Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

14 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • Als het hard stormt, valt een boom in de wei. Sterke Hearke moet er langs als hij met paard en wagen aan komt rijden
 • held
 • paard
 • Als het hard stormt, valt een boom in de wei. Sterke Hearke moet er langs als hij met paard en wagen aan komt rijden. Hij tilt in zijn eentje de boom uit de wei.

sage uit 1969
 • oare moarns sei master tsjin Jan: "Je vader, Jan, dat is een held." Mar Jan sei net fan ja. Hy liet it hwat yn him om gean
 • een held was. Maar daar was de jongen het niet mee eens. Want toen zijn moeder laatst een paar dagen niet thuis was
 • held
 • paard
 • Een knecht en een boerenzoon zaten eens op de wagen, toen de paarden hevig schrokken van een auto. Ze renden als een bezetene op de boerderij af, en de knecht en de jongen vielen van de wagen. De…

sage uit 1791
 • '' is al 't gebed; Met springt hij stout van 't ros; 't Vizier gaat digt, het slagzwaard uit, De held op 't monster los
 • de vierde zon, Mijn Held verpleging bood. Zij naakt, van wondren voorgegaan! Die gistren kwijnend lag, Rees op, en blonk
 • held
 • paard
 • In dichtvorm wordt de geschiedenis van Wichard van Pont verteld. Het eerste deel van de in totaal twee delen vangt aan met de burgers van Zutphen, die zeer angstig zijn vanwege een grote draak die de…

sage uit 1877
 • ratten en muizen verslond; en niemand, al was hij nog zulk een wakker held, het ondier, dat waarschijnlijk door de hel was
 • ieder dan ook hoogst nieuwsgierig geworden, en bestormden allen, die onzen held kwamen gelukwenschen met den goeden afloop
 • elkaar het helgedrocht te doden, waarbij het een gebruk uitstoot dat klinkt als 'Gelre! Gelre!'. Iedereen feliciteert de held
 • held
 • paard
 • In deze vertelling wordt een verklaring gegeven voor de herkomst van de naam van Gelderland. De verteller hecht er volstrekt geen historische waarde aan, maar het verhaal is aangenaam. In Hameland…

sage uit 1932
 • blij mee zijn." Zoo gebeurde het dan, dat Wichard zich door den stalmeester een groot paard liet voorbrengen, mooi
 • schoonen dag. Het paard scheen iets van des meesters blijdschap te hebben overgenomen. Het draafde en huppelde ten minste zoo
 • haar vragen. Zijn vader steunt dat voornemen. Hij zadelt het beste paard en gaat op weg. Onderweg komt hij een processie
 • held
 • paard
 • In de tijd van de verzoening van de drie kleinkinderen van Karel de Grote (843 na Christus) is er een gebied beneden Keulen dat door een wijs en rechtvaardig heer bestuurd wordt: de heer Van Pont.…

sage uit 1941
 • held
 • paard
 • Wichard van Pont is op weg naar het slot van de heer van Hameland, alwaar hij een verzoek wil voorleggen aan de graaf. Hij wil om de hand van Margaretha, zijn dochter, vragen. Wichards vader steunt…

sage uit 1963
 • ridder mocht dragen. Hij reed tot heel dicht bij de draak, steeg af en bond zijn paard aan een boom, om het dier niet aan de
 • paard zadelen en gaastte zich natuurlijk naar Zutphen, waar Margaretha bij haar vader op 's Gravenhof woonde; nu kon hij
 • held
 • paard
 • In het jaar 878, in het kleine graafschapje Pont, worden de bewoners geteisterd door een vreselijk monster dat mensen en dieren verslond. Hoewel verscheidene ridders geprobeerd hebben om het te…

mop uit 1901
 • ie, "das voor mijn niks." Maar inwendig wier ie toch benauwd. Nou, hij kreeg een best paard, een vurig beessie, maar voor
 • de andere kant van de stad was de vijand. Door al het lawaai begint zijn paard te schrikke en die met hem op de hol. Ze
 • uitbreekt, krijgt de held van de koning de opdracht om de vijand te bevechten. In het zicht van de vijand slaat het paard van de
 • krachtpatser is, neemt een heer hem in dienst. Het feit komt de burgemeester ter ore; hij geeft de held de opdracht om de twee
 • held
 • paard
 • Een luie man ligt langs de weg te slapen als muggen hem komen steken. Hij slaat ernaar en slaat er vijf in één klap dood. Hij vindt het een prestatie en schrijft op een bordje `vijf in één klap'.…

sage uit 2007
 • held
 • paard
 • In 1425 redde de hond van de drost van Breda het belastinggeld, waardoor Breda welvarend bleef. De hoge heren van Breda vonden dat honden echt fantastische dieren waren en ze wilden alle honden van…

sprookje uit 1902
 • gevecht, hoe hij eerst den reus aan zijn mes geregen had en toen de reuzin. En ieder prees en eerde hem als den grooten held
 • hij een best paard, een vurig beest, maar voor hem wel wat al te best, want hij kon er haast niet op blijven zitten. Door
 • uitbreekt, krijgt de held van de koning de opdracht om de vijand te bevechten. In het zicht van de vijand slaat het paard van de
 • krachtpatser is, neemt een heer hem in dienst. Het feit komt de burgemeester ter ore; hij geeft de held de opdracht om de twee
 • held
 • paard
 • Een luie man ligt langs de weg te slapen als muggen hem komen steken. Hij slaat ernaar en slaat er vijf in één klap dood. Hij vindt het een prestatie en schrijft op een bordje `vijf in één klap'.…

sprookje uit 1901
 • reuzin had verslagen en een ieder prees en eerde hem als een grote held. Niet lang daarna kwam men hem vragen om in een
 • hij liet niets merken en vertrok onmiddellijk naar het leger. Juist zou men slag leveren en hij kreeg een best paard, een
 • zwaardere steen naar de reus en doodt hem. Daarna vraagt men de 'held' een leeuw, die de streek teistert, te doden. Ook dit lukt
 • hem met enig geluk. Als de oorlog uitbreekt, wordt de man verondersteld mee te vechten. Het paard dat hij moet berijden is
 • held
 • paard
 • Een man ligt langs een weg te slapen en wordt wakker door een zwerm muggen. Hij slaat er in één klap vijf dood. Trots op zijn daad schrijft hij op een bord: 'Vijf in één klap'. Een heer in een…
133.jpg

sage uit 2004
 • met huid en haar, paard en al opegèt'n deur dat draak. Vele gingen, niemand kon het [...] Dus ie kunt oe veurstell'n dat
 • , die hemm'n nog nooit op school gezeten, maar ze begreep'n ogenblikkelijk wat er gebeurd was. En Wichard natuurlijk de held
 • draak. Hij trekt met zijn oude paard en zijn gebrekkige lans ten strijde, tot groot ongenoegen van de bevolking; men is bang
 • held
 • paard
 • Het verhaal hoe Gelderland aan zijn naam is gekomen. Rond 880 na Christus terroriseert een grote, allesverslindende draak de omgeving ten noorden en ten westen van Keulen. De bevolking is doodsbang…

Trefwoorden: aanvallen, adel, afbranden, anachronisme, angst, bakkebaarden, belasting, beurs, bevrijden, bewijsstuk, bidden, bisschop, blijdschap, bloeddruppels, boeren, boerenmeisje, boerenvrouw, boos, brullen, controleren, dialect, diefstal, dieren, doodsbang, doodskreet, doodsrochel, doodstil, doorschuiven, draak, drakendoder, drakenfeesten, druiven, everzwijnen, fluisteren, gebit, gebrek, geestelijke, geld, graaf, gracht, grenzen, grondbezit, grondgebied, grot, harnas, hart, hei, held, helm, hongersnood, honing, huwelijk, jurkje, juwelen, kasteel, kasteelheer, kinderen, kippen, kippenfokkers, kippig, knap, knuppel, koeien, kopiëren, krakeling, lans, lawaai, lawaai maken, legende, levensenergie, levenskrachten, lijkbleek, mes, mispelbloem, moed, moeder, moeras, mond, mond- en klauwzeer, mondelinge overlevering, monnik, monster, muil, muzikanten, naam, naamgeving, nadenken, nieuwsgierig, ogen, onderdanen, onrust, ontevreden, ontwijken, onvoldoende, oogst, oorsprongssage, opeten, opofferen, opstand, optocht, os, overleg, paard, paniek, pantser, peterselie, pluim, prinses, publiek, ramp, redden, ridder, ridders, rijk, rijkdom, rode ogen, rook, sage, schapen, schat, schatting, schietgebed, schouders, schreeuwen, schubben, shock, sloot, stampen, sterven, stilte, stoppen, strootje trekken, suggestie, tekeergaan, toernooi, toeschreeuwen, toilet, transpireren, trappen, troubadour, troubadours, trouwen, twijfelen, vader, vallen, varkens, vechten, vee, veeziekte, velden, verdedeging, verdorren, verliefd, verliezen, verlossen, verlost, verslinden, vervloeken, vervullen, verzamelen, vieren, vierendelen, vluchten, voerplaats, voordracht, vreugde, vrijgezel, vuur spuwen, vuurbal, wakker worden, wapen, weigeren, welzijn, wensen, winnen, winter, worst, zandvlakte, ziel, zingen, zwaard, zwartgeblakerd

boek03.gif
GGZ2.jpg
draak6.jpg

sage uit 1918
 • trotsche held. "Vaarwel! vaarwel! Nog geen jaar en ik keer weder. Mijn plaats is, waar mijn mannen en vrienden zijn. Als ik
 • dochter! 't is een ommegang met vaan en kruis en psalmenzang." "Dan wil ik slapen, en droomen van mijn held." Zij glimlachte
 • held
 • paard
 • Ridder Reynout van Valkenburg trekt ten strijde, en laat zijn zwangere vrouw en zijn moeder achter. Hij voorspelt dat zijn roem door veel zangers zal worden gezongen. Hun kind wordt geboren. Ridder…
pl11.jpg

sage uit 1970
 • schild ligt in stukken, zijn paard is onder hem gedood. De held dwaalt over het verlaten slagveld, zoekt zijn trouwste
 • ik, dan moet een ieder, die mijn zwaard aanraakt, kunnen zeggen: 'Dit was het zwaard van een held!'" Roeland is vermetel
 • wendden het paard, alleen Ganelon probeerde de koning te overreden niet terug te gaan. Toen doorzag koning Karel de verrader
 • pijlen op Roeland af en sloegen op de vlucht. De held dwaalde over het verlaten slagveld, zocht zijn trouwste vrienden en
 • held
 • paard
 • De Saraceense koning Marsil verzon een list om koning Karel te verslaan: hij bood Karel vrede aan, maar ondertussen zou koning Karels onderhandelaar Ganelon zijn koning verraden. Bij de terugtocht…
Roelandslied.jpg