Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Decennium_group
Word count group

47 resultaten voor ""

personal narrative uit 1998
 • hebben gesteld over de nageboorte van het paard. G: Daar is mij niets van bekend. M: Nee, helemaal niets... G: Nee, nooit van
 • : Kom je in Gelderland, Drente, daar werd alles met een paard gedaan. En in de, laten we maar zeggen in de Haarlemmermeer
 • paard en waarom deed (doet) men dat? Kent men ook dergelijke gebruiken met de nageboorten van andere dieren?" In een
 • toelichting, die aan de vragen voorafgaat, wordt gesteld dat de nageboorte van het paard soms hoog in de boom werd opgehangen
 • Van het ophangen van de nageboorte van het paard heeft de verteller nog nooit gehoord. Wel een verhaal van twee
 • hangen
 • paard
 • Van het ophangen van de nageboorte van het paard heeft de verteller nog nooit gehoord. Wel een verhaal van twee drinkende broers die al hun lege flessen in de boom hingen.

sage uit 1955
 • Afweermiddelen tegen nachtmerries zijn het strooien van meel, hangen van takken van de vlier voor het bed, strooien van
 • kaf op de rug van het paard. Geval dat buurvrouw die de nachtmerrie blijkt te zijn, door het kaf vast zit op het paard.
 • hangen
 • paard
 • Afweermiddelen tegen nachtmerries zijn het strooien van meel, hangen van takken van de vlier voor het bed, strooien van kaf op de rug van het paard. Geval dat buurvrouw die de nachtmerrie blijkt te…

sage uit 1968
 • Ophangen van de nageboorte van het paard
 • Als er een veulen geboren wordt, hangt de boer de nageboorte van het paard hoog in de boom. Want dan zal het veulen
 • hangen
 • paard
 • Als er een veulen geboren wordt, hangt de boer de nageboorte van het paard hoog in de boom. Want dan zal het veulen zijn kop hoog in de lucht houden.

sage uit 1967
 • Het paard aan de torenspits
 • Een man legde zich eens te slapen op een grote laag sneeuw, en zijn paard bond hij vast aan een ijzeren kruis. Toen hij
 • de volgende ochtend wakker werd, was de grote hoeveelheid sneeuw gesmolten. De man lag op de grond en zijn paard hing
 • hangen
 • paard
 • Een man legde zich eens te slapen op een grote laag sneeuw, en zijn paard bond hij vast aan een ijzeren kruis. Toen hij de volgende ochtend wakker werd, was de grote hoeveelheid sneeuw gesmolten. De…

mop uit 1966
 • een hemd probeert te maken. De tweede dommere vrouw is de vrouw die het voor het paard voor de wagen lichter wil maken
 • hangen
 • paard
 • [vervolg van CJ014403] De man vindt zijn vrouw minder dom dan de vrouw die met een schaaf een opening voor het hoofd in een hemd probeert te maken. De tweede dommere vrouw is de vrouw die het voor het…

mop uit 1977
 • Het paard aan de torenspits
 • Een man moet buiten in de sneeuw overnachten en bindt zijn paard vast aan een paaltje. Als hij de volgende ochtend
 • ontwaakt, ligt hij op de grond en hangt zijn paard hoog boven hem aan de torenspits. Omdat de grote hoeveelheid sneeuw de dag
 • hangen
 • paard
 • Een man moet buiten in de sneeuw overnachten en bindt zijn paard vast aan een paaltje. Als hij de volgende ochtend ontwaakt, ligt hij op de grond en hangt zijn paard hoog boven hem aan de torenspits.…

sage uit 1970
 • hangen
 • paard
 • Om met een geest in contact te komen moet het moederkoren uit rogge met gewone roggekorrels worden gemengd en onder een paardenschedel worden begraven. Het zaad van dat gewas moet in een zakje om de…

sage uit 1977
 • Ophangen van de nageboorte van het paard
 • In een bepaalde plaats hingen ze vroeger de nageboorte van het paard in de boom om het veulen later omhoog te laten
 • hangen
 • paard
 • In een bepaalde plaats hingen ze vroeger de nageboorte van het paard in de boom om het veulen later omhoog te laten springen.

mop uit 1968
 • Het paard aan de torenspits
 • Münchhausen moet buiten in de sneeuw overnachten en bindt zijn paard vast aan een ijzeren paaltje. Als hij de volgende
 • ochtend ontwaakt, is alle sneeuw gesmolten en hangt zijn paard hoog boven hem aan de torenspits. Omdat de grote hoeveelheid
 • hangen
 • paard
 • Münchhausen moet buiten in de sneeuw overnachten en bindt zijn paard vast aan een ijzeren paaltje. Als hij de volgende ochtend ontwaakt, is alle sneeuw gesmolten en hangt zijn paard hoog boven hem…

sage uit 1969
 • hangen
 • paard
 • Op de Veensterheide bij Folkert en Klaes rent een veulen met een brijpot om de hals. Het spookt daar.

sage uit 1969
 • hangen
 • paard
 • Op het Boomklooster is Hearke arbeider en de boer zegt tegen zijn arbeiders dat ze met elkaar een wagen met mest uit het mestgat moeten trekken, als de paarden al in de wei lopen. Hearke gaat bij de…

mop uit 1651
 • het den kinckel orn den hals. R . 'Ça rekel, ghij wilt toch niet klappen, nu sult ghij hangen. Beveelt u aen Godt.' R. 'De
 • ruiter deed hem toen een touw om zijn nek, en dreigde dat hij zou hangen als hij niet zou vertellen waar de ruiter paarden
 • hangen
 • paard
 • Een ruiter wilde met alle geweld van een boer weten waar hij paarden kon krijgen. De boer zei dat hij het niet wist. De ruiter deed hem toen een touw om zijn nek, en dreigde dat hij zou hangen als hij…

sage uit 1971
 • Nachtmerrie berijdt paard
 • paarden hangen.
 • hangen
 • paard
 • Paarden hebben vaak last van nachtmerries. Ze dansen dan in de stal en zijn doorweekt van het zweet. Ze krijgen dan lange vlechten in hun manen. Om de paarden geen last te laten hebben van…

sage uit 1892
 • Dworrussen dreef en dadelik hangen er tweië zwarte katte, an ieder haamspaan van 't perd eiën. Hij schoowt in zennen haok en
 • Voerman probeert twee zwarte katten die aan de haam van het paard hangen weg te slaan, waarop meerdere katten
 • tevoorschijn komen die dansend op hun achterpoten en elkaar met de voorste vasthoudend rond de kar cirkelen. Het paard komt bijna
 • hangen
 • paard
 • Voerman probeert twee zwarte katten die aan de haam van het paard hangen weg te slaan, waarop meerdere katten tevoorschijn komen die dansend op hun achterpoten en elkaar met de voorste vasthoudend…

sage uit 1969
 • Een boer had zijn paard in de wei staan. Er was iets met het dier aan de hand. De boer wist echter niet wat, want hij
 • aangevlogen op een zeef. De heks ging op het paard zitten en de zeef viel. De man nam de zeef en ging ermee naar huis. Ze kwam
 • hangen
 • paard
 • Een boer had zijn paard in de wei staan. Er was iets met het dier aan de hand. De boer wist echter niet wat, want hij durfde niet bij het dier te waken. Iemand anders bood hem aan om daar te waken.…

sage uit 1964
 • hangen
 • paard
 • De nageboorte van een merrie werd in de boom gehangen. Als het veulen naar de nageboorte zou kijken, zou het dier het hoofd rechtop houden.

exempel uit 1970
 • . Hij neemt het paard en de kleren van de priester en vertrekt weer. De knechten van de priester hebben hem echter gezien en
 • zien hem aan voor een dief. Ze achtervolgen hem en hangen hem op aan een galg.
 • hangen
 • paard
 • Een monnik zou graag een hogere rang willen hebben. De duivel merkt dit op en komt 's nachts tot hem met de boodschap dat de monnik richting stad moet gaan, omdat hij daar tot bisschop zal worden…

sage uit 1962
 • De nageboorte van een veulen werd in een boom gehangen. Dan zou het als paard later nooit in het water kunnen geraken
 • Ophangen van de nageboorte van het paard
 • hangen
 • paard
 • De nageboorte van een veulen werd in een boom gehangen - tegen het te water raken en verdrinken.

sage uit 1902
 • de paarden wilde voederen, den geest van den overleden boer met de armen over elkaar over den paarderuif zag hangen. Een
 • hangen
 • paard
 • Voorbeeld dat aan een spook geen vragen moeten worden gesteld, want de kans bestaat dat er een antwoord komt, en moet de vrager de opdracht vervullen om niet levenslang aan de opdracht te worden…

sage uit 1965
 • De nageboorte van een merrie werd aan de achterdeur gehangen. Dat beloofde voor het veulen dat het een sterk paard werd.
 • Als de nageboorte van een merrie aan de achterdeur werd gehangen werd het veulen een sterk paard.
 • hangen
 • paard
 • Als de nageboorte van een merrie aan de achterdeur werd gehangen werd het veulen een sterk paard.

sage uit 1966
 • hangen
 • paard
 • Een wagen kan steeds moeilijker door twee paarden worden getrokken, en komt tot stilstand. Voerman ziet een grote hond tussen de spaken van een wiel zitten. Als hij het monster strak aankijkt,…

sage uit 1966
 • hangen
 • paard
 • Over een scheve boom bij een kolk wordt verteld dat daar een koets tegenaan gereden is, nadat de twee paarden op hol waren geslagen. De koets met voerman en de paarden kwamen in de kolk terecht, van…

sage uit 1963
 • Nog iets. As 't paard geveulend had, de haam boven in een wilgeboom hange. Dan liep 't veulen rechtop, met z'n kop
 • Als een paard bevallen was, moest de nageboorte boven in een wilgenboom gehangen worden. Dan liep het veulen met zijn
 • hangen
 • paard
 • Als een paard bevallen was, moest de nageboorte boven in een wilgenboom gehangen worden. Dan liep het veulen met zijn hoofd omhoog.

sage uit 1963
 • De haam van 't paard mot je boven in de wilg hange. Dan loop 't vuIle mooi rechtop.
 • De nageboorte van het paard moet je boven de wilg hangen. Dan loopt het veulen mooi rechtop.
 • hangen
 • paard
 • De nageboorte van het paard moet je boven de wilg hangen. Dan loopt het veulen mooi rechtop.

sage uit 1963
 • De haam van 't paard werd boven in een hoge wilg gehange. Dan liep 't veule mooi met z'n kop omhoog.
 • De haam van het paard werd boven in een hoge wilg gehangen. Dan liep het veulen mooi met zijn kop omhoog.
 • hangen
 • paard
 • De haam van het paard werd boven in een hoge wilg gehangen. Dan liep het veulen mooi met zijn kop omhoog.

Trefwoorden: boom, haam, halsjuk, hangen, kop, lopen, paard, veulen, wilg