Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

34 resultaten voor ""

sage uit 1937
 • donker
 • paard
 • Een aannemer of opzichter van een kanaal pleegt tijdens zijn leven allerlei daden van bedrog. Na zijn dood wordt hij daarom gedoemd van tijd tot tijd met een hellewagen, bespannen met vier paarden,…

sage uit 1966
 • donker
 • paard
 • Drie heksen willen graag een man hebben, maar niemand wil met hen trouwen omdat ze de vrije kunst beoefenen. Drie gereformeerde ouderlingen willen wat meer van die duivelskunsten weten en gaan op een…

personal narrative uit 2001
 • Het verhaal van de monnik op 't paard in de lucht. Ten noorden van Kantens had je de Klinkenborg, ongeveer enkele
 • lucht zag aankomen een monnik met wapperende kleren op een paard, allemaal zoals ik dat hoorde en een paar honden, met name
 • Het verhaal van de monnik op 't paard in de lucht.
 • Een monnik moet voor straf, met zijn honden, op zijn paard door de lucht zwerven.
 • donker
 • paard
 • Een monnik moet voor straf, met zijn honden, op zijn paard door de lucht zwerven.

sage uit 1970
 • donker
 • paard
 • De nachtmerrie wordt veroorzaakt door een heks. In de stal plaagt zij de paarden. De beste afweer is een korenzeef, want dan moet de heks eerst door alle gaatjes kruipen.

sage uit 1971
 • , die paardepoot daar?" Die andere boer zei: Toen mijn ouders overleden waren, bleef ik alleen over. Toen moest ik een paard
 • kopen. En toen ging ik naar de markt toe om een paard te kopen. Maar mijn buurman had gezegd: - Laat je er niet tussennemen
 • paardenpoot daar hing, verteld hij dat hij eens een ziek paard had gekocht. Zijn ouders waren net overleden, en hij was een
 • een tijdje kwam hij in het donker thuis, en zag hij haar vrouwenbroek voor het bed van de knecht liggen. Toen is hij niet
 • donker
 • paard
 • Een oude, ongetrouwde boer had in de schuur een paardenpoot in de hanenbalken hangen. Toen iemand eens vroeg waarom die paardenpoot daar hing, verteld hij dat hij eens een ziek paard had gekocht. Zijn…

mop uit 1973
 • Een boerenknecht moest altijd in het donker het paard naar het land brengen. Daarbij moest hij over een plank over een
 • wilde. Uiteindelijk sloeg de knecht de gedaante op het hoofd met het bit van het paard. Het spook viel in het water en
 • donker
 • paard
 • Een boerenknecht moest altijd in het donker het paard naar het land brengen. Daarbij moest hij over een plank over een sloot lopen. De boer was verbaasd dat hij niet bang was. Op een keer zag de…

sage uit 2007
 • donker maar dit kon net zo goed een wit paard zijn geweest.
 • donker
 • paard
 • Vroeger werden er rond het vuur verhalen verteld. Sommige zeiden dan wel eens dat ze een spook hadden gezien in het donker maar dit kon net zo goed een wit paard zijn geweest.

sage uit 1966
 • Ik gieng es ’n keer smèrs heel vrog ’t pjed hoale ien de wei. ’t Was nog donker en ok nog mistig. Toch had ’t pjed
 • Een man gaat 's ochtends vroeg zijn paard uit de wei halen. Het is nog donker en mistig. Hij kan het paard goed vinden
 • donker
 • paard
 • Een man gaat 's ochtends vroeg zijn paard uit de wei halen. Het is nog donker en mistig. Hij kan het paard goed vinden, maar is ineens het hek (de uitgang) helemaal kwijt. Na een paar onzevaders te…

sage uit 1978
 • donker
 • paard
 • De gebeden van paters tijdens de Walpurgisnacht verdrijven de bokkerijders uit Brabant. Een stroper ziet boven zich paardehoeven zweven en hoort zeggen dat ze die avond nog naar Denemarken moeten.

sage uit 1978
 • , ieder met een dikke knuppel gewapend, volgden zijn spoor. Toen het reeds tamelijk donker geworden was, zagen ze hem in een
 • donker
 • paard
 • Mensen zien een man elke avond weggaan maar nooit terugkomen. Bij onderzoek ontdekken ze dat de man in een holle boomstam kruipt en er als weerwolf uitkomt. De volgers slaan in op de weerwolf die…

sage uit 1978
 • zullen lezen. Het was benauwend stil in de kelder, en donker, pikdonker. Na enkele minuten reeds dachten ze al uren in de
 • donker
 • paard
 • Jongens die gaan kijken of in een kelder, eindpunt van een onderaardse gang, een weerwolf verblijft zien om middernacht, bij de zesde van twaalf slagen dat de kelder wordt verlicht en dwars door de…

sage uit 1965
 • donker
 • paard
 • Een jongen ziet 's nachts een wagen van vuur door de lucht vliegen met twee paarden ervoor en twee mannen erop.

sage uit 1965
 • donker
 • paard
 • 's Nachts komen er wel eens heksen op zeven aanvliegen om op paarden te rijden. Op een avond hielden een aantal mensen de paarden in de gaten en zagen de heksen. Ze verstopten de zeven van de heksen…

sage uit 1925
 • ! Ofschoon een onweer was opgekomen, steeg hij te paard en reed den nacht in. In dollen galop joeg hij voort door het al feller
 • woedende noodweer. Plots bleef zijn paard staan. Bij het licht van een bliksemstraal zag hij, dat hij zich boven een afgrond
 • deze vreemde voorspelling bestijgt de ridder zijn paard om te laten zien dat hij niet bang is voor hel en duivel! Hij rijdt
 • donker
 • paard
 • Een dapper, maar ook goddeloos ridder is bezig zijn geld te verbrassen met dobbelen op Lichtenberg. Dan klopt er een bedelmonnik aan, die de ridder waarschuwt: de monnik kan maar beter bidden voor…

exempel uit 1401
 • paus werd ook ziek en overleed. Toen werd de man paus. Toen hij een mis hield voor zijn volk werd het heel donker alsof
 • aten, dan is dat een openbaring van God. Daarna moeten ze zijn hart op de rug van een paard leggen. En daar waar het paard
 • donker
 • paard
 • Een clericus had altijd graag bisschop willen worden, maar dat lukte nooit. Hij ging te raden bij de duivel. Die beloofde hem dat hij hem zou helpen. Degene die op dat moment bisschop was stierf…

sage uit 1962
 • kwam, liep er een witte kat voor je uit zo dat je niet vooruit kon en het paard ook niet. Als je dan na een praatje met
 • Loezebetje en een borrel of een glas bier weer buiten stond was de kat weg en kon je met het paard weer vooruit. Ze was een heks
 • donker
 • paard
 • Loezebetje had een herberg. Er kon geen voerman voorbij komen of hij moest er naar binnengaan, want als je er dicht bij kwam, liep er een witte kat voor je uit zo dat je niet vooruit kon en het paard…

sage uit 1919
 • God wreekt, waar hij niet spreekt. Het was al donker, en de stilte ging uit van hemel tot aarde. De menschen in het
 • stadhouder Willem den Vijfde, toen ze eensklaps een paard over den weg hoorden; en ze wisten aan den hoefslag, dat het niet door
 • Jan Roelfs en Lanterman gaan uit rijden. 's Avonds komt het paard van Roelfs alleen aanlopen. niet veel later komt ook
 • donker
 • paard
 • Jan Roelfs en Lanterman gaan uit rijden. 's Avonds komt het paard van Roelfs alleen aanlopen. niet veel later komt ook Lanterman aan bij het dorp. Hij zegt dat hij en Roelfs in het bos zijn…

sprookje uit 1901
 • niks bizonders. Toe het donker was, stak hij een kaars op. Zoo wier het dan tien uur, elf uur of twaalf uur - op wat voor
 • . Daar wordt opiens geklopt en der ware twee manne om hem te spreke. Ze hadde een mooi paard bij erlui en dat kreeg ie cado
 • hij van de rovers een paard, uit dank voor zijn zwijgen.
 • donker
 • paard
 • Prins gaat op onderzoek in een kasteel waarvan gezegd wordt dat het er spookt. Om middernacht verschijnt een witte gedaante die hem wenkt mee te gaan. Beiden verzinken in de vloer, en in de kelder…

sage uit 1901
 • ?" Maar het leve hiel an, en opiens vliegt er een kerel in de donker weg, zoo hard as ie loope kon. Das raar, denkt de meid
 • . Ze klimt dus na beneje, en deer vindt ze een paard an het schavot vastgebonde. Das geen eerlijk spul eweest, denkt ze, en
 • hoort ze lawaai en roept dat ze niet bang te krijgen is. Ze hoort iemand vluchten, en vindt een paard dat vastgebonden is
 • aan het schavot. Ze neemt het paard mee, krijgt bewondering voor het meenemen van de muts. Het paard, het kostbare zadel
 • donker
 • paard
 • Moedige meid gaat weddenschap aan dat ze de slaapmuts van een gehangene meeneemt naar de herberg. Terwijl ze bezig is hoort ze lawaai en roept dat ze niet bang te krijgen is. Ze hoort iemand vluchten,…

sage uit 1902
 • plaats, maar is er per slot van rekening toch afgegaan, omdat hij iederen morgen in de vroegte, als het nog donker was en hij
 • donker
 • paard
 • Voorbeeld dat aan een spook geen vragen moeten worden gesteld, want de kans bestaat dat er een antwoord komt, en moet de vrager de opdracht vervullen om niet levenslang aan de opdracht te worden…

mop uit 1902
 • een poossie op weg was, zag ie een man met een paard bij een gesloten landhek staan. En die man tilde dan het eene en dan
 • het andere poot over het hek, maar als ie de eerste poot er over had en hij begon an het tweede, haalde het paard zijn
 • donker
 • paard
 • Slimme knecht belooft de domme boer terug te komen als hij drie mensen ontmoet die nog stommer zijn dan zijn baas. Hij komt ze inderdaad tegen en keert terug.

sprookje uit 1911
 • donker
 • paard
 • Aanvulling op het sprookje waarin een koning zijn zoon armoede wil laten leren door de wereld in te trekken en terug te keren als de helft van het geld op is. Bij terugkeer verdwaalt de prins in een…

sage uit 1957
 • Voorloop Boer Rieks Bus had een dienstbode, die 's morgens in 't donker melken ging. Ze kwam totaal van streek op de
 • , had alles goed gezien. Ze gaf precies de stoet aan, zooveel boeren, zooveel paarden en 't achterste paard was een schimmel
 • donker
 • paard
 • Een dienstbode op een boerderij ziet een begrafenisstoet met een schimmel. Kort daarop sterft een boer. In zijn begrafenisstoet loopt een schimmel.

sage uit 1937
 • paard en al ineens erover heen, verdwenen in de richting van de Maas.
 • donker
 • paard
 • Men vertelt het verhaal dat 's nachts twee witte paarden, met daarop twee dames, ineens over het hek springen en in de richting van de Maas verdwijnen.

sprookje uit 1933
 • , kwam hij te paard bij zijn beminde en verzocht haar om mee te gaan. En ze ging mede en zij zat achter hem op zijn zwart
 • paard en hield haar twee armen rond zijn lijf geslagen. Onderweg zei het meisje: "Wat schijnt de maan toch klaar!" De
 • Een overleden jongen komt zijn geliefde de nacht na zijn dood ophalen op een zwart paard. Gezamenlijk rijden ze naar
 • donker
 • paard
 • Een overleden jongen komt zijn geliefde de nacht na zijn dood ophalen op een zwart paard. Gezamenlijk rijden ze naar het kerkhof, waar ze een graf in springen. Hier liggen zij voortaan samen.