Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

50 resultaten voor ""

sage uit 1937
 • list
 • paard
 • Een aannemer of opzichter van een kanaal pleegt tijdens zijn leven allerlei daden van bedrog. Na zijn dood wordt hij daarom gedoemd van tijd tot tijd met een hellewagen, bespannen met vier paarden,…

sage uit 1971
 • list
 • paard
 • Een vrouw vraagt een boer om onderdak. Ze mag in de hooischuur slapen. Even later komt een soldaat, die ook bij de boer wil overnachten. Samen bespieden ze de vrouw, die er nogal verdacht uitziet. De…

mop uit 1966
 • list
 • paard
 • Een boer vraagt een knecht die al een jaar bij hem in dienst is nog een jaar te blijven. Hij wil dat doen op voorwaarde dat hij geen loon krijgt, maar wel één dag in dat jaar de baas mag zijn. Hij…

sprookje uit 1970
 • VAN HET OUDE PAARD Er was eens een boer, die een oud paard had. Hij had het dier lang geleden gekocht. Toen was het een
 • paard beginnen!? Het dier naar de slager brengen, wilde hij niet en hij kon het ook niet voor niets de kost blijven geven
 • Van het oude paard
 • hulp van de vos in. De vos bedenkt een list. Het paard moet op een bepaalde plaats doodstil gaan liggen. Ondertussen maakt
 • Een oud paard moet van zijn baas binnen drie dagen een wolf vangen, anders zal hij geslacht worden. Het paard roept de
 • list
 • paard
 • Een oud paard moet van zijn baas binnen drie dagen een wolf vangen, anders zal hij geslacht worden. Het paard roept de hulp van de vos in. De vos bedenkt een list. Het paard moet op een bepaalde…

mop uit 1888
 • is het 's nachts stelen van het beste paard van stal. De tweede opdracht luidt het verkrijgen van het hemd van de vrouw
 • in de toren van de kerk. Door de stalknechten dronken te voeren, lukt het hem het paard te stelen. Het hemd verkrijgt de
 • list
 • paard
 • Om zijn straf ongedaan te maken, krijgt een jongen van de burgemeester drie opdrachten te vervullen. De eerste opdracht is het 's nachts stelen van het beste paard van stal. De tweede opdracht luidt…

mop uit 1888
 • hem met rust laten als hij dat kan bewijzen: als de jongen er met slimheid in slaagt het paard van de burgemeester, het
 • hemd van de burgemeestersvrouw en het geld van de pastoor afhandig te maken. Driemaal lukt het de jongen met een list. Het
 • list
 • paard
 • Een arme smid stuurt zijn drie zoons op werk uit. De jongste zoon komt bij rovers terecht en wordt een slimme meesterdief. Zodra hij genoeg het vertrouwen van de rovers heeft gewonnen, maakt hij zich…

mop uit 1994
 • begint een plan uit te denken. Opeens weet hij het. Hij denkt: ik moet op een blauw paard de post gaan bezorgen. Als Maartje
 • dat ziet dan zegt ze: "O postbode, wat heeft u een mooi blauw paard." En dan zeg ik: "Ja hè, Maartje, ik heb thuis ook nog
 • met haar in gesprek te komen. Uiteindelijk komt hij de post bezorgen op een blauw paard. Als de vrouw hier iets van zegt
 • list
 • paard
 • Een postbode raakt verliefd op een bekende televisie-presentatrice uit zijn wijk. Hij verzint een ingewikkeld plan om met haar in gesprek te komen. Uiteindelijk komt hij de post bezorgen op een blauw…

sprookje uit 1889
 • list
 • paard
 • Een jongen gaat op reis om een koningin te winnen. Op zijn tocht komt hij zes bijzondere personen tegen: een boogschutter met goede ogen, een man met een goed gehoor, een hardloper, een sterke…

sprookje uit 1889
 • naakt, niet te voet en niet te paard. Een boerendochter gaat naar de koning toe bij schemering, gezeten op een ezel en
 • list
 • paard
 • Een koning laat weten dat diegene koningin mag worden die bij hem komt niet bij dag of bij nacht, niet gekleed en niet naakt, niet te voet en niet te paard. Een boerendochter gaat naar de koning toe…

sprookje uit 1891
 • op het paard vandoor. De boer ontdekt de list en gaat terug naar huis, waar hij zijn vrouw vertelt dat hij het paard en
 • het paard aan de student. Zodra de boer een eind weg is, pakt de student het pak, trekt de jas van de boer aan en gaat er
 • list
 • paard
 • Een student die al zijn geld verkwist heeft en al zijn kleren verpand, reist, om geld en eten bedelende, naar huis. Een boerin vraagt hem waar hij vandaan komt en verstaat 'paradijs' als hij 'Parijs'…

sage uit 1951
 • werk dat een paard zal verrichten is: de boer naar het kerkhof brengen. De boer denkt slim te zijn en verkoopt ergens ver
 • weg zijn paard. Maar binnen de korste keren wordt het paard weer door zijn buurman gekocht. De boer gaat spoedig dood en
 • list
 • paard
 • In de nacht van de jaarwisseling kunnen de dieren spreken. Een boer luistert zijn paarden af en hoort dat het eerste werk dat een paard zal verrichten is: de boer naar het kerkhof brengen. De boer…

sprookje uit 1801
 • . Via een list ontvlucht het meisje in een hooiwagen. De edelman wordt voor zijn misdaden gevangen genomen, en het meisje
 • list
 • paard
 • De dochter van een schoenmaker wordt meegenomen door een edelman. Als hij op zakenreis moet, krijgt zij de sleutels van zijn kasteel. In een verboden kamer treft zij een oud vrouwtje die darmen zit te…

sage uit 1967
 • heeft, en bedenkt een list. Hij maakt een pop van stro en zet die naast zijn paard op stal. Als de moordenaar de soldaat wil
 • list
 • paard
 • Een moordenaar vraagt onderdak bij een boer. Een ingekwartierde soldaat vermoedt dat de man het op zijn leven voorzien heeft, en bedenkt een list. Hij maakt een pop van stro en zet die naast zijn…

sage uit 1967
 • man met een list de wagen af. Hektor raakt even de hoed van zijn passagier aan en als de passagier van de wagen stapt om
 • de hoed op te rapen, maant Hektor zijn paard snel tot wegrijden. De passagier heeft zijn tasje in het rijtuig
 • list
 • paard
 • Mijnheer Hektor neemt in zijn rijtuig een man mee die langs de weg staat. Onderweg wordt Hektor ineens bang en werkt de man met een list de wagen af. Hektor raakt even de hoed van zijn passagier aan…

mop uit 1659
 • list
 • paard
 • Een dief is met een kind op hazejacht en ziet een buit aan de overkant van de rivier. De dief zwemt erheen en laat het kind zijn kleren bewaken. De dief wil meer en zwemt nogmaals naar de overkant en…

sage uit 1969
 • list
 • paard
 • Napoleon had de hoefijzers onder de poten van de paarden achterstevoren laten maken, om de vijand op een dwaalspoor te brengen.

mop uit 1969
 • Japik Ingberts verkoopt als bultenaar een gestolen paard (koe)
 • Japik Ingberts verkoopt als bultenaar - hij draagt een brood onder zijn jas - een gestolen paard op de markt. Japik
 • verzwijgt dat het paard een gebrek heeft. Japik Ingberts wordt later niet door de koper ontmaskerd omdat hij inmiddels zijn
 • list
 • paard
 • Japik Ingberts verkoopt als bultenaar - hij draagt een brood onder zijn jas - een gestolen paard op de markt. Japik verzwijgt dat het paard een gebrek heeft. Japik Ingberts wordt later niet door de…

sprookje uit 2004
 • . Ik ben de pi-pa-po-peperkoekenman! De koe rende nu achter de oude vrouw en de oude man aan. Toen kwam er een paard
 • aangelopen. Stop! riep het paard, ik wil je opeten. Maar het peperkoekmannetje riep: Ik ben weggelopen voor een oude vrouw,een
 • stoet, die steeds langer werd, rende achter het mannetje aan. De vos wist het met een list toch te pakken te krijgen en at
 • list
 • paard
 • Een vrouwtje bakte van een stukje peperkoek een mannetje. Dat sprong uit de oven en rende weg, terwijl het steeds hetzelfde rijmpje zong: "Pak me dan als je kan. Ik ben de pi-pa-po-peperkoekenman!"…

sprookje uit 1804
 • liepen en de hond was dood en toen werd de musch zoo kwaad op den boer, dat hij ging op zijn beste paard zitten op den kop en
 • pikte hem het ééne oog uit en toen wilde de boer naar de musch houwen en hieuw zijn paard dood. Toen was de boer verslagen
 • pikt de mus een oog van het paard eruit. Als de boer de mus wil doden, slaat hij per ongeluk zijn paard dood. Thuis vangt
 • list
 • paard
 • Een hond en een mus gaan erop uit. Om aan eten te komen spreken ze af dat de mus het spek in de schoorsteen losmaakt en dat de hond het onder de schoorsteen opvangt. Dit plan lukt en ze gaan in een…

sprookje uit 1881
 • list
 • paard
 • Een man verkoopt een paardehuid aan een boer. De man zegt dat de huid bijzondere kwaliteiten heeft. Thuis vertelt hij het verhaal aan zijn oudere broer; die slacht vervolgens zijn drie paarden, maar…

sage uit 1970
 • paard in beslag nemen. De knecht wilde het paard niet alleen laten en ging als gevangene mee. Hij verzon een list om samen
 • met het paard te ontsnappen. En op een avond toen de soldaten aan het pimpelen waren, kon hij de wacht, die ook
 • list
 • paard
 • Een knecht was op het land aan het werk met het lievelingspaard van zijn heer. Dan komen de Kozakken voorbij die het paard in beslag nemen. De knecht wilde het paard niet alleen laten en ging als…

sprookje uit 1896
 • paard veranderde. Dit werd gekocht door den heer die den jongen het lezen en schrijven had geleerd. Maar niet lang had hij
 • verstoord, want hij wilde niet dat iemand buiten hem de kunst zoude kennen. Hij nam het paard van den stal en ging er meê naar
 • zich voor zijn plezier in een koe en in een paard. Als paard wordt hij gekocht door zijn voormalige leraar, die hem een
 • list
 • paard
 • Een jongen die niet kan lezen en schrijven gaat in de leer bij een heer. Tijdens zijn leertijd krijgt hij een boek in handen waarin te lezen staat hoe je je in allerlei dingen kan veranderen. De…

sage uit 1925
 • paard en waren zoo rijk en verkwistend, dat de hoeven van hun paarden met zilver waren beslagen. Dat hoefbeslag lieten ze
 • list
 • paard
 • In een roofslot in Sichen leefden kwistige roofridders, die het land in de omgeving afstroopten. Vooral de inwoners van Maastricht hadden veel te lijden. Met het zilveren hoefbeslag dat achterstevoren…

sage uit 1925
 • toom over het hoofd en in hetzelfde ogenblik verander ik in een paard en dan rijdt dat vrouwspersoon op mij rond, tot aan
 • over het hoofd van datgene, wat hem dat wilde aandoen. Dan zou zich wel een paard vertonen. Houdt dat goed bij de toom vast
 • Een vrouw wordt steeds magerder, omdat zij elke nacht in een paard wordt omgetoverd en bereden door een mysterieus
 • dat de vrouwspersoon in een paard verandert. Hij laat hoefijzers aan haar hoeven slaan. De volgende ochtend is de
 • list
 • paard
 • Een vrouw wordt steeds magerder, omdat zij elke nacht in een paard wordt omgetoverd en bereden door een mysterieus vrouwspersoon. Op aanraden van een priester wisselt de echtgenoot van de vrouw met…

sprookje uit 1894
 • echter de list gehad de vaten weer met steenen te vullen en daaroverheen een dun laagje boter te strijken. Na veel gekibbel
 • hebben. Op de terugreis vond men een oud paard in eene sloot zitten. Men wilde dit dier gaarne meenemen. Daartoe werd er
 • boter alleen opeten en bedenkt een list. Hij vult de ton met stenen en smeert alleen op het bovenste stuk wat boter. Wanneer
 • geven elkaar de schuld van de verdwenen boter. Op de terugweg redden de wolf en de vos een paard uit het water, waarbij de
 • list
 • paard
 • Een wolf en een vos stelen zes vaatjes boter. Twee eten ze er alvast op, de overige vier worden bewaard. De vos wil de boter alleen opeten en bedenkt een list. Hij vult de ton met stenen en smeert…