Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

60 resultaten voor ""

sage uit 1937
 • paard
 • Een aannemer of opzichter van een kanaal pleegt tijdens zijn leven allerlei daden van bedrog. Na zijn dood wordt hij daarom gedoemd van tijd tot tijd met een hellewagen, bespannen met vier paarden,…

sprookje uit 1970
 • kreeg. Toen ontvoerde hij haar op een nacht en reed met haar weg op zijn bruine paard, dat Langstaart heette. 's Morgens
 • hoorde Korenbloem's vader wat er gebeurd was en hij zadelde dadelijk het snelste paard van zijn stal, Grijze Vos geheten en
 • niet goed. Daarom ontvoert de jongen haar op zijn paard. De vader gaat hen achterna. Hij haalt hen niet in, maar komt op
 • paard
 • Een rijke heer heeft zeven dochters. De jongste dochter wil trouwen met Pelgrim, een arme jongen. De vader vindt dit niet goed. Daarom ontvoert de jongen haar op zijn paard. De vader gaat hen…

sprookje uit 1970
 • hem vroeg waarheen hij ging. "Ik ga vogel Vinus halen," was het antwoord." Daarheen kom je te paard niet, prins Diederik
 • ," zei de vos. "Je moet je paard verkopen en te voet gaan. Verkoop je paard en ik zal met je meegaan." Nadat ze lang, heel
 • van zijn zieke vader aan de koning van het kasteel. De koning belooft hem de vogel als hij eerst het snelste paard voor
 • paard mits hij een mooi meisje van ver haalt. De jongen verleidt het meisje mee te gaan. Hij neemt haar mee naar de laatste
 • paard
 • Een koning is ziek en alleen een wondervogel kan hem genezen. De jongste zoon vertrekt om de vogel te halen, nadat zijn broers al op weg gingen, maar niet terugkeerden. De jongen komt een vos tegen…

sage uit 1920
 • kasteel te vervoeren. Dit werd aangenomen en was 't eerste werk. 't Paard werd ingespannen en de steen op een kar geladen
 • , maar hoe 't trekdier ook zijn best deed, de kar was niet voort te krijgen. Een tweede paard werd voorgespannen, maar 't
 • paard
 • Een altaarsteen blijkt onvervoerbaar en wordt als drempel gebruikt.

sage uit 1920
 • paard 't erf op. Met een gebaar als een zwemmer wilde hij 't vuur in, doch dit werd belet. Hij deed als razend. Toen de oven
 • komt de verdachte knecht te paard aansnellen, maar wordt tegengehoudcen en zegt als de riem verbrand is: "Ik ben verlost!"
 • paard
 • Een knecht wordt weerwolf door een leren riem, die hij verstopt. Deze wordt gevonden en in de oven verbrand; meteen komt de verdachte knecht te paard aansnellen, maar wordt tegengehoudcen en zegt als…

sage uit 1872
 • paard
 • Een heksenkring in een wei wordt toegeschreven aan de dans van heksen (= heksendans). Een heks is een windbruis of een lelijke, mismaakte oude vrouw. Beheksen overkomt vrouwen, die dan het bed moeten…

sage uit 1872
 • Paarden Iemand beweert te Blitterswijck nabij 'Wijnhoven Hof' een zwart paard gezien te hebben, dat bulderend
 • Iemand zag een koploos paard.
 • paard
 • Iemand zag een koploos paard.

sprookje uit 1941
 • paard
 • Een boer laadt bundels hooi uit zijn schuur op zijn slee, maar een beer heeft zich tussen de bundels verstopt en springt de deur uit om weg te komen, maar landt op de slee, die met hem er vandoor…

sage uit 1965
 • Heks laat paard zijn poten breken Mijn broer, die altijd spotte met Alda, kwam eens met paard en kar voorbij haar huis
 • toen Alda in haar deur kwam staan en riep: 'Vaar maar niet te snel, want het paard kon zijn poten wel eens breken.' Mijn
 • Heks laat paard zijn poten breken
 • Een boer rijdt langs een heks, die zegt niet te snel te rijden, anders breekt het paard zijn poten, en nog geen 200
 • meter verder struikelt het paard en breekt de voorpoten.
 • paard
 • Een boer rijdt langs een heks, die zegt niet te snel te rijden, anders breekt het paard zijn poten, en nog geen 200 meter verder struikelt het paard en breekt de voorpoten.

sage uit 1965
 • Heks houdt paard tegen Bert Willekens had op de markt in Weert een paard gekocht omdat het zijne iets in de benen had
 • . Bij Nel Jansens gekomen, wou het paard ineens niet meer verder. 'Kom maar een druppel drinken, Bert,' riep Nel, 'dan zal
 • Heks houdt paard tegen
 • Bert z'n paard wil niet verder bij het huis van Nel en ze zegt hem een drupje te komen drinken. Hij doet het en dan wil
 • het paard weer verder.
 • paard
 • Bert z'n paard wil niet verder bij het huis van Nel en ze zegt hem een drupje te komen drinken. Hij doet het en dan wil het paard weer verder.

legende uit 1925
 • handelen zeer getroffen en verzocht Winandus achter op zijn paard te gaan zitten. "Wij zullen de reis verder samen doen
 • bet paard steeg, vroeg de ruiter: "Weet gij ook, waar gij zijt?" "Deze streek is mij maar al te goed bekend," antwoordde
 • paard
 • De heilige Winandus reist uit respect voor God niet op de heilige Paasdag, in tegenstelling tot zijn reisgenoten. De volgende dag komt hij onderweg naar huis een ruiter tegen die gezonden is door God;…

sage uit 1925
 • toen zag men er nog niets anders dan wouden. Zijn jachtstoet was van hem weggedoold. De koning, op een moedig zwart paard
 • gezeten, joeg dus alleen met zijn honden en vervolgde een hert, dat hij had gezien. Bij die vervolging trad het paard met een
 • Karel de Grote gaat jagen op de plek waar nu Aken ligt en ontdekt daar de hete bronnen, omdat zijn paard erin trapt. Op
 • paard
 • Karel de Grote gaat jagen op de plek waar nu Aken ligt en ontdekt daar de hete bronnen, omdat zijn paard erin trapt. Op zoek naar de oorsprong van de bron ontdekt hij ook nog het vervallen paleis van…

sage uit 1925
 • te doen. Na de Hoogmis beval Sanderbout een man te paard te stijgen en weg te rijden, wanneer de heeren vóór den maaltijd
 • Stein, Van Stein kwam hij aan de Hauzerlinden. Daar wisselde hij zijn paard voor een ander wit paard en reed nu over Urmond
 • paard
 • Koning Sanderbout van Lotharingen krijgt in een droom de opdracht van God om aan de mensen, die hij door het voeren van veel oorlogen in grote nood had gebracht, een gift te geven. De koning stuurt…

sage uit 1970
 • paard in beslag nemen. De knecht wilde het paard niet alleen laten en ging als gevangene mee. Hij verzon een list om samen
 • met het paard te ontsnappen. En op een avond toen de soldaten aan het pimpelen waren, kon hij de wacht, die ook
 • paard
 • Een knecht was op het land aan het werk met het lievelingspaard van zijn heer. Dan komen de Kozakken voorbij die het paard in beslag nemen. De knecht wilde het paard niet alleen laten en ging als…

sage uit 1970
 • paard
 • Naamgeving van een steeg.

sage uit 1925
 • te paard daar in triomf door de straten gevoerd.
 • paard
 • In 1595 wordt een knecht die haring aan het kopen is, opzij geduwd bij de kraam, waardoor hij ervan verdacht wordt de haringen te hebben willen stelen. Ondanks al zijn ontkenningen, wordt hij…

sage uit 1925
 • paard en waren zoo rijk en verkwistend, dat de hoeven van hun paarden met zilver waren beslagen. Dat hoefbeslag lieten ze
 • paard
 • In een roofslot in Sichen leefden kwistige roofridders, die het land in de omgeving afstroopten. Vooral de inwoners van Maastricht hadden veel te lijden. Met het zilveren hoefbeslag dat achterstevoren…

sage uit 1925
 • ! Ofschoon een onweer was opgekomen, steeg hij te paard en reed den nacht in. In dollen galop joeg hij voort door het al feller
 • woedende noodweer. Plots bleef zijn paard staan. Bij het licht van een bliksemstraal zag hij, dat hij zich boven een afgrond
 • deze vreemde voorspelling bestijgt de ridder zijn paard om te laten zien dat hij niet bang is voor hel en duivel! Hij rijdt
 • paard
 • Een dapper, maar ook goddeloos ridder is bezig zijn geld te verbrassen met dobbelen op Lichtenberg. Dan klopt er een bedelmonnik aan, die de ridder waarschuwt: de monnik kan maar beter bidden voor…

sage uit 1925
 • paard
 • Van de Kozakkenberg te Belfeld wordt verteld dat toen de Kozakken daar in de negentiende eeuw waren gelegerd, zij het vlees niet braadden, maar zacht reden onder hun zadel.

sage uit 1925
 • greep de Moor hem aan en smakte hem op het paard. Hij zelf besteeg het andere en toen begonnen de dieren den afstand te
 • molensteen verplettert en hem vervolgens op een zwart paard meeneemt naar de hel, waar een gloeiende stoel voor hem klaar staat
 • paard
 • De molenaar Godeslag van de Zwarte Molen weigert om mee op kruistocht te gaan, eveneens als hij weigert om veertig mark te betalen aan de minvermogenden die wel gaan en veel kosten maken. Hij betaalt…

sage uit 1925
 • knecht met paard en karretje naar Meerssen om de vroedvrouw te halen. Halverwege bleef het paard staan. Het was met geen
 • moeite vooruit te krijgen en het schuim stond het dier op den muil. Of de knecht het paard al sloeg, het hielp niet. Ten
 • . Halverwege weigert zijn paard verder te gaan. Een klein, zwart heertje verschijnt en zegt de knecht dat hij terug moet gaan: voor
 • paard
 • Een knecht van een boer wordt er op uitgestuurd met de bedoeling een vroedvrouw te halen voor de vrouw van zijn baas. Halverwege weigert zijn paard verder te gaan. Een klein, zwart heertje verschijnt…

sage uit 1925
 • grooter, had gloeiende oogen en blies hem in het gelaat. Het werd ten laatste zoo groot als een paard. Nu begon de vloeker
 • toch bang te worden, hij ging op de vlucht en holde naar huis, achtervolgd door het paard. Zijn zuster, een braaf meisje
 • beest zelfs een veulen en daarna nog een paard. Hij werd ernstig ziek. Zijn brave zuster liet een geestelijke komen, maar
 • paard
 • Iemand die slecht leefde en veel vloekte, wilde op een avond ramenassen uit een berucht veld stelen. Maar bij iedere ramenas die hij uitkoos, ging telkens een haas zitten. Uiteindelijk nam hij er…

sage uit 1925
 • ! Ga naar binnen!" riep hij haar toe, ,daar zit een groot zwart paard achter me!" Druipnat van zweet en doodsbleek van
 • glaasje had gekeken, maar toen zij even boven de dekens uitkeek, zag zij den kop van het paard, door het bovenlicht van bet
 • Een slecht man wordt achtervolgd door een hond. Op een dag is dat zelfs een zwart paard geworden. De man wordt nu pas
 • paard
 • zwart paard
 • Een slecht man wordt achtervolgd door een hond. Op een dag is dat zelfs een zwart paard geworden. De man wordt nu pas echt bang. Een zwarte hond keert het huis binnen en kruipt onder het bed. De man…

sage uit 1925
 • Sint-Jansbosch kwamen, hoorden zij rinkelen als van den halster van een paard. Zij meenden, dat het kwam van een paard, dat
 • paard. 2) van het Duitsche ,,Schlund". 3) zat. 4)kreng. 5) processie.
 • paard
 • Vroedvrouw, peter en meter komen net terug van een doop. Ze zien een zwarte koets met vier zwarte paarden door het Sint-Jansbos rijden. De volgende dag hoorden zij anderen vertellen dat het spookte in…

sage uit 1925
 • zijn zoon of zijn knecht die lading weghalen. Toen de kar goed en wel geladen was en de voerman het paard deed aanzetten
 • , al evenmin. Het paard sprong en steigerde, maar de kar bleef onbeweeglijk. Een tweede paard werd erbij gehaald, ook dat
 • Een boer koopt mest bij een oude vrouw, maar de kar komt maar niet vooruit. Pas als de oude vrouw op het paard heeft
 • paard
 • Een boer koopt mest bij een oude vrouw, maar de kar komt maar niet vooruit. Pas als de oude vrouw op het paard heeft geklopt, lukt het. Dezelfde vrouw voorspelde eens een mijnwerker, die haar voor de…