Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

33 resultaten voor ""

sprookje uit 1973
 • dieren die langskomen beamen dat ondank 's werlds loon is, zal de boer zich overgeven. Een voorbijkomend paard en een hond
 • zitten. De boer is de vos zeer dankbaar. De boerin voelt echter niets voor het plan. Ze laat de knecht een val in het
 • boerin
 • paard
 • Een boer ontmoet een beer die in een lege waterput zit. De beer kan er zelf niet uitkomen en smeekt de boer om hulp. De boer, die bang is verslonden te worden, weigert in eerste instantie, maar laat…

sage uit 1966
 • Een boerin wilde voor haar man een boterham met spek maken. Maar boven in het spekhok kon ze met geen mogelijkheid een
 • . Ze wisten niet wat te doen. Toen bonden ze het lijk maar op een paard, en stuurden het paard de straat uit. Het paard
 • boerin
 • paard
 • Een boerin wilde voor haar man een boterham met spek maken. Maar boven in het spekhok kon ze met geen mogelijkheid een stuk van het spek snijden. Toen haar man ging kijken hoe dat kwam, zag hij een…

sprookje uit 1891
 • Van een Student die een Boerin bedroogh Seeker Student hebbende, (gelijck 'er veele zijn), al sijn geldt in de bauchen
 • Van een Student die een Boerin bedroogh
 • boerin vraagt hem waar hij vandaan komt en verstaat 'paradijs' als hij 'Parijs' zegt. Ze vraagt hem of hij haar eerste man
 • het paard aan de student. Zodra de boer een eind weg is, pakt de student het pak, trekt de jas van de boer aan en gaat er
 • boerin
 • paard
 • Een student die al zijn geld verkwist heeft en al zijn kleren verpand, reist, om geld en eten bedelende, naar huis. Een boerin vraagt hem waar hij vandaan komt en verstaat 'paradijs' als hij 'Parijs'…

sage uit 1966
 • boerin
 • paard
 • Een dienster was alleen toen er dertien rovers kwamen. Allemaal staken ze hun hoofd door het raampje in de voordeur en stuk voor stuk hakte de dienster ze het hoofd af. Alleen bij de dertiende sloeg…

mop uit 1969
 • zijn vader met een koe naar een stier ging, moest hij altijd f10,- geven, en als hij met een merrie naar een paard ging
 • boerin
 • paard
 • Een meid raakte zwanger van de boer, en kwam met haar dikke buik terug bij haar moeder. Die ging naar de boer om het met hem te verrekenen. Maar de boer was niet thuis, en ze sprak met diens zoon. Ze…

mop uit 1973
 • met een zak aardappels op haar rug, om de last voor het paard een beetje minder te maken. Als de boer zegt dat hij uit de
 • boerin
 • paard
 • Een boer moet weg en geeft zijn vrouw instructies voor de verkoop van de koe. Als hij terugkomt, blijkt ze opgelicht te zijn: een man heeft de koe meegenomen en beloofd om later te betalen, en ook nog…

sprookje uit 1973
 • Boer laat zich bij verkoop van paard en koe foppen door drie mannen die beweren dat het paard een koe is en andersom
 • . De boer en boerin foppen de mannen door een wonderhoed waarmee in cafés kan worden betaald en een wonderstokje waarmee
 • boerin
 • paard
 • Boer laat zich bij verkoop van paard en koe foppen door drie mannen die beweren dat het paard een koe is en andersom. De boer en boerin foppen de mannen door een wonderhoed waarmee in cafés kan…

mop uit 1979
 • witte paard. Even later komt de boerin op een holletje aanrennen omdat ze vindt dat haar man het zwarte paard moet nemen. De
 • verzekert de knecht echter dat hij de baas is en de knecht laat hem een paard uitzoeken. De boer laat zijn keus vallen op het
 • boerin
 • paard
 • Een boer die zeker is dat de vrouwen overal de baas zijn gaat een weddenschap aan met een koopman die er een tegengestelde mening op nahoudt. De boer stelt zijn twee beste paarden in het vooruitzicht…

sage uit 1970
 • de boerin zelf. De jongste knecht biedt aan het probleem te verhelpen als de vrouw die avond weer als paard naar hem toe
 • een wit paard van zijn bed gelicht. Hij moet op het paard rijden - of hij nou wil of niet - tot vlak voor de melktijd
 • boerin
 • paard
 • De oudste knecht van een boer die samen met de jongste knecht een bedstee deelt wordt iedere nacht om twaalf uur door een wit paard van zijn bed gelicht. Hij moet op het paard rijden - of hij nou wil…

sage uit 1973
 • Een jongen woont bij een boer. Iedere nacht verschijnt er een wit paard bij zijn bed, waar hij op moet rijden. Een
 • andere jongen die bij de boer woont raadt hem aan het paard te laten beslaan. De volgende nacht doet de jongen dat. De morgen
 • boerin
 • paard
 • Een jongen woont bij een boer. Iedere nacht verschijnt er een wit paard bij zijn bed, waar hij op moet rijden. Een andere jongen die bij de boer woont raadt hem aan het paard te laten beslaan. De…

mop uit 1678
 • Een Boerin bracht haar krancke Mans water tot den Doctor, den Doctor hield het Urinael tegen de Son voor 't venster
 • Boerin gaat met de urine van haar zieke man naar de dokter die net de urine bekijkt als een paard en wagen
 • voorbijrijden. Zijn diagnose is dat de man paard en wagen in zijn lijf heeft. De reactie van de boerin is dat het wel waar kan zijn
 • boerin
 • paard
 • Boerin gaat met de urine van haar zieke man naar de dokter die net de urine bekijkt als een paard en wagen voorbijrijden. Zijn diagnose is dat de man paard en wagen in zijn lijf heeft. De reactie van…

sprookje uit 1804
 • liepen en de hond was dood en toen werd de musch zoo kwaad op den boer, dat hij ging op zijn beste paard zitten op den kop en
 • pikte hem het ééne oog uit en toen wilde de boer naar de musch houwen en hieuw zijn paard dood. Toen was de boer verslagen
 • pikt de mus een oog van het paard eruit. Als de boer de mus wil doden, slaat hij per ongeluk zijn paard dood. Thuis vangt
 • boerin
 • paard
 • Een hond en een mus gaan erop uit. Om aan eten te komen spreken ze af dat de mus het spek in de schoorsteen losmaakt en dat de hond het onder de schoorsteen opvangt. Dit plan lukt en ze gaan in een…

mop uit 1896
 • ?» vroeg hem de boerin. - «Wel zeker,» was 't antwoord, «dat kunt ge wel zien, ik ben de koude winter in eigen persoon.» - «Nu
 • . Vervolgens kwam ook de beestenkooper. Toen de boerin hem zeide dat zij twee koeien te verkoopen had, gingen zij samen naar den
 • boer treft daarna een vrouw die met een zware mand op haar rug een paard en wagen rijdt. Op zijn vraag waarom ze de mand
 • niet op de wagen legt, zegt ze dat ze haar paard niet te veel wil belasten. De boer maakt haar wijs dat hij uit de hemel
 • boerin
 • paard
 • Als een boer zijn vrouw opdraagt twee koeien te verkopen, laat ze zich beetnemen door de verkoper. De man wil bij haar weggaan, maar besluit eerst te onderzoeken of er mensen zijn die dommer zijn dan…

mop uit 1995
 • Een boerin komt te overlijden door een trap van een hengst. Na drie dagen komt de pastoor om zijn medeleven te betuigen
 • Een boerin komt te overlijden door een trap van een hengst. Na drie dagen komt de pastoor om zijn medeleven te betuigen
 • boerin
 • paard
 • Een boerin komt te overlijden door een trap van een hengst. Na drie dagen komt de pastoor om zijn medeleven te betuigen. Hij vraagt belangstellend aan de boer of hij veel rouwbrieven heeft…

sage uit 1972
 • afkomstig is. Ze vertelt ook dat één van de paarden niet het paard van de betreffende boer is. Een jaar later komt dit verhaal
 • precies uit. De vrouw van de boer sterft, en één van de paarden voor de koets is geleend, doordat het paard van de boer zijn
 • boerin
 • paard
 • Een vrouw vertelt dat ze een lijkkoets gezien heeft met twee paarden ervoor. Ze weet van welke boerderij de dode afkomstig is. Ze vertelt ook dat één van de paarden niet het paard van de betreffende…

mop uit 1894
 • ., vraagt, hoort, zadelt dadelijk zijn beste paard en rijdt die lange lente na, in de richting, die hem zijn vrouw aangewezen
 • , die liep hier net door 't bosch." "Maar hoe kan ik er door met mijn paard?" "Nou, ik zal je paard wel even vasthouden." In
 • boerin alles mee. De boer gaat hem op een paard echter achterna. Bij het bos verstopt de man zijn buit en vraagt de boer wie
 • en de man biedt aan zolang op het paard te passen. Zodra de boer in het bos is verdwenen, haalt de man zijn buit op en
 • boerin
 • paard
 • Een boer bewaart worsten, ham en spek, waar zijn vrouw niet van mag gebruiken. Zij vraagt waar voor dat vlees bedoeld is en krijgt als antwoord, voor de lange lente. Een man hoort dit en doet zich…

sage uit 1966
 • boerin
 • paard
 • Sterke man trekt een wagen met mest uit de mestvaalt, als hij onhandelbare mensen vastpakt zijn ze meteen vriendelijk.

mop uit 1966
 • de baas is. Als de man de baas is krijgen ze een paard, als de vrouw de baas is krijgen ze twee appels. Overal is de
 • vrouw de baas, totdat hij ergens komt waar de man zegt dat hij de baas is. De man kiest het blauwe paard, maar zijn vrouw
 • boerin
 • paard
 • Bij een boerenechtpaar is de vrouw de baas. De boer wil weten of ergens de man de baas is. Hij stuurt zijn knecht er op uit met drie paarden, een blauwe, een bruine en een zwarte, en een mand appels.…

sage uit 1957
 • gezien met een wit paard bespannen. Enige tijd daarna overleed de vrouw van een van de boeren op Kenwerd woonachtig. De boer
 • die ook van de veurloop gehoord had, maar daar geen geloof aan hechtte, wilde niet, dat het witte paard voor de lijkwagen
 • Een persoon die met de helm is geboren ziet een lijkwagen met een schimmel. Kort daarop sterft een boerin. Haar man
 • spant twee zwarte paarden voor de lijkwagen, maar deze willen niet lopen. Pas als een wit paard ook voor de wagen wordt
 • boerin
 • paard
 • Een persoon die met de helm is geboren ziet een lijkwagen met een schimmel. Kort daarop sterft een boerin. Haar man spant twee zwarte paarden voor de lijkwagen, maar deze willen niet lopen. Pas als…

sage uit 1957
 • . Boerin zegt: "Kom je hebt je alles maar verbeeld, je weet toch, dat er in de wijde omtrek geen wit paard is en er worden toch
 • boerderij, waar de boerin vraagt wat er toch is. Ze had een groote begrafenisstatie gezien, ze was zelf achter een hek gekropen
 • boerin
 • paard
 • Een dienstbode op een boerderij ziet een begrafenisstoet met een schimmel. Kort daarop sterft een boer. In zijn begrafenisstoet loopt een schimmel.

personal narrative uit 1962
 • 'n Paard was behekst en at niet meer. De eigenaar ging om hulp naar de pastoor in Heije - Tongeren. De boerin wist dat
 • haar man daar om 12 uur kon zijn. Precies op die tijd kon het paard weer eten. De pastoor gaf heiligdommen mee. Daarvoor
 • Een paard was behekst en at niet meer. De eigenaar ging om hulp naar de pastoor in Heije Tongeren. De boerin wist dat
 • haar man daar om 12 uur kon zijn. Precies op die tijd kon het paard weer eten. De pastoor gaf heiligdommen mee. Daarvoor
 • boerin
 • paard
 • Een paard was behekst en at niet meer. De eigenaar ging om hulp naar de pastoor in Heije Tongeren. De boerin wist dat haar man daar om 12 uur kon zijn. Precies op die tijd kon het paard weer eten. De…

sage uit 1969
 • kat was natuurlek de ouwe boerin, die elke dag kwam spelke [afloeren], of er wel goed deurgewerk wier”. Ze hemmen er
 • Een aantal boeren zijn aan het dorsen en zien elke dag dezelfde kat zitten op de kist met haver voor het paard. De
 • boerin op bed met een verwond hoofd; zij was dus de kat die hen bespioneerde.
 • boerin
 • paard
 • Een aantal boeren zijn aan het dorsen en zien elke dag dezelfde kat zitten op de kist met haver voor het paard. De onderbaas besluit de kat ervan langs te geven met zijn dorsvlegel. Klagelijk miauwend…

sage uit 1970
 • van een boederij daar in die buurt daar was wat geweest met een boerin, daar was iets naars gebeurt, ziel an de duvel
 • In de buurt van Haastrecht verschijnt van tijd tot tijd 'het zwarte paard' en dat is niet best als je die tegen komt
 • bij slecht weer want dan krijg je zeven jaren narigheid. Het dier is ook gezien geworden bij een boerderij waar de boerin
 • boerin
 • paard
 • In de buurt van Haastrecht verschijnt van tijd tot tijd 'het zwarte paard' en dat is niet best als je die tegen komt bij slecht weer want dan krijg je zeven jaren narigheid. Het dier is ook gezien…

sage uit 1967
 • mit boerin ofloopn is, wait ik nich; Wilt hef gain last weer had, dat e s nachts peerd was.
 • het paard verdwenen. Het raadsel is opgelost als ze zien dat de boerin die kreunend in bed ligt, aan handen en voeten
 • Kleine knecht vermagert omdat hij 's nacht als paard wordt gebruikt. De grote knecht komt een avond waken om te
 • boerin
 • paard
 • Kleine knecht vermagert omdat hij 's nacht als paard wordt gebruikt. De grote knecht komt een avond waken om te ontdkken wat er gebeurt. Om twaalf uur 's nachts verschijnt een witte gedaante die een…

sage uit 1930
 • boerin
 • paard
 • Spotrijm.