Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

18 resultaten voor ""

sprookje uit 1973
 • dieren die langskomen beamen dat ondank 's werlds loon is, zal de boer zich overgeven. Een voorbijkomend paard en een hond
 • belofte
 • paard
 • Een boer ontmoet een beer die in een lege waterput zit. De beer kan er zelf niet uitkomen en smeekt de boer om hulp. De boer, die bang is verslonden te worden, weigert in eerste instantie, maar laat…

sage uit 1962
 • Daar in het Ommels Eindje wou het paard niet verder. Het stijgerde en stond stijf. Toen heeft de moeder beloofd dat ze
 • het beeldje terug zouden brengen als de tijden weer beter waren en toen ging het paard verder. Deze weg ging naar Liessel.
 • belofte
 • paard
 • Daar in het Ommels Eindje wou het paard niet verder. Het stijgerde en stond stijf. Toen heeft de moeder beloofd dat ze het beeldje terug zouden brengen als de tijden weer beter waren en toen ging het…

sprookje uit 1889
 • wagen. In een herberg bekijkt de dochter van de herbergier het zadel van zijn paard. Als de man: "hou vast!" roept, kan ze
 • belofte
 • paard
 • Een koning heeft een dochter die nog nooit gelachen heeft. Hij belooft zijn dochter en de helft van zijn rijk aan de jongeling die haar aan het lachen kan krijgen. Een arme knecht, die thuis is in de…

sprookje uit 1890
 • , gebood het peerd hem in den hof te gaan, en er zijn hoofd in de fontein te doopen. als hij dat ook gedaan had, zei het paard
 • pachter mocht ongerust worden, zei het paard. Morgen, voegde het er bij, moet gij uwen dienst opzeggen, het is niet meer
 • en een degen. In de hof ziet hij een fontein met gouden water. In de stal vindt hij een leeuw en een paard. Het paard
 • door de spullen achter zijn rug te werpen kan de jongen voorkomen dat hij hen te pakken krijgt. Op aanwijzing van het paard
 • belofte
 • paard
 • Een rijke man is erg bedroefd omdat hij geen kinderen heeft maar komt een in het zwart geklede heer tegen die hem belooft dat hij een kind zal krijgen, maar dat hij het op komt halen als het zeven…

sage uit 1977
 • gaat dan ook niet naar de plek terug. Als hij onderweg is naar de stad, valt hij echter van zijn paard en breekt hij zijn
 • belofte
 • paard
 • Een arme man gaat een duivelspact aan om uit de geldzorgen te komen. Als hij later barst van het geld, wil hij weer uit de macht van de duivel komen. In een droom belooft de man aan een portier van…

sprookje uit 1970
 • toestemming omdat hij op de schapen moet passen. De herder verkleedt zich, zet een masker op en zoekt een prachtig paard uit
 • belofte
 • paard
 • Een jongen durft het aan schaapherder te worden bij een boer, hoewel alle vorige knechten zijn omgekomen toen ze de schapen in het klaver van drie vreselijke reuzen lieten weiden. Het lukt de jongen…

sage uit 1970
 • een wit paard van zijn bed gelicht. Hij moet op het paard rijden - of hij nou wil of niet - tot vlak voor de melktijd
 • paard verschijnt ook aan de jongste knecht en hij leidt het dier tot de smid. De jongste knecht laat de smid de voorpoten
 • belofte
 • paard
 • De oudste knecht van een boer die samen met de jongste knecht een bedstee deelt wordt iedere nacht om twaalf uur door een wit paard van zijn bed gelicht. Hij moet op het paard rijden - of hij nou wil…

sage uit 1967
 • Onvervulde belofte
 • Een overleden man heeft een gemaakte belofte niet vervuld. Hij vindt daarom geen rust en spookt rond in een wei in de
 • vorm van een paard. Steeds als mensen de wei op proberen te komen, blokkeert het paard de weg. Later halen ze er een pater
 • belofte
 • paard
 • Een overleden man heeft een gemaakte belofte niet vervuld. Hij vindt daarom geen rust en spookt rond in een wei in de vorm van een paard. Steeds als mensen de wei op proberen te komen, blokkeert het…

sage uit 1965
 • belofte
 • paard
 • In Flieren reden 's nachts heksen op paarden. De boeren in Flieren gingen daarom 's nachts de wacht houden. Om twaalf uur kwamen er zeven heksen op zeven aanvliegen en gingen paardrijden. De boeren…

sage uit 1965
 • belofte
 • paard
 • 's Nachts komen er wel eens heksen op zeven aanvliegen om op paarden te rijden. Op een avond hielden een aantal mensen de paarden in de gaten en zagen de heksen. Ze verstopten de zeven van de heksen…

sage uit 1919
 • Het witte en het zwarte paard. In Middelstum woonde een jonge, naar geluk strevende vrouw, en 't leven lag voor haar
 • tegen zichzelf te lachen. "Dat is grappig', mompelde hij, "een wit en een zwart paard voor den lijkwagen. Zóó hebben ze er
 • Het witte en het zwarte paard
 • een zwart paard gespannen. nadat het lijk ingeladen was, verdween de koets. De man ging langs bij de jonge vrouw. Hij
 • komen dat de koets getrokken werd door een wit en zwart paard. Echter het lot kan men niet keren. Op de dag van de
 • belofte
 • paard
 • In Middelstum woonde een jonge vrouw waarvan het leven voor haar lag als een bloeiende tuin. Vlakbij haar leefde een man met het tweede gezicht. op een dag liep hij op de weg toen hij een lijkkoets…

sage uit 1975
 • anderen zei: "Geen zorg, ik laat dadelijk wel een paard verschijnen." En ze bleven er nog een paar uurtjes. Om twee uur werd
 • er op de deur geklopt en daar stond het paard. Ze klommen erop en hij zei: "Rekt u." Het paard begon te lopen. Degene die
 • Een gezelschap verblijft te lang in de kroeg omdat iemand hen vervoer per paard belooft. Laat in de nacht verschijnt
 • het paard, maar als ze het berijden, merkt de voorste dat het dier geen oren heeft. Als deze man hierover een opmerking
 • belofte
 • paard
 • Een gezelschap verblijft te lang in de kroeg omdat iemand hen vervoer per paard belooft. Laat in de nacht verschijnt het paard, maar als ze het berijden, merkt de voorste dat het dier geen oren heeft.…

legende uit 1933
 • Ommelseindje was gekomen, bleef ze plotseling staan. Tevergeefs slaat de voerman zijn paard, en rukt en sjort om de kar vooruit te
 • krijgen. Eerst toen de zusters plechtig beloofden, het beeld naar Ommel terug te voeren, begon het paard van zelf aan te
 • belofte
 • paard
 • Onze Lieve Vrouw te Ommel verrichtte allerlei wonderen. Haar beeld keerde telkens terug naar de vindplaats of naar Ommel zelf, als het werd verplaatst.

sage uit 1934
 • belofte
 • paard
 • Maria van Brabant trouwt met koning Otto van Brunswijk. Maar al snel komt hij om en wordt ze weduwe. Op een dag is ze onderweg in haar koets, als ze vast komen te zitten in een moeras. De muildieren…

sage uit 1974
 • het huis binnen. Ook een paard wordt gekweld door een nachtmerries: ze vlecht de manen. Als de eigenaar van het paard meel
 • strooit in de stal, zit er de volgende morgen een vrouwtje - de nachtmerrie - op het paard. De nachtmerrie kan niet wegkomen
 • belofte
 • paard
 • Een nachtmerrie is er één van zeven in leeftijd op elkaar volgende meisjes. Een nachtmerrie komt door het sleutelgat het huis binnen. Ook een paard wordt gekweld door een nachtmerries: ze vlecht de…

sprookje uit 1887
 • snijden: een stuk moest hij gereed maken voor zijn vrouw, een ander stuk aan zijn paard te eten geven en het derde begraven in
 • lokken. En dat nog niet alleen! Er was dienzelfden nacht nog wat anders gebeurd in het huisje van den visscher. Het paard had
 • belofte
 • paard
 • Een visser vangt een sprekende goudvis. De vis smeekt de visser om hem te laten leven. In ruil daarvoor zal de visser het tiendubbele terugkrijgen. De man gooit de vis terug en gaat naar huis met een…

sprookje uit 1901
 • hij zoo een poos had geloopen, kwam hij aan een landhek. Daar stond een man met een paard en die man tilde dan den eenen
 • tweeden, dan haalde het paard zijn eersten weer terug. Om kort te gaan: hij schoot niks op. "Dat gaat zoo niet, vrind," zei de
 • zijn dan zijn baas. Eerst ontmoet de knecht een man die een paard over een hek wil tillen. De knecht haalt met een zaag een
 • stuk uit het hek waar het paard doorheen kan. Dan ontmoet de knecht een man die een hemd probeert aan te trekken zonder gat
 • belofte
 • paard
 • Een slimme knecht gaat weg bij een domme boer, maar belooft terug te komen als hij drie mensen ontmoet die nog stommer zijn dan zijn baas. Eerst ontmoet de knecht een man die een paard over een hek…
7809033768_f2634d0a6d_z.jpg

sprookje uit 1978
 • belofte niet, dan zou ze ter plekke moeten sterven. Er zat dus weinig anders op. Het sprekende paard van de prinses zei niets
 • kamermeisje uit om de prinses op haar tocht te vergezellen en tenslotte gaf ze de beide meisjes ieder een sterk paard voor de reis
 • een paard dat kan spreken. Verder geeft de koningin haar een zakdoek mee met drie druppels van haar bloed. Onderweg
 • kwijt. Het kamermeisje beveelt van paard en kleding te ruilen, en tegenover ieder te zwijgen. Zo wordt het kamermeisje de
 • belofte
 • paard
 • Een prinses is uitgehuwelijkt aan de prins van een buurland. Als ze oud genoeg is, krijgt ze een kamermeisje mee, en een paard dat kan spreken. Verder geeft de koningin haar een zakdoek mee met drie…
63.jpg