Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

35 resultaten voor ""

sage uit 1937
 • Een aannemer of opzichter van een kanaal pleegt tijdens zijn leven allerlei daden van bedrog. Na zijn dood wordt hij
 • leven
 • paard
 • Een aannemer of opzichter van een kanaal pleegt tijdens zijn leven allerlei daden van bedrog. Na zijn dood wordt hij daarom gedoemd van tijd tot tijd met een hellewagen, bespannen met vier paarden,…

sprookje uit 1970
 • VAN HET OUDE PAARD Er was eens een boer, die een oud paard had. Hij had het dier lang geleden gekocht. Toen was het een
 • paard beginnen!? Het dier naar de slager brengen, wilde hij niet en hij kon het ook niet voor niets de kost blijven geven
 • Van het oude paard
 • Een oud paard moet van zijn baas binnen drie dagen een wolf vangen, anders zal hij geslacht worden. Het paard roept de
 • hulp van de vos in. De vos bedenkt een list. Het paard moet op een bepaalde plaats doodstil gaan liggen. Ondertussen maakt
 • leven
 • paard
 • Een oud paard moet van zijn baas binnen drie dagen een wolf vangen, anders zal hij geslacht worden. Het paard roept de hulp van de vos in. De vos bedenkt een list. Het paard moet op een bepaalde…

sage uit 1968
 • . De sluiers van mensen hangen dan over het hof. Een paard graast nooit op een kerkhof.
 • leven
 • paard
 • Er zijn altijd golven op het kerkhof, vooral 's ochtends kan men dat goed zien. Dan leeft het, het gaat heen en weer. De sluiers van mensen hangen dan over het hof. Een paard graast nooit op een…

sage uit 1967
 • Een moordenaar vraagt onderdak bij een boer. Een ingekwartierde soldaat vermoedt dat de man het op zijn leven voorzien
 • heeft, en bedenkt een list. Hij maakt een pop van stro en zet die naast zijn paard op stal. Als de moordenaar de soldaat wil
 • leven
 • paard
 • Een moordenaar vraagt onderdak bij een boer. Een ingekwartierde soldaat vermoedt dat de man het op zijn leven voorzien heeft, en bedenkt een list. Hij maakt een pop van stro en zet die naast zijn…

mop uit 1973
 • dei der op út en as ik dan nòch twa minsken fyn like dom as dû, dan meist it leven hâlde, mar oars meitsje ik dy dea." En
 • meist it leven hâlde." Doe wie de frou sa bliid dat se sloech doomny de hannen om 'e hals.
 • zij! Hij besloot op zoek te gaan naar twee nog dommere mensen dan zijn vrouw. Vond hij die, dan mocht ze blijven leven, zo
 • hij om zijn paard te ontlasten. Vervolgens zag hij zes mannen die een koe over een hek probeerden te tillen om haar op een
 • leven
 • paard
 • Een dominee slachtte eens een varken. De zondag daarop preekte hij hoe belangrijk het is om goed te doen voor anderen. Zijn vrouw was onder de indruk, en toen de volgende dag een arme zwerver aan de…

sage uit 1919
 • z'n leven een paard verbrand, Ze kluiven er nog aan de beenen. Daarom heeten ze Beenekluivers. Hun andere naam is
 • leven
 • paard
 • 4 regelig rijmpje over Brouwershaven en een antwoord op de vraag waarom de bewoners Beenekluivers heten

mop uit 1895
 • Het Paardenei In de verhalen van 'Korporaal Trim' wordt verteld van de inwoners van Plech, die zoo graag een paard
 • burgemeester er leven in te hooren en staat op en neemt het ei in zijn hand, maar een wesp steekt hem, het ei valt en rolt de berg
 • De inwoners hebben geen geld om een paard te kopen, maar laten zich een pompoen als paardenei verkopen. Om beurten gaan
 • de raadslieden er een etmaal op zitten broeden. De burgemeester is de laatste en meent er leven in te horen. Hij pakt het
 • leven
 • paard
 • De inwoners hebben geen geld om een paard te kopen, maar laten zich een pompoen als paardenei verkopen. Om beurten gaan de raadslieden er een etmaal op zitten broeden. De burgemeester is de laatste en…

sprookje uit 1980
 • verklaart tegen de vrouw dat hij de nacht bij zijn paard in de stal doorbrengt. Eerder heeft de soldaat naast het paard een
 • de vuist de hersens in te slaan. De soldaat rekent daarop af met een hele roversbende. De enige rover die in leven blijft
 • leven
 • paard
 • Een soldaat die bij een boer overnacht twijfelt of een vrouw die bij de boer te gast is wel daadwerkelijk een vrouw is. De boer besluit de 'appelvangproef' uit te voeren om het geslacht van de logé…

sage uit 1923
 • van den bovensten Houtmolen die eens ’s avonds laat met z’n paard naar huis keerde. Er lag daar een groote waterplas met
 • deerlijk vergist had. Dus zette hij zijn paard in galop en reed zoo hard hij kon in de richting van den molen. Maar de vuurman
 • leven
 • paard
 • Vuurman meent dat hij bespot wordt en achtervolgt de man tot huis, die net op tijd naar binnen is. De volgende dag staat er een zwarte hand op de deur. Degene die een grenssteen verlegt moet als straf…

sage uit 2010
 • met haar page, op eenzelfde paard, rijdt ze een tijd lang door de wildernis tot plotseling de paarden hun snelle gang
 • van de wolven vliegt het paard van de jonkvrouw aan en zij wordt weggeslingerd. De page en zijn paard vallen ten prooi aan
 • leven
 • paard
 • Een jonkvrouw wordt op haar weg door het bos overvallen door een troep hongerige wolven. Ze wordt gered door een jonker en op die plaats staat sindsdien een herberg, 'De Hongerige Wolf'.

legende uit 1925
 • handelen zeer getroffen en verzocht Winandus achter op zijn paard te gaan zitten. "Wij zullen de reis verder samen doen
 • bet paard steeg, vroeg de ruiter: "Weet gij ook, waar gij zijt?" "Deze streek is mij maar al te goed bekend," antwoordde
 • leven
 • paard
 • De heilige Winandus reist uit respect voor God niet op de heilige Paasdag, in tegenstelling tot zijn reisgenoten. De volgende dag komt hij onderweg naar huis een ruiter tegen die gezonden is door God;…

sage uit 1925
 • hij in de herberg de pelgrims naar het Heilig Land bespot en uitgemaakt voor dwazen, die hun leven waagden op zee, terwiji
 • greep de Moor hem aan en smakte hem op het paard. Hij zelf besteeg het andere en toen begonnen de dieren den afstand te
 • molensteen verplettert en hem vervolgens op een zwart paard meeneemt naar de hel, waar een gloeiende stoel voor hem klaar staat
 • leven
 • paard
 • De molenaar Godeslag van de Zwarte Molen weigert om mee op kruistocht te gaan, eveneens als hij weigert om veertig mark te betalen aan de minvermogenden die wel gaan en veel kosten maken. Hij betaalt…

sage uit 1925
 • grooter, had gloeiende oogen en blies hem in het gelaat. Het werd ten laatste zoo groot als een paard. Nu begon de vloeker
 • toch bang te worden, hij ging op de vlucht en holde naar huis, achtervolgd door het paard. Zijn zuster, een braaf meisje
 • beest zelfs een veulen en daarna nog een paard. Hij werd ernstig ziek. Zijn brave zuster liet een geestelijke komen, maar
 • leven
 • paard
 • Iemand die slecht leefde en veel vloekte, wilde op een avond ramenassen uit een berucht veld stelen. Maar bij iedere ramenas die hij uitkoos, ging telkens een haas zitten. Uiteindelijk nam hij er…

sage uit 1925
 • ! Ga naar binnen!" riep hij haar toe, ,daar zit een groot zwart paard achter me!" Druipnat van zweet en doodsbleek van
 • glaasje had gekeken, maar toen zij even boven de dekens uitkeek, zag zij den kop van het paard, door het bovenlicht van bet
 • Een slecht man wordt achtervolgd door een hond. Op een dag is dat zelfs een zwart paard geworden. De man wordt nu pas
 • leven
 • paard
 • Een slecht man wordt achtervolgd door een hond. Op een dag is dat zelfs een zwart paard geworden. De man wordt nu pas echt bang. Een zwarte hond keert het huis binnen en kruipt onder het bed. De man…

sprookje uit 1965
 • is ze n peerd worden intussen. Underweg zeg ze tegen hum: “Hest nog drai doagen te leven; bereid die veur op dien dood en
 • overdenk dien leven.” Zodan komen ze bie hekse heur hoes aan. Door stoan drai wichter op de hekse te wachten; aine lacht tegen
 • weigeren. De vrouw veranderde in een paard. Onderweg zei ze dat hij nog 3 dagen te leven had. Bij haar huis stonden 3 meisjes
 • leven
 • paard
 • In de tijd dat de oude Fritz nog een jonge prins was verdwaalde hij eens in een groot bos. Hij schoot een witte duif uit een boom, die op de grond in een oude vrouw. Ze zei hem op haar rug te springen…

sage uit 1965
 • ze noar dat kin hen goan zel; t lag nou al zo laank tussen leven en dood. t Oal wief zee: "Of dochst doe misschain dat ik
 • leven
 • paard
 • Moeder van verteller denkt dat vrouw uit de buurt er schuld aan is dat een ziek buurkind niet beter noch slechter wordt. Ze vraagt de vrouw naar het kind toe te gaan. De vrouw strijkt met de hand…

sage uit 1965
 • de mensn dai volgden. Hai was mit de helm geboorn en dai lu hebben aigelieks man oakelk leven. Voak luip e s nachts bie t
 • leven
 • paard
 • Man is met de helm geboren, ziet lijkstaties van te voren. Hij ziet ook van te voren dat een broer op bezoek komt.

sprookje uit 1980
 • De twee advocaten In Beetsterzwaag leefden twee broers, die het beroep van advocaat uitoefenden. Over hun leven is
 • leven. Een van de heren sprong aan de ene kant van de wagen af, de ander aan de andere. Ze schudden met hun vuisten, trokken
 • leven
 • paard
 • Twee advocaten, broers van elkaar, spreken in een dronken bui af, dat wie het eerst sterft de ander later zal vertellen wat hem tot dan toe is gebeurd in het hiernamaals. De broers sterven snel na…

sage uit 1906
 • Toen Jezus naar Jeruzalem ging, wilde geen paard Hem dragen en daarom nam Hij een ezel. Tot straf zeide Hij tegen het
 • paard: "Ge zult in de dagen uws levens uw lijf nooit vol eten." Vandaar dat het paard steeds kauwt en eet, maar nooit
 • Paarden kauwen en eten voortdurend, maar zijn nooit verzadigd. Jezus strafte de paarden, omdat geen paard hem naar
 • leven
 • paard
 • Paarden kauwen en eten voortdurend, maar zijn nooit verzadigd. Jezus strafte de paarden, omdat geen paard hem naar Jeruzalem wilde brengen, met de woorden dat zij nooit genoeg zouden kunnen eten.

mop uit 1894
 • de Hoofdman, "er zal door het bosch een boer komen, zittende op een paard, en achter het paard loopt een schaap met een
 • schelletje onder de keel; het schaap zit aan het paard zijn staart vastgebonden. Nu moet gij het schaap stelen, ook het paard, en
 • Een rijke man heeft een zoon die heel veel geleerd heeft. De vader vraagt aan zijn zoon wat hij verder met zijn leven
 • meesterproef moet afleggen. Na een jaar krijgt de leerling zijn opdracht. Er zal een boer op een paard door het bos komen, met aan
 • leven
 • paard
 • Een rijke man heeft een zoon die heel veel geleerd heeft. De vader vraagt aan zijn zoon wat hij verder met zijn leven wil. De zoon antwoordt dat hij alles heeft geleerd, behalve de kunst vam het…

sage uit 1957
 • gaan leven wanneer ze in de magen van de familieleden zijn beland. Nadat de familieleden een paar flinke slokken
 • leven
 • paard
 • Een boomkweker wordt ervan verdacht een tovenaar te zijn. Op een keer geeft hij namelijk appels aan een familie, die gaan leven wanneer ze in de magen van de familieleden zijn beland. Nadat de…

sage uit 1839
 • hier genoemd). Sommigen bezitten kar en paard en daaronder verborgen, soms te Breda en elders gestolen voorwerpen gaan
 • verkoopen, hoewel deze misschien vroeger meer door hen bedreven werden en velen hun leven op het schavot geëindigd hebben. De
 • Beschrijving van het leven en de oorzaak van het berucht zijn.
 • leven
 • paard
 • Beschrijving van het leven en de oorzaak van het berucht zijn.

sage uit 1510
 • bedanken de schrijver. Als antwoord heeft hij nog een wijsheid in petto: een paard dat alleen gaat drinken omdat niemand hem
 • leven
 • paard
 • Zaterdag, zestiende kapittel. Ooievaaiers die hier in de zomer komen, gaan in de winter naar Egypte, waar ze gewoon mensen zijn. Ze hebben ook verstand, want ze betalen rente aan God voor hun…

sprookje uit 1894
 • paard. Achter dat paard loopt een schaap met een schelletje om den hals en dat schaap is aan het paard zijn staart
 • vastgebonden. Nu moet je dien boer dat schaap en dat paard stelen en dan den boer zelf naakt in een put zien te krijgen, en dat
 • Een rijke man heeft een zoon die heel veel geleerd heeft. De vader vraagt aan zijn zoon wat hij verder met zijn leven
 • meesterproef moet afleggen. Na een jaar krijgt de leerling zijn opdracht. Er zal een boer op een paard door het bos komen, met aan
 • leven
 • paard
 • Een rijke man heeft een zoon die heel veel geleerd heeft. De vader vraagt aan zijn zoon wat hij verder met zijn leven wil. De zoon antwoordt dat hij alles heeft geleerd, behalve de kunst vam het…

sage uit 1951
 • in leven houden maar meer ook niet. het was armoe troef. De tijden werden nog slechter, de oude koe werd mager en gaf
 • ploegen en daarna de grond gaan eggen. Alleen heb ik geen paard en de koe kan het werk ook niet meer doen want ze moet al gauw
 • leven in voorbije eeuwen. Deel 2. Meppel, 1951.
 • leven
 • paard
 • Arme boer staat op het punt zich op te hangen als er een zwerver verschijnt die wel voor niets voor hem wil werken. Voorwaarde is dat als er geen werk meer is, de boer moet doen wat hij zegt. De boer…