Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

26 resultaten voor ""

mop uit 1995
 • schimmel tussen zijn benen. (Gepubliceerd op Internet, adres http://www.concentra.be/surfmap/moppennov.html, november 1995)
 • Sinterklaas kan dit jaar zijn ronde niet doen. Hij is naar de dokter geweest. Hij heeft een schimmel tussen zijn benen.
 • paard
 • schimmel
 • Sinterklaas kan dit jaar zijn ronde niet doen. Hij is naar de dokter geweest. Hij heeft een schimmel tussen zijn benen.

Trefwoorden: arts, been, kruis, paard, ronde, schimmel, ziekte


sprookje uit 1951
 • toekomst in de huzaar en besluit hem op de proef te stellen. Hij geeft de huzaar een paard en verleent hem verlof. Vervolgens
 • , slaat de huzaar ze telkens het hoofd af. De jager en de huzaar vertrekken samen met de vrouw weer te paard. Als de huzaar
 • paard
 • schimmel
 • Een koning vertoeft incognito in een kroeg en ziet hoe een huzaar korte metten maakt met vechtersbazen. De koning ziet toekomst in de huzaar en besluit hem op de proef te stellen. Hij geeft de huzaar…

sage uit 1964
 • vuurkeals? Van de Schimmelruiterlaan hemme ze vroeger veteld, daor kwam 's nachs tusse twalef en één een schimmel gereje met een
 • paard
 • schimmel
 • Gesprek tussen W. van der Heyden en M. Hendriksen over de Smachhoek, waar mensen gesmacht oftewel verhongerd werden, de vuurkerel en de schimmelruiter van de Schimmelruiterlaan, die daar elke nacht…

sage uit 1970
 • Vroeger spookte het hier. Er reed toen altijd een man zonder hoofd op z'n schimmel van het kasteel naar het Peeske
 • paard
 • schimmel
 • Vroeger spookte het hier. Er reed toen altijd een man zonder hoofd op z'n schimmel van het kasteel naar het Peeske. Vandaar de naam 't Schummelri'jerslaantje.

mop uit 2000
 • "Mamma," vraagt Liesje. "Wat is eigenlijk een Schimmel?" "Een Schimmel, liefje, dat is een héél wit paard, net als dat
 • van Sinterklaas." "Waarom moet dat Paard van Sinterklaas dan per sé op mijn boterham zitten ?" (Op 27 november 2000
 • "Mamma," vraagt Liesje. "Wat is eigenlijk een Schimmel?" "Een Schimmel, liefje, dat is een héél wit paard, net als dat
 • van Sinterklaas." "Waarom moet dat Paard van Sinterklaas dan per sé op mijn boterham zitten ?"
 • paard
 • schimmel
 • "Mamma," vraagt Liesje. "Wat is eigenlijk een Schimmel?" "Een Schimmel, liefje, dat is een héél wit paard, net als dat van Sinterklaas." "Waarom moet dat Paard van Sinterklaas dan per sé op mijn…

sage uit 1973
 • Klaes Schuurman had op een nacht een begrafenisstoet gezien met een wit en een zwart paard ervoor. Vlak daarna stierf
 • van de buurman geleend: een wit en een zwart paard.
 • paard
 • schimmel
 • Klaes Schuurman had op een nacht een begrafenisstoet gezien met een wit en een zwart paard ervoor. Vlak daarna stierf hij, hij was nog jong, maar zijn eigen zwarte paarden wilden niet voor de…

sprookje uit 1970
 • misbaar dat die schimmel schichtig werd en er tussen uit ging. Da' paard sloeg op hol, liep 'n steegje door en verder door de
 • ! Op zekere dag komt er een franse patrouille in Bavel. Dat waren twee man en ze hadden 'n gestolen paard bij zich, en da
 • gestolen paard meegenomen om te vechten. Het paard slaat op hol, alle Fransen en Kozakken vluchten de streek uit, en het paard
 • paard
 • schimmel
 • Man die op vensterluik heeft geschreven dat hij veertig in één keer heeft gedood, wordt door Franse soldaten op een gestolen paard meegenomen om te vechten. Het paard slaat op hol, alle Fransen en…

sage uit 1925
 • HET VLIEGEND PAARD. In de Hees, kort bij de Peel, woonde in vroeger tijden een soort kluizenaar, die altijd te paard
 • tusschen zijn kluis en de kerk twee uren bedroeg. Volgens anderen was het een pastoor, die een ouden schimmel had, dezen
 • Van toovenaars: Het vliegende paard
 • Kluizenaar vliegt met paard naar de kerk, andere versie is een pastoor die op door de lucht dravend paard zit.
 • paard
 • schimmel
 • Kluizenaar vliegt met paard naar de kerk, andere versie is een pastoor die op door de lucht dravend paard zit.

sage uit 1963
 • bruier 'n keer mit zien kameroad in Berlien. Zai lopen 'n bakkerskarre veurbie mit 'n widde schimmel d'r veur. Zai binnen
 • . Broer en vriend passeren in Berlijn een bakkerskar met een witte schimmel er voor. Het paard begint te hinniken en zegt
 • goedendag. Als ze verbaasd blijven staan zegt het paard dat hij soldaat is geweest en meteen zag wie het was. Het paard was de
 • paard
 • schimmel
 • Broer had een kameraad die vroeger een Duitse vriend had gehad. Die Duitser was in de oorlog van 1870-1871 gesneuveld. Broer en vriend passeren in Berlijn een bakkerskar met een witte schimmel er…

sage uit 1963
 • brochde ongeluk. Daarum zagst nooit 'n schimmel veur 'n schip.
 • In de venen wonen allerhande bijgelovige mensen. Scheepsjagers met een wit paard kregen geen vracht, Dat bracht ongeluk
 • paard
 • schimmel
 • In de venen wonen allerhande bijgelovige mensen. Scheepsjagers met een wit paard kregen geen vracht, Dat bracht ongeluk. Daarom werden nooit schimmels voor een schip gebruikt.

sage uit 1965
 • joa heur, door loopt heur twai peerden, n broene en n schimmel. Man dan schrikt e. De pere loopt veur n liekwoagen, hai
 • . Hai vertelt zien wedervoarn en zeg dan dat dr n schimmel veur de woagn komp. Mensn woln dr ja niks van waitn en hadden mit
 • Een boerenzoon ziet 's nachts hun eigen bruine en schimmel voor een lijkwagen. Van de familieleden die de lijkwagen
 • volgen ontbreekt één persoon. Deze man sterft een jaar later. De jongen vertelt wat hij heeft gezien en zegt dat een schimmel
 • paard
 • schimmel
 • Een boerenzoon ziet 's nachts hun eigen bruine en schimmel voor een lijkwagen. Van de familieleden die de lijkwagen volgen ontbreekt één persoon. Deze man sterft een jaar later. De jongen vertelt…

sage uit 1962
 • De schippers wilden beslist geen wit paard als trekker voor het schip. Dat bracht ongeluk. Liever bleven ze een dag
 • Schippers willen niet door een wit paard getrokken worden, want dat brengt ongeluk.
 • paard
 • schimmel
 • Schippers willen niet door een wit paard getrokken worden, want dat brengt ongeluk.

broodjeaapverhaal uit 1991
 • Uit overlevering van mijn schoonvader. Het witte paard van Terwee Men heeft mij gezegd, het is waar gebeurd. Terwee was
 • paard en wagen. Eén der koetsiers vertrok met een lading goederen naar Amsterdam, voor de kar was een zwart paard gespannen
 • Het witte paard van Terwee
 • de borrel voor de terugreis stelt een andere koetsier het zwarte paard voor zijn schimmel te ruilen. Bij terugkeer merkt
 • Een koetsier gaat een lading kruidenierswaren afleveren met de wagen, waarvoor een zwart paard staat gespannen. Tijdens
 • paard
 • schimmel
 • Een koetsier gaat een lading kruidenierswaren afleveren met de wagen, waarvoor een zwart paard staat gespannen. Tijdens de borrel voor de terugreis stelt een andere koetsier het zwarte paard voor zijn…

sage uit 1957
 • gezien met een wit paard bespannen. Enige tijd daarna overleed de vrouw van een van de boeren op Kenwerd woonachtig. De boer
 • die ook van de veurloop gehoord had, maar daar geen geloof aan hechtte, wilde niet, dat het witte paard voor de lijkwagen
 • Een persoon die met de helm is geboren ziet een lijkwagen met een schimmel. Kort daarop sterft een boerin. Haar man
 • spant twee zwarte paarden voor de lijkwagen, maar deze willen niet lopen. Pas als een wit paard ook voor de wagen wordt
 • paard
 • schimmel
 • Een persoon die met de helm is geboren ziet een lijkwagen met een schimmel. Kort daarop sterft een boerin. Haar man spant twee zwarte paarden voor de lijkwagen, maar deze willen niet lopen. Pas als…

sage uit 1957
 • , had alles goed gezien. Ze gaf precies de stoet aan, zooveel boeren, zooveel paarden en 't achterste paard was een schimmel
 • . Boerin zegt: "Kom je hebt je alles maar verbeeld, je weet toch, dat er in de wijde omtrek geen wit paard is en er worden toch
 • Een dienstbode op een boerderij ziet een begrafenisstoet met een schimmel. Kort daarop sterft een boer. In zijn
 • begrafenisstoet loopt een schimmel.
 • paard
 • schimmel
 • Een dienstbode op een boerderij ziet een begrafenisstoet met een schimmel. Kort daarop sterft een boer. In zijn begrafenisstoet loopt een schimmel.

sage uit 1965
 • op n boern-woagn; de boern broekn heur aigen pere door bie. Zien jongs goat dan mit de schimmel noar de Weddermaart. Door
 • en dat was de schimmel.
 • Boer verkocht een schimmel omdat hij meende dat het paard hem naar het kerkhof zou brengen. De buurman van de boer
 • wagen. De buren stellen dat het paard van de buurman, de schimmel, dan maar voor de wagen moet.
 • paard
 • schimmel
 • Boer verkocht een schimmel omdat hij meende dat het paard hem naar het kerkhof zou brengen. De buurman van de boer koopt het dier. Als de boer komt te overlijden kunnen zijn eigen paarden vanwege…

sage uit 1965
 • nooit zol een schipper een wit peerd veur zien schip doen; dat gaf ongelukn. k Hebbe dan ook gien schimmel veur n schip zien
 • Er was ook bijgeloof. Er waren veel scheepjagers. Een schipper zou nooit een wit paard voor zijn schip doen, dat zou
 • ongeluk brengen. Ik heb ook nooit een schimmel voor een schip gezien.
 • paard
 • schimmel
 • Er was ook bijgeloof. Er waren veel scheepjagers. Een schipper zou nooit een wit paard voor zijn schip doen, dat zou ongeluk brengen. Ik heb ook nooit een schimmel voor een schip gezien.

sage uit 1965
 • mit n schimmel dr veur. Dat vertelde hai ook aan de menskng. Dou dr dan staarfgeval kwam en dag van begravvenis, wur dr
 • wol nich trekn. Dou hebt ze n broene perbaierd. Wol ook nich. In t leste was dr gain ander peerd meer dan de schimmel. Dat
 • Een jonge man die met de helm geboren was kon ook voorzien. Op een nacht zag hij een lijkwagern met een schimmel er
 • dat er een zwart paard voor de wagen werd gespannen. Het zwarte paard wilde echter niet trekken, en een bruin paard ook
 • paard
 • schimmel
 • Een jonge man die met de helm geboren was kon ook voorzien. Op een nacht zag hij een lijkwagern met een schimmel er voor. Hij vertelde dat aan anderen. Bij een sterfgeval zeiden de buren dat ze niets…

personal narrative uit 1962
 • Voor een nachtelijke bediening moesten twee mannen met 'n los paard (wit) naar de kerk. Daar stond de sjees waarmee de
 • priester naar de zieke ging. Een der mannen leidde dan het paard op de terugweg; de andere luidde met de bel.
 • Voor een nachtelijke bediening moesten twee mannen met een los wit paard naar de kerk. Daar stond de sjees waarmee de
 • priester naar de zieke ging. Een der mannen leidde dan het paard op de terugweg; de andere luidde met de bel.
 • paard
 • schimmel
 • Voor een nachtelijke bediening moesten twee mannen met een los wit paard naar de kerk. Daar stond de sjees waarmee de priester naar de zieke ging. Een der mannen leidde dan het paard op de terugweg;…

sage uit 1933
 • voordeur versperd was en Ruth achterom werd gedragen. Maar daarenboven had hij nog gezegd: "met een wit paard brengen ze mij
 • naar het kerkhof." De buren lachten, uren in den omtrek bezat niemand een schimmel. Maar met de een of andere zware karwei
 • paard
 • schimmel
 • Ruth Antonius, een kluizenaar (of gewone boer) in de buurt van Vorstenbosch, maakt een aantal merkwaardige voorspellingen rondom zijn dood. Tot grote verbazing van zijn buren komen ze allemaal uit.…

sage uit 1933
 • Iederen avond doolde het "witte paard" te Veldhoven in de broek- en moerasgronden om. Niemand kon zeggen, van wien het
 • verschijning van het paard was de voorbode van nieuwe sterfgevallen. Men is toen ter beevaart gegaan, en daarna liet het paard zich
 • Het 'witte paard' was iedere avond te zien in Veldhoven. De pest brak uit in het dorp en iedere verschijning van het
 • paard was de voorbode van nieuwe sterfgevallen.
 • paard
 • schimmel
 • Het 'witte paard' was iedere avond te zien in Veldhoven. De pest brak uit in het dorp en iedere verschijning van het paard was de voorbode van nieuwe sterfgevallen.

sage uit 1933
 • heide, zwart was het geworden als het moer. Sindsdien doolt dit paard rond in het heideland. 2)
 • . Dan vloekt er echter iemand, waarop de kist met de paarden eraan terugzakt in het moeras. Slechts een paard komt weer
 • paard
 • schimmel
 • Men probeert al tijden een schat te lichten uit het moeras van Achtmaal, maar slaagt hier niet in. Een oude vrouw zegt dat het alleen mogelijk is met behulp van vier schimmels. Als men dit probeert…

sage uit 1967
 • ... dan stèèt door n mooie widde schimmel veur hum. Dan gèèt e noar de boer en rop: “Boer. kom dr es of; ik heb n hail mooie
 • schimmel te koop.” Boer stommelt van t berre of en bekik et peerd. Hai hef dr wol zin in en budt achthonderd guln. “Niks dr van
 • schimmel. De grote knecht verkoopt het paard aan de boer, laat het beslaan, en zet het op stal. Als de boer gaat kijken is
 • Kleine knecht vermagert omdat hij 's nacht als paard wordt gebruikt. De grote knecht komt een avond waken om te
 • paard
 • schimmel
 • Kleine knecht vermagert omdat hij 's nacht als paard wordt gebruikt. De grote knecht komt een avond waken om te ontdkken wat er gebeurt. Om twaalf uur 's nachts verschijnt een witte gedaante die een…

sage uit 1962
 • Ik diende bij een boer en die had een bruin paard en een schimmel. As dat bruine paard voor de wage most, dan sloeg die
 • alles kort"en klein. Toen ginge we naar vrouw Van Dijk onder Hekendorp. De schimmel gong voor de wage en dat bruine paard
 • Ik diende bij een boer en die had een bruin paard en een schimmel. Als het bruine paard voor de wagen moest, dan sloeg
 • die alles kort en klein. Toen gingen we naar mevrouw Van Dijk. Mevrouw merkte op dat het bruine paard niet voor de wagen
 • paard
 • schimmel
 • Ik diende bij een boer en die had een bruin paard en een schimmel. Als het bruine paard voor de wagen moest, dan sloeg die alles kort en klein. Toen gingen we naar mevrouw Van Dijk. Mevrouw merkte op…

sage uit 1925
 • kwamen er niet mee boven. De boeren verzochten Vaar-Köbke nu, zijn oude schimmel nog voor hun paarden te spannen. 'Neen,' zei
 • spotte: 'Wat? Die krak van jou, een goed paard! Het heeft toch geen tanden!' 'Dan zal ik u eens laten zien, wat het kan
 • paard
 • schimmel
 • Voerman heeft zijn ziel aan de duivel verkocht waardoor hij wonderen kan verrichten. De pastoor grijpt in en zorgt er voor dat de voerman zijn ziel terugkrijgt.