Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

4 resultaten voor ""

sage uit 1877
 • verslinden. Ditmaal evenwel had het leelijke beest zich deerlijk vergist, want onze ridder, die niet flauw viel van den stank
 • Herman. Zijn dochter Margaretha is verloofd met Wichard van Pont. Deze Wichard, een dappere ridder, gordt zijn wapenrusting
 • heldendaad van de jonge ridder. Hij geeft toestemming voor een huwelijk, tot grote vreugde van de geliefden. Een snelle
 • paard
 • ridder
 • In deze vertelling wordt een verklaring gegeven voor de herkomst van de naam van Gelderland. De verteller hecht er volstrekt geen historische waarde aan, maar het verhaal is aangenaam. In Hameland…

sage uit 1932
 • blij mee zijn." Zoo gebeurde het dan, dat Wichard zich door den stalmeester een groot paard liet voorbrengen, mooi
 • schoonen dag. Het paard scheen iets van des meesters blijdschap te hebben overgenomen. Het draafde en huppelde ten minste zoo
 • haar vragen. Zijn vader steunt dat voornemen. Hij zadelt het beste paard en gaat op weg. Onderweg komt hij een processie
 • paard
 • ridder
 • In de tijd van de verzoening van de drie kleinkinderen van Karel de Grote (843 na Christus) is er een gebied beneden Keulen dat door een wijs en rechtvaardig heer bestuurd wordt: de heer Van Pont.…

sage uit 1941
 • bezitten als haar vader, Heer Herman van Hameland, dien ik reeds van mijn jeugd ken als een wijs en edelmoedig ridder. Wil hem
 • binnengebracht, vraagt heer Herman met belangstelling naar het doel van Jonker Wichard's komst. Zwijgend hoort de oude ridder het
 • paard
 • ridder
 • Wichard van Pont is op weg naar het slot van de heer van Hameland, alwaar hij een verzoek wil voorleggen aan de graaf. Hij wil om de hand van Margaretha, zijn dochter, vragen. Wichards vader steunt…

sage uit 1963
 • ridder mocht dragen. Hij reed tot heel dicht bij de draak, steeg af en bond zijn paard aan een boom, om het dier niet aan de
 • dodende adem van het hellemonster bloot te stellen. Toen dit de vermetele ridder zag naderen, kwam het brullend dichterbij
 • een ridder genoemd mag worden. Wichard presteert het om het beest, ondanks de gevaren en de stank, te verslaan. Als hij
 • paard
 • ridder
 • In het jaar 878, in het kleine graafschapje Pont, worden de bewoners geteisterd door een vreselijk monster dat mensen en dieren verslond. Hoewel verscheidene ridders geprobeerd hebben om het te…