Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

38 resultaten voor ""

sage uit 1902
 • paard
 • Vrijbuiter 't Hoen verslaat met een kleine groep vrijbuiters tijdens de Tachtigjarige Oorlog een leger Spanjaarden. Hij raakt hierdoor beroemd, en een Spaanse baron gelegerd te Haarlem geeft 't Hoen…


sprookje uit 1901
 • . Dat verbitterde de Kozakken, en ze zetten Jan na, pakten hem, bonden hem op hun paard, en namen hem mee naar Moskou. Hier
 • paard
 • Een jager neemt altijd zijn zoontje Jantje mee op de jacht. Op een dag ziet Jantje een jonge arend die in de takken verstrikt zit. Elke dag deelt Jantje zijn boterhammen met de arend, en op een dag…

sage uit 1907
 • slotsom dat graaf Adolf zeer waarschijnlijk op een vurig paard gezeten in het midden der vijanden is geraakt en door
 • aangenomen dat graaf van Aremberg, nadat zijn paard onder hem was doodgeschoten, gewond en uitgeput en van zijne vluchtende
 • paard
 • Volgens de verhalen hebben de graven van Aremberg en de graaf van Nassau elkaar gedood. Als de begraafplaats van graaf Adolf worden vier verschillende plekken genoemd.

sprookje uit 1901
 • omdat het zoo onveilig was. Maar omdat het geld er op tijd most weze, gaat hij toch op weg. Hij laat zijn paard zadele en
 • instinct van een paard je wel weer bij een bewoond huis brengt; dus liet ie zijn paard de vrije teugel maar, dan zou die hem
 • paard
 • Man gaat op reis met riemen gevuld met geld die over zijn hele lichaam zijn aangebracht. Hij verdwaalt door onweer en sneeuw, en komt terecht bij een boerderij waar rovers wonen, die hem binnenhalen…

sprookje uit 1901
 • . Daar wordt opiens geklopt en der ware twee manne om hem te spreke. Ze hadde een mooi paard bij erlui en dat kreeg ie cado
 • het zakie, maar jij krijg een paard, omdat je zoo goed ezwege hebbe."
 • hij van de rovers een paard, uit dank voor zijn zwijgen.
 • paard
 • Prins gaat op onderzoek in een kasteel waarvan gezegd wordt dat het er spookt. Om middernacht verschijnt een witte gedaante die hem wenkt mee te gaan. Beiden verzinken in de vloer, en in de kelder…

sage uit 1901
 • . Ze klimt dus na beneje, en deer vindt ze een paard an het schavot vastgebonde. Das geen eerlijk spul eweest, denkt ze, en
 • ik most dus het paard maar meenemen. Ze komt dus met de slaapmus in de herberg, maar toe ze der vroege, hoe ze hem dat
 • hoort ze lawaai en roept dat ze niet bang te krijgen is. Ze hoort iemand vluchten, en vindt een paard dat vastgebonden is
 • aan het schavot. Ze neemt het paard mee, krijgt bewondering voor het meenemen van de muts. Het paard, het kostbare zadel
 • paard
 • Moedige meid gaat weddenschap aan dat ze de slaapmuts van een gehangene meeneemt naar de herberg. Terwijl ze bezig is hoort ze lawaai en roept dat ze niet bang te krijgen is. Ze hoort iemand vluchten,…

mop uit 1901
 • boer kwam met een paard en wage, en om nachtlogies vroeg. Dat kon, maar hij was den de laaste. Maar pas was ie binne, of er
 • paard
 • Een boer en een heer moeten een bedstee delen. Ze waarschuwen elkaar voor hun eigenaardigheden. De heer zegt dat hij wel eens last heeft van nachtmerries, de boer zegt dat hij wel eens droomt over wat…

sage uit 1901
 • het paard haast niet bij kon houden.
 • Tovenaar laat de trekschuit vaak vastlopen. Na verlossing vaart de schuit zo snel dat het paard bijna niet bij te
 • paard
 • Tovenaar laat de trekschuit vaak vastlopen. Na verlossing vaart de schuit zo snel dat het paard bijna niet bij te houden is.

sage uit 1901
 • Eens moest de schuit door een brug. De jager zette het paard aan. Doch het begon zoo geweldig te stromen (anders was er
 • nooit stroom) dat schuit met paard en al achteruit getrokken werden en tegen een stuk land aan gegooid werden. Men besloot
 • paard
 • Tovenaar laat een sterke stroming ontstaan waardoor het schip van onbeschofte schipper tegen de oever wordt gegooid. Hij laat de stroming ophouden als de man hem beleefd vraagt hem te helpen. De…

mop uit 1902
 • Een pastoor was bij een boer. Deze had een mooi paard voor den wagen. Pastoor was er over in de wolken, zooveel werk
 • dat paard, dat ééne beest, kon doen. "O, pastoor," zei de boer, "een mensch kan veel meer: die kan wel vijf dingen
 • Pastoor is lovend over al het werk dat een paard kan doen. De boer waar hij op bezoek is vertelt hem dat een mens vijf
 • paard
 • Pastoor is lovend over al het werk dat een paard kan doen. De boer waar hij op bezoek is vertelt hem dat een mens vijf dingen tegelijk kan doen, als poepen, plassen, drukken, neuspeuteren en z'n…

sage uit 1901
 • Vandaag hoorde ik weer van een meid in de Purmer die een prachtig paard en rijtuig liet stilstaan, omdat haar vrouw het
 • De mevrouw van een meid wil graag zien hoe die een paard en rijtuig kan vastzetten, maar ze waardeert het toch niet en
 • paard
 • De mevrouw van een meid wil graag zien hoe die een paard en rijtuig kan vastzetten, maar ze waardeert het toch niet en jaagt de meid weg.

sprookje uit 1901
 • dood viel. Dit verbitterde de Kozakken zoo, dat ze Jan nazetten, pakten, op het paard bonden, en mee naar Moskou namen
 • paard
 • Zoon van jager raakt bevriend met een jonge arend zodat die hem overal volgt. Uit wraak nemen kozakken hem mee naar Moskou. Daar ziet hij de arend weer en gebruikt hem als list om te ontsnappen. Hij…

mop uit 1901
 • spaarcentjes een paard en wage, huurde een prachtig huis en zette an zijn huis een bordje waarop stong: Profezor. Nou had ie een
 • paard
 • Knecht neemt ontslag bij de dokter waar hij werkt en begint in een ander land voor zichzelf. Voor de remedies gebruikt hij het rad van avontuur, en geneest veel patiënten. Ook een patiënt van zijn…

mop uit 1901
 • paard
 • Koppeling van de uitspraak van het Engels aan vogels, van het Duits, aan paarden, het Frans aan vrienden, het Italiaans aan beminden, en het Nederlands aan een vluchtende duivel.

sage uit 1901
 • ers wat zeggen. Jij hebt een klein vrouwtje, jij wilde onlangs een wit paard koopen, maar je vrouw had liever een zwart
 • paard
 • Waarzegster die zegt waar gestolen goed ligt en dat er thuis iets niet in orde is, wordt boos als iemand dat in twijfel trekt. Ze heeft het over een aantal gebeurde zaken die waar zijn, en voorspelt…

sage uit 1902
 • paard
 • Voorbeeld dat aan een spook geen vragen moeten worden gesteld, want de kans bestaat dat er een antwoord komt, en moet de vrager de opdracht vervullen om niet levenslang aan de opdracht te worden…

mop uit 1902
 • een poossie op weg was, zag ie een man met een paard bij een gesloten landhek staan. En die man tilde dan het eene en dan
 • het andere poot over het hek, maar als ie de eerste poot er over had en hij begon an het tweede, haalde het paard zijn
 • paard
 • Slimme knecht belooft de domme boer terug te komen als hij drie mensen ontmoet die nog stommer zijn dan zijn baas. Hij komt ze inderdaad tegen en keert terug.

mop uit 1901
 • ie, "das voor mijn niks." Maar inwendig wier ie toch benauwd. Nou, hij kreeg een best paard, een vurig beessie, maar voor
 • de andere kant van de stad was de vijand. Door al het lawaai begint zijn paard te schrikke en die met hem op de hol. Ze
 • uitbreekt, krijgt de held van de koning de opdracht om de vijand te bevechten. In het zicht van de vijand slaat het paard van de
 • paard
 • Een luie man ligt langs de weg te slapen als muggen hem komen steken. Hij slaat ernaar en slaat er vijf in één klap dood. Hij vindt het een prestatie en schrijft op een bordje `vijf in één klap'.…

sage uit 1903
 • paard
 • Onderweg springt een naakte vrouw op de wagen, rijdt mee en springt in zee.

sprookje uit 1903
 • paard
 • Een schaar, een stopnaald, een ei en een molensteen vragen achtereenvolgens of ze mee mogen rijden op een wagen getrokken door muizen. Bij een oude vrouw kruipen de muizen in haar pantoffels, het ei…

sage uit 1903
 • weigering prevelt hij iets, waarop het paard kreupel wordt en hem niet kan voorbij komen. Mag hij eindelijk meerijden, dan
 • prevelt hij weer iets, en het paard wordt weer even zoo als vroeger. De vader van mijn zegsman had het van een smid te
 • het paard kreupel wordt, als hij mag meerijden prevelt hij weer wat en is het paard genezen.
 • paard
 • Tovenaar die wagens wil laten stilstaan moet eerst vragen of hij mag meerijden. Bij weigering prevelt hij iets waarop het paard kreupel wordt, als hij mag meerijden prevelt hij weer wat en is het…

sage uit 1903
 • paard
 • Een nachtmerrie is een juffrouw in het wit die 's nachts op paarden rijdt.

sage uit 1906
 • Toen Jezus naar Jeruzalem ging, wilde geen paard Hem dragen en daarom nam Hij een ezel. Tot straf zeide Hij tegen het
 • paard: "Ge zult in de dagen uws levens uw lijf nooit vol eten." Vandaar dat het paard steeds kauwt en eet, maar nooit
 • Paarden kauwen en eten voortdurend, maar zijn nooit verzadigd. Jezus strafte de paarden, omdat geen paard hem naar
 • paard
 • Paarden kauwen en eten voortdurend, maar zijn nooit verzadigd. Jezus strafte de paarden, omdat geen paard hem naar Jeruzalem wilde brengen, met de woorden dat zij nooit genoeg zouden kunnen eten.

sprookje uit 1901
 • verdeelde het geld dus over verschillende riemen en bond die om zijn lijf en zijn armen. Toen zadelde hij zijn paard en ging op
 • onveilig was. Maar omdat het geld er op tijd wezen moest, besloot hij toch verder te gaan. Hij liet dus zijn paard zadelen en
 • laat zijn paard de vrije teugel om een onderdak te vinden. Als hij langs een muur komt waar mensen bovenop zitten, rijdt
 • paard
 • Een notariszoon moet door een gevaarlijk bos riemen met geld gaan afleveren. Hij verdwaalt door het slechte weer en laat zijn paard de vrije teugel om een onderdak te vinden. Als hij langs een muur…