Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

202 resultaten voor ""

sprookje uit 1973
 • dieren die langskomen beamen dat ondank 's werlds loon is, zal de boer zich overgeven. Een voorbijkomend paard en een hond
 • nacht
 • paard
 • Een boer ontmoet een beer die in een lege waterput zit. De beer kan er zelf niet uitkomen en smeekt de boer om hulp. De boer, die bang is verslonden te worden, weigert in eerste instantie, maar laat…

sage uit 1937
 • nacht
 • paard
 • Een aannemer of opzichter van een kanaal pleegt tijdens zijn leven allerlei daden van bedrog. Na zijn dood wordt hij daarom gedoemd van tijd tot tijd met een hellewagen, bespannen met vier paarden,…

sage uit 1966
 • nacht." "Ja," sei er, "ik ha hwat sjoen. Hjir komt hiel yn 't koart in lykstaesje lâns, mei in wyt hynder der foar." In wike
 • troch om hwat to sjen. It wie meastal yn 'e nacht, dat hy der op útgong, soms ek wol us op dei.
 • paard ervoor. Een week later gebeurt dat ook.
 • nacht
 • paard
 • Knjillis Veenstra is met de helm geboren. 's Nachts moet hij er vaak op uit om wat te zien, soms ook overdag. Hekken en deuren gaan dan vanzelf voor hem open. Op een keer vertelt hij dat er binnenkort…

raadsel uit 1998
 • nacht
 • paard
 • V: Waarom neemt een dom blondje altijd stro mee naar bed? A: Voor de nachtmerrie

sage uit 1966
 • . Hy wie noch net fier bûten 'e Westerein, doe waerd er hwat op 'e wei gewaer. It wie noch nacht. It hynder waerd bot
 • Een varkenskoopman rijdt op een nacht met paard en wagen vol varkens van Zwaagwesteinde naar Leeuwarden. Plotseling
 • gaat het paard doodsbang dwars voor de wagen staan. Dan ziet de man een kist op de weg staan waarop met vurige letters is
 • nacht
 • paard
 • Een varkenskoopman rijdt op een nacht met paard en wagen vol varkens van Zwaagwesteinde naar Leeuwarden. Plotseling gaat het paard doodsbang dwars voor de wagen staan. Dan ziet de man een kist op de…

sage uit 1980
 • nacht staat er een vrouw voor mijn bed, die me een halster over mijn hoofd gooit. Dan verander ik in een paard en moet ik
 • gevallen. "Laat mij dan maar eens vooraan liggen. Ik wil dat wel eens meemaken." De volgende nacht wisselden zij van plaats
 • paard verandert en de hele nacht met haar moet rondrijden. De andere knecht wil dit meemaken, en gaat vooraan in bed liggen
 • een merrie, de knecht laat haar de hele nacht lopen, laat haar beslaan, gaat terug naar de boerderij, en laat het paard
 • nacht
 • paard
 • Knecht vertelt aan andere paardenknecht dat hij elke nacht van een vrouw een halster over zijn hoofd krijgt, in een paard verandert en de hele nacht met haar moet rondrijden. De andere knecht wil dit…

sprookje uit 1889
 • niet bij dag en niet bij nacht, niet gekleed en ook niet naakt, niet te voet en niet te paerd! Zekere boer, die zulks in de
 • Een koning laat weten dat diegene koningin mag worden die bij hem komt niet bij dag of bij nacht, niet gekleed en niet
 • naakt, niet te voet en niet te paard. Een boerendochter gaat naar de koning toe bij schemering, gezeten op een ezel en
 • nacht
 • paard
 • Een koning laat weten dat diegene koningin mag worden die bij hem komt niet bij dag of bij nacht, niet gekleed en niet naakt, niet te voet en niet te paard. Een boerendochter gaat naar de koning toe…

sprookje uit 1889
 • Een jongeling komt na zijn dood nog iedere nacht zijn geliefde bezoeken. Op het paard van zijn vader gezeten rijdt hij
 • nacht
 • paard
 • Een jongeling komt na zijn dood nog iedere nacht zijn geliefde bezoeken. Op het paard van zijn vader gezeten rijdt hij met haar het dorp rond. Ze springen over een gracht en de volgende dag is de…

sprookje uit 1970
 • doe reed-'i met har fö't, so feer, so feer! deur de düüstere nacht, in so hàd, so hàd! so hàd kon gien feugel fliege. In
 • Een ruiter neemt zijn liefje mee op zijn paard. Hij brengt haar naar een groot kasteel. Daar trouwen ze. Wat het
 • nacht
 • paard
 • Een ruiter neemt zijn liefje mee op zijn paard. Hij brengt haar naar een groot kasteel. Daar trouwen ze. Wat het meisje echter niet weet, is dat de ruiter de Dood is.

sprookje uit 1889
 • nacht
 • paard
 • Een weduwe heeft drie zonen. Als ze sterft laat ze hen niets anders na dan een haan, een dorsvlegel en een zeis. De zoon die de haan krijgt, gaat op reis en komt in een land, waar de mensen de dag…

sage uit 1968
 • nacht
 • paard
 • Op een plek waar nu een snelweg ligt, lag vroeger een weg die door Napoleon was aangelegd. De mensen daar horen nu nog steeds 's nachts het trappelen van paarden en het rijden van wagens over de oude…

sage uit 1968
 • sliepe. Doe sei de boer, hy koe dêr dy nacht wol bliuwe, mar dan moest er yn 'e kribbe foar 't hynder sliepe. Doe makke de
 • nacht legde de ruiter zich niet bij het paard te slapen, maar hij zette een stropop in zijn plaats neer. Na een tijdje kwam
 • nacht
 • paard
 • Een vrouw kwam bij een boerderij eens om onderdak vragen. Halverwege de avond had de boer dat het wel eens een man kon zijn, en hij gooide de gast een appel toe. Deze ving de appel met de knieën naar…

sage uit 1968
 • achter Duerswâld nei de heide. Dat dienen se yn 'e nacht mei in greate wein mei twa hynders der foar. It wienen allegear
 • Twee mannen waren op een nacht onderweg, toen ze achtervolgd werden door een grote, zwarte hond. Ze schopten hem een
 • nacht
 • paard
 • Twee mannen waren op een nacht onderweg, toen ze achtervolgd werden door een grote, zwarte hond. Ze schopten hem een paar keer in het water. De derde keer dat dit gebeurde, sloegen de paarden voor de…

sage uit 1968
 • Hindrik Gerks Hoekstra seach us op in nacht in wein riden sûnder hynder der foar. It wie yn 'e foarige ieu, wol tritich
 • Een man zag op een nacht een wagen zonder paard ervoor rijden. Dat gebeurde al wel dertig jaar voordat er auto's waren.
 • nacht
 • paard
 • Een man zag op een nacht een wagen zonder paard ervoor rijden. Dat gebeurde al wel dertig jaar voordat er auto's waren.

Trefwoorden: auto, man, nacht, paard, voorzien, wagen, zien


sage uit 1967
 • nacht
 • paard
 • Twee mannen waren eens op bunzingjacht toen ze twee paarden zagen. De dieren stonden doodstil, alsof het beelden waren. Het waren spookpaarden.

sage uit 1967
 • matte boven de beesten en dy gongen soms midden yn 'e nacht sa bot to kear, dat de minsken woarden der wekker fan. Dan
 • woed er dêr de nacht trochbringe om gewaer to wurden hoe't it kaem dat dy doar altyd fansels iepen gyng. Mar midden yn 'e
 • In een spookhuis gebeuren vreemde dingen: de kippen schreeuwen 's nachts alsof ze afgemaakt worden en het paard staat
 • nacht
 • paard
 • In een spookhuis gebeuren vreemde dingen: de kippen schreeuwen 's nachts alsof ze afgemaakt worden en het paard staat 's ochtends soms los op stal. Ook de schuurdeur springt altijd vanzelf open. Een…

sage uit 1966
 • Us âlde pake fortelde wol us hoe snoad Japik Ingberts net wie. As er yn 'e nacht op roof út woe, died er fan tofoaren
 • hem met zijn slaapmuts op zag. Op een keer ging hij er weer op uit. Hij stal een paard uit een stuk land. Hiermee reed hij
 • naar een andere plek, waar hij het paard aan een hek vastbond, en een ander paard meenam. Dit deed hij nog een keer en met
 • nacht
 • paard
 • Als Japik Ingberts wilde gaan inbreken, deed hij die avond net alsof hij zou gaan slapen. Hij zorgde dat zijn buurman hem met zijn slaapmuts op zag. Op een keer ging hij er weer op uit. Hij stal een…

sage uit 1966
 • nacht
 • paard
 • Een dienster was alleen toen er dertien rovers kwamen. Allemaal staken ze hun hoofd door het raampje in de voordeur en stuk voor stuk hakte de dienster ze het hoofd af. Alleen bij de dertiende sloeg…

sage uit 1966
 • nacht
 • paard
 • Een man zag eens voor een huis een doodskist in een lijkkoets gedragen worden. Niet veel later is de bewoner van het huis gestorven.

sage uit 1967
 • Münchhausen kaem ris mei syn hynder yn in doarp. 't Wie winter en der lei snie. Omdat it hast nacht wie gong
 • Het paard aan de torenspits
 • Een man legde zich eens te slapen op een grote laag sneeuw, en zijn paard bond hij vast aan een ijzeren kruis. Toen hij
 • de volgende ochtend wakker werd, was de grote hoeveelheid sneeuw gesmolten. De man lag op de grond en zijn paard hing
 • nacht
 • paard
 • Een man legde zich eens te slapen op een grote laag sneeuw, en zijn paard bond hij vast aan een ijzeren kruis. Toen hij de volgende ochtend wakker werd, was de grote hoeveelheid sneeuw gesmolten. De…

sage uit 1968
 • Een zwetend paard dat van de warmte bijna uit elkaar springt, blijkt 's nachts gekweld te worden door een nachtmerrie
 • . Als ze kaf op het paard strooien, is het de nachtmerrie onmogelijk de stal te verlaten omdat ze niet kan wegkomen als er
 • nacht
 • paard
 • Een zwetend paard dat van de warmte bijna uit elkaar springt, blijkt 's nachts gekweld te worden door een nachtmerrie. Als ze kaf op het paard strooien, is het de nachtmerrie onmogelijk de stal te…

sage uit 1967
 • mannen zitten hem te plagen en de scharesliep verklaart hen die nacht zo erg te plagen, dat ze geen oog dicht doen. Hij zal
 • nacht.
 • nacht
 • paard
 • Een scharesliep barst altijd van het geld, terwijl hij nooit iets uitvoert. Hij heeft een verbond met de duivel. Twee mannen zitten hem te plagen en de scharesliep verklaart hen die nacht zo erg te…

sage uit 1967
 • heeft, en bedenkt een list. Hij maakt een pop van stro en zet die naast zijn paard op stal. Als de moordenaar de soldaat wil
 • nacht
 • paard
 • Een moordenaar vraagt onderdak bij een boer. Een ingekwartierde soldaat vermoedt dat de man het op zijn leven voorzien heeft, en bedenkt een list. Hij maakt een pop van stro en zet die naast zijn…

sage uit 1966
 • it famke by him. It sei 'heit' tsjin him. Op in nacht woardde de arbeider kloppe. Hy moest mei de boer nei dokter ta
 • de arbeider. De bigraffenis fan 'e jongste soan, dat wie deselde lykstaesje dy't de arbeider sjoen hie, yn 'e nacht doe't
 • paard. De begrafenisstoet is dezelfde die de boer al had gezien. De boer slaat de knecht dood. Het inmiddels flink gegroeide
 • nacht
 • paard
 • Een boerenknecht is met de helm geboren en heeft vaak voorgezichten. Hij woont in een klein huisje op het land van de boer. De boer heeft twee zonen en een van hen heeft een meisje zwanger gemaakt. De…

sage uit 1967
 • Op een nacht moeten vader en grootmoeder langs een plek waar het spookt. Vader heeft een knuppel bij zich om het spook
 • te slaan. Benauwd denken ze het spook al te zien, maar het blijkt een paard te zijn.
 • nacht
 • paard
 • Op een nacht moeten vader en grootmoeder langs een plek waar het spookt. Vader heeft een knuppel bij zich om het spook te slaan. Benauwd denken ze het spook al te zien, maar het blijkt een paard te…