Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

4 resultaten voor ""

sprookje uit 1973
 • dieren die langskomen beamen dat ondank 's werlds loon is, zal de boer zich overgeven. Een voorbijkomend paard en een hond
 • paard
 • rechter
 • Een boer ontmoet een beer die in een lege waterput zit. De beer kan er zelf niet uitkomen en smeekt de boer om hulp. De boer, die bang is verslonden te worden, weigert in eerste instantie, maar laat…

mop uit 1968
 • Een christenboer kocht eens een paard van een jood. Maar toen hij het dier op ging halen, wilde de jood hem niet
 • meegeven. Het werd een rechtzaak. De jood deed zich achterlijk voor. De rechter vond het de eigen schuld van de boer, dat hij
 • paard
 • rechter
 • Een christenboer kocht eens een paard van een jood. Maar toen hij het dier op ging halen, wilde de jood hem niet meegeven. Het werd een rechtzaak. De jood deed zich achterlijk voor. De rechter vond…

mop uit 1651
 • Een boer schonck aen sijn rechter een wagen. Sijn partij schonck aen de rechter twee paerden. Die de wagen hadde
 • geschonken verloor het proces en quam bij de rechter klaegen, seggende: 'O, mijn arme wagen gaet niet recht.' De rechter
 • Een boer gaf zijn rechter een wagen. De tegenpartij gaf de rechter twee paarden. Degene die de wagen had geschonken
 • verloor het proces en klaagde bij de rechter: 'Mijn arme wagen gaat niet recht.' De rechter antwoordde: 'Hoe kan zij anders
 • paard
 • rechter
 • Een boer gaf zijn rechter een wagen. De tegenpartij gaf de rechter twee paarden. Degene die de wagen had geschonken verloor het proces en klaagde bij de rechter: 'Mijn arme wagen gaat niet recht.' De…

sage uit 2005
 • lichaam. Dan staat de rechter op, kijkt Godeslas ernstig aan en leest dan met heldere en luide stem het doodvonnis voor. De
 • verzamelde menigte hoort het met ontzetting aan en rilt bij de slotwoorden ven de rechter: "God zij u genadig - beulen, doet uw
 • paard
 • rechter
 • In het leen der Koppelen wordt veel vee geroofd. Op een nacht ontdekt kabouterkoning Santos, die met zijn onderdanen in de Koppelberg woont, wie de dief is als hij het werk van zijn onderdanen…
Saskia1.jpg