Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

45 resultaten voor ""

sprookje uit 1920
 • 1920 en 1936 medegedeeld door Mans en zijn broers op den Lonnekerberg; vlg. C. Elderink: Twènter Laand en Leu en Lèven, blz
 • tussen 1920 en 1936
 • Overijssel, Lonneker; tusschen 1920 en 1936 medegedeeld door Mans en zijn broers op den Lonnekerberg; vlg. C. Elderink
 • paard
 • De koning roept een wedstrijd uit: wie het van de schermmeester wint mag zijn dochter trouwen. Een jonge man dient zich aan. Hij wint het echter niet van de meester. Als hij in een andere stad komt,…

sage uit 1923
 • doortocht zijn paard beslaan. Vandaar de naam der plaats. Op 't torentje van de pastorie staat 'n hengst als windvaan, die
 • paard
 • Verklaring voor de naam Hengstdijk

sage uit 1921
 • Ossaart In het land van Hulst liet Ossaart zich wel eens als paard voor de ploeg spannen. Hij trok met geweldige
 • Soms liet Ossaart zich als paard voor de ploeg spannen, maar de door hem getrokken voren vulden zich weer al hij het
 • paard
 • Soms liet Ossaart zich als paard voor de ploeg spannen, maar de door hem getrokken voren vulden zich weer al hij het erf verliet.

sage uit 1923
 • Een boer had Ossaart als paard voor zijn ploeg gepannen, maar er kwam niets het werk van terecht.
 • paard
 • Een boer had Ossaart als paard voor zijn ploeg gepannen, maar er kwam niets het werk van terecht.

sage uit 1923
 • afstand een paard staan met 't getuig aan. Hij ging er op af, trok het paard 'n eindje met zich mee, en besloot 't toen voor
 • de ploeg te leggen. Het paard was erg gewillig en gehoorzaamde vlug zoodat de akker na een half uur reeds was omgeploegd
 • paard, spant het voor de ploeg en maakt het werk af; de volgende morgen blijkt het veld niet geploegd.
 • paard
 • Een boer, die 's avonds het werk van zijn knecht gaat controleren, ziet dat nog niet alles omgeploegd is, ziet een paard, spant het voor de ploeg en maakt het werk af; de volgende morgen blijkt het…

sage uit 1923
 • paard
 • Toen grootvader en zijn vrienden van de kermis terugkwamen, zat er een witte kat op de weg, dat verdween toen grootvader het Sint-Jans-evangelie las.

sage uit 1923
 • Opa brengt de pastoor thuis en onderweg moet het paard door water en daarna begint het heel hard te waaien.
 • paard
 • Opa brengt de pastoor thuis en onderweg moet het paard door water en daarna begint het heel hard te waaien.

sage uit 1923
 • tijd lang een meid in dienst, die meer kon dan een gewoon mensch. Hoewel ze goedig van aard was, en werkte als een paard
 • paard
 • Op een hoeve, waar een meid was die meer kon dan een gewoon mens, is altijd wat: openstaande deuren, ontsnapte dieren, dwalende knechten, dus liet men een heksenbanner komen en deze ontdekte, dat de…

sage uit 1920
 • kasteel te vervoeren. Dit werd aangenomen en was 't eerste werk. 't Paard werd ingespannen en de steen op een kar geladen
 • , maar hoe 't trekdier ook zijn best deed, de kar was niet voort te krijgen. Een tweede paard werd voorgespannen, maar 't
 • 13 november 1920
 • Frits Smeets (F.S.), in: Limburgs Leven I, N°30, p. 6 (13-11-1920)
 • paard
 • Een altaarsteen blijkt onvervoerbaar en wordt als drempel gebruikt.

sage uit 1920
 • paard 't erf op. Met een gebaar als een zwemmer wilde hij 't vuur in, doch dit werd belet. Hij deed als razend. Toen de oven
 • 20 november 1920
 • Frits Smeets (F.S.), in: Limburgs Leven I, N°31, p. 6 (20-11-1920)
 • komt de verdachte knecht te paard aansnellen, maar wordt tegengehoudcen en zegt als de riem verbrand is: "Ik ben verlost!"
 • paard
 • Een knecht wordt weerwolf door een leren riem, die hij verstopt. Deze wordt gevonden en in de oven verbrand; meteen komt de verdachte knecht te paard aansnellen, maar wordt tegengehoudcen en zegt als…

sage uit 1923
 • terugweg vergezeld door een haas, die steeds groter wordt, op het laatst zo groot als zijn paard, en de boer komt geheel
 • paard
 • Een boer, die nergens bang voor is, wordt op een nacht naar een dokter gestuurd, die kan toveren, en ziet zich op de terugweg vergezeld door een haas, die steeds groter wordt, op het laatst zo groot…

sage uit 1923
 • van den bovensten Houtmolen die eens ’s avonds laat met z’n paard naar huis keerde. Er lag daar een groote waterplas met
 • deerlijk vergist had. Dus zette hij zijn paard in galop en reed zoo hard hij kon in de richting van den molen. Maar de vuurman
 • paard
 • Vuurman meent dat hij bespot wordt en achtervolgt de man tot huis, die net op tijd naar binnen is. De volgende dag staat er een zwarte hand op de deur. Degene die een grenssteen verlegt moet als straf…

legende uit 1925
 • handelen zeer getroffen en verzocht Winandus achter op zijn paard te gaan zitten. "Wij zullen de reis verder samen doen
 • bet paard steeg, vroeg de ruiter: "Weet gij ook, waar gij zijt?" "Deze streek is mij maar al te goed bekend," antwoordde
 • paard
 • De heilige Winandus reist uit respect voor God niet op de heilige Paasdag, in tegenstelling tot zijn reisgenoten. De volgende dag komt hij onderweg naar huis een ruiter tegen die gezonden is door God;…

sage uit 1925
 • toen zag men er nog niets anders dan wouden. Zijn jachtstoet was van hem weggedoold. De koning, op een moedig zwart paard
 • gezeten, joeg dus alleen met zijn honden en vervolgde een hert, dat hij had gezien. Bij die vervolging trad het paard met een
 • Karel de Grote gaat jagen op de plek waar nu Aken ligt en ontdekt daar de hete bronnen, omdat zijn paard erin trapt. Op
 • paard
 • Karel de Grote gaat jagen op de plek waar nu Aken ligt en ontdekt daar de hete bronnen, omdat zijn paard erin trapt. Op zoek naar de oorsprong van de bron ontdekt hij ook nog het vervallen paleis van…

sage uit 1925
 • te doen. Na de Hoogmis beval Sanderbout een man te paard te stijgen en weg te rijden, wanneer de heeren vóór den maaltijd
 • Stein, Van Stein kwam hij aan de Hauzerlinden. Daar wisselde hij zijn paard voor een ander wit paard en reed nu over Urmond
 • paard
 • Koning Sanderbout van Lotharingen krijgt in een droom de opdracht van God om aan de mensen, die hij door het voeren van veel oorlogen in grote nood had gebracht, een gift te geven. De koning stuurt…

sage uit 1925
 • te paard daar in triomf door de straten gevoerd.
 • paard
 • In 1595 wordt een knecht die haring aan het kopen is, opzij geduwd bij de kraam, waardoor hij ervan verdacht wordt de haringen te hebben willen stelen. Ondanks al zijn ontkenningen, wordt hij…

sage uit 1925
 • paard en waren zoo rijk en verkwistend, dat de hoeven van hun paarden met zilver waren beslagen. Dat hoefbeslag lieten ze
 • paard
 • In een roofslot in Sichen leefden kwistige roofridders, die het land in de omgeving afstroopten. Vooral de inwoners van Maastricht hadden veel te lijden. Met het zilveren hoefbeslag dat achterstevoren…

sage uit 1925
 • ! Ofschoon een onweer was opgekomen, steeg hij te paard en reed den nacht in. In dollen galop joeg hij voort door het al feller
 • woedende noodweer. Plots bleef zijn paard staan. Bij het licht van een bliksemstraal zag hij, dat hij zich boven een afgrond
 • deze vreemde voorspelling bestijgt de ridder zijn paard om te laten zien dat hij niet bang is voor hel en duivel! Hij rijdt
 • paard
 • Een dapper, maar ook goddeloos ridder is bezig zijn geld te verbrassen met dobbelen op Lichtenberg. Dan klopt er een bedelmonnik aan, die de ridder waarschuwt: de monnik kan maar beter bidden voor…

sage uit 1925
 • paard
 • Van de Kozakkenberg te Belfeld wordt verteld dat toen de Kozakken daar in de negentiende eeuw waren gelegerd, zij het vlees niet braadden, maar zacht reden onder hun zadel.

sage uit 1925
 • greep de Moor hem aan en smakte hem op het paard. Hij zelf besteeg het andere en toen begonnen de dieren den afstand te
 • molensteen verplettert en hem vervolgens op een zwart paard meeneemt naar de hel, waar een gloeiende stoel voor hem klaar staat
 • paard
 • De molenaar Godeslag van de Zwarte Molen weigert om mee op kruistocht te gaan, eveneens als hij weigert om veertig mark te betalen aan de minvermogenden die wel gaan en veel kosten maken. Hij betaalt…

sage uit 1925
 • knecht met paard en karretje naar Meerssen om de vroedvrouw te halen. Halverwege bleef het paard staan. Het was met geen
 • moeite vooruit te krijgen en het schuim stond het dier op den muil. Of de knecht het paard al sloeg, het hielp niet. Ten
 • . Halverwege weigert zijn paard verder te gaan. Een klein, zwart heertje verschijnt en zegt de knecht dat hij terug moet gaan: voor
 • paard
 • Een knecht van een boer wordt er op uitgestuurd met de bedoeling een vroedvrouw te halen voor de vrouw van zijn baas. Halverwege weigert zijn paard verder te gaan. Een klein, zwart heertje verschijnt…

sage uit 1925
 • grooter, had gloeiende oogen en blies hem in het gelaat. Het werd ten laatste zoo groot als een paard. Nu begon de vloeker
 • toch bang te worden, hij ging op de vlucht en holde naar huis, achtervolgd door het paard. Zijn zuster, een braaf meisje
 • beest zelfs een veulen en daarna nog een paard. Hij werd ernstig ziek. Zijn brave zuster liet een geestelijke komen, maar
 • paard
 • Iemand die slecht leefde en veel vloekte, wilde op een avond ramenassen uit een berucht veld stelen. Maar bij iedere ramenas die hij uitkoos, ging telkens een haas zitten. Uiteindelijk nam hij er…

sage uit 1925
 • ! Ga naar binnen!" riep hij haar toe, ,daar zit een groot zwart paard achter me!" Druipnat van zweet en doodsbleek van
 • glaasje had gekeken, maar toen zij even boven de dekens uitkeek, zag zij den kop van het paard, door het bovenlicht van bet
 • Een slecht man wordt achtervolgd door een hond. Op een dag is dat zelfs een zwart paard geworden. De man wordt nu pas
 • paard
 • zwart paard
 • Een slecht man wordt achtervolgd door een hond. Op een dag is dat zelfs een zwart paard geworden. De man wordt nu pas echt bang. Een zwarte hond keert het huis binnen en kruipt onder het bed. De man…

sage uit 1925
 • Sint-Jansbosch kwamen, hoorden zij rinkelen als van den halster van een paard. Zij meenden, dat het kwam van een paard, dat
 • paard. 2) van het Duitsche ,,Schlund". 3) zat. 4)kreng. 5) processie.
 • paard
 • Vroedvrouw, peter en meter komen net terug van een doop. Ze zien een zwarte koets met vier zwarte paarden door het Sint-Jansbos rijden. De volgende dag hoorden zij anderen vertellen dat het spookte in…

sage uit 1925
 • zijn zoon of zijn knecht die lading weghalen. Toen de kar goed en wel geladen was en de voerman het paard deed aanzetten
 • , al evenmin. Het paard sprong en steigerde, maar de kar bleef onbeweeglijk. Een tweede paard werd erbij gehaald, ook dat
 • Een boer koopt mest bij een oude vrouw, maar de kar komt maar niet vooruit. Pas als de oude vrouw op het paard heeft
 • paard
 • Een boer koopt mest bij een oude vrouw, maar de kar komt maar niet vooruit. Pas als de oude vrouw op het paard heeft geklopt, lukt het. Dezelfde vrouw voorspelde eens een mijnwerker, die haar voor de…