Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

29 resultaten voor ""

sage uit 1937
 • met een gloeienden wagen bespannen met vier paarden over de geheele lengte der Fosa Eugenia door de lucht te rijden
 • de lucht te rijden.
 • lucht
 • paard
 • Een aannemer of opzichter van een kanaal pleegt tijdens zijn leven allerlei daden van bedrog. Na zijn dood wordt hij daarom gedoemd van tijd tot tijd met een hellewagen, bespannen met vier paarden,…

sprookje uit 1901
 • op de toren zitten. Het duurde echter niet lang of hij zag in de lucht een zwarte stip, die al nader en nader kwam. Het
 • lucht
 • paard
 • Na een tijdje bevrijdt een jongen een verstrikt geraakte jonge arend met wie hij zijn brood deelde, en die aan hem gehecht raakte. De jongen wordt meegenomen naar Rusland, waar hij eens de arend ziet.…

sage uit 1968
 • Ophangen van de nageboorte van het paard
 • Als er een veulen geboren wordt, hangt de boer de nageboorte van het paard hoog in de boom. Want dan zal het veulen
 • zijn kop hoog in de lucht houden.
 • lucht
 • paard
 • Als er een veulen geboren wordt, hangt de boer de nageboorte van het paard hoog in de boom. Want dan zal het veulen zijn kop hoog in de lucht houden.

sage uit 1966
 • Een vrouw zag de dingen vantevoren. Ze zei dat er wagens zonder paarden zouden komen en dat er van alles door de lucht
 • lucht
 • paard
 • Een vrouw zag de dingen vantevoren. Ze zei dat er wagens zonder paarden zouden komen en dat er van alles door de lucht zou gaan wat net zo zou vliegen als vogels. Dat zijn de latere auto's en…

sage uit 1968
 • weg van een paard in de gedaante van een schaap en is beplakt met rijksdaalders. Als de twee mannen op het beest inslaan
 • , heft het de poten en vliegt het de lucht in.
 • lucht
 • paard
 • Twee stropers zien 's nachts een vreemd dier als ze over de linkerschouder van één van hen kijken. Het dier heeft iets weg van een paard in de gedaante van een schaap en is beplakt met…

personal narrative uit 2001
 • Het verhaal van de monnik op 't paard in de lucht. Ten noorden van Kantens had je de Klinkenborg, ongeveer enkele
 • lucht zag aankomen een monnik met wapperende kleren op een paard, allemaal zoals ik dat hoorde en een paar honden, met name
 • Het verhaal van de monnik op 't paard in de lucht.
 • Een monnik moet voor straf, met zijn honden, op zijn paard door de lucht zwerven.
 • lucht
 • paard
 • Een monnik moet voor straf, met zijn honden, op zijn paard door de lucht zwerven.

sage uit 1969
 • Als iemand uit Harkema in Witveen is, hoort hij iets en ziet een sneeuwwit paard dat door de lucht zweven en in Leijen
 • lucht
 • paard
 • Als iemand uit Harkema in Witveen is, hoort hij iets en ziet een sneeuwwit paard dat door de lucht zweven en in Leijen neerkomt.

sage uit 1970
 • Vrouw voorspelt het rijden van wagens zonder paarden, het vliegen van wagens door de lucht, resp. de auto en het
 • lucht
 • paard
 • Vrouw voorspelt het rijden van wagens zonder paarden, het vliegen van wagens door de lucht, resp. de auto en het vliegtuig.

sage uit 1968
 • In de kerstnacht om 12 uur 's nachts ging Sint Hubertus jagen. Hij reed met een bruin paard door de lucht en had pijl
 • lucht
 • paard
 • In de kerstnacht om 12 uur 's nachts ging Sint Hubertus jagen. Hij reed met een bruin paard door de lucht en had pijl en boog bij zich. Je kon zijn honden horen blaffen. Om twee uur was de jacht…

sage uit 1892
 • 1.41. Avonturen van een vrijer Op een anderen nacht zag hij bij helder sterrenlicht een man te paard op hem afkomen
 • vernam alsof eene vlucht vogels de lucht kliefde, terwijl de grond dreunde van den hoefslag. De haren rezen den jongeling te
 • Jongeman ziet man op groot paard zo snel voorbij gaan dat het lijkt alsof een zwerm vogels door de lucht gaat, terwijl
 • lucht
 • paard
 • Jongeman ziet man op groot paard zo snel voorbij gaan dat het lijkt alsof een zwerm vogels door de lucht gaat, terwijl de grond dreunt van hoefgetrappel.

sage uit 1892
 • 2.42. Bokkenrijders vliegen door de lucht Op denzelfden tijd dat de wind-korenmolen, te Postel staande, door een orkaan
 • nabijheid bliksemsnel door de lucht vlogen, op geen meerdere hoogte dan dat zij het lang hakhout der heggen zouden geraakt
 • 2.42. Bokkenrijders vliegen door de lucht
 • Man ziet troep ruiters snel door de lucht vliegen, en ziet ze aan voor Bokkenrijders.
 • lucht
 • paard
 • Man ziet troep ruiters snel door de lucht vliegen, en ziet ze aan voor Bokkenrijders.

sage uit 1892
 • gaan zitten, en hij sprong er achter op. Aanstonds vlogen zij nu zeer ver door de lucht, totdat ze aan een kasteel kwamen
 • Zoon van brouwer laat zich verleiden om met buren mee te gaan kaarten. Zij laten hem op het paard springen en vliegen
 • met hem door de lucht naar een kasteel waar ze iemand willen vermoorden. De man weet nu dat het om Bokkenrijders gaat en
 • lucht
 • paard
 • Zoon van brouwer laat zich verleiden om met buren mee te gaan kaarten. Zij laten hem op het paard springen en vliegen met hem door de lucht naar een kasteel waar ze iemand willen vermoorden. De man…

sage uit 1978
 • In Eersel kende men ook zo’n wit paard. Het vloog als een vurig ros door de lucht, een vurige wagen achter zich aan
 • lucht
 • paard
 • In Eersel legde men, bij het zien van het spookpaard, een stenen kruis van het kerkhof onder de stoep zodat men geen last meer had van dit verschijnsel.

sage uit 2010
 • Gedicht van J.H. Bergmans-Beins over de wilde jacht, die op paarden door de lucht raast, met hoorngeschal.
 • lucht
 • paard
 • Gedicht van J.H. Bergmans-Beins over de wilde jacht, die op paarden door de lucht raast, met hoorngeschal.

sage uit 1965
 • Vuurwagen in de lucht
 • Een jongen ziet 's nachts een wagen van vuur door de lucht vliegen met twee paarden ervoor en twee mannen erop.
 • lucht
 • paard
 • Een jongen ziet 's nachts een wagen van vuur door de lucht vliegen met twee paarden ervoor en twee mannen erop.

sage uit 1965
 • lucht
 • paard
 • In Flieren reden 's nachts heksen op paarden. De boeren in Flieren gingen daarom 's nachts de wacht houden. Om twaalf uur kwamen er zeven heksen op zeven aanvliegen en gingen paardrijden. De boeren…

sage uit 1978
 • herberg. Toen gaf hij de waard van de herberg de opdracht hem de volgende morgen vroeg wakker te maken en paard en wagen voor
 • plezier en verkoop mij uw beste paard. Ik zal u er rijkelijk voor belonen, want ik moet zo spoedig mogelijk weg.’ De waard
 • lucht
 • paard
 • Een vreemdeling die zeer royaal is, vraagt de waard na drie dagen dringend om hem de volgende morgen op tijd te wekken. De waard laat dit na, want hij de gast nog langer hebben. De volgende morgen…

sage uit 1962
 • praten. Een die vraagt d'r: "Ik heb ok gehoord, dat jij op een bezemsteel door de lucht ken rije". "Waar", zee die
 • lucht
 • paard
 • De karn was betoverd en stond te dansen, waardoor men geen boter kon maken. Men heeft toen een toverdokter ingeschakeld om het te verhelpen. Deze was gekomen met de tilbury, omdat het te slecht weer…

sage uit 1925
 • besteeg en dan zeide: "In einen keir tot in het Meir". Dan verhief het paard zich in de lucht en draafde in tien minuten
 • HET VLIEGEND PAARD. In de Hees, kort bij de Peel, woonde in vroeger tijden een soort kluizenaar, die altijd te paard
 • Van toovenaars: Het vliegende paard
 • Kluizenaar vliegt met paard naar de kerk, andere versie is een pastoor die op door de lucht dravend paard zit.
 • lucht
 • paard
 • Kluizenaar vliegt met paard naar de kerk, andere versie is een pastoor die op door de lucht dravend paard zit.

sprookje uit 1963
 • hoalst dat eeksternust oet. Smitst doumd n ei-e noar beneedn en dan mout joager t ei in de lucht kapot schaitn. En de
 • , en gapde dr n poar aier oet. Aine smeet e noar doale; de schutter stön kloar en schoot t ei net zo in de lucht kepot; de
 • lucht kapot geschoten moet worden. De scharensliep moet het ei weer aan elkaar lijmen. Dat bewijzen ze. Met een grote boot
 • nog in de lucht door de kop geschoten. In het schip is een gat ontstaan, maar de scherensliep repareert het gat. De arend
 • lucht
 • paard
 • Een vader stuurt zijn drie zoons weg met de opdracht een vak te leren en over een jaar terug te komen. De zoons spreken bij een kruispunt af elkaar daar over een jaar te treffen. De eerste komt een…

sprookje uit 1901
 • omdat het zoo onveilig was. Maar omdat het geld er op tijd most weze, gaat hij toch op weg. Hij laat zijn paard zadele en
 • instinct van een paard je wel weer bij een bewoond huis brengt; dus liet ie zijn paard de vrije teugel maar, dan zou die hem
 • lucht
 • paard
 • Man gaat op reis met riemen gevuld met geld die over zijn hele lichaam zijn aangebracht. Hij verdwaalt door onweer en sneeuw, en komt terecht bij een boerderij waar rovers wonen, die hem binnenhalen…

sage uit 1933
 • er uit de lucht herauten te paard nederdalen, die op trompetten verzamelen bliezen. Kort daarop riep de Paus de Zouaven
 • geleden zag daar op zekeren nacht de schutwacht drommen soldaten en legerwagens door de lucht zweven en nederdalen op Spoken
 • lucht
 • paard
 • Langs de weg van Liessel naar het Sloot ligt een stukje laag weiland, Spoken Driesken, waar men door de jaren heen visioenen heeft gezien van belangrijke gebeurtenissen uit de toekomst. Volgens de…

sage uit 1933
 • woonde, die in zulke gevallen raad verschafte. De knecht reed er los te paard heen, en, hoewel 't nog geen vijf uur rijden is
 • , deed hij er wel tien over, en was zijn paard erg bezweet en doodaf. Dicht bij Uden reed eensklaps in ijlende vaart een
 • lucht
 • paard
 • Een boer, die tevens brouwer was, woonde te Woensel. Hij maakte vreemde dingen mee en dacht dat dat misschien zou komen door de kwade hand. Het bleek dat zijn vrouw een heks was. Toen ze stierf, waren…

sage uit 1962
 • kernachtige vloek, in de lucht vloog. De ander ging bedroefd huiswaarts en bracht de tijding over. ’s Avonds zat de jongen bij de
 • Knecht die blijft vloeken, vliegt na een vloek de lucht in. Hij komt 's nachts terug, en vertelt dat hij van schrik is
 • lucht
 • paard
 • Knecht die blijft vloeken, vliegt na een vloek de lucht in. Hij komt 's nachts terug, en vertelt dat hij van schrik is gaan bidden toen hij merkte dat hij door de duivel is meegenomen. De duivel moet…

sage uit 1962
 • Nachtmerries zijn paarden van boze mensen. 's Nachts om twaalf uur rijden ze door de lucht. Je hoort ze wel maar ze
 • Nachtmerrie berijdt paard
 • Nachtmerries zijn paarden van boze mensen. 's Nachts om twaalf uur rijden ze door de lucht. Je hoort ze wel maar ze
 • lucht
 • paard
 • Nachtmerries zijn paarden van boze mensen. 's Nachts om twaalf uur rijden ze door de lucht. Je hoort ze wel maar ze zijn niet te zien.