Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Word count group

33 resultaten voor ""

sprookje uit 1974
 • vraagt wat er is gebeurd, dan verteld hij stukje bij beetje dat het paard gestruikeld is en daarna nog een keer gestruikeld
 • paard
 • schrik
 • Een knecht moest de vrouw in een koets ergens heenbrengen. Maar hij komt lopend en alleen weer terug. Als de heer vraagt wat er is gebeurd, dan verteld hij stukje bij beetje dat het paard gestruikeld…

sage uit 1937
 • . Afweermiddelen: Snijdt men de manen van het paard met een broodmes los, dan zal hem niet zo makkelijk een nachtmerrie overvallen. Wil
 • paard
 • schrik
 • De nachtmerrie kan 's nachts paarden en mensen overvallen. Bij paarden zorgt de nachtmerrie ervoor dat de manen verward in elkaar zitten. Bij mensen kruipt de nachtmerrie op de borst, zodat de…

sage uit 1962
 • Nachtmerrie berijdt paard
 • Over een paard die last heeft gehad van de nachtmerrie (?) en hoe een houten kruisje het paard weer tot bedaren bracht.
 • paard
 • schrik
 • Over een paard die last heeft gehad van de nachtmerrie (?) en hoe een houten kruisje het paard weer tot bedaren bracht.

sage uit 1889
 • paard
 • schrik
 • Een gravin rijdt naar één van haar hofsteden. De wegen zijn moeilijk begaanbaar en de paarden hebben moeite vooruit te komen. Als ze bij de hofstede zijn, zegt de knecht dat het met Gods hulp en wil…

sage uit 1923
 • afstand een paard staan met 't getuig aan. Hij ging er op af, trok het paard 'n eindje met zich mee, en besloot 't toen voor
 • de ploeg te leggen. Het paard was erg gewillig en gehoorzaamde vlug zoodat de akker na een half uur reeds was omgeploegd
 • paard, spant het voor de ploeg en maakt het werk af; de volgende morgen blijkt het veld niet geploegd.
 • paard
 • schrik
 • Een boer, die 's avonds het werk van zijn knecht gaat controleren, ziet dat nog niet alles omgeploegd is, ziet een paard, spant het voor de ploeg en maakt het werk af; de volgende morgen blijkt het…

sage uit 1857
 • verregaande wreedheid de schrik van de omgeving. Na zijn dood kon hij geen rust vinden in het graf; hij doolde rond in de kelders
 • vertelde men dat hij op een vaal paard rond het huis reed. In 1856 werd het oude huis afgebroken en de toegangen tot den
 • paard
 • schrik
 • Een wrede rentmeester moet na zijn dood rondspoken met zijn hond.

sage uit 1982
 • de kittel af en vlogen d'êrrepel dûr de skouw naor buiten. Onze vaoier hâ toen zo'n schrik, dê-t-ie Van Enthoven d'n hêrd
 • klippel van z'ne vlegel hing; de andere beweerde, dat hij iemand kende, die 'n paard op de hooischelft kon tillen, en
 • paard op een hooischelf tilt.
 • paard
 • schrik
 • De vader van Kulhannes vertelde van een man, die de aardappels uit de ketel danst, die door de schouw naar buiten vliegen. Een ander vertelt van een kat, die bij het dorsen aan zijn vlegel bleef…

sage uit 1970
 • 3.25. Te Steensel ging een boer zijn paard uit de weide halen toen hij onderweg een zwarte kater op een paal zag
 • verschenen er echter zooveel katten, dat hij ze niet meer gekeerd kon krijgen. Van schrik sloeg hij op de vlucht en holde als een
 • belaagd door zoveel katten dat hij er niet tegen op kan. Hij vlucht zonder paard naar huis.
 • paard
 • schrik
 • Zwarte kater vraagt boer die hem spottend antwoord geeft dat te herhalen. Zodra de boer de kat wil slaan wordt hij belaagd door zoveel katten dat hij er niet tegen op kan. Hij vlucht zonder paard naar…

sage uit 1889
 • kruisen, op eens met schrik bemerkte, dat zijn paard over heel zijn lijf en leden beefde, plotseling stilstond en geen voet
 • 1.12. Het witte paard werd in de vorige eeuw gezien te Veldhoven en menig oudje weet daarvan de geheimzinnigste
 • 1.11. Het witte paard
 • De verschijning 's avonds van een wit paard betekent in de tijd van pest een nieuw sterfgeval. Nadat een bedevaart kan
 • het paard gebruikt worden om de doden te begraven. Zodra de ziekte is verdwenen is blijft het paard weg. Boer die op een
 • paard
 • schrik
 • De verschijning 's avonds van een wit paard betekent in de tijd van pest een nieuw sterfgeval. Nadat een bedevaart kan het paard gebruikt worden om de doden te begraven. Zodra de ziekte is verdwenen…

sage uit 1891
 • tierde. 'Het bijgeloof en de schrik,' zegt Hanewinkel in zijne brieven, 'voor spoken, heksen, weerwolven, toveryen enz., is
 • anders meer opzit, dan de schaar er door te halen en het paard van een schoon sieraad te berooven. Om te weten of eene vrouw
 • paard
 • schrik
 • Voorbeelden van geloof in hekserij, afweer en hulp van heksenmeesters.

sage uit 1978
 • vroeger vaak een paard zonder kop. Op de Molenakker te Bergeijk spookte het. Men heeft daar menigmaal een spook gezien. Het
 • baard gehad. Op het kerkhof in Strijp was vroeger ook een spook. Een vrouw die het spook eens zag is gestorven van schrik
 • paard
 • schrik
 • Voorbeelden van verhalen over spoken en geesten.

sage uit 1965
 • paard
 • schrik
 • Een jongen ziet 's nachts een wagen van vuur door de lucht vliegen met twee paarden ervoor en twee mannen erop.

sage uit 1965
 • wacht houden. Om middernacht hoort hij het paard zeggen dat de knecht binnenkort zal sterven. Om dit te voorkomen gaat de
 • paard
 • schrik
 • In de kerstnacht kunnen dieren praten. Een boerenknecht die dit niet gelooft gaat in de kerstnacht boven de stal de wacht houden. Om middernacht hoort hij het paard zeggen dat de knecht binnenkort zal…

sage uit 1978
 • herberg. Toen gaf hij de waard van de herberg de opdracht hem de volgende morgen vroeg wakker te maken en paard en wagen voor
 • plezier en verkoop mij uw beste paard. Ik zal u er rijkelijk voor belonen, want ik moet zo spoedig mogelijk weg.’ De waard
 • paard
 • schrik
 • Een vreemdeling die zeer royaal is, vraagt de waard na drie dagen dringend om hem de volgende morgen op tijd te wekken. De waard laat dit na, want hij de gast nog langer hebben. De volgende morgen…

sage uit 1965
 • paard
 • schrik
 • Vroeger werd wel gezegd dat de paarden in de kerstnacht om twaalf uur konden praten. Twee knechten van een boerderij willen een grap uithalen met een andere knecht en vertellen hem dat de paarden…

sage uit 1962
 • paard
 • schrik
 • Het ijzeren veulen rende als een razende, met veel kabaal, over de weg. Vroeger maakte men kinderen bang door hen te vertellen dat het ijzeren veulen op zolder zat.

sage uit 1983
 • de akker een gezang. Het paard sloeg van schrik op hol en kon pas in de Grotestraat te Waalwijk tot staan worden gebracht
 • verhaal van Jan B. en zijn broer Just. Het zal nu ongeveer honderdentien jaar geleden zijn, dat zij met paard en kar op een
 • paard van Jan B. en Just zette het eens op een lopen, toen er gezang te horen was. Wie een gat in de grond graaft en zijn
 • paard
 • schrik
 • Rond middernacht zijn er klokgeluiden te horen bij de Kerkenakker in Kaatsheuvel en is een begrafenisstoet te zien. Het paard van Jan B. en Just zette het eens op een lopen, toen er gezang te horen…

sage uit 1925
 • ! Ga naar binnen!" riep hij haar toe, ,daar zit een groot zwart paard achter me!" Druipnat van zweet en doodsbleek van
 • schrik, stortte hij bet huis binnen, terwiji zijn vrouw nog juist den tijd had om de deur in het slot te gooien en te
 • Een slecht man wordt achtervolgd door een hond. Op een dag is dat zelfs een zwart paard geworden. De man wordt nu pas
 • paard
 • schrik
 • Een slecht man wordt achtervolgd door een hond. Op een dag is dat zelfs een zwart paard geworden. De man wordt nu pas echt bang. Een zwarte hond keert het huis binnen en kruipt onder het bed. De man…

sage uit 1969
 • inne kir heej Jan van Brekele verdomde schrik gehad. Jan van Brekele was mee pèrd en al weg, en hij heet ze altij gezien
 • had Jan van Brekele schrik. Hij was met zijn paard weg, toen er een kat naast een boom zat te praten.
 • paard
 • schrik
 • Vroeger waren er veel heksen die zich vermomden als katten. Je had mensen die schopte deze katten het vuur in. Een keer had Jan van Brekele schrik. Hij was met zijn paard weg, toen er een kat naast…

sage uit 1966
 • schrik veur kreegn. Moar ja, vrouger, toun was men overal benauwd veur. Hier spookde t en door deugde t nait, dat was t
 • paard
 • schrik
 • Mensen die met de helm geboren ging het altijd goed, ze konden ook een begrafenis voorzien. Vroeger werd de helm bewaard, nu worden ze weggedaan. Voorbeeld van dat jankende hond voor een huis…

sage uit 1962
 • eens een boerenknecht op bezoek. De jong was bleek van schrik. Onderweg had hij een lijkwagen gezien. Die kwam een laan af
 • paard
 • schrik
 • De dominee ontvangt een boerenknecht die doodsbang vertelt dat hij bij een boerderij een lijkwagen heeft gezien waaruit twee mensen vallen: een vrouw en kind. De knecht moet van de dominee zwijgen,…

sage uit 1953
 • de menschen een stem uit het water: "uut is het lied, waar is de man". De menschen zagen een paard met een man erop aan
 • komen hollen. Het paard dreigde zoo in het water te willen rennen. Maar nog juist op tijd konden de menschen het grijpen. De
 • : "uut is het lied, waar is de man". Op datzelfde moment komt er een man op een paard aanrijden. Het paard dreigt het water
 • paard
 • schrik
 • Men gelooft dat er een watergeest of bollebak in een kolk zit. Op een dag klinkt er een stem uit die kolk die zegt: "uut is het lied, waar is de man". Op datzelfde moment komt er een man op een paard…

legende uit 1933
 • restaureeren - of zijn paard is "gheborsten ende ghestorven". Een ander, Lambrecht van Aerlen, die door zijn zoon steenen liet
 • paard
 • schrik
 • In Aarle stond een houten kruis met daartegenaan een beeld van Maria. Een boer pakte het beeld en gaf het aan zijn kinderen om mee te spelen. Die nacht was iedereen in huis onrustig en ziek, pas toen…

sage uit 1962
 • Bij 'n buurman van verteller stond het paard 's morgens met "geslinterde" manen op stal. Ze zijn toen ook naar de
 • Bij een buurman van verteller stond het paard 's morgens met gevlochten manen op stal. Na een bezoek aan de Achelse
 • paard
 • schrik
 • Bij een buurman van verteller stond het paard 's morgens met gevlochten manen op stal. Na een bezoek aan de Achelse Kluis hebben ze nergens meer last van gehad.

sage uit 1933
 • stapte door den heg over den akker, waar het kerkpad begint. Hoe groot was zijn schrik toen hij juist bij het spook
 • paard, maar zonder kop of pooten. Op dat gezicht zet Hurkmans het op een loopen en komt, meer dood dan levend, in de herberg
 • groot als een paard, maar zonder kop en poten. Jan was heel erg geschrokken durfde voor zeven jaar niet meer langs die plek
 • paard
 • schrik
 • Jan Hurkmans uit Bergeik kwam op een nacht een spook tegen. Het had de gedaante van een ijselijk monster en was zo groot als een paard, maar zonder kop en poten. Jan was heel erg geschrokken durfde…