Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

3 resultaten voor ""

sage uit 1889
 • 1.12. Het witte paard werd in de vorige eeuw gezien te Veldhoven en menig oudje weet daarvan de geheimzinnigste
 • avond doolde het witte paard in de broek- en moerasgronden om. Niemand kon zeggen, van wien het was, noch hoe het daar kwam
 • 1.11. Het witte paard
 • De verschijning 's avonds van een wit paard betekent in de tijd van pest een nieuw sterfgeval. Nadat een bedevaart kan
 • het paard gebruikt worden om de doden te begraven. Zodra de ziekte is verdwenen is blijft het paard weg. Boer die op een
 • paard
 • De verschijning 's avonds van een wit paard betekent in de tijd van pest een nieuw sterfgeval. Nadat een bedevaart kan het paard gebruikt worden om de doden te begraven. Zodra de ziekte is verdwenen…

sage uit 1978
 • In Veldhoven werd in de zeventiende eeuw vaak een wit paard gezien, dat als een spookpaard bekend stond. Het dwaalde
 • vele avonden rond in de moerassige broeklanden. Niemand kende de eigenaar, niemand wist waar het witte paard vandaan kwam
 • paard
 • Een wit spookpaard dat verschijnt als de pest uitbreekt is een voorbode van nieuwe sterfgevallen. Met ter bedevaart gaan naar Onze-Lieve-Vrouwe-ter-sneeuw verdwijnen pest en spookpaard.

sage uit 1978
 • vlak langs de zandweg. Daar kwamen nogal veel turfstekers langs. Als paard en wagen voorbij het huisje kwamen, bleef het
 • paard stokstijf staan. Men kon pas weer verdergaan als het vrouwtje een paar turven van de wagen gehaald had. Zo had de heks
 • paard
 • Paarden blijven stilstaan bij een huis van een heks, en kunnen pas verdergaan als de vrouw turf van de wagen heeft gehaald.