Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

64 resultaten voor ""

sage uit 1891
 • paard
 • Op een stuk land vindt men hoefijzers van rijpaarden. In de tijd van de Romeinsche overheersing is daar een veldslag geleverd. Later vindt men nog andere voorwerpen, waaronder een helm.

sprookje uit 1891
 • het paard aan de student. Zodra de boer een eind weg is, pakt de student het pak, trekt de jas van de boer aan en gaat er
 • op het paard vandoor. De boer ontdekt de list en gaat terug naar huis, waar hij zijn vrouw vertelt dat hij het paard en
 • paard
 • Een student die al zijn geld verkwist heeft en al zijn kleren verpand, reist, om geld en eten bedelende, naar huis. Een boerin vraagt hem waar hij vandaan komt en verstaat 'paradijs' als hij 'Parijs'…

sprookje uit 1890
 • , gebood het peerd hem in den hof te gaan, en er zijn hoofd in de fontein te doopen. als hij dat ook gedaan had, zei het paard
 • pachter mocht ongerust worden, zei het paard. Morgen, voegde het er bij, moet gij uwen dienst opzeggen, het is niet meer
 • Volkskunde. Tijdschrift voor Nederlandsche Folklore. 3 (1890) p. 110
 • 1890
 • en een degen. In de hof ziet hij een fontein met gouden water. In de stal vindt hij een leeuw en een paard. Het paard
 • door de spullen achter zijn rug te werpen kan de jongen voorkomen dat hij hen te pakken krijgt. Op aanwijzing van het paard
 • paard
 • Een rijke man is erg bedroefd omdat hij geen kinderen heeft maar komt een in het zwart geklede heer tegen die hem belooft dat hij een kind zal krijgen, maar dat hij het op komt halen als het zeven…

sprookje uit 1892
 • morgensvroeg op 't rik. Toen ging ik weer naar de markt en toen kocht ik mij een paard. Toen vroegen mij alle menschen hoe dat
 • paard toch hieten zou. Vlassestaart hiet mijn paard, Traptoe hiet mijn koe, Witte veeren draagt mijn zwaan, Kukelekaan hiet
 • Rijm over personen (kind, vrouw, knecht, meid), voorwerpen (huis, wagen) en dieren (paard, koe, zwaan, haan, hen) met
 • paard
 • Rijm over personen (kind, vrouw, knecht, meid), voorwerpen (huis, wagen) en dieren (paard, koe, zwaan, haan, hen) met bijzondere namen.

sage uit 1893
 • - bezat geen paard en kon dus ook geen halster gebruiken. Zij ging onverrigter zake terug en de man bleef gezond.
 • . Inderdaad komt er snel een bejaarde vrouw vragen om een paardentuig, terwijl ze helemaal geen paard heeft. De man weigert en
 • paard
 • Een man is ziek, en de pater beweert dat het door hekserij is gekomen. De pater geneest de man, maar waarschuwt dat de heks spoedig op bezoek zal komen, en iets te leen zal vragen wat ze helemaal niet…

sage uit 1893
 • , dat het paard de wagen niet meer vooruit krijgt.
 • paard
 • Blauwe Gerrit is een plaaggeest. Hij gaat het liefst op een wagen zitten, en wordt dan vervolgens zo groot en zwaar, dat het paard de wagen niet meer vooruit krijgt.

mop uit 1895
 • Het Paardenei In de verhalen van 'Korporaal Trim' wordt verteld van de inwoners van Plech, die zoo graag een paard
 • De inwoners hebben geen geld om een paard te kopen, maar laten zich een pompoen als paardenei verkopen. Om beurten gaan
 • paard
 • De inwoners hebben geen geld om een paard te kopen, maar laten zich een pompoen als paardenei verkopen. Om beurten gaan de raadslieden er een etmaal op zitten broeden. De burgemeester is de laatste en…

sage uit 1892
 • een paard doorloopen, en niet onder een rikking doorkruipen of bukkend loopen onder de neerhangende boomtakken.
 • paard
 • Een zwangere vrouw mag geen kralen of sieraden om de hals dragen, anders raakt het kind ook gestrengd (navelstreng om het hoofd). Voor de eerste kerkgang mag de kraamvrouw het huis niet verlaten.

legende uit 1892
 • af, totdat de laatste eindelijk het bouwen opgaf.) Op diezelfde plaats bleef een paard, dat met een vracht timmerhout
 • Te Bathmen wilde men een kerk bouwen, maar 's nachts verdween wat overdag gedaan was. Een paard bleef hier stilstaan en
 • paard
 • Te Bathmen wilde men een kerk bouwen, maar 's nachts verdween wat overdag gedaan was. Een paard bleef hier stilstaan en geen aansporen hielp. Uit zichzelf ging het in vliegende vaart verder en kwam…

sage uit 1892
 • bedstee een getik hoort als van een horloge, wanneer het paard voor de wagen schrikt, wanneer de eksters elkaar op of bij het
 • hoort als van een horloge, wanneer het paard voor de wagen schrikt, wanneer de eksters elkaar op of bij het huis bijten
 • paard
 • In Dijkerhoek gelooft men als een kip een stroospier op de nek draagt, komt er spoedig een dood in de naaste familie, draagt de kip het stroospier echter op zijn achterste dan volgt er spoedig…

sage uit 1892
 • Nachtmerrie berijdt paard
 • Als een paard bezoek heeft gehad van de nachtmerrie, dan zijn de manen gevlochten.
 • paard
 • Als een paard bezoek heeft gehad van de nachtmerrie, dan zijn de manen gevlochten.

sage uit 1892
 • gooien in de Witte-wieven-kuul; deze bevond zich daar ergens in de buurt. Hij sprong te paard en joeg derwaarts, aldaar smeet
 • , was de bovendeur los en de onderdeur dicht, maar het paard was nogal vlug en sprong over de onderdeur. En toen de knecht
 • daagt het witte wief uit, dat hem achtervolgt. Met paard en al springt de knecht over de onderdeur. Het witte wief gooit de
 • paard
 • Een knecht moet in een weddenschap aantonen, dat hij de spit in de Witte Wieven-kuil durft te gooien. Hij gooit en daagt het witte wief uit, dat hem achtervolgt. Met paard en al springt de knecht over…

sprookje uit 1892
 • heet mijn kind We[l]berouw heet mijn vrouw Welgedragen heet mijn wagen Vlasstaart heet mijn paard Boeboe heet mijn koe
 • paard
 • Een mannetje, niet goed wijs, bouwde een huisje op het ijs en wou toen een hennetje, daarna een haan, een zwaan, een kalf, koe, een poaard, een wagen, een vrouw, een kind, een meid en een knecht, die…

sprookje uit 1892
 • Toen wou hij dat hij een paard had Toen had hij ook een paard Toen wou hij dat hij een wagen had Toen had hij een wagen
 • Een niet wijs mannetje bouwt een huisje op het ijs, wil achtereenvolgens een vrouw, kind, knecht, meid, paard, wagen
 • paard
 • Een niet wijs mannetje bouwt een huisje op het ijs, wil achtereenvolgens een vrouw, kind, knecht, meid, paard, wagen, koe, kalf, zwaan, haan en hen, waarvan sommige vreemde namen dragen.

sage uit 1894
 • lijkstoet. Wil een paard een huis niet voorbij, dan komt dáár een doode. Eén schreeuwende ekster voor het huis geeft groot
 • paard
 • Allerlei tekenen die de dood (ruzie e.d.) voorspellen

sage uit 1892
 • te zijn zo groot als een paard, zonder kop en poten.
 • paard
 • 's Avonds onderweg hoort een man vreemd hijgen en steunen, en denkt dat het van een vervaarlijk spook moet zijn. Daarom maakt de man een omweg, maar komt juist bij het spook uit dat hij dacht te…

sage uit 1893
 • vermiste paard dat door het gebed en de voorzegging van de pastoor door de boer op de door de pastoor aangeduidde plaats is
 • paard
 • Een pastoor bezit de macht om verloren, gestolen en andere goederen bij de eigenaren terug te krijgen. Eén geval is het vermiste paard dat door het gebed en de voorzegging van de pastoor door de boer…

sage uit 1893
 • Naam van een put is verbonden aan het verhaal van een ruiter die samen met zijn paard verzinkt in het ven.
 • paard
 • Naam van een put is verbonden aan het verhaal van een ruiter die samen met zijn paard verzinkt in het ven.

sage uit 1893
 • paard
 • Een jonge ridder wordt overvallen door een roversbende, en meegevoerd naar de woning van de hoofdman, waar ook een jong meisje is. Het meisje dat verlof krijgt om de edelman te bezoeken, blijkt op het…

sprookje uit 1893
 • Jan al gauw af en hij dacht al bIjkans niet meer aan zijn schoenen toen hij op zekeren dag nen heer te paard tegenkwam. De
 • heer hield zijn paard in en vroeg aan Jan of hij zijn schoenen niet tegen het paard wilde verruilen. 'Jan wel', zei Jan en
 • vragen, en krijgt een paar zilveren schoenen. Na verloop van tijd ruilt hij de schoenen tegen een paard, het paard tegen een
 • paard
 • Jongen plant een erwt die tot in de hemel groeit. Hij klimt naar boven om aan Onze Lieve Heer een paar schoenen te vragen, en krijgt een paar zilveren schoenen. Na verloop van tijd ruilt hij de…

sage uit 1891
 • anders meer opzit, dan de schaar er door te halen en het paard van een schoon sieraad te berooven. Om te weten of eene vrouw
 • verbeelding zal daar wel alles van kunnen maken, wat bijgeloovige menschen er in zien willen.' (brief aan Sassen, dd. 5 juli 1890
 • paard
 • Voorbeelden van geloof in hekserij, afweer en hulp van heksenmeesters.

sage uit 1892
 • aan Sassen, dd. 5 juli 1890, verz. Sassen inv. no. BB26). Naast volksverhalen verzamelde meester Cuijpers materiaal
 • paard
 • Stropers zien als gendarmes geklede ruiters over de heide rennen, die veranderen in een vierwielig rijtuig met twee paarden bespannen, dat als de ze dichterbij komen verandert in een hondenkar, die…

sage uit 1892
 • 1.41. Avonturen van een vrijer Op een anderen nacht zag hij bij helder sterrenlicht een man te paard op hem afkomen
 • zien willen.' (brief aan Sassen, dd. 5 juli 1890, verz. Sassen inv. no. BB26). Naast volksverhalen verzamelde meester
 • Jongeman ziet man op groot paard zo snel voorbij gaan dat het lijkt alsof een zwerm vogels door de lucht gaat, terwijl
 • paard
 • Jongeman ziet man op groot paard zo snel voorbij gaan dat het lijkt alsof een zwerm vogels door de lucht gaat, terwijl de grond dreunt van hoefgetrappel.

sage uit 1892
 • alles van kunnen maken, wat bijgeloovige menschen er in zien willen.' (brief aan Sassen, dd. 5 juli 1890, verz. Sassen inv
 • Voerman probeert twee zwarte katten die aan de haam van het paard hangen weg te slaan, waarop meerdere katten
 • tevoorschijn komen die dansend op hun achterpoten en elkaar met de voorste vasthoudend rond de kar cirkelen. Het paard komt bijna
 • paard
 • Voerman probeert twee zwarte katten die aan de haam van het paard hangen weg te slaan, waarop meerdere katten tevoorschijn komen die dansend op hun achterpoten en elkaar met de voorste vasthoudend…

sage uit 1892
 • Onderweg worden een man en zijn paard behekst, waardoor het paard niet verder kan, en talloze katten op de rug en de
 • haam van het paard zitten. Nadat de man de katten heeft weg geslagen en heeft gebeden verdwijnen de heksen.
 • paard
 • Onderweg worden een man en zijn paard behekst, waardoor het paard niet verder kan, en talloze katten op de rug en de haam van het paard zitten. Nadat de man de katten heeft weg geslagen en heeft…