Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

25 resultaten voor ""

mop uit 1966
 • ze hem graag voor het lapje. Als Jan met een paard naar de smid moet, springt het meisje, aangespoord door haar moeder
 • , verkleed als spook te voorschijn om Jan en het paard de stuipen op het lijf te jagen. Jan probeert door herhaaldelijk 'Sta
 • paard
 • Op een slot woont een moeder met haar dochter Janneke en haar knecht Jan. Omdat Jan niet bijster intelligent is, houden ze hem graag voor het lapje. Als Jan met een paard naar de smid moet, springt…

sprookje uit 1970
 • mooiste paard van de koning uit de stal stelen. Dat was niet gemakkelijk, want de koning zette twee veldwachters voor de
 • staldeur en een derde op het paard. Jan had een goeie fles jenever meegebracht en hij liet de veldwachters maar drinken zoveel
 • paard van de koning en de ring van de koningin te stelen. Het lukt de jongen om het paard mee te nemen door de bewakers
 • paard
 • Een boerenzoon steelt een ploegijzer. Hij wordt door de koning opgepakt. De moeder van de jongen vraagt om vergiffenis. De koning zal hem vrijlaten, mits hij twee moeilijke opdrachten weet te…


mop uit 1888
 • is het 's nachts stelen van het beste paard van stal. De tweede opdracht luidt het verkrijgen van het hemd van de vrouw
 • in de toren van de kerk. Door de stalknechten dronken te voeren, lukt het hem het paard te stelen. Het hemd verkrijgt de
 • paard
 • Om zijn straf ongedaan te maken, krijgt een jongen van de burgemeester drie opdrachten te vervullen. De eerste opdracht is het 's nachts stelen van het beste paard van stal. De tweede opdracht luidt…

mop uit 1875
 • paard
 • Een man verkoopt een paardehuid aan een boer. De man zegt dat de huid bijzondere kwaliteiten heeft. Thuis vertelt hij het verhaal aan zijn oudere broer; die slacht vervolgens zijn drie paarden, maar…

sprookje uit 1944
 • het gouden horloge af, maar geeft hem wel nog een kans. Als de duivel weer op reis gaat moet hij een paard en een bok
 • verzorgen. Hij mag in geen geval het paard voeren met stro. Uiteindelijk geeft de jongen uit medelijden toch het stro aan het
 • paard
 • Een vrouw wil heel graag een kind en bidt daarom tot onze lieve heer, maar dat helpt niets. Op een dag bezoekt de duivel haar en biedt haar een driejarig kind aan, dat hij terug wil hebben wanneer het…

sage uit 1968
 • Twee buitengewoon sterke broers trekken moeiteloos een paard uit het mestgat en drinken een fles jenever leeg om de
 • paard
 • Twee buitengewoon sterke broers trekken moeiteloos een paard uit het mestgat en drinken een fles jenever leeg om de verrichte daad te vieren.

sage uit 1969
 • paard
 • Een knecht en een boerenzoon zaten eens op de wagen, toen de paarden hevig schrokken van een auto. Ze renden als een bezetene op de boerderij af, en de knecht en de jongen vielen van de wagen. De…

sprookje uit 1901
 • . Dat verbitterde de Kozakken, en ze zetten Jan na, pakten hem, bonden hem op hun paard, en namen hem mee naar Moskou. Hier
 • paard
 • Een jager neemt altijd zijn zoontje Jantje mee op de jacht. Op een dag ziet Jantje een jonge arend die in de takken verstrikt zit. Elke dag deelt Jantje zijn boterhammen met de arend, en op een dag…

sage uit 1968
 • Twee sterke mannen trekken samen een wagen aardappels voort omdat de wagen te zwaar is voor het paard.
 • paard
 • Twee sterke mannen trekken samen een wagen aardappels voort omdat de wagen te zwaar is voor het paard.

mop uit 1974
 • paard
 • Boer drinkt jeneverfles met doktersdrankje van Jan Hepkes leeg en wordt ziek. …

sage uit 1979
 • Een duivelbanner behandelt een paard met een fistel door de wond met een goedje dicht te smeren. Het paard wordt
 • paard
 • Een duivelbanner behandelt een paard met een fistel door de wond met een goedje dicht te smeren. Het paard wordt vervolgens weer voor de verkoop aangeboden.

sage uit 1973
 • paard met een man erop. De vader zag niets, maar de hond rende doodsbang naar huis. De jongen zag de verschijning toen het
 • paard
 • Een vader wilde zijn 10-jarige zoon over de vaart heentillen. Die zei opeens dat hij iets zag: een ezel of een bont paard met een man erop. De vader zag niets, maar de hond rende doodsbang naar huis.…

sprookje uit 1881
 • paard
 • Een man verkoopt een paardehuid aan een boer. De man zegt dat de huid bijzondere kwaliteiten heeft. Thuis vertelt hij het verhaal aan zijn oudere broer; die slacht vervolgens zijn drie paarden, maar…

sprookje uit 1893
 • Jan al gauw af en hij dacht al bIjkans niet meer aan zijn schoenen toen hij op zekeren dag nen heer te paard tegenkwam. De
 • heer hield zijn paard in en vroeg aan Jan of hij zijn schoenen niet tegen het paard wilde verruilen. 'Jan wel', zei Jan en
 • vragen, en krijgt een paar zilveren schoenen. Na verloop van tijd ruilt hij de schoenen tegen een paard, het paard tegen een
 • paard
 • Jongen plant een erwt die tot in de hemel groeit. Hij klimt naar boven om aan Onze Lieve Heer een paar schoenen te vragen, en krijgt een paar zilveren schoenen. Na verloop van tijd ruilt hij de…

sage uit 1965
 • paard
 • Een jongen ziet 's nachts een wagen van vuur door de lucht vliegen met twee paarden ervoor en twee mannen erop.

sage uit 1983
 • verhaal van Jan B. en zijn broer Just. Het zal nu ongeveer honderdentien jaar geleden zijn, dat zij met paard en kar op een
 • de akker een gezang. Het paard sloeg van schrik op hol en kon pas in de Grotestraat te Waalwijk tot staan worden gebracht
 • paard van Jan B. en Just zette het eens op een lopen, toen er gezang te horen was. Wie een gat in de grond graaft en zijn
 • paard
 • Rond middernacht zijn er klokgeluiden te horen bij de Kerkenakker in Kaatsheuvel en is een begrafenisstoet te zien. Het paard van Jan B. en Just zette het eens op een lopen, toen er gezang te horen…

sage uit 2006
 • paard
 • Man mist de trekschuit omdat hij te lang in een café is gebleven. Hij besluit onder het zwarte gordijn van een doodskist op de lijkkoets te gaan zitten. De voerman neemt bij elke herberg een borrel.…

sage uit 1925
 • minuten later stonden paard, rijtuig en beide reizigers voor de pastorie van Spaubeek. Jan ging naar het naburige Geleen, waar
 • paard
 • Een pastoor moppert tijdens een koetsrit over de lange nachtreis. De koetsier Jan zegt echter dat hij snel thuis zal zijn als de pastoor zich omdraait. En dan zijn ze plotseling bij de pastorie. De…

sprookje uit 1901
 • dood viel. Dit verbitterde de Kozakken zoo, dat ze Jan nazetten, pakten, op het paard bonden, en mee naar Moskou namen
 • paard
 • Zoon van jager raakt bevriend met een jonge arend zodat die hem overal volgt. Uit wraak nemen kozakken hem mee naar Moskou. Daar ziet hij de arend weer en gebruikt hem als list om te ontsnappen. Hij…

sprookje uit 1973
 • zwijgen over wat hij gezien heeft. Een paard en wagen brengen Klaas weer terug bij zijn vrienden. Samen trekken ze de wijde
 • paard
 • Jan, Piet en Klaas leven in een huis in het bos, ver van de bewoonde wereld. Op een dag blijft Jan thuis om een stuk wild te braden, terwijl de andere twee hout gaan hakken en jagen. Als er geklopt…

sprookje uit 1894
 • laatste paard afstaan. Al kreeg hij van tijd tot tijd geld terug, dit was noodig om eten te koopen en zijn logies te betalen
 • betalen, staat hij zijn paard af. De prins gaat te voet verder en komt bij een herberg. De waard is een menseneter en sluit de
 • paard
 • Een koning heeft drie zonen. De oudste koningszoon trekt de wereld in. Al gauw is al zijn geld op. Om tol te kunnen betalen, staat hij zijn paard af. De prins gaat te voet verder en komt bij een…

sprookje uit 1901
 • verbitterde de Kozakken en ze zaten Jan na, pakten hem, bonden hem op een paard en namen hem mee naar Moskau. Hier dwongen ze hem
 • paard
 • Een jager neemt altijd zijn zoontje Jantje mee op de jacht. Op een dag ziet Jantje een jonge arend die in de takken verstrikt zit. Elke dag deelt Jantje zijn boterhammen met de arend, en op een dag…


sprookje uit 1944
 • het gouden horloge af, maar geeft hem wel nog een kans. Als de duivel weer op reis gaat moet hij een paard en een bok
 • verzorgen. Hij mag in geen geval het paard voeren met stro. Uiteindelijk geeft de jongen uit medelijden toch het stro aan het
 • paard
 • Een vrouw wil heel graag een kind en bidt daarom tot onze lieve heer, maar dat helpt niets. Op een dag bezoekt de duivel haar en biedt haar een driejarig kind aan, dat hij terug wil hebben wanneer het…
242.jpg