Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

15 resultaten voor ""

sage uit 1937
 • weddenschap aangegaan, dat hij de Witte Wieve wel het braadspit durfde brengen. Hij reed te paard naar de burg en gooide het
 • zijn jonge paard hem dit veroorloofde. Reeds spoedig hoorde hij achter zich de galop van een paard met 't witte wiefke erop
 • burcht
 • paard
 • Een boerenknecht gaat een weddenschap aan dat hij het spit zal brengen naar de Witte Wieve. Een van hen achtervolgt hem. De knecht kan net een huis binnenvluchten. De bijl die het Witte Wief gooide…sage uit 1932
 • blij mee zijn." Zoo gebeurde het dan, dat Wichard zich door den stalmeester een groot paard liet voorbrengen, mooi
 • schoonen dag. Het paard scheen iets van des meesters blijdschap te hebben overgenomen. Het draafde en huppelde ten minste zoo
 • haar vragen. Zijn vader steunt dat voornemen. Hij zadelt het beste paard en gaat op weg. Onderweg komt hij een processie
 • gebouwd op de plek, waar de draak is verslagen. Die burcht zou naar de stervenskreet van het gruwelijk gedrocht gaan heten en
 • burcht
 • paard
 • In de tijd van de verzoening van de drie kleinkinderen van Karel de Grote (843 na Christus) is er een gebied beneden Keulen dat door een wijs en rechtvaardig heer bestuurd wordt: de heer Van Pont.…

sage uit 1963
 • streek van het latere Gelre lag te kleine graafschap Pont; de burcht van de graven verhief zich waar nu nog het dorpje Pont
 • ridder mocht dragen. Hij reed tot heel dicht bij de draak, steeg af en bond zijn paard aan een boom, om het dier niet aan de
 • Gelre noemen. Het stadje, dat naast de burcht ontstaat, en het graafschap Pont krijgen dezelfde naam.
 • burcht
 • paard
 • In het jaar 878, in het kleine graafschapje Pont, worden de bewoners geteisterd door een vreselijk monster dat mensen en dieren verslond. Hoewel verscheidene ridders geprobeerd hebben om het te…

sage uit 1970
 • gebeurd dat het paard dat voor de wagen was gespannen hevig schrok en met geen zweepslagen verder was te krijgen. Dan zweefde
 • daar het spook Rosalinde voorbij. Waar de Amstel de Mijdrechtse Stuwe kruist stond vroeger een burcht, waar de heer
 • burcht
 • paard
 • De kastelen van heer Gijsbrecht en de ridder Jan van Thamen, die elkaars vijanden zijn, zijn verbonden door een onderaardse gang. Van Thamen gebruikt deze gang om in het geheim Gijsbrechts dochter…

sage uit 1933
 • , in een decembernacht, bestormde de vijand den burcht en veroverde hem. Maar heer Willem van Duivenvoorde was met zijn
 • burcht
 • paard
 • Tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten weet Willem van Duivenvoorde, heer van het Huis te Strijen bij Oosterhout, aan een belegering te ontkomen door via een onderaardse gang te vluchten naar het…

sage uit 1946
 • valkenier, meteen daarop. - Die vent weet, wat dat paard waard is. Hij gaat er vandoor! Verraad? Pleegde Kuno verraad? Woedend
 • zet Reynoud zijn paard aan en rent zijn stalknecht achterna. - Reynoud! Een vrouwenstem roept helder en wat bevend door de
 • burcht
 • paard
 • Reynoud van Brederode is boos wanneer zijn stalknecht, Kuno, zich verslaapt voor de jacht. Hij wil de jongen slaan, maar zijn vrouw Joanna voorkomt dit. Reynoud is de baljuw van de kennemer landen,…

sage uit 1934
 • , bouwt zijn nieuwe burcht aan den oever der Maas, in het land van Heusden. Over 't gladde water straalt de zon in felle
 • , hecht en sterk, zal Ridder Folkerts burcht zich verheffen in dit verschgewonnen land, onneembaar en onaantastbaar. Met
 • Ridder Folkert heeft opdracht gegeven een nieuwe burcht te bouwen. Op een nacht horen zijn werklieden mannen zingen
 • een hinderlaag terecht. Folkert weet op zijn paard te ontkomen, de achtervolgers zitten hem op de hielen. Op een gegeven
 • burcht
 • paard
 • Ridder Folkert heeft opdracht gegeven een nieuwe burcht te bouwen. Op een nacht horen zijn werklieden mannen zingen. Uit lichte nevel zien zij witte gestalten opdoemen, evenals een kerk. Enige maanden…

sage uit 1934
 • pooten; met geweldige inspanning geraken ze op de harde baan. En behouden bereikt Maria van Brabant haar burcht in den
 • burcht
 • paard
 • Maria van Brabant trouwt met koning Otto van Brunswijk. Maar al snel komt hij om en wordt ze weduwe. Op een dag is ze onderweg in haar koets, als ze vast komen te zitten in een moeras. De muildieren…

sage uit 1970
 • waarover ze niet konden spreken. Alixe? Alixe van Kleef zat immers ver weg op de burcht van haar vader, en ze dacht aan die
 • ? - Mij misschien? Luid schalde Reginalds lach. Zijn sporen drukten het ros steeds in de zijden. Het paard stoof vooruit
 • burcht
 • paard
 • De twee zonen van de graaf van Valkenburg, Reginald en Waleram, kunnen goed met elkaar opschieten, hoewel ze totaal verschillend van karakter zijn. Tot er een meisje, Alixe van Kleef, ten tonele…

sage uit 1946
 • paard draafde vrolijk over de dijk, toen het opeens schrok, opzij sprong over een sloot, en er met een vaart vandoor ging
 • , zoals je van je leven niet hebt gezien. Aan roepen en schreeuwen geen gebrek. Maar hoe harder ze riep, hoe wilder het paard
 • de duivel omgaan. Hoe de ridder ook probeerde, hij kreeg kwam geen stap verder. Zelfs niet toen op een dag het paard van
 • zou geven. De ridder gaf de pater zelfs zijn beste paard, maar door het vele drinken viel de pater onderweg van zijn paard
 • burcht
 • paard
 • Er was eens Rooien Ridder die zijn zinnen gezet had op de jonge Veronica, dochter van een naburige graaf. Deze zag het echter niet zitten. Hij vond de ridder te oud en zijn dochter te jong, maar de…

sage uit 1938
 • zekeren nacht wilde hij te paard over de slotbrug rijden, toen een klagende stem om hulp riep. 't Was een pelgrim, die
 • gelijke", en zijn paard de sporen gevend, reed hij lachend vandaar, maar door de duisternis misleid, stortte hij naast de brug
 • burcht
 • paard
 • Ridder Coenraet wil een vermoeide pelgrim niet helpen waarna hij in de slotgracht valt en veroordeeld is om eeuwig te blijven dolen.

sage uit 1938
 • verwijten, gaf zijn paard de sporen en reed den heremiet in de slotgracht. De kluizenaar verdronk, maar stervend had hij nog een
 • vreeselijken vloek over den ridder uitgesproken: "Elk jaar op dezen dag zal er in den burcht een lijk boven aarde staan". De vloek
 • burcht
 • paard
 • Ridder Allaert laat een kluizenaar verdrinken. Deze vervloekt hem waarna de slotvrouw en haar twee oudste zoons sterven. Een zevenjarige jongen wordt door zijn jachthond op tijd gered.

legende uit 1933
 • Heusden en zijn mannen-van-wapenen. Wel spoorde Heer Fulco zijn paard aan en vluchtte door weiden en venen, maar in zijn
 • redden. Hij bidt en werpt zich met zijn paard in den snellen stroom. En de lieden van den heer van Heusden zagen, hoe achter
 • met Maria achterop zijn paard. Later maakte hij van zijn slot te Berne een abdij, en werd leekbroeder. Jaren voor deze
 • gebeurtenis waren er al voortekenen dat de burcht een klooster zou worden: engelengezang en wonderlijke verschijningen van
 • burcht
 • paard
 • Graaf Fulco van Teisterbant, heer van Berne, was eens op jacht in de Bommelerwaard. Hij werd uit een hinderlaag aangevallen door een van zijn vijanden. Hij vluchtte, maar raakte de weg kwijt, en stond…