Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

22 resultaten voor ""

sprookje uit 1978
 • ezel
 • paard
 • Er was eens een koning die zich altijd heel snel verveelde. Hij wilde zijn dochter alleen maar uithuwelijken aan een man die een tuin kon maken die hem nooit zou vervelen. De eerste man plantte…

sage uit 1978
 • Hoe't de ezel der kommen is It hynder hat de kop omheech, mar de ezel net. Dy hat de kop rjochtút of hy lit him hinhje
 • fan it mantsje. De kop liet er noch mear hingje, it 'ja' waard 'i-a'. Doe wie it dan in ezel en ezels binne der altyd
 • Hoe 't de ezel der kommen is
 • Een oude man had een paard. Het paard was ook oud, en liet daarom van vermoeidheid zijn kop altijd hangen. Toen de man
 • stierf, nam het paard zijn gewoonte over om overal 'ja' op te zeggen. Het liet zijn kop nog meer zakken, en zei 'i-a'. Zo is
 • ezel
 • paard
 • Een oude man had een paard. Het paard was ook oud, en liet daarom van vermoeidheid zijn kop altijd hangen. Toen de man stierf, nam het paard zijn gewoonte over om overal 'ja' op te zeggen. Het liet…

sage uit 1966
 • hienen se op in ezel set. 't Wie by nacht en dêr wie de ezel oanstappen kom. Halt! Wie daar? hie Edzer roppen. Mar der woarde
 • fansels neat werom sein. De ezel stapte troch. Halt! It wachtwoord! rôp Edzer. De ezel steurde him nergens oan en roan troch
 • hem testen door een dummie op een ezel te plaatsen als Edzer wacht moet houden. Edzer schiet de dummie neer als die geen
 • ezel
 • paard
 • Edzer Sint is in dienst en als de koningin voor inspectie komt toont hij niet het goede gedrag. Zijn superieuren gaan hem testen door een dummie op een ezel te plaatsen als Edzer wacht moet houden.…

sprookje uit 1889
 • . "Peisde gij dat?" zei zijne dochter. "Hewel, ik zal ik het eens proberen". En met den valavond zette zij zich op eenen ezel
 • ezel en haar netteken, in passant kon meenemen. Maar vooraleer te vertrekken, vroeg de koningin aan haren gemaal, of hij
 • naakt, niet te voet en niet te paard. Een boerendochter gaat naar de koning toe bij schemering, gezeten op een ezel en
 • ezel
 • paard
 • Een koning laat weten dat diegene koningin mag worden die bij hem komt niet bij dag of bij nacht, niet gekleed en niet naakt, niet te voet en niet te paard. Een boerendochter gaat naar de koning toe…

mop uit 1994
 • sterker vertellen. Ik heb een paard, dat kan zelf ploegen. Als ik te laat het land op kom, is de hele akker al geploegd." Zegt
 • de derde boer: "Dat is nog niks. Ik heb thuis een ezel, die doet de hele huishouding." (RTL4, MOPPENTOPPERS, SEPT. - OKT
 • tweede heeft een paard dat zelf kan ploegen. De derde heeft thuis een ezel, en die doet de hele huishouding.
 • ezel
 • paard
 • Drie boeren staan tegen elkaar op te scheppen. De ene heeft koeien die zelf kunnen melken en de melk in bussen doen. De tweede heeft een paard dat zelf kan ploegen. De derde heeft thuis een ezel, en…

sage uit 1974
 • . Hy hie in protte jild en dat die er yn in kiste. Doe gong er op in ezel sitten en de kiste mei jild naem er mei. Dy kiste
 • koe dat oprêdde. Dy rike âld man fan 't slot ried wer nei hûs ta, mar ûnderweis stroffele de ezel en de âld man foel en
 • de man van zijn ezel en overleed. Sindsdien spookt hij op de brug. 's Nachts kan niemand over de brug komen. Eens wilde
 • iemand met paard en wagen over de brug, maar de paarden zijn zo bang dat ze weigeren. Met hulp van een duivelbanner gaan de
 • ezel
 • paard
 • Rijke man begraaft kist met geld. Vaak is geprobeerd die kist op te graven, maar zonder resultaat. Op de terugweg viel de man van zijn ezel en overleed. Sindsdien spookt hij op de brug. 's Nachts kan…

sage uit 1833
 • was, te ontwijken. Na een poosje kwam hij langs een weide, en zag daar een hond, wel zoo groot als een ezel, die het paard
 • , zo groot als een paard, en wordt achtervolgd door 'n wit konijn; hij bevrijdt zich door het bidden van het St
 • ezel
 • paard
 • Een man ziet een gedaante, groter dan een eik, en gaat er met een grote boog omheen. Maar even later ziet hij een hond, zo groot als een paard, en wordt achtervolgd door 'n wit konijn; hij bevrijdt…

sage uit 1833
 • keerde eens in zijn jonge jaren, laat langs een landweg naar huis terug, toen er plotseling een afschuwelijk groot paard voor
 • ontmoette een hond, wel zoo groot als een paard. Hij verschrok, sloeg een kruis, en nam gauw een anderen weg. Nauwelijks was hij
 • Een man komt Ossaart in de gedaante van een paard tegen, maakt een omweg, ziet hem dan als hond en dan als wit konijn
 • . Als hem dan als ezel ziet, holt hij hard weg.
 • ezel
 • paard
 • Een man komt Ossaart in de gedaante van een paard tegen, maakt een omweg, ziet hem dan als hond en dan als wit konijn. Als hem dan als ezel ziet, holt hij hard weg.

sage uit 1510
 • Dinsdag, vierde kapittel. Een wijs man zal nooit op een ezel gaan zitten, omdat de ezel de man niet zal helpen als hij
 • ezel
 • paard
 • Dinsdag, vierde kapittel. Een wijs man zal nooit op een ezel gaan zitten, omdat de ezel de man niet zal helpen als hij er af valt.

mop uit 1651
 • Een knecht kocht een ezel in plaats van een paard. Hij suste de woede van zijn meester door te zeggen dat het een mooi
 • , groot paard zou worden als het zijn oren achterna zou groeien.
 • ezel
 • paard
 • Een knecht kocht een ezel in plaats van een paard. Hij suste de woede van zijn meester door te zeggen dat het een mooi, groot paard zou worden als het zijn oren achterna zou groeien.

mop uit 1980
 • ." "Hwerom?" frege ds. Lieftink. "Jezus ried op in ezel en syn dienstknechten ride op in grou hynder", antwurde de burgemaster
 • op een ezel reed en de dienstknechten op een groot paard. De dominee zegt hierop dat het feit dat Napoleon alle ezels
 • Een burgemeester beweert tegen een dominee te paard dat 'de dienstknechten het beter hadden dan Jezus zelf' omdat Jezus
 • ezel
 • paard
 • Een burgemeester beweert tegen een dominee te paard dat 'de dienstknechten het beter hadden dan Jezus zelf' omdat Jezus op een ezel reed en de dienstknechten op een groot paard. De dominee zegt hierop…

mop uit 1554
 • Een edelman droeg zijn knecht op een paard te kopen, maar hij kocht een ezel. Hij verklaarde: "Als hij verder groeit
 • naar [het voorbeeld van] zijn oren, dan wordt het een mooi, hoog en vorstelijk paard."
 • ezel
 • paard
 • Een edelman droeg zijn knecht op een paard te kopen, maar hij kocht een ezel. Hij verklaarde: "Als hij verder groeit naar [het voorbeeld van] zijn oren, dan wordt het een mooi, hoog en vorstelijk…

sage uit 1973
 • hjir hwat, heit", sei Jan. Jan koe net in stap mear gean. "'t Is in ezel of in lyts bont hynderke. En dêr sit in man op
 • Een vader wilde zijn 10-jarige zoon over de vaart heentillen. Die zei opeens dat hij iets zag: een ezel of een bont
 • paard met een man erop. De vader zag niets, maar de hond rende doodsbang naar huis. De jongen zag de verschijning toen het
 • ezel
 • paard
 • Een vader wilde zijn 10-jarige zoon over de vaart heentillen. Die zei opeens dat hij iets zag: een ezel of een bont paard met een man erop. De vader zag niets, maar de hond rende doodsbang naar huis.…

mop uit 1651
 • Twee soldaten zitten te Aken op een houten ezel. Als een boer ze uitlacht protesteren ze dat ze al verdriet genoeg
 • ezel
 • paard
 • Twee soldaten zitten te Aken op een houten ezel. Als een boer ze uitlacht protesteren ze dat ze al verdriet genoeg hebben zonder dat ze ook nog worden uitgelachen. Daarop raadt de boer ze aan om niet…

sage uit 1906
 • Toen Jezus naar Jeruzalem ging, wilde geen paard Hem dragen en daarom nam Hij een ezel. Tot straf zeide Hij tegen het
 • paard: "Ge zult in de dagen uws levens uw lijf nooit vol eten." Vandaar dat het paard steeds kauwt en eet, maar nooit
 • Paarden kauwen en eten voortdurend, maar zijn nooit verzadigd. Jezus strafte de paarden, omdat geen paard hem naar
 • ezel
 • paard
 • Paarden kauwen en eten voortdurend, maar zijn nooit verzadigd. Jezus strafte de paarden, omdat geen paard hem naar Jeruzalem wilde brengen, met de woorden dat zij nooit genoeg zouden kunnen eten.

sage uit 1933
 • No. 103. Andere spookdieren, die op den heiden, bij Grave, rondwaren zijn een ezel met een ijzeren poot, en een varken
 • 2); bij Achtmaal zwerft een zwart paard. 6)
 • Bij Grave, op de heide, zijn ook allerlei andere spookdieren gesignaleerd, zoals een ezel, een varken en een paard.
 • ezel
 • paard
 • Bij Grave, op de heide, zijn ook allerlei andere spookdieren gesignaleerd, zoals een ezel, een varken en een paard.

mop uit 1651
 • Een koning zag een bisschop voorbij rijden op een gestoffeerd paard met een fluwelen zadel en vergulde teugels. Hij zei
 • dat het vroeger voor een bisschop genoeg was om op een ezel met een simpel kleed en simpele teugels te zitten. De bisschop
 • ezel
 • paard
 • Een koning zag een bisschop voorbij rijden op een gestoffeerd paard met een fluwelen zadel en vergulde teugels. Hij zei dat het vroeger voor een bisschop genoeg was om op een ezel met een simpel kleed…

sage uit 1934
 • ezel
 • paard
 • Maria van Brabant trouwt met koning Otto van Brunswijk. Maar al snel komt hij om en wordt ze weduwe. Op een dag is ze onderweg in haar koets, als ze vast komen te zitten in een moeras. De muildieren…

mop uit 1659
 • vraeghde Wat is uw Wapen? De Boer antwoorde; Ick weet [niet] ghy moet soo yets pracktiseeren een Paart of een Koe, oft een Ezel
 • ezel
 • paard
 • Een boer wil een (familie)wapen laten maken bij de goudsmid en wil ook zijn hond er op. De goudsmid noemt hem een 'hondsvot' (scheldwoord, letterlijk: vrouwelijk geslachtsdeel van een hond), waarop de…

sage uit 1963
 • Aan het “laang febriek” langs de Kanaaldijk spookte het. Daar kwam ’n dier tevoorschijn gedeeltelijk paard
 • , gedeeltelijk koe en gedeeltelijk ezel. Wie daar in het donker voorbij moest, nam een flesje wijwater mee om het ondier te
 • ezel
 • paard
 • Het spookt langs de Kanaaldijk. Wijwater is nodig om je tegen het spookdier te beschermen.

sprookje uit 1201
 • . Muilezel en paard.
 • Een mooi opgetuigd paard bespot een vermoeide ezel. De ezel smeekt om wraak. Wat later is het paard ziek geworden en
 • ezel
 • paard
 • Een mooi opgetuigd paard bespot een vermoeide ezel. De ezel smeekt om wraak. Wat later is het paard ziek geworden en wordt hij een pakpaard.

sprookje uit 1970
 • Fontein is schatten waard, Kijk vrienden dat is na den aard. 6e Blad: De(n) Ezel die vijgen kakt en de Banketboom (de titel
 • is gedachteloos in een verkeerde volgorde gedrukt). [houtsnede: een ezel op het voorplan met neerhurkend mannetje dat
 • ezel
 • paard
 • Beschrijving van heerlijkheden in Luilekkerland, zonder moralisatie.
146.jpg