruine paard". De knecht, hij nam de leer op den schouder en de ridder zat op
 • ontvoeren ze haar met een list. De jonker gaat er per paard met het meisje vandoor. Het meisje blijft rustig, en probeert de
 • van een paard, dragende een ridder en een maagd.
 • paard
 • Een jonker probeert op aangeven van zijn knecht een jong, eenvoudig meisje te verleiden. Zij heeft echter geen interesse in de jonker, aangezien deze bekend staat als een verleider. De jonker waagt…

sage uit 1919
 • Het paard van Leiden. Toen de Meimaand van het jaar vijftienhonderd vier en zeventig Valdez het beleg sloeg voor de
 • ...." Maar wie zal zijn koe of paard moeten missen, en wie niet?" toen vergaderden de burgemeester en de vroedschap der stad, en
 • Het paard van Leiden
 • burgers van Leiden, die een enkel paard bezat, dacht dag en nacht na over de kansen van het lot. Elke dag begaf hij zich naar
 • naam van de man werd genoemd. Hij voerde het paard naar de slachtplaats, en gaf het wankelt over. Nog dezelfde dag werd
 • paard
 • In de Meimaand van het jaar 1574 belegerde Valdez de stad Leiden. Omdat de burgers niet hadden geluisterd naar de raad van de prins, om voedsel om te slaan, zag men de schaduw van de honger aan de…

sage uit 1919
 • Het witte en het zwarte paard. In Middelstum woonde een jonge, naar geluk strevende vrouw, en 't leven lag voor haar
 • tegen zichzelf te lachen. "Dat is grappig', mompelde hij, "een wit en een zwart paard voor den lijkwagen. Zóó hebben ze er
 • Het witte en het zwarte paard
 • een zwart paard gespannen. nadat het lijk ingeladen was, verdween de koets. De man ging langs bij de jonge vrouw. Hij
 • komen dat de koets getrokken werd door een wit en zwart paard. Echter het lot kan men niet keren. Op de dag van de
 • paard
 • In Middelstum woonde een jonge vrouw waarvan het leven voor haar lag als een bloeiende tuin. Vlakbij haar leefde een man met het tweede gezicht. op een dag liep hij op de weg toen hij een lijkkoets…

sage uit 1919
 • Een onzichtbaar paard. Een man, die nog leeft, was in Middelstum met een vriend aan het hengelen. Plots kwam een
 • afgedwaald paard van de wilde jacht voorbij. Het plonste in het water. Hoog spatte het schuim, maar de beide visschers zagen het
 • Een onzichtbaar paard
 • Op de plek waar een man met een vriend aan het vissen was, kwam een afgedwaald paard van de wilde jacht voorbij. Het
 • paard plonsde in het water en ploeterde daar zonder dat de vissers iets zagen. Die pakten hun spullen en verdwenen van de
 • paard
 • Op de plek waar een man met een vriend aan het vissen was, kwam een afgedwaald paard van de wilde jacht voorbij. Het paard plonsde in het water en ploeterde daar zonder dat de vissers iets zagen. Die…

sage uit 1919
 • jacht voorbij. De wilde jager is de eerste. Hij zit op een paard, dat de knieën krom getrokken heeft. En zóó schreeuwt hij
 • paard
 • Op de Osseler Esch in Twente komt de Wilde Jacht voorbij. Daarna is alles weer normaal.

sage uit 1919
 • stadhouder Willem den Vijfde, toen ze eensklaps een paard over den weg hoorden; en ze wisten aan den hoefslag, dat het niet door
 • cirkel; daar- buiten kon men niets zien. Aan den klank echter hoorde men, dat het paard vlakbij kwam. De mannen stonden
 • Jan Roelfs en Lanterman gaan uit rijden. 's Avonds komt het paard van Roelfs alleen aanlopen. niet veel later komt ook
 • paard
 • Jan Roelfs en Lanterman gaan uit rijden. 's Avonds komt het paard van Roelfs alleen aanlopen. niet veel later komt ook Lanterman aan bij het dorp. Hij zegt dat hij en Roelfs in het bos zijn…