Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

52 resultaten voor ""

sprookje uit 1973
 • dieren die langskomen beamen dat ondank 's werlds loon is, zal de boer zich overgeven. Een voorbijkomend paard en een hond
 • bos
 • paard
 • Een boer ontmoet een beer die in een lege waterput zit. De beer kan er zelf niet uitkomen en smeekt de boer om hulp. De boer, die bang is verslonden te worden, weigert in eerste instantie, maar laat…

sprookje uit 1999
 • wel op een hele gewone plaats." Bas Meder (9 jaar): "Uh. In het bos." RB: "In het bos? Ja. Dat is goed. In het bos hier
 • vlak achter, of niet? Oh. Nou hebben we een heks, en we hebben een fluit. Hier vlak achter is een heel groot bos. En daar
 • Een heks gebruikt haar toverfluit om een gewoon mens te worden. Ze verlaat haar bos, omdat het te klein wordt. Met een
 • door een paard, valt uit een toren omlaag en wordt in een kamer opgesloten met een draak. Met lichtsignalen weet ze een
 • bos
 • paard
 • Een heks gebruikt haar toverfluit om een gewoon mens te worden. Ze verlaat haar bos, omdat het te klein wordt. Met een vliegtuig vliegt ze de wolken in, waar ze uitstapt om naar het kasteel van de…

sage uit 2000
 • het Centraal Station kwam je in het Sterrebos. Een heel oud bos, eeuwenoud, lag vroeger buiten de stadspoorten van Utrecht
 • precies tussen de takken door op zijn gezicht viel. "Ahhhh... Hè...? Een man...? In een zwart pak...? Midden in het bos
 • lijk wordt op paard en wagen gelegd, en rijdt vanzelf naar de moordplek in het bos. De houthakker wordt daar begraven en
 • Een houthakker vermoordt een koopman in het bos en gaat van het geld rustig leven in de stad. Omdat hij veel aan
 • bos
 • paard
 • Een houthakker vermoordt een koopman in het bos en gaat van het geld rustig leven in de stad. Omdat hij veel aan liefdadigheid doet, is hij in de stad erg geliefd. Als hij sterft, wordt hij op het…

sprookje uit 1804
 • langen tijd en toen kwamen zij in een bos en hun geld was op en toen dagten zij kom laat ons wat wilt schieten en toen
 • Drie soldaten gaan op reis en komen in een bos. Ze schieten een haas en één van hen blijft achter om het beest te
 • bos
 • paard
 • Drie soldaten gaan op reis en komen in een bos. Ze schieten een haas en één van hen blijft achter om het beest te braden, terwijl de anderen wild gaan schieten. Als de haas bijna klaar is,…

sprookje uit 1920
 • . Die broer is in het bos opgevoed door de beren en is dus heel wild en sterk. De jongeman zoekt zijn wilde broer op, en die
 • bos
 • paard
 • De koning roept een wedstrijd uit: wie het van de schermmeester wint mag zijn dochter trouwen. Een jonge man dient zich aan. Hij wint het echter niet van de meester. Als hij in een andere stad komt,…

sprookje uit 1825
 • op in avont, komti veur in grood bos, in daar komtem in ouwt froutje teuge, en die zeit soo teugenem: "Jongeneer," zeitse
 • probeere." De tweede gong dan op reis in kwam innin groot bos, in daar zachi in toovergodin, heelendal in it wit sattijn, in
 • voor een gewoon paard. De tweede zoon wordt erop uit gestuurd. Ook hij weigert het oude vrouwtje te helpen. In de herberg
 • op reis. Hij helpt het oude vrouwtje en laat haar een stukje meerijden op zijn paard. Het oude vrouwtje verandert in een
 • bos
 • paard
 • Een vader stuurt op een dag zijn oudste zoon op reis. Hij moet nu maar eens op eigen benen leren staan. De jongen gaat op weg en komt een oud vrouwtje tegen. Zij vraagt hem om hulp bij het vullen van…

sprookje uit 1951
 • toekomst in de huzaar en besluit hem op de proef te stellen. Hij geeft de huzaar een paard en verleent hem verlof. Vervolgens
 • vermomt de koning zich als een jager en ontmoet de huzaar weer in het bos. Samen zoeken ze onderdak en komen in een rovershol
 • bos
 • paard
 • Een koning vertoeft incognito in een kroeg en ziet hoe een huzaar korte metten maakt met vechtersbazen. De koning ziet toekomst in de huzaar en besluit hem op de proef te stellen. Hij geeft de huzaar…

mop uit 1970
 • 239. De waren een keer een paar olde minskes: Koekenbri'j en Eerappelbri'j. Zi'j wonen wied in een bos. De man
 • Koekenbri'j had 't toezich op 't bos. Die minse zatte de zwaor veur. Gi'j wet wel hoe dat vroeger ging. De was niet völ te vediene
 • roggebrood vermengd met 12 centen te eten. Op de markt wil niemand zijn scharminkel kopen, maar dan moet het paard schijten en
 • Koekenbrij roert erdoor en haalt er centen uit. Drie Joden kijken er verbaasd naar en willen het paard kopen, geven er 1000
 • bos
 • paard
 • De arme Koekenbrij gaat met zijn armzalige knol naar de markt in Hengelo, maar geeft eerst het beest een stuk roggebrood vermengd met 12 centen te eten. Op de markt wil niemand zijn scharminkel kopen,…

sprookje uit 1974
 • galopiere de weg op en 't bos ien. Een heel end ien 't bos zag Narus achter een wal met achter struuk een keal zitte. Hi'j
 • Lange Lente gegeven te hebben, waarop Narus hem te paard achterna gaat. Hij ziet een man, die een hoed op de grond gedrukt
 • houdt, en vraagt of hij iemand gezien heeft, leent hem zijn paard om de marskramer te achtervolgen, terwijl hij de hoed
 • bos
 • paard
 • Narus en Leen, eerlijke, maar domme mensen van een jaar of zestig, wonen op een boerderijtje. Narus is zuinig, Leen niet en als Narus wat geld verdiend heeft, begraaft hij het in een ijzeren pot in de…

sage uit 1970
 • paard en gaat zelf in de voederbak liggen. 's Nachts probeert de vrouw hem met een mes te doden. De soldaat steekt met zijn
 • bos
 • paard
 • Op een boerderij in Barrahuis kregen vaak mensen 's nachts onderdak. Eens is onder die mensen ook een vreemde vrouw. Een soldaat vermoedt dat de vrouw geen vrouw is. Een test met het opvangen van een…

sage uit 1970
 • terugkeerde, vond hij onder de elzestruiken in het Haagse Bos een boer, die op die stille plek zijn roes uitsliep. "Laat die kerel
 • paard reeds ongeduldig trappelend klaar stond. Vier stalknechts waren er nodig om hem in het zadel te helpen en voort ging
 • in slaap valt, wordt hij weer op de plek in het bos gelegd. De boer vertelt zijn leven lang van zijn vreemde droom.
 • Haagse Bos
 • bos
 • paard
 • Hertog Philips de Goede neemt een keer voor de grap van de jacht een slapende dronken boer mee naar het hof, waar hij hem fêteert met voedsel en drank en hem mee laat jagen en spelevaren. Daarna…

mop uit 1968
 • Een man wiens paard weigert een stap te verzetten, wordt geadviseerd een bos brandend stro aan de staart van het dier
 • bos
 • paard
 • Een man wiens paard weigert een stap te verzetten, wordt geadviseerd een bos brandend stro aan de staart van het dier te binden.

sage uit 1920
 • . Onderwijl bleef men echter zoeken naar de lederen gordel die de weerwolf-macht bezat. Op zekere dag dat de knecht naar 't bos
 • paard 't erf op. Met een gebaar als een zwemmer wilde hij 't vuur in, doch dit werd belet. Hij deed als razend. Toen de oven
 • komt de verdachte knecht te paard aansnellen, maar wordt tegengehoudcen en zegt als de riem verbrand is: "Ik ben verlost!"
 • bos
 • paard
 • Een knecht wordt weerwolf door een leren riem, die hij verstopt. Deze wordt gevonden en in de oven verbrand; meteen komt de verdachte knecht te paard aansnellen, maar wordt tegengehoudcen en zegt als…

sage uit 1893
 • bos
 • paard
 • Een jonge ridder wordt overvallen door een roversbende, en meegevoerd naar de woning van de hoofdman, waar ook een jong meisje is. Het meisje dat verlof krijgt om de edelman te bezoeken, blijkt op het…

sage uit 1979
 • spokend paard tegenkomen, dat daar dwaalt van de zee naar het slot en van het slot naar de zee. Het zou wonen in de zee, maar
 • kasteel. Het is een grijs paard, dat bijna een is met de nevels die zweven in het Groene Woud. Het zoekt zijn baas, zeggen de
 • Na een brand op het slot van Haemstede vlucht het paard van de heer des huizes uit angst voor het vuur met al diens
 • schatten op zijn rug de zee in. Tot op de dag van vandaag spookt het paard rond in de omgeving van het slotbos en de zee en kan
 • bos
 • paard
 • Na een brand op het slot van Haemstede vlucht het paard van de heer des huizes uit angst voor het vuur met al diens schatten op zijn rug de zee in. Tot op de dag van vandaag spookt het paard rond in…

sage uit 1925
 • Sint-Jansbosch kwamen, hoorden zij rinkelen als van den halster van een paard. Zij meenden, dat het kwam van een paard, dat
 • paard. 2) van het Duitsche ,,Schlund". 3) zat. 4)kreng. 5) processie.
 • Schaloen er 's nachts werd rondgereden, omdat hij zijn verplichtingen niet was nagekomen toen hij het bos in bezit nam.
 • bos
 • paard
 • Vroedvrouw, peter en meter komen net terug van een doop. Ze zien een zwarte koets met vier zwarte paarden door het Sint-Jansbos rijden. De volgende dag hoorden zij anderen vertellen dat het spookte in…

mop uit 1651
 • zou zien bedrijven. Op een dag rijdt hij met haar door een bos, waar een groep struikrovers ze overvalt. Een van de mannen
 • wil Jurriëns vrouw om zich daarmee te gaan vermaken. Jurriën zelf wordt zeer dringend verzocht op het paard en de kleren
 • bos
 • paard
 • Jurriën zwoer zijn vrouw dat hij haar zo lief had, dat hij zou barsten van woede als hij haar met een ander de liefde zou zien bedrijven. Op een dag rijdt hij met haar door een bos, waar een groep…

sprookje uit 1965
 • In de tijd dat de oude Fritz nog een jonge prins was verdwaalde hij eens in een groot bos. Hij schoot een witte duif
 • weigeren. De vrouw veranderde in een paard. Onderweg zei ze dat hij nog 3 dagen te leven had. Bij haar huis stonden 3 meisjes
 • bos
 • paard
 • In de tijd dat de oude Fritz nog een jonge prins was verdwaalde hij eens in een groot bos. Hij schoot een witte duif uit een boom, die op de grond in een oude vrouw. Ze zei hem op haar rug te springen…

sage uit 1962
 • paard op stal geheel bezweet en met manen en staart in de war aan. Ze gingen naar de pastorie, maar de geestelijken deden er
 • bos
 • paard
 • De zoon van Mijn van Ziland werkte bij de gemeente. Nol Pinte was daar de baas. Op een avond toen ze bij Nol Pinte naar bed waren gegaan, begon het geweldig te spoken op stal. Alle ketels en…

sprookje uit 1963
 • kwam in n groot bos. Door kwam e n hail köppel keerls inteegn. Zai zaten op peerden. t Leek wol wat kwoad volk. “He, woor
 • komt een scharenslijper tegen en leert daar heel wat, onder meer solderen. De laatste komt in een bos een groep mannen op
 • bos
 • paard
 • Een vader stuurt zijn drie zoons weg met de opdracht een vak te leren en over een jaar terug te komen. De zoons spreken bij een kruispunt af elkaar daar over een jaar te treffen. De eerste komt een…

sprookje uit 1901
 • omdat het zoo onveilig was. Maar omdat het geld er op tijd most weze, gaat hij toch op weg. Hij laat zijn paard zadele en
 • instinct van een paard je wel weer bij een bewoond huis brengt; dus liet ie zijn paard de vrije teugel maar, dan zou die hem
 • bos
 • paard
 • Man gaat op reis met riemen gevuld met geld die over zijn hele lichaam zijn aangebracht. Hij verdwaalt door onweer en sneeuw, en komt terecht bij een boerderij waar rovers wonen, die hem binnenhalen…

mop uit 1901
 • ie, "das voor mijn niks." Maar inwendig wier ie toch benauwd. Nou, hij kreeg een best paard, een vurig beessie, maar voor
 • de andere kant van de stad was de vijand. Door al het lawaai begint zijn paard te schrikke en die met hem op de hol. Ze
 • reuzen in het bos te doden. De held klimt in een boom, waaronder juist de reuzen komen slapen. Hij gooit de reus een kei op
 • een ander bos een leeuw gaan doden. Spoedig zit de leeuw achter hem aan. De held vlucht een schuur in en gaat er via de
 • bos
 • paard
 • Een luie man ligt langs de weg te slapen als muggen hem komen steken. Hij slaat ernaar en slaat er vijf in één klap dood. Hij vindt het een prestatie en schrijft op een bordje `vijf in één klap'.…

sprookje uit 1911
 • keren als de helft van het geld op is. Bij terugkeer verdwaalt de prins in een bos en ziet een huis. De meid waarschuwt hem
 • bos
 • paard
 • Aanvulling op het sprookje waarin een koning zijn zoon armoede wil laten leren door de wereld in te trekken en terug te keren als de helft van het geld op is. Bij terugkeer verdwaalt de prins in een…

sage uit 1973
 • bos
 • paard
 • Mannen die bezig zijn een schat op te graven houden zich ondanks hun nieuwsgierigheid stil als een koets voorbij rijdt. Op het moment dat de pot met geld bijna boven is praat één van de mannen,…

mop uit 1894
 • de Hoofdman, "er zal door het bosch een boer komen, zittende op een paard, en achter het paard loopt een schaap met een
 • schelletje onder de keel; het schaap zit aan het paard zijn staart vastgebonden. Nu moet gij het schaap stelen, ook het paard, en
 • meesterproef moet afleggen. Na een jaar krijgt de leerling zijn opdracht. Er zal een boer op een paard door het bos komen, met aan
 • de staart van het paard een schaap vastgebonden met een belletje om zijn nek. De jongen moet het schaap en het paard
 • bos
 • paard
 • Een rijke man heeft een zoon die heel veel geleerd heeft. De vader vraagt aan zijn zoon wat hij verder met zijn leven wil. De zoon antwoordt dat hij alles heeft geleerd, behalve de kunst vam het…