Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

83 resultaten voor ""

sage uit 1978
 • Hoe't de ezel der kommen is It hynder hat de kop omheech, mar de ezel net. Dy hat de kop rjochtút of hy lit him hinhje
 • . Sa âld net as syn baas, mar wol gauwer ynein. Dêrfandinne dat er de kop altyd hingje liet. Op in dei ferstoar de man en
 • Een oude man had een paard. Het paard was ook oud, en liet daarom van vermoeidheid zijn kop altijd hangen. Toen de man
 • stierf, nam het paard zijn gewoonte over om overal 'ja' op te zeggen. Het liet zijn kop nog meer zakken, en zei 'i-a'. Zo is
 • kop
 • paard
 • Een oude man had een paard. Het paard was ook oud, en liet daarom van vermoeidheid zijn kop altijd hangen. Toen de man stierf, nam het paard zijn gewoonte over om overal 'ja' op te zeggen. Het liet…

sprookje uit 1970
 • hem vroeg waarheen hij ging. "Ik ga vogel Vinus halen," was het antwoord." Daarheen kom je te paard niet, prins Diederik
 • ," zei de vos. "Je moet je paard verkopen en te voet gaan. Verkoop je paard en ik zal met je meegaan." Nadat ze lang, heel
 • van zijn zieke vader aan de koning van het kasteel. De koning belooft hem de vogel als hij eerst het snelste paard voor
 • paard mits hij een mooi meisje van ver haalt. De jongen verleidt het meisje mee te gaan. Hij neemt haar mee naar de laatste
 • kop
 • paard
 • Een koning is ziek en alleen een wondervogel kan hem genezen. De jongste zoon vertrekt om de vogel te halen, nadat zijn broers al op weg gingen, maar niet terugkeerden. De jongen komt een vos tegen…

sprookje uit 1804
 • de soldaat hem twee koppen af en toen nog een kop toen was de reus dood en toen sneed hij drie tongen uit die drie koppen
 • kop
 • paard
 • Drie soldaten gaan op reis en komen in een bos. Ze schieten een haas en één van hen blijft achter om het beest te braden, terwijl de anderen wild gaan schieten. Als de haas bijna klaar is,…

sprookje uit 1890
 • , gebood het peerd hem in den hof te gaan, en er zijn hoofd in de fontein te doopen. als hij dat ook gedaan had, zei het paard
 • pachter mocht ongerust worden, zei het paard. Morgen, voegde het er bij, moet gij uwen dienst opzeggen, het is niet meer
 • en een degen. In de hof ziet hij een fontein met gouden water. In de stal vindt hij een leeuw en een paard. Het paard
 • door de spullen achter zijn rug te werpen kan de jongen voorkomen dat hij hen te pakken krijgt. Op aanwijzing van het paard
 • kop
 • paard
 • Een rijke man is erg bedroefd omdat hij geen kinderen heeft maar komt een in het zwart geklede heer tegen die hem belooft dat hij een kind zal krijgen, maar dat hij het op komt halen als het zeven…

sage uit 1970
 • 96. Vroeger spoeken 't hier oaveral. Daor reej altied 'n keal zonder kop op 'n schummel vanuut 't kesteel nao 't Peeske
 • kop
 • paard
 • Vroeger spookte het hier. Er reed toen altijd een man zonder hoofd op z'n schimmel van het kasteel naar het Peeske. Vandaar de naam 't Schummelri'jerslaantje.

sage uit 1968
 • As der in fôlle geboaren wurdt, hinget de boer de ham fan 't hynder heech yn 'e beam. Hwant dan kriget de fôlle de kop
 • Ophangen van de nageboorte van het paard
 • Als er een veulen geboren wordt, hangt de boer de nageboorte van het paard hoog in de boom. Want dan zal het veulen
 • zijn kop hoog in de lucht houden.
 • kop
 • paard
 • Als er een veulen geboren wordt, hangt de boer de nageboorte van het paard hoog in de boom. Want dan zal het veulen zijn kop hoog in de lucht houden.

sage uit 1968
 • sjen. In hynder wurdt ek sa geboaren. Strûpt men de helm achterstofoar ôf, dan draecht er de kop omheech, docht men it nei
 • ûnderen ta, dan rint er mei de kop foardel.
 • helm naar boven gedaan, dan zal diegene van alles zien. Een paard wordt ook zo geboren. Stroopt men de helm achterstevoren
 • af, dan draagt hij de kop omhoog. Maar doet men het naar onderen, dan loopt hij met de kop voorover.
 • kop
 • paard
 • Sommige kinderen worden met de helm geboren. Wordt de helm dan naar onderen afgestroopt, dan is het goed. Maar wordt de helm naar boven gedaan, dan zal diegene van alles zien. Een paard wordt ook zo…

sage uit 1967
 • By de Fjouwer Wringen ûnder Surhústerfean spoeke altyd in hynder. Dat stie mei de kop oer de hekke hinne. Kom men der
 • Onder Surhuisterveen spookt een paard. Het dier staat met zijn hoofd over het hek heen. Als men dichterbij komt, is het
 • kop
 • paard
 • Onder Surhuisterveen spookt een paard. Het dier staat met zijn hoofd over het hek heen. Als men dichterbij komt, is het opeens niet meer te zien.

sage uit 1967
 • boeren hjir altyd heech yn 'e beam, dan soe de fôlle de kop heech hâlde, mienden se.
 • kop
 • paard
 • Het volk was vroeger bang voor de kwade maandag. De beesten werden op maandag nooit buiten gelaten. Als Petrus Bededictus op maandag zou zichten, dan zichtte hij op zaterdag vast een klein hoekje. Dan…

sage uit 1967
 • forbrânde kop.
 • In Terwispel loopt een veulen met een brijpot om de nek. Ook spookt er een paard. En er spookt een ekster met een
 • verbrande kop.
 • kop
 • paard
 • In Terwispel loopt een veulen met een brijpot om de nek. Ook spookt er een paard. En er spookt een ekster met een verbrande kop.

sage uit 1973
 • yn. Dêr op 'e Klaes Simensdaem, is it sizzen, dêr spûket in hynder sûnder kop.
 • Op de boerderij van Klaes Simensdaem schijnt een paard zonder hoofd rond te spoken.
 • kop
 • paard
 • Op de boerderij van Klaes Simensdaem schijnt een paard zonder hoofd rond te spoken.

sage uit 1833
 • keerde eens in zijn jonge jaren, laat langs een landweg naar huis terug, toen er plotseling een afschuwelijk groot paard voor
 • ontmoette een hond, wel zoo groot als een paard. Hij verschrok, sloeg een kruis, en nam gauw een anderen weg. Nauwelijks was hij
 • Een man komt Ossaart in de gedaante van een paard tegen, maakt een omweg, ziet hem dan als hond en dan als wit konijn
 • kop
 • paard
 • Een man komt Ossaart in de gedaante van een paard tegen, maakt een omweg, ziet hem dan als hond en dan als wit konijn. Als hem dan als ezel ziet, holt hij hard weg.

mop uit 1971
 • krêbbe. En doe rôp er: Een peerd, een peerd, een wonderpeerd! Waar zijn kop moet zitten, zit zijn steert! Dêr kommen allegear
 • Tijl Uilespiegel had eens een paard achterstevoren in een tent gezet, met zijn staart boven de krib. Hij vroeg geld aan
 • kop
 • paard
 • Tijl Uilespiegel had eens een paard achterstevoren in een tent gezet, met zijn staart boven de krib. Hij vroeg geld aan de mensen die dit wilden zien, maar die kwamen bedrogen uit.

sage uit 1872
 • Paarden Iemand beweert te Blitterswijck nabij 'Wijnhoven Hof' een zwart paard gezien te hebben, dat bulderend
 • rondliep maar zonder kop. Anderen hebben het echter niet nader bevestigd.
 • Iemand zag een koploos paard.
 • kop
 • paard
 • Iemand zag een koploos paard.

sage uit 1892
 • 2.60. Een gedrocht zonder kop en pooten Jan Hurkmans te Bergeik, die sinds eene reeks van jaren altijd gedienstig is om
 • ijselijk stenend en hijgend wangedrocht, ter grootte van een peerd, zonder kop en pooten. Op dit gezicht zet het Hurkmans op
 • 2.60. Een gedrocht zonder kop en pooten
 • te zijn zo groot als een paard, zonder kop en poten.
 • kop
 • paard
 • 's Avonds onderweg hoort een man vreemd hijgen en steunen, en denkt dat het van een vervaarlijk spook moet zijn. Daarom maakt de man een omweg, maar komt juist bij het spook uit dat hij dacht te…

sage uit 1970
 • voorwaarts en stond te reierten als een loof. Nu sprong de man van de kar en maakte het paard drie kruisen voor den kop. De
 • zelfs tot in de kar, ondanks de zweepslagen van den voerman en het biddend gillen der vrouwen. 't Paard deed geen stap meer
 • drie kruisen voor de kop van het paard heeft gemaakt.
 • Katten belagen een huifkar en zetten het paard vast. De katten vluchten en het paard kan weer verder als de voerman
 • kop
 • paard
 • Katten belagen een huifkar en zetten het paard vast. De katten vluchten en het paard kan weer verder als de voerman drie kruisen voor de kop van het paard heeft gemaakt.

sage uit 1967
 • gespens opte weg. ’t Was ’n gedoante es ’n pjerd mè gloeiende oge ien de kop. Voader dorster nie vörbé’j. Hé’j gieng ’n hele
 • Een man gaat te voet 's avonds laat naar huis. Opeens ziet hij een gedaante op de weg. Het lijkt op een paard met
 • gloeiende ogen. De man maakt een omweg, maar het paard loopt mee. Als hij over de vonder (plank over de sloot) gaat, raakt hij
 • kop
 • paard
 • Een man gaat te voet 's avonds laat naar huis. Opeens ziet hij een gedaante op de weg. Het lijkt op een paard met gloeiende ogen. De man maakt een omweg, maar het paard loopt mee. Als hij over de…

sage uit 1968
 • honde heure blaffe. ’s Nachs um twee uur was ’t afgelope. Sint Hubert zat op ’n bruun pjerd met ’n pluum opte kop. Hé’j had
 • In de kerstnacht om 12 uur 's nachts ging Sint Hubertus jagen. Hij reed met een bruin paard door de lucht en had pijl
 • kop
 • paard
 • In de kerstnacht om 12 uur 's nachts ging Sint Hubertus jagen. Hij reed met een bruin paard door de lucht en had pijl en boog bij zich. Je kon zijn honden horen blaffen. Om twee uur was de jacht…

sage uit 1889
 • meer voort durfde. Toen de boer het paard bij den kop vatte, om het aldus vooruit te krijgen, ziet hij opeens vlak voor
 • 1.12. Het witte paard werd in de vorige eeuw gezien te Veldhoven en menig oudje weet daarvan de geheimzinnigste
 • 1.11. Het witte paard
 • paard niet meer verder wil. Als hij zijn paard bij de kop pakt ziet hij het witte paard zich oprichten en wegrennen.
 • De verschijning 's avonds van een wit paard betekent in de tijd van pest een nieuw sterfgeval. Nadat een bedevaart kan
 • kop
 • paard
 • De verschijning 's avonds van een wit paard betekent in de tijd van pest een nieuw sterfgeval. Nadat een bedevaart kan het paard gebruikt worden om de doden te begraven. Zodra de ziekte is verdwenen…

sage uit 1892
 • 2.24. Het peerd zonder kop Verscheidene inwoners te Westerhoven zien 's avonds of 's nachts op 't schoolplein een dier
 • , het best aan een peerd gelijkende, doch zonder kop, staan of gaan. Een en ander, minder huiverig dan velen, naderden het
 • 2.24. Het peerd zonder kop
 • In de avond of nacht zien sommigen een dier staan dat lijkt op een paard zonder kop, en plots verdwijnt als mensen
 • kop
 • paard
 • In de avond of nacht zien sommigen een dier staan dat lijkt op een paard zonder kop, en plots verdwijnt als mensen dichterbij komen.

sage uit 1978
 • vroeger vaak een paard zonder kop. Op de Molenakker te Bergeijk spookte het. Men heeft daar menigmaal een spook gezien. Het
 • spook zonder kop. Ook op andere plaatsen in de Kempen is dit spook waargenomen. Op het schoolplein in Westerhoven zag men
 • kop
 • paard
 • Voorbeelden van verhalen over spoken en geesten.

uit 1962
 • , Sjerp hâldde it hynder by de kop - foar mooglike gjalpen - en dokter die syn wurk.
 • kop
 • paard
 • Dokter wordt rijdend in koets aangeroepen door vrouw die kiespijn heeft. Hij stopt en trekt de kies ter plekke.

sage uit 1925
 • einde raad sprong hij van den bok en wilde het paard bij den kop pakken en het zoo verder leiden. Maar toen kwam daar een
 • knecht met paard en karretje naar Meerssen om de vroedvrouw te halen. Halverwege bleef het paard staan. Het was met geen
 • . Halverwege weigert zijn paard verder te gaan. Een klein, zwart heertje verschijnt en zegt de knecht dat hij terug moet gaan: voor
 • kop
 • paard
 • Een knecht van een boer wordt er op uitgestuurd met de bedoeling een vroedvrouw te halen voor de vrouw van zijn baas. Halverwege weigert zijn paard verder te gaan. Een klein, zwart heertje verschijnt…

sage uit 1925
 • glaasje had gekeken, maar toen zij even boven de dekens uitkeek, zag zij den kop van het paard, door het bovenlicht van bet
 • ! Ga naar binnen!" riep hij haar toe, ,daar zit een groot zwart paard achter me!" Druipnat van zweet en doodsbleek van
 • Een slecht man wordt achtervolgd door een hond. Op een dag is dat zelfs een zwart paard geworden. De man wordt nu pas
 • kop
 • paard
 • Een slecht man wordt achtervolgd door een hond. Op een dag is dat zelfs een zwart paard geworden. De man wordt nu pas echt bang. Een zwarte hond keert het huis binnen en kruipt onder het bed. De man…

sage uit 1964
 • veulen daar naar. Het gevolg zou zijn, dat het dier de kop fier rechtop zou dragen.
 • kop
 • paard
 • De nageboorte van een merrie werd in de boom gehangen. Als het veulen naar de nageboorte zou kijken, zou het dier het hoofd rechtop houden.