Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

5 resultaten voor ""

sprookje uit 1896
 • paard veranderde. Dit werd gekocht door den heer die den jongen het lezen en schrijven had geleerd. Maar niet lang had hij
 • verstoord, want hij wilde niet dat iemand buiten hem de kunst zoude kennen. Hij nam het paard van den stal en ging er meê naar
 • zich voor zijn plezier in een koe en in een paard. Als paard wordt hij gekocht door zijn voormalige leraar, die hem een
 • paard
 • Een jongen die niet kan lezen en schrijven gaat in de leer bij een heer. Tijdens zijn leertijd krijgt hij een boek in handen waarin te lezen staat hoe je je in allerlei dingen kan veranderen. De…

sprookje uit 1896
 • kunt hier den nacht overblijven. Breng je paard maar op stal en kom dan hier bij mij terug.» Stoffel deed alzoo en nu
 • paard
 • Een wever en zijn vrouw hebben twee zonen: de oudste is pienter en altijd uit op eigen gewin. De jongste, Stoffel, is goedaardig, maar ook sullig en dromerig. De zoons gaan kort na elkaar op avontuur.…

sprookje uit 1896
 • evenmin wie hij was. Eens op een avond kwam hij bij haar te paard, en vertelde haar dat hij een mooi groot slot had, daar
 • wilde hij haar heen brengen; maar het was heel ver weg. En toen nam hij haar bij zich op het paard en reed met haar weg
 • paard
 • Een meisje heeft een vrijer, een ruiter. Op een dag zegt hij haar dat hij een mooi slot heeft, waar ze samen heen zullen gaan. Op het slot houden ze bruiloft, het meisje keert nooit weer terug naar…

sage uit 1896
 • zulk een kring een tsjernpaed = karnpad, wegens de groote overeenkomst met het cirkelvormig pad, waarop het paard
 • groeien. Het volksgeloof zegt dan ook, dat er 's nachts een wit paard, ook wel een veulen in rondloopt. Nu, paard of veulen
 • zo'n kring een tsjernpaed (=karnpad) genoemd vanwege de gelijkenis in vorm van het pad waarin een paard voor de karnmolen
 • loopt. Volgens het volksgeloof loopt de duivel in de gedaante van een wit paard of veulen 's nachts in de heksenkring. Als
 • paard
 • Heksenkringen, cirkelvormige kale plekken in een veld, worden tot het werk van de duivel gerekend. In Friesland wordt zo'n kring een tsjernpaed (=karnpad) genoemd vanwege de gelijkenis in vorm van het…

sage uit 1896
 • rug. Ook hangt men wel seizen en sikkels boven hen; dan kan de nachtmerrie geen paard beklimmen zonder groot gevaar van
 • paard
 • Er zijn verschillende manieren om een nachtmerrie af te weren, waaronder meel strooien. Als de nachtmerrie meel op haar lichaam of kleding krijgt, moet zij stil blijven staan tot ze in de ochtend…