Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

41 resultaten voor ""

mop uit 1995
 • kruis
 • paard
 • Sinterklaas kan dit jaar zijn ronde niet doen. Hij is naar de dokter geweest. Hij heeft een schimmel tussen zijn benen.

Trefwoorden: arts, been, kruis, paard, ronde, schimmel, ziekte


sage uit 1962
 • Nachtmerrie berijdt paard
 • Over een paard die last heeft gehad van de nachtmerrie (?) en hoe een houten kruisje het paard weer tot bedaren bracht.
 • kruis
 • paard
 • Over een paard die last heeft gehad van de nachtmerrie (?) en hoe een houten kruisje het paard weer tot bedaren bracht.

sage uit 1968
 • Nachtmerrie berijdt paard
 • Een nachtmerrie is een vrouwtje dat graag de manen van het paard vlecht. De nachtmerrie dringt het huis binnen via het
 • sleutelgat en probeert de mensen de keel dicht te knijpen. Om nachtmerries te weren moet je een kruis op het zand neerzetten.
 • kruis
 • paard
 • Een nachtmerrie is een vrouwtje dat graag de manen van het paard vlecht. De nachtmerrie dringt het huis binnen via het sleutelgat en probeert de mensen de keel dicht te knijpen. Om nachtmerries te…

sage uit 1967
 • Het paard aan de torenspits
 • Een man legde zich eens te slapen op een grote laag sneeuw, en zijn paard bond hij vast aan een ijzeren kruis. Toen hij
 • de volgende ochtend wakker werd, was de grote hoeveelheid sneeuw gesmolten. De man lag op de grond en zijn paard hing
 • kruis
 • paard
 • Een man legde zich eens te slapen op een grote laag sneeuw, en zijn paard bond hij vast aan een ijzeren kruis. Toen hij de volgende ochtend wakker werd, was de grote hoeveelheid sneeuw gesmolten. De…

sage uit 1833
 • ontmoette een hond, wel zoo groot als een paard. Hij verschrok, sloeg een kruis, en nam gauw een anderen weg. Nauwelijks was hij
 • keerde eens in zijn jonge jaren, laat langs een landweg naar huis terug, toen er plotseling een afschuwelijk groot paard voor
 • Een man komt Ossaart in de gedaante van een paard tegen, maakt een omweg, ziet hem dan als hond en dan als wit konijn
 • kruis
 • paard
 • Een man komt Ossaart in de gedaante van een paard tegen, maakt een omweg, ziet hem dan als hond en dan als wit konijn. Als hem dan als ezel ziet, holt hij hard weg.

personal narrative uit 1982
 • De Koeiklopper klootte in het schooierskamp wat met z'n paard, terwijl z'n wijfke met paternosters langs de deur ging
 • zijn eigen smart en kruis. Niet op ieders voorhoofd staat Hoe het hem van binnen gaat Dikwerf heeft zoo menig hart
 • bezwaart Ieder hart en ieder huis Heeft zijn eigen smart en kruis. Niet op ieders voorhoofd staat Hoe het hem van binnen
 • kruis
 • paard
 • Het lied wat Nol de over brabbelde, als hij teveel gedronken had: leder krijgt zijn deel op aard Ieder heeft, wat hem bezwaart Ieder hart en ieder huis Heeft zijn eigen smart en kruis. Niet op…

legende uit 2007
 • strijd. Hun aanvoerder rijdt op een wit paard. Zijn ogen zijn als een vuurvlam. Achter de aanvoerder bevinden zich de Joodse
 • Messias die zal komen op een wit paard. Het is maar een droom, Moisje. Geen leger uit de hemel zal ons redden van onze
 • en andere bijbelse figuren, alsook de Messias, op een wit paard. De christelijke aanbiddingsgroep vertelt Moisje over het
 • kruis
 • paard
 • Een e-mail verspreid onder christenen vertelt dat een orthodoxe jood in Tel Aviv, Moisje, steeds droomde over de Messias. Toen een christelijk aanbiddingsteam in Tel Aviv op straat zong en danste,…

mop uit 1979
 • Het paard aan de torenspits
 • aan een kruis dat vlakbij hem staat. Als hij de volgende ochtend wakker wordt, ziet hij zijn paard hoog aan de kerktoren
 • Münchhausen is in Rusland en legt zich na een hele dag reizen te ruste op een berg sneeuw. Hij bindt zijn paard vast
 • kruis
 • paard
 • Münchhausen is in Rusland en legt zich na een hele dag reizen te ruste op een berg sneeuw. Hij bindt zijn paard vast aan een kruis dat vlakbij hem staat. Als hij de volgende ochtend wakker wordt,…

sage uit 1894
 • lijkstoet. Wil een paard een huis niet voorbij, dan komt dáár een doode. Eén schreeuwende ekster voor het huis geeft groot
 • kruis
 • paard
 • Allerlei tekenen die de dood (ruzie e.d.) voorspellen

sage uit 1923
 • van den bovensten Houtmolen die eens ’s avonds laat met z’n paard naar huis keerde. Er lag daar een groote waterplas met
 • deerlijk vergist had. Dus zette hij zijn paard in galop en reed zoo hard hij kon in de richting van den molen. Maar de vuurman
 • kruis
 • paard
 • Vuurman meent dat hij bespot wordt en achtervolgt de man tot huis, die net op tijd naar binnen is. De volgende dag staat er een zwarte hand op de deur. Degene die een grenssteen verlegt moet als straf…

sage uit 1970
 • zelfs tot in de kar, ondanks de zweepslagen van den voerman en het biddend gillen der vrouwen. 't Paard deed geen stap meer
 • voorwaarts en stond te reierten als een loof. Nu sprong de man van de kar en maakte het paard drie kruisen voor den kop. De
 • Katten belagen een huifkar en zetten het paard vast. De katten vluchten en het paard kan weer verder als de voerman
 • drie kruisen voor de kop van het paard heeft gemaakt.
 • kruis
 • paard
 • Katten belagen een huifkar en zetten het paard vast. De katten vluchten en het paard kan weer verder als de voerman drie kruisen voor de kop van het paard heeft gemaakt.

sage uit 1891
 • te vooren met het teken des kruis; want hier is het, dat de geesten en spooken, vooral 's nachts om twaalf uuren, vry hof
 • anders meer opzit, dan de schaar er door te halen en het paard van een schoon sieraad te berooven. Om te weten of eene vrouw
 • kruis
 • paard
 • Voorbeelden van geloof in hekserij, afweer en hulp van heksenmeesters.

sage uit 1978
 • In Eersel kende men ook zo’n wit paard. Het vloog als een vurig ros door de lucht, een vurige wagen achter zich aan
 • trekkend. Als men hem zag moest men een stenen kruis van het oude kerkhof onder de stoep voor zijn huis leggen. Dan had men
 • In Eersel legde men, bij het zien van het spookpaard, een stenen kruis van het kerkhof onder de stoep zodat men geen
 • kruis
 • paard
 • In Eersel legde men, bij het zien van het spookpaard, een stenen kruis van het kerkhof onder de stoep zodat men geen last meer had van dit verschijnsel.

sage uit 1791
 • harte voer, Beklom hij 't outer; zag op haar; En vatte 't kruis, en zwoer: ,,De Hemel wil 't, ik zal 't bestaan! Geen slaap
 • kruis
 • paard
 • In dichtvorm wordt de geschiedenis van Wichard van Pont verteld. Het eerste deel van de in totaal twee delen vangt aan met de burgers van Zutphen, die zeer angstig zijn vanwege een grote draak die de…

sage uit 1978
 • Boer met sterfte onder vee krijgt van de paters de raad een kruis van vlierhout onder de mat voor de deur te leggen ter
 • afweer van de vrouw die brood komt lenen en een deel daarvan aan het vee geeft. Zodra het kruis onder de mat ligt kan de
 • kruis
 • paard
 • Boer met sterfte onder vee krijgt van de paters de raad een kruis van vlierhout onder de mat voor de deur te leggen ter afweer van de vrouw die brood komt lenen en een deel daarvan aan het vee geeft.…

sage uit 1978
 • herberg. Toen gaf hij de waard van de herberg de opdracht hem de volgende morgen vroeg wakker te maken en paard en wagen voor
 • plezier en verkoop mij uw beste paard. Ik zal u er rijkelijk voor belonen, want ik moet zo spoedig mogelijk weg.’ De waard
 • kruis
 • paard
 • Een vreemdeling die zeer royaal is, vraagt de waard na drie dagen dringend om hem de volgende morgen op tijd te wekken. De waard laat dit na, want hij de gast nog langer hebben. De volgende morgen…

sage uit 1925
 • molensteenen stieten. "Stijg op," beval de Moor, "maar trek eerst uw buis uit!" Op het buis stond een kruis geborduurd. Godeslas
 • , niet verlicht door een goeden geest, dacht er niet aan, dat dit kruis hem kon redden. Hij trok zijn buis uit, maar toen
 • molensteen verplettert en hem vervolgens op een zwart paard meeneemt naar de hel, waar een gloeiende stoel voor hem klaar staat
 • kruis
 • paard
 • De molenaar Godeslag van de Zwarte Molen weigert om mee op kruistocht te gaan, eveneens als hij weigert om veertig mark te betalen aan de minvermogenden die wel gaan en veel kosten maken. Hij betaalt…

sage uit 1925
 • ! Ga naar binnen!" riep hij haar toe, ,daar zit een groot zwart paard achter me!" Druipnat van zweet en doodsbleek van
 • glaasje had gekeken, maar toen zij even boven de dekens uitkeek, zag zij den kop van het paard, door het bovenlicht van bet
 • Een slecht man wordt achtervolgd door een hond. Op een dag is dat zelfs een zwart paard geworden. De man wordt nu pas
 • kruis
 • paard
 • Een slecht man wordt achtervolgd door een hond. Op een dag is dat zelfs een zwart paard geworden. De man wordt nu pas echt bang. Een zwarte hond keert het huis binnen en kruipt onder het bed. De man…

sage uit 1941
 • , een kruis slaand, haastig op hun schreden terug. De schaapherder, minder bevreesd, klimt in een hooge mispelboom van
 • kruis
 • paard
 • Wichard van Pont is op weg naar het slot van de heer van Hameland, alwaar hij een verzoek wil voorleggen aan de graaf. Hij wil om de hand van Margaretha, zijn dochter, vragen. Wichards vader steunt…

sage uit 1969
 • 's Nachts ging in de stal van Moor de honden en het oude paard te keer alsof ze boos waren. Wanneer ze dan zachtjes
 • namelijk door dat raampje naar binnen en nadat het kruisje er hing iet meer. Het paard en de hond waren wild geworden van die
 • kruis
 • paard
 • 's Nachts ging in de stal van Moor de honden en het oude paard te keer alsof ze boos waren. Wanneer ze dan zachtjes richting de stal liepen was het weer wat rustiger. Vader zag niets, behalve in de…

sage uit 1967
 • Paard behekst Ons vader heet vruuger altij op de Wamberrug gewond, in Berlicum bij jonker van Rijckevorsel, daor op de
 • Paard behekst
 • zeven of acht paarden. Op een dag begon een paard allemaal rondjes te lopen. Ze zeiden dat een heks op de rug van het dier
 • kruis
 • paard
 • Mijn vader heeft vroeger bij jonker van Rijckevorsel op de boerderij gewoond. Ze hadden daar veertig hectare grond met zeven of acht paarden. Op een dag begon een paard allemaal rondjes te lopen. Ze…

sage uit 1966
 • Boer moet naar het huis van een vermeende heks kijken waardoor hij met paard en wagen een sloot inrijdt. Voordat hij
 • haar gaat aangeven maakt hij een kruis in het zand. Als iemand over het kruis loopt betekent dat de heks de oorzaak van
 • kruis
 • paard
 • Boer moet naar het huis van een vermeende heks kijken waardoor hij met paard en wagen een sloot inrijdt. Voordat hij haar gaat aangeven maakt hij een kruis in het zand. Als iemand over het kruis loopt…

sage uit 1918
 • zeide het lijden van Christus, gestorven aan het kruis, tot vele vrouwen weenden, omdat Hij zooveel geleden had; ook
 • mulder was een kruis geteekend, en de zwarte man was hier angstig voor, daar 't het teeken is, dat hem verjaagt. Had Godeslas
 • kruis
 • paard
 • De vrome Oliverus bezoekt diverse dorpen langs de Maas en verkondigt de boodschap van God. Hij verklaart dat men een kruistocht moet ondernemen om het land van Jezus te bevrijden van de Saracenen. Hij…

sage uit 1976
 • . Overgrootvader liet met die boeken paard en wagen stilstaan van iemand aan wie hij een hekel had. Nu overgrootvader dood is, willen
 • kruis
 • paard
 • Overgrootvader heeft toverboeken. Om die boeken zit kruislings een rode band, en je moet ze van achter naar voren lezen. Overgrootvader liet met die boeken paard en wagen stilstaan van iemand aan wie…

legende uit 1933
 • houten kruis, en daartegen was een beeldje van O. L. Vrouw geplaatst. Een man, die op den hoek van het Kapelstraatje woonde
 • , nam het beeldje van het kruis af, en gaf het aan zijn kinderen om er mee te spelen, maar toen is "aldaer alsulcken gheluyt
 • In Aarle stond een houten kruis met daartegenaan een beeld van Maria. Een boer pakte het beeld en gaf het aan zijn
 • kruis
 • paard
 • In Aarle stond een houten kruis met daartegenaan een beeld van Maria. Een boer pakte het beeld en gaf het aan zijn kinderen om mee te spelen. Die nacht was iedereen in huis onrustig en ziek, pas toen…