Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

29 resultaten voor ""

sprookje uit 1930
 • Rusland. De koning geeft hem twee opdrachten die de dief volbrengt. Hierna mag de dief met een koningsdochter trouwen.
 • dief
 • paard
 • Vier broers hebben ieder een vak geleerd. Een broer is jager. De tweede is snijder en kan heel goed naaien. De derde broer is in de leer geweest bij een sterrenkijker en de laatste kan stelen. De…

sprookje uit 1888
 • dief
 • paard
 • Een broer en een zus erven een haan en twee kuikens, nadat hun ouders zijn overleden. Ze besluiten de haan te halveren. De ene halve haan wordt betoverd zodat ze ermee kunnen krijgen wat ze willen. Ze…

sage uit 1968
 • Als Japik Ingberts uit stelen gaat, gaat hij als volgt te werk: hij steelt een paard uit een weiland en rijdt naar een
 • ander weiland, waar hij een ander paard steelt. Hij ruilt de paarden om. Op het nieuwe paard gaat hij naar een bepaalde boer
 • dief
 • paard
 • Als Japik Ingberts uit stelen gaat, gaat hij als volgt te werk: hij steelt een paard uit een weiland en rijdt naar een ander weiland, waar hij een ander paard steelt. Hij ruilt de paarden om. Op het…

sage uit 1970
 • dief
 • paard
 • Een man en een vrouw vroegen een boer eens om onderdak. De soldaat die al eerder gekomen was, vertrouwde het niet helemaal. Hij dacht dat het twee mannen waren. Hij liet de boer hen een appel…

sage uit 1968
 • nacht legde de ruiter zich niet bij het paard te slapen, maar hij zette een stropop in zijn plaats neer. Na een tijdje kwam
 • dief
 • paard
 • Een vrouw kwam bij een boerderij eens om onderdak vragen. Halverwege de avond had de boer dat het wel eens een man kon zijn, en hij gooide de gast een appel toe. Deze ving de appel met de knieën naar…

sage uit 1966
 • hem met zijn slaapmuts op zag. Op een keer ging hij er weer op uit. Hij stal een paard uit een stuk land. Hiermee reed hij
 • naar een andere plek, waar hij het paard aan een hek vastbond, en een ander paard meenam. Dit deed hij nog een keer en met
 • dief
 • paard
 • Als Japik Ingberts wilde gaan inbreken, deed hij die avond net alsof hij zou gaan slapen. Hij zorgde dat zijn buurman hem met zijn slaapmuts op zag. Op een keer ging hij er weer op uit. Hij stal een…

sage uit 1966
 • dief
 • paard
 • Een dienster was alleen toen er dertien rovers kwamen. Allemaal staken ze hun hoofd door het raampje in de voordeur en stuk voor stuk hakte de dienster ze het hoofd af. Alleen bij de dertiende sloeg…

mop uit 1974
 • Japik Ingberts verkoopt als bultenaar een gestolen paard (koe) en VDK 1525Z* 7 Brood op de rug - horloge gestolen
 • Japik Ingberts gaat met het paard van de boer naar de markt om het te verkopen. Hij laat een bakker een brood op zijn
 • horloge met ketting. Japik verkoopt als bultenaar het paard van de boer op de markt en verwijdert hierna de bochel weer. Hij
 • dief
 • paard
 • Japik Ingberts gaat met het paard van de boer naar de markt om het te verkopen. Hij laat een bakker een brood op zijn rug stoppen, zodat het lijkt alsof hij een bochel heeft. Terwijl de bakker bezig…

mop uit 1659
 • De Bestoolen Dief. Een Dief, hebbende een eerlick Mans kint opgerockent, met hem op 't hase-jacht te gaen, sette hem
 • , maer niet te bereycken was, ten zy een van beyde over-swom. Den Dief onderstondt het, latende sijn nieuwen macker tot
 • De Bestoolen Dief.
 • Een dief is met een kind op hazejacht en ziet een buit aan de overkant van de rivier. De dief zwemt erheen en laat het
 • kind zijn kleren bewaken. De dief wil meer en zwemt nogmaals naar de overkant en dan pakt het kind de eerste buit in de
 • dief
 • paard
 • Een dief is met een kind op hazejacht en ziet een buit aan de overkant van de rivier. De dief zwemt erheen en laat het kind zijn kleren bewaken. De dief wil meer en zwemt nogmaals naar de overkant en…

mop uit 1969
 • Japik Ingberts wie in biruchte dief en ynbrekker. As hy der op út gong to stellen, wiksele er ûnderweis hyltyd fan
 • Japik Ingberts was een beruchte dief en inbreker. Als hij eropuit ging om te stelen, wisselde hij onderweg altijd van
 • paard. Op de terugweg deed hij dat ook weer.
 • dief
 • paard
 • Japik Ingberts was een beruchte dief en inbreker. Als hij eropuit ging om te stelen, wisselde hij onderweg altijd van paard. Op de terugweg deed hij dat ook weer.

sage uit 1969
 • Een paar rovers stalen eerst altijd een paard. Daarmee stalen ze dan hetgeen ze wilden stelen. Als ze weer thuis waren
 • , jaagden ze het paard weer weg.
 • dief
 • paard
 • Een paar rovers stalen eerst altijd een paard. Daarmee stalen ze dan hetgeen ze wilden stelen. Als ze weer thuis waren, jaagden ze het paard weer weg.

Trefwoorden: 2, dief, paard, pikken, roven, rover, schaap, stelen, twee


sage uit 1968
 • Alle Sakes wie krekt sa'n man as Japik Ingberts. Hy hat yn Aldegea wenne. Hy wie in tige forneamde dief. Heit hat him
 • Een bijenhouder - tevens een berucht dief - vraagt om onderdak bij een boer, omdat zijn paard vermoeid is. 's Ochtends
 • ruilt de dief zijn eigen, vermoeide paard om voor het gezonde paard van de boer. De boer heeft zijn paard nooit meer
 • dief
 • paard
 • Een bijenhouder - tevens een berucht dief - vraagt om onderdak bij een boer, omdat zijn paard vermoeid is. 's Ochtends ruilt de dief zijn eigen, vermoeide paard om voor het gezonde paard van de boer.…

sage uit 1969
 • dief
 • paard
 • Een man stal altijd vee, en slachtte dat. Het vlees verkocht hij. De vellen en het afval begroef hij in potten in de grond. In zijn stal had hij een vals paardje staan; niemand durfde daar te…

sage uit 1969
 • Japik Ingberts wie in greate dief. Dy stiel alles by elkoar. Hy hie ris wer hwat bidreaun. Doe sochten de plysjes him
 • Japik Ingberts is een dief en de politie zit hem met paard en wagen achterna. Ze kunnen hem echter niet vinden tussen
 • dief
 • paard
 • Japik Ingberts is een dief en de politie zit hem met paard en wagen achterna. Ze kunnen hem echter niet vinden tussen Leeuwarden en Bergum. Onderweg hebben ze wel een man met een hoge hoed gezien die…

sage uit 1974
 • Japik Ingberts wie in greate dief. Dy stiel alles by elkoar. Fier achter Grinslân hie er syn terreinen. De minsken
 • Tot grote verwondering rijdt dief 's nachts naar Groningen om te stelen en is 's morgens weer terug. Onderweg wisselt
 • hij van paard door een paard uit het land te halen en het vorige daar neer te zetten.
 • dief
 • paard
 • Tot grote verwondering rijdt dief 's nachts naar Groningen om te stelen en is 's morgens weer terug. Onderweg wisselt hij van paard door een paard uit het land te halen en het vorige daar neer te…

sage uit 1923
 • van den bovensten Houtmolen die eens ’s avonds laat met z’n paard naar huis keerde. Er lag daar een groote waterplas met
 • deerlijk vergist had. Dus zette hij zijn paard in galop en reed zoo hard hij kon in de richting van den molen. Maar de vuurman
 • dief
 • paard
 • Vuurman meent dat hij bespot wordt en achtervolgt de man tot huis, die net op tijd naar binnen is. De volgende dag staat er een zwarte hand op de deur. Degene die een grenssteen verlegt moet als straf…

exempel uit 1970
 • spraken hem aen voer enen dief, ende hinghen hem aen een galghe.
 • . Hij neemt het paard en de kleren van de priester en vertrekt weer. De knechten van de priester hebben hem echter gezien en
 • zien hem aan voor een dief. Ze achtervolgen hem en hangen hem op aan een galg.
 • dief
 • paard
 • Een monnik zou graag een hogere rang willen hebben. De duivel merkt dit op en komt 's nachts tot hem met de boodschap dat de monnik richting stad moet gaan, omdat hij daar tot bisschop zal worden…

mop uit 1911
 • , docht de dief, want die was het ouwe vrouwtje. En hij tilde degeen die op het beste paard zat eraf en zette hem op de stok
 • dief was. En hij beroemde zich erop, dat hij alles kon stelen waar het zich ook bevond, zonder dat de lui het merkte. Toe
 • en een paard kan stelen.
 • dief
 • paard
 • Domineeszoon die niet wil deugen komt na jaren terug als een rijke man. Voorbeelden hoe hij met een list ongemerkt geld en een paard kan stelen.

sage uit 1961
 • stellen wie kaam wer boppe wetter. Noch mear minsken sochten om 'e dief. Jonker Reinder fan Burgum wie der ien fan. Hy hie
 • laitsjen net litte, want doe stie der: 'de groeten fan de duvel'. Jonge noch ta, de dief hie dus by jonker Reinder west en neat
 • dief
 • paard
 • In Eernewoude woont een smid die men wel Harke Doedes noemt. De mensen mogen hem graag, al is hij een eigenaardige man. Aan de ene kant is hij zwijgzaam, aan de andere kant gedraagt hij zich…

mop uit 1894
 • de Hoofdman, "er zal door het bosch een boer komen, zittende op een paard, en achter het paard loopt een schaap met een
 • schelletje onder de keel; het schaap zit aan het paard zijn staart vastgebonden. Nu moet gij het schaap stelen, ook het paard, en
 • meesterproef moet afleggen. Na een jaar krijgt de leerling zijn opdracht. Er zal een boer op een paard door het bos komen, met aan
 • de staart van het paard een schaap vastgebonden met een belletje om zijn nek. De jongen moet het schaap en het paard
 • dief
 • paard
 • Een rijke man heeft een zoon die heel veel geleerd heeft. De vader vraagt aan zijn zoon wat hij verder met zijn leven wil. De zoon antwoordt dat hij alles heeft geleerd, behalve de kunst vam het…

mop uit 1894
 • ., vraagt, hoort, zadelt dadelijk zijn beste paard en rijdt die lange lente na, in de richting, die hem zijn vrouw aangewezen
 • , die liep hier net door 't bosch." "Maar hoe kan ik er door met mijn paard?" "Nou, ik zal je paard wel even vasthouden." In
 • boerin alles mee. De boer gaat hem op een paard echter achterna. Bij het bos verstopt de man zijn buit en vraagt de boer wie
 • hij zoekt. De boer legt het uit en de man zegt dat de dief het bos is ingegaan. De boer kan het bos alleen maar lopend in
 • dief
 • paard
 • Een boer bewaart worsten, ham en spek, waar zijn vrouw niet van mag gebruiken. Zij vraagt waar voor dat vlees bedoeld is en krijgt als antwoord, voor de lange lente. Een man hoort dit en doet zich…

sprookje uit 1894
 • boer het paard aan een boom en de dief bleef er als wachter bij; maar nauwelijks was de boer uit het gezicht, of het paard
 • was er niet ver van de plaats waar de boer het paard had vastgebonden een put. Daar ging de dief heen. Hij trok zijn
 • meesterproef moet afleggen. Na een jaar krijgt de leerling zijn opdracht. Er zal een boer op een paard door het bos komen, met aan
 • de staart van het paard een schaap vastgebonden met een belletje om zijn nek. De jongen moet het schaap en het paard
 • dief
 • paard
 • Een rijke man heeft een zoon die heel veel geleerd heeft. De vader vraagt aan zijn zoon wat hij verder met zijn leven wil. De zoon antwoordt dat hij alles heeft geleerd, behalve de kunst vam het…

mop uit 1554
 • Die .XXXII. cluchte. Metten duyvel maecten een dief sijn compact dat hi hem soude helpen stelen opdattet hem dies te
 • Een duivel is bereid een dief te helpen op voorwaarde dat het bij kleine dingen blijft: een gans, een eend enzovoort
 • . Op een keer steelt hij zo veel kleine dingen dat hij het niet meer dragen kan en een paard nodig heeft om zijn buit mee
 • dief
 • paard
 • Een duivel is bereid een dief te helpen op voorwaarde dat het bij kleine dingen blijft: een gans, een eend enzovoort. Op een keer steelt hij zo veel kleine dingen dat hij het niet meer dragen kan en…

mop uit 1651
 • de boer smijt hem van het paard, slaat hem dood, pakt zijn geld terug en rijdt met het paard verder.
 • dief
 • paard
 • Een boer brengt zijn belasting naar de overheid als een ruiter hem zijn geld afneemt. De boer vraagt de ruiter een gat in zijn hoed en in zijn rok te schieten, zodat men hem gelooft dat hij beroofd…

personal narrative uit 1963
 • dief
 • paard
 • Een beschrijving van zigeuners.